Mystery Stalks The Prairie

Hoofdstuk 6

Wetshandhavers gaan over tot achtervolging


Het idee dat er door hen die de verminkingen uitvoerden mogelijk helikopters werden gebruikt, was niet nieuw voor het politiebureau van Cascade County. Zij hadden die mogelijkheid vele malen overwogen. Maar die gedachte kreeg meer waarde toen zij aan het eind van de zomer van 1975 talloze telefoontjes kregen van mensen die helikopters zagen, maar die niet konden identificeren, of van mensen die vreemde geluiden hoorden, soms als een helikopter, maar die niets konden waarnemen. Er waren ook gevallen waarbij een helikopter werd gezien die niet te horen was.

Bijna tegelijkertijd begon het bureau meldingen van UFO-waarnemingen te ontvangen en van vreemde heldere lichten. Agenten overwogen serieus de mogelijkheid dat er een connectie was tussen de ongeïdentificeerde helikopters en de veeverminkingen, omdat bij verschillende gevallen een helikopter was waargenomen die boven het vee hing.

Er waren ook twijfels of de beschrijving ‘helikopter’ wel de juiste was voor het toestel. Bij de meest reële waarnemingen beschreef degene die het toestel zag het als een helikopter en sommigen zagen het van vrij dichtbij. