(Vanaf september 2019 wordt er elke week 1 hoofdstuk toegevoegd)

Mystery Stalks The Prairie

1976

Overzicht Hoofdstukken

Mystery Stalks The Prairie Voorwoord Paul Harmans Dit is de vertaling van het volledige boek: ‘Mystery Stalks The Prairie’ geschreven in 1976 door journaliste Roberta Donovan en hulpsheriff Keith Wolverton. Het boek beschrijft de incidenten van veeverminkingen, UFO’s en vreemde wezens waar de politie van Montana in de jaren 70 (en in feite tot vandaag de dag!) mee werd geconfronteerd en waarvoor men geen dader heeft kunnen vinden.

Mystery Stalks The Prairie Voorwoord en Inhoud Op de cover van het boek staat een afbeelding waarop hulpsheriff Keith Wolverton van het Cascade County Sheriff’s Office in Great Falls, Montana, samen met hulpsheriff Ken Anderson een verminkte koe onderzoekt. Mystery Stalks the Prairie is geschreven door twee ingezetenen van Montana, Mrs. Roberta Donovan uit Lewistown en districtscommandant Keith Wolverton uit Great Falls, een hulpsheriff in Cascade County.

Mystery Stalks The Prairie hoofdstuk 1 Een snijwond met getande randen Wie? Waarom? Vanaf het begin zijn dit de twee vragen geweest die de politie in een vijfprovincies gebied in midden-noordelijk Montana heeft gesteld bij hun onderzoek van de ene na de andere verminking. Ondanks hun oprechte inspanningen, hebben zij het antwoord nog niet gevonden. Elk verbijsterend stukje bewijs is nauwkeurig bekeken omdat ze volhardend zijn in hun pogingen het mysterie op te lossen en een eind te maken aan deze bizarre incidenten.

Mystery Stalks The Prairie hoofdstuk 2 De zaak van het verdwenen kalf Het bewijs dat vergaard werd bij de onderzoeken van een aantal verminkingen, inclusief dat van de Shetland pony, lijkt erop te duiden dat de dieren een kalmerend middel of narcose kregen toegediend (maar niet werden gedood) voordat ze verminkt werden. Een theorie van een veearts, dat het medicijn Ketaset voor dat doel wordt gebruikt, was van groot belang voor de onderzoekers.

Mystery Stalks The Prairie hoofdstuk 3 Verzoek om hulp van het publiek De eerste veeverminking die bij het Cascade County Sheriff’s Department werd gemeld vond plaats op 14 augustus 1974. Terwijl er zich in de weken en maanden daarna wel op zichzelf staande incidenten voordeden, was het pas in de volgende zomer dat het aantal veeverminkingen alarmerend toenam. Maar klaarblijkelijk was wie of wat verantwoordelijk voor de verminkingen was nog maar net begonnen, want gedurende de periode van augustus 1975 tot mei 1976 werden er meer dan 100 mogelijke veeverminkingen gemeld bij het Cascade County Sheriff’s Department.

Mystery Stalks The Prairie hoofdstuk 4 Het is niet alleen Montana Volgden de verminkingen in andere staten hetzelfde patroon als die in Montana? Had de politie in deze staten iets van substantieel bewijs gevonden dat mogelijk van hulp kon zijn bij het oplossen van de verminkingen in Montana? Dat waren enkele van de vragen die commandant Wolverton overwoog toen hij contact opnam met politiebureaus in andere staten waar de verminkingen ook hadden plaatsgevonden.

Mystery Stalks The Prairie hoofdstuk 5 De Montana Site Denkbeelden worden door menselijke wezens soms verworpen omdat deze ideeën boven het vermogen van hun acceptatie gaan. Ideeën die te bizar voor woorden lijken worden afgedaan als fantasie, als onmogelijk betiteld of simpelweg genegeerd. De hulpsheriffs van Cascade County die werkten aan het oplossen van de golf aan veeverminkingen, vonden dat geen idee te gek was om het niet nauwgezet te overwegen. Om die reden overwogen ze ook de theorie dat de verminkingen het resultaat waren van enkele sektes en ze besteedden behoorlijk wat tijd om de meldingen die mogelijk een positieve bevestiging aan deze theorie gaven te onderzoeken.

Mystery Stalks The Prairie hoofdstuk 6 Wetshandhavers gaan over tot achtervolging Het idee dat er door hen die de verminkingen uitvoerden mogelijk helikopters werden gebruikt, was niet nieuw voor het politiebureau van Cascade County. Zij hadden die mogelijkheid vele malen overwogen. Maar die gedachte kreeg meer waarde toen zij aan het eind van de zomer van 1975 talloze telefoontjes kregen van mensen die helikopters zagen, maar die niet konden identificeren, of van mensen die vreemde geluiden hoorden, soms als een helikopter, maar die niets konden waarnemen. Er waren ook gevallen waarbij een helikopter werd gezien die niet te horen was.

