Mystery Stalks The Prairie

Hoofdstuk 8

Tienermeisjes achtervolgd door een UFO


Gedurende het gehele onderzoek trachtten de agenten van Cascade County elke mogelijke connectie na te trekken tussen de dierverminkingen en de meldingen van UFO’s, ongeïdentificeerde helikopters, vreemde lichten en geluiden en de harige wezens. In sommige gevallen leek er een connectie te zijn, maar het was frustrerend moeilijk om dat te bewijzen.

Een gebeurtenis waarbij dat het geval was, was een verminkte koe die aan het eind van juli 1975 was gevonden op Ashlot Bench ten noorden van Fort Shaw. Zoals bij veel andere gevallen waren de spenen van de koe weggesneden, ogenschijnlijk met een bijzonder scherp instrument. Maar in tegenstelling tot andere gevallen waarbij geen sporen van een worsteling werden gevonden of voetsporen of enig ander bewijs rondom het dier, was deze keer het gras in een straal van 3 meter rondom het karkas vertrapt. Ondanks dat een grasmonster werd getest in een laboratorium werd er niets overtuigends gevonden.


Het vee staat op een afstandje rondom de verminkte koe, maar wil er niet dichterbij komen. Dit incident, dat gebeurde nabij Fort Shaw, was ongewoon omdat het gras vertrapt was. In de meeste gevallen worden er geen sporen of ander bewijs gevonden van degenen die de verminkingen uitvoeren.
Foto: © 1975 Cascade County Sheriff's Office.


Deze foto toont het gebied waar de spenen van de koe waren verwijderd bij een verminking nabij Fort Shaw. De huid lijkt geschoeid te zijn.
Foto: © 1975 Cascade County Sheriff's Office.

Maar wat de agenten deze keer in het bijzonder interesseerden, was het feit dat de rancher vertelde dat hij een rood knipperend licht in het veld had gezien waar later de verminkte koe werd gevonden. Hij keek toe hoe het licht een weg afreed. Toen dacht hij nog dat het een patrouilleauto van de politie was. Toen de agenten dat natrokken bleek dat er op dat tijdstip geen politieauto’s in het gebied waren geweest.

Een korte tijd daarna was een jonge zoon van een rancher met zijn motorfiets aan het crossen toen hij een rood licht zag dat zich door een veld bewoog. Het wekte zijn nieuwsgierigheid omdat hij wist dat er geen weg voor een voertuig dat veld inliep. Omdat zijn motor draaide kon hij niet vertellen of het object met het rode licht enig geluid voortbracht. Kort daarna ontdekte de rancher dat hij twee van zijn koeien miste, ze werden nooit meer gevonden. Later meldde een van de buren, die ook een verminkte koe had gehad, dat hij een rood licht had gezien dat de weg af ging nabij de plek.

De dossiers van het Cascade County Sheriff’s Department puilden uit met talloze meldingen van UFO-waarnemingen. In een aantal gevallen was de persoon die de waarneming deed in staat de agenten een duidelijke omschrijving van het voertuig te geven. Dat varieerde van een schotelvormig voertuig of iets dat leek op gigantische peer tot een groot object dat leek op een gebouw van twee verdiepingen met lichten die op ramen leken. Vaak kon de waarnemer alleen het felle licht zien dat van het object afstraalde. Agenten vergeleken het met een auto met koplampen die je ’s nachts tegemoetkomt en waarbij je niet in staat bent de auto te omschrijven vanwege het felle licht van de lampen.

Soms leken de UFO’s auto’s te achtervolgen of vliegtuigen voorbij te vliegen. Er werden vreemde objecten gezien die leken te landen of die zweefden boven bepaalde plaatsen. Een boer uit Raynesford die een UFO meldde die hij zag, schatte de snelheid waarop het recht omhoog schoot op meer dan 8000 km per uur. Toen hij de eerste keer belde, suggereerden de autoriteiten van Judith Basin County dat het mogelijk een heldere ster of een planeet was. “Hoe kan het dan dat ik er een berg achter zie?” vroeg hij.

Uiteindelijk meldde er ook iemand een daglichtwaarneming van twee UFO’s en was zelfs in staat een tekening voor de agenten te maken van wat hij had gezien. De man die woonde in Vaughn, op korte afstand van Great Falls, vertelde dat hij rond de schemering op de snelweg reed toen hij twee UFO’s van het zuiden naar het noorden zag vliegen. Hij vertelde dat elk object een koepel aan de bovenkant had die gloeide. Er was een herhalend blauw/wit licht aan de onderkant van de voertuigen en er kwamen met tussentijden bliksemflitsen uit de bodem van één van de objecten, die net zo lang waren als het toestel zelf. De objecten vlogen niet snel en hij was daardoor in staat ze zo’n vijf minuten te observeren.

