Mystery Stalks The Prairie

Hoofdstuk 4

Het is niet alleen Montana


Volgden de verminkingen in andere staten hetzelfde patroon als die in Montana? Had de politie in deze staten iets van substantieel bewijs gevonden dat mogelijk van hulp kon zijn bij het oplossen van de verminkingen in Montana?

Dat waren enkele van de vragen die commandant Wolverton overwoog toen hij contact opnam met politiebureaus in andere staten waar de verminkingen ook hadden plaatsgevonden. De reacties waren interessant, maar loste het raadsel niet op. Sommige verslagen bevatten een overeenkomst bij de incidenten, terwijl andere volledig nieuwe stukjes informatie opleverden die nieuwe deeltjes aan de verbazingwekkende puzzel toevoegden.

De verslagen van twee verminkingen in Meeker county, Minnesota, waren van bijzonder belang. Eén betrof een koe en het andere verslag een varken. De koe was verminkt en het bloed was verwijderd, gelijk aan de incidenten in Montana. Het interessante aspect was dat de politieagenten op de plaats delict arriveerden kort nadat de koe was verminkt en ondanks dat er een paar centimeter sneeuw op de grond lag, was de sneeuw in een cirkel van ongeveer 4 meter diameter rondom de koe gesmolten. De agenten waren niet in staat enige voet- of bandensporen te vinden.

De verminking van het varken had ook een vreemd aspect. De boer die de eigenaar van het varken was, vertelde de autoriteiten dat het licht op zijn erf was uitgegaan en hij aannam dat de lamp was doorgebrand. Maar na 20 minuten ging het licht weer aan. Hij ging de volgende morgen naar buiten en vond toen het verminkte varken op zijn erf. Het was verminkt op dezelfde wijze als bij het meeste vee dat betrokken was bij de verminkingen.

Een agent die verslag uitbracht aan commandant Wolverton, vertelde dat er 12 verminkingen hadden plaatsgevonden in het zuiden van zijn provincie, in de buurt van St. Paul. Het was opgevallen dat vogels en roofdieren niet vraten van de verminkte dierlijke karkassen. Behalve bij het geval van het varken, had alle informatie die het Cascade County Sheriff’s Department ontving betrekking op vee.

Kort daarna echter, rond midden augustus, werd er een melding ontvangen dat er mogelijk negen schapen waren verminkt nabij Red Lodge, Montana. Bij zeven schapen was het rechteroor weggesneden. Twee daarvan overleden, maar de rest bleef in leven.

Interessante informatie betreffende verminkingen in Colorado werd gepubliceerd door de pers in Colorado. Tijdens het onderzoek van een veeverminking vond een sheriff in die staat op de plaats delict een legertas met daarin een scalpel, operatiehandschoenen en de penis van een rund. Het is mogelijk dat deze specimen met opzet waren achtergelaten.

De sheriff uit Sioux Falls, South Dakota, deelde een aantal verslagen van verminkingen die zich aan het eind van 1974 voordeden, na de eerste incidenten die werden gemeld in midden-noord Montana, maar nog voor de grote golf aan verminkingen. Een incident eind september 1974 betrof een Black Angus koe en de verminking was op verschillende wijzen gelijk aan de verminkingen die zich later in Montana voordeden. De tong van de koe en de voortplantingsorganen waren verwijderd en de incisie was gemaakt in een bijna perfecte cirkel zonder gerafelde randen. Het leek alsof er een precisie-instrument was gebruikt.

Het rechteroor was op een ongewone manier verwijderd. Het verslag vermeldde dat het oor niet van de huid van de kop was afgesneden, maar dat het oor tot op de schedel was weggesneden. En net als bij de meeste gevallen in Montana, was er geen bloed op de grond en ook nergens op het dier of op de schedel en er werden geen sporen rondom het karkas gevonden. Er werd een pluk haar gevonden, vermoedelijk van het dier, op ongeveer 50 centimeter vanaf de achterkant van de koe. Het was tot een bal gevormd, van ongeveer de grootte van een tennisbal.