Mystery Stalks The Prairie hoofdstuk 7 Achtervolgen van lichten in de lucht Ogenschijnlijk hadden degenen die in de nacht van 2 op 3 december aan de knuppels van deze ongeïdentificeerde helikopter zaten, er plezier in om de politie en de luchtmacht te irriteren, want de volgende nacht werden er weer waarnemingen gemeld. Agenten waren aan de hand van een serie meldingen, gedurende een periode van twee uur en veertig minuten, in staat het spoor van de toestellen te traceren, maar alweer konden ze die niet identificeren. Deze keer kwamen de meldingen uit Choteau en bestonden uit telefoontjes die werden ontvangen op het politiebureau van Teton County, maar er waren ook meldingen van politieagenten en contacten met Malmstrom.

Mystery Stalks The Prairie hoofdstuk 8 Tienermeisjes achtervolgd door een UFO Gedurende het gehele onderzoek trachtten de agenten van Cascade County elke mogelijke connectie na te trekken tussen de dierverminkingen en de meldingen van UFO’s, ongeïdentificeerde helikopters, vreemde lichten en geluiden en de harige wezens. In sommige gevallen leek er een connectie te zijn, maar het was frustrerend moeilijk om dat te bewijzen.

Mystery Stalks The Prairie hoofdstuk 9 Eivormig object met aanhangsels Nadat UFO-waarnemingen door de nieuwsmedia werden gepubliceerd, kwamen er ook een aantal onopzettelijke, valse meldingen binnen, door mensen die per ongeluk een heldere ster voor een UFO aanzagen. Een melding van zes UFO’s nabij Raynesford bleken Venus, Mars en enkele heldere sterren te zijn. Wat twee meisjes uit Great Falls meenden te zien was waarschijnlijk een lichtbaken. Een waarneming in de buurt van Fairfield was mogelijk een planeet. Maar niet alle waarnemingen konden zo gemakkelijk worden verklaard. In feite bleven de meeste meldingen zonder verklaring.

Mystery Stalks The Prairie hoofdstuk 10 Eén grote en vier kleine Het was ’s morgens om ongeveer 06:00, twee dagen voor kerstmis, toen een jonge vrouw naar haar werk reed op de internationale luchthaven van Great Falls. Ondanks dat het een jaargetijde was dat er veel heldere lichten waren te zien, was ze toch niet voorbereid op wat ze zag. Toen ze bovenaan de heuvel kwam waarop de luchthaven ligt, zag ze een vreemd voertuig dat, of op de grond stond, of daar net boven zweefde. De maat van het eivormige object, zo vertelde ze de autoriteiten later, was: “Zo groot als een gebouw van twee verdiepingen.” Het had bovenop drie rode lichten in een groepje, zei ze en er zaten ramen in het onderste gedeelte.

Mystery Stalks The Prairie hoofdstuk 11 Harig wezen, tweeënhalve meter lang Wetshandhavers zijn tot nu toe niet in staat geweest een verklaring te vinden voor de volgorde waarop de vreemde gebeurtenissen plaatsvonden. Ten eerste was er de golf aan veeverminkingen, dan de vele waarnemingen van ongeïdentificeerde helikopters gevolgd door de talloze UFO-waarnemingen en meer recent, de meldingen van mensen die één of meerdere harige wezens hadden gezien die net als de mens rechtop liepen. Er waren wel overlappende gebeurtenissen, maar het ene type incident leek echter af te nemen terwijl het andere begon. Maakte dat onderdeel uit van de puzzel of was het toeval? Speculeren leek nutteloos.

Mystery Stalks The Prairie hoofdstuk 12 Onwaar verhaal houdt het publiek voor de gek Gedurende het gehele onderzoek zochten de Cascade County hulpsheriffs nauwgezet naar de beschikbare meest accurate en feitelijke informatie. Dat was niet altijd even eenvoudig, omdat het geheugen soms misleidend is bij mensen die bang of opgewonden zijn. En mensen vinden het moeilijk, soms, om iets te beschrijven dat slechts weinig anderen ooit hebben gezien.

Mystery Stalks The Prairie hoofdstuk 13 UFO gemeld in 1897 Veel mensen kijken naar de waarnemingen van UFO’s alsof het iets is dat alleen in recente jaren voorkomt. Maar er was op zijn minst al in 1897 een UFO-melding volgens een verhaal in een krant uit die tijd. Dit vreemde voorval vond volgens vermelding plaats halverwege april in 1897 op een boerderij in Kansas en het betrof de diefstal van een koe door de UFO, recht voor de ogen van de boer!

Eind

 

Hier een interview van 3 augustus 2016 met oa. Montana sheriff Keith Wolverton over zijn onderzoek en zijn boek Mystery Stalks The Prairie. (Klik op de afbeelding om de video te bekijken)

Tekst bij de video:
Dit interview met Montana sheriffs Keith Wolverton en Pete Howard vond plaats op 3 augustus 2016. Wij hopen dat de informatie die in deze video wordt verstrekt, anderen zal inspireren zich te realiseren dat de UFO’s die in onze luchten worden gezien echt zijn en ze zijn onze nieuwsgierigheid en aandacht waard. Het belang van hun interacties met de kernwapens van ons land kan niet overdreven worden. Als u over informatie beschikt betreffende UFO’s en kernwapens, neem dan svp contact op met Mr. Robert Hastings (ufohastings@aol.com).

TERUG naar pagina 'Dier- en Veeverminkingen'

 


Share