Merkwaardig is dat de UFO-meldingen en de meldingen van ongeïdentificeerde helikopters op ongeveer dezelfde tijd in de zomer van 1975 begonnen, ondanks dat er enkele afzonderlijke meldingen waren geweest voor die tijd. Het is duidelijk dat de twee niet hetzelfde ding zijn omdat ooggetuigen zowel de UFO’s als de helikopters hebben beschreven en die vertonen weinig gelijkenis. Sommige van de heldere lichten kunnen zowel het een of het ander zijn.

Twee tienermeisjes die woonden in Geyser, ten zuidoosten van Great Falls, werden de stuipen op het lijf gejaagd toen zij klaarblijkelijk door een UFO werden achtervolgd terwijl ze op de snelweg reden op weg naar huis. Ze vertelden de ondersheriff van Judith Basin County, Jerry Skelton, dat ze een vreemd object zagen dat al die tijd boven hun auto hing terwijl ze de hele snelweg afreden. Het bleef boven hun auto terwijl ze zich naar huis haastten. Toen de hevig geschokte meisjes hun huis bereikten, renden ze naar binnen en vertelden andere leden van het gezin wat er gebeurd was. Die gingen met zijn allen naar buiten en bekeken de UFO die nog steeds boven het huis zweefde en korte tijd later verdween.

Net als de ongeïdentificeerde helikopters, leken sommige van de UFO’s geen geluid te maken. Een man uit Fort Shaw bekeek een vreemd blauw en wit licht tussen enkele bomen nabij zijn huis en hij vertelde de agenten dat hij geen enkel geluid hoorde.

Een dierenarts die wel eens bij het onderzoek van de dierverminkingen hielp, reed ten zuiden van Bowman’s Corner toen hij een vreemd wit licht in de lucht zag dat een rood licht aan de linkerkant daarvan had. Hij vertelde de agenten dat het licht telkens verdween en dan weer terug kwam. Hij schatte zijn afstand tot het object op 8 kilometer. Een interessante en mogelijk veelzeggende bijkomstigheid aan de melding van de dierenarts was, dat hij meldde dat het vee in het gebied begon te loeien, “Harder dan ik ooit had gehoord.”

Twee dagen later meldde een man uit Great Falls dat hij vroeg in de morgen om ongeveer 06:30, een helder licht zag. Hij vertelde dat het licht zich net ten zuidoosten van de luchtmachtbasis Malmstrom leek te bevinden. Het deed hem denken aan de landingslichten van een vliegtuig, behalve dat dit licht niet leek te bewegen. Hij sloot de mogelijkheid uit dat het een ster was omdat hij sterren erachter kon zien. Hij bekeek het licht gedurende elf huizenblokken terwijl hij naar huis reed. Toen zijn schoonmoeder hoorde wat hij had gezien ging ze naar buiten en bekeek het ook. Later zagen enkele andere mensen het ook. “Ik weet niet wanneer het licht verdween,” zei de man.

Deze waarneming kan wellicht een voorspel zijn geweest van iets dat zo’n 36 uur later de luchtmacht en politieagenten een nacht bezorgden die ze zich nog lang zouden heugen. Deze serie waarnemingen begon om 21:00 op de avond van 18 oktober 1975 en ging door tot de volgende morgen 07:45. De commandopost van de luchtmachtbasis Malmstrom bevestigde dat zij meldingen hadden van negen verschillende waarnemingen in de Cascade- en Eden-gebieden net ten zuiden van Great Falls. Tezelfdertijd kreeg de politie meldingen vanuit gebieden ten noorden van Great Falls, zelfs vanuit Shelby. De eerste melding werd om 04:20 ontvangen door het Cascade County Sheriff’s Department en kwam van het sheriffskantoor van Shelby. Agenten daar meldden dat ze een UFO in het zicht hadden en dat het met bijzonder hoge snelheid van de ene locatie naar de andere vloog. Ze schatten de hoogte op 500 tot 1500 meter.

Functionarissen van Malmstrom werden onmiddellijk ingelicht en zij antwoordden dat ze al sinds 21:00 van de voorgaande avond meldingen ontvingen, Zowel Malmstrom als NORAD bevestigde dat het geen conventioneel vliegtuig was en ze vroegen of ze alle mogelijke informatie erover doorgespeeld konden krijgen. Ze kregen een omschrijving toen een agent uit Shelby om 04:53 belde om te zeggen dat hij dicht bij het object was. Hij omschreef het als een “Wit licht, rode vlammen achter, groen licht bovenop en rode lichten aan beide zijden.” Ongeveer vijftien minuten later meldde Shelby dat de UFO hoogte won en naar het westen bewoog.