De wetshandhavers aldaar namen contact op met een sheriff van een andere provincie in Minnesota die twee verminkingen meldde die gelijkwaardig leken, behalve dat deze verminkingen waren toegebracht bij mannelijke dieren, in plaats van vrouwelijke.

Een andere verminking nabij Sioux Falls betrof een 1 of 2 dagen oud kalf waarbij alle interne organen waren verwijderd. Alles wat nog van het kalf over was, waren de ruggengraat, de huid, de ribbenkast, de kop en de poten. De tong, het linkeroor, delen van de snuit en de testikels van het stierkalf waren verwijderd. Er was een gat van ongeveer 5cm diameter waar de huid van de linkerschouder was verwijderd. De onderzoeksagenten vonden geen aanwijzingen dat de interne organen over de grond waren gesleept, zoals het geval zou zijn als roofdieren de organen eruit hadden getrokken.

Het was duidelijk dat de afwezigheid van sporen ook de agenten van South Dakota verbaasden, en ze meldden dat bij één onderzoek de verminkte koe middenin een sojabonenveld werd gevonden dat was geoogst. De grond was zeer zacht, maar er werden geen sporen gevonden.

Een man in Texas die blijkbaar gegevens vergaarde om de politie te helpen bij haar onderzoeken naar de veeverminkingen, zond commandant Wolverton fotokopieën van verslagen en artikelen afkomstig uit een aantal staten. De man vertelde dat zijn lokale sheriff hiervan wist en toestemming had gegeven en hij vroeg of commandant Wolverton hem informatie kon sturen over de verminkingen in Montana.

Onder de informatie afkomstig van de man in Texas, bevond zich een kopie van een poster waarop een beloning van 2000 dollar werd beloofd voor informatie die zou leiden tot de arrestatie van hen die de verminkingen uitvoerden. De beloning was een aanbod van de Wisconsin Livestock Protective Association (verenging ter bescherming van vee) die in 1970 was opgericht en meer dan 250 leden had. Hij verschafte tevens kopieën van nieuwsartikelen waarin het verhaal van een koe in Kansas, over een organisatie van een boeren burgerwacht in Nebraska en een 500 dollar beloning aangeboden door de American Humane Association (een organisatie toegewijd aan de veiligheid en het welzijn van dieren) in Denver, Colorado.

Tijdens een nieuwe uitzending van een Salt Lake City televisiezender in de herfst van 1975, werd beweerd dat er 1600 verminkingen in 28 staten waren gemeld. Of dit aantal correct is of niet is niet bekend, maar artikelen in kranten hebben veeverminkingen vermeld in een aantal staten waaronder: Texas, Oklahoma, Washington, Oregon, Minnesota, North- en South Dakota, Kansas, Colorado, Nevada, Utah, Wyoming, Idaho en ook Montana.

Als toevoeging op het contact opnemen met ander politiepersoneel in andere staten, nam commandant Wolverton ook contact op met een man in Nebraska die farmacoloog en biochemicus was om zodoende meer informatie te verkrijgen over de effecten van bepaalde medicijnen op vee. De man bevestigde dat Ketaset een verdovend of kalmerend middel is. Hij vertelde dat Ketaset de naam van het medicijn was ten tijde van de testperiode.

De man gaf zijn opinie betreffende de twee gaten gevonden in de halsslagader van vele verminkte dieren, namelijk dat die mogelijk gebruikt zijn om door de ene een zoutoplossing in te brengen en het bloed door het andere gat naar buiten te pompen. Hij voegde daaraan toe dat de zoutoplossing niet meer te vinden zou zijn als het dier al wat langer dood was.

Ondertussen bleven bij het Cascade County Sheriff's Office de meldingen van verminkingen binnenkomen. Eén melding ging over een kalf dat dood was gevonden in een afgelegen gebied van de Highwood Mountains. Het kalf mistte beide oren, de vrouwelijke voortplantingsorganen, staart, rectum en tong. Commandant Wolverton sneed de keel door, maar vond er geen bloed in en ook niet op de grond rondom het kalf.


Er was geen bloed meer aanwezig in dit verminkte kalf toen onderzoeksagent Keith Wolverton de keel doorsneed. Er was ook geen bloed te bekennen op de grond rondom, echter het kalf mistte beide oren, de vrouwelijke voortplantingsorganen, staart, rectum en tong.
Foto: © 1975 Cascade County Sheriff's Office.