Om 06:04 rapporteerde een agent op patrouille in het Power-gebied, op korte afstand ten noordwesten van Great Falls, dat hij het object boven Conrad zag, halverwege Shelby en hem. Hij vertelde dat het van kleur bleef veranderen van rood naar wit en de hoogte langzaam veranderde. De situatie werd spannender en het kantoor van de sheriff zond een politieagent naar de commandopost van de luchtmachtbasis Malmstrom om te assisteren als radiocoördinator.

In de tussentijd had de agent op patrouille Dutton bereikt, terwijl hij naar het noorden reed, naar Conrad en Shelby. Hij rapporteerde dat het object zeer laag zat en toen opeens omhoog schoot totdat het bijzonder hoog zat. Elf minuten later, om 06:30 meldde hij via de radio dat het object zich ten oosten van Conrad leek te bewegen en het was nu helderder van kleur. Het kantoor van de sheriff in Shelby vertelde dat het object ook gezien was door Fish and Game controleurs van Montana. De locatie werd geschat ten zuidwesten van Conrad.

Twaalf minuten later rapporteerde de agent op patrouille dat het object ten zuiden en oosten van Chester zat, tussen die stad en Fort Benton. Deze locatie ligt 60 tot 70 kilometer ten oosten van het gebied nabij Conrad waar het 12 minuten eerder was gezien. De agent zei dat de UFO hoogte won en kleiner leek te worden. Om 07:29 meldde een andere agent dat hij het object nog steeds in het oosten kon zien. Zijn waarneming was de laatste van die hectische nacht.

Functionarissen van de Amerikaanse luchtmacht vertelden dat de UFO die was gezien in het Cascade-Eden gebied, dezelfde kenmerken had als degene die verder naar het noorden was gezien, behalve dat er op een bepaald moment een vlam uit de onderkant van het object was gekomen die de vorm van bliksemschichten had. Dat kwam tevens overeen met de omschrijving die eerder was gegeven door de man uit Vaughn.


Deze tekening werd gemaakt door een man in Vaughn van één van de twee ongeïdentificeerde objecten die hij zag toen hij op de snelweg reed. Hij vertelde dat elk object een koepel aan de bovenkant had die gloeide. Er was een herhalend blauw/wit licht aan de onderkant van de voertuigen en er kwamen met tussentijden bliksemflitsen uit de bodem van één van de objecten, die net zolang waren als het toestel zelf. De man vertelde de agenten dat hij de twee objecten tijdens de schemering gedurende ongeveer vijf minuten kon waarnemen.

Enkele personeelsleden van de luchtmacht kregen naar het schijnt een goede blik op het object, omdat zij meldden dat zij op het moment van de waarneming zij zich met hun luchtmachtvoertuig niet meer dan anderhalve kilometer vanaf het object bevonden, zij bevonden zich overigens in Cascade.

Een vrouw die ten oosten van Great Falls woonde, nabij de Highwood Mountains, had evenzo een goede close-up van het ongeïdentificeerde object. Haar waarneming vond plaats op 17 oktober, de avond voordat de vele waarnemingen de agenten zo bezig hadden gehouden.

Commandant Wolverton ondervroeg de vrouw die vertelde dat ze een groot voertuig, zo groot als een DC-10 om ongeveer 22:30 over haar huis had zien vliegen. Ze kon de hoogte niet goed inschatten, maar ze zei dat het ongeveer op een hoogte vloog waarop helikopters normaal vliegen. Ze omschreef het object met lichten rondom de hele omtrek en ze vertelde dat het geen geluid voortbracht. Ze bekeek het ongeveer 30 seconden lang vanachter een raam in haar mobiele woning.

De buurvrouw van de vrouw vertelde dat zij het voertuig niet zelf had gezien, maar haar zoon wel. Ze voegde daaraan toe dat zij en vier anderen diezelfde avond tussen 19:30 en 20:30 iets zagen tussen de mobiele woningen van haar en de buurvrouw. Ze beschreef het als een groot groen licht met een wit licht erachter. Ze zei dat het over een heuvel de vallei inkwam tot aan een hooiberg en toen verdween.

De grootte van deze UFO komt overeen met de beschrijvingen van anderen die wat zij zagen beschreven als zo groot als een hotel.

TERUG naar pagina Overzicht Hoofdstukken

TERUG naar pagina 'Dier- en Veeverminkingen'


Share