Op de grond, direct voor het kalf, lag een witte substantie die een X vormde met afmetingen van 25 bij 40cm en daarboven een streep. Agenten vroegen zich af of het een soort symbool was, dus stuurden ze ter analyse een monster van de witte substantie naar een laboratorium in Missoula. Helaas bleek de substantie om vogelpoep te gaan.


Direct voor het kalf vonden agenten een grote X vorm gemaakt met een witte substantie. Omdat ze dachten dat het om een symbool ging stuurden ze ter analyse een monster van de witte substantie naar een laboratorium in Missoula. Helaas bleek de substantie om vogelpoep te gaan.
Foto: © 1975 Cascade County Sheriff's Office.

De ondersheriff van Judith Basin County, Jerry Skelton, onderzocht de verminking van een stierkalf waarbij achter op de kop een gat was geboord waardoor de hersenen waren verwijderd.

In sommige gevallen kon de doodsoorzaak beslist niet toegewezen worden aan de verminking. Als voorbeeld een koe en een kalf gevonden nabij Simms. Een veearts deed de autopsie op beide dieren en vertelde dat de koe was overleden aan longemfyseem en dat het kalf was doodgegaan aan een verstopping in de ingewanden.

De verminking van een koe ten zuiden van Stockett volgde op het eerste gezicht het gebruikelijke patroon – rectale gebied, staart, en een oor verwijderd – maar er was een verschil. Een witte, doorzichtige substantie, gelijk aan wat eerder werd gevonden bij een verminkt kalf nabij Utica, werd op het haar van de hals van de koe gevonden. Het werd naar een laboratorium gestuurd voor een analyse, tezamen met monsters van de grond rondom het dier op afstanden van 50cm, 3meter en 6 meter. Ondanks dat er uitgebreide testen in het lab werden gedaan, kon de witte substantie niet geïdentificeerd worden. Wetenschappers konden wel bevestigen dat het geen aardoliedistillaat was zoals bij het andere geval.

Een verminking met een afwijkende draai, werd op 20 februari 1976 onderzocht door agenten. De koe, gevonden ten noordwesten van Cascade, was al twee weken dood zo schatte men. Twee cirkelvormige lappen huid van de buik, één speen en één oor werden vermist. Het was duidelijk dat het karkas niet de aandacht had getrokken van vogels of roofdieren, omdat er geen uitwerpselen of andere aanwijzingen waren dat die ervan hadden gevreten.

Bij het onderzoek op het karkas sneed commandant Wolverton de keel door, maar er was geen bloed, hij vond wel een smerig stinkende melkachtige vloeistof dat uit de opening stroomde. Een deel ervan werd voor een test naar een laboratorium gestuurd, maar deze testen konden niet vaststellen om wat voor vloeistof het ging. Een veearts zei later dat het mogelijk verrot weefsel was. En zoals bij de meeste gevallen waren er geen sporen rondom het dode dier.

Eén van de grootste gevaren bij elk onderzoek van vreemde en beangstigende omstandigheden is de paniek die het kan veroorzaken als mensen ervan horen. Zoiets was in oktober 1975 bijna het geval op een plattelandsschool in Cascade County. Er ging op de school een gerucht rond dat mensen de volgende waren die verminkt zouden worden en dat in die bepaalde nacht al enkele inwoners van het gebied waren verminkt.

Het Cascade County Sheriff’s Office werd op de hoogte gebracht. Er werd een speciale bijeenkomst op de school geregeld en commandant Wolverton en hulpsheriff Arne Sand reden naar de school om met de leerlingen te praten en ze vertelden dat het gerucht vals was. De agenten ontdekten later tijdens het ondervragen van de leerlingen, dat het gerucht als een grap door enkele leerlingen was verspreid. De agenten beschouwden het beslist niet als grappig, omdat zij wisten wat angst en paniek kunnen doen met normale en stabiele burgers.

TERUG naar pagina Overzicht Hoofdstukken

TERUG naar pagina 'Dier- en Veeverminkingen'

 


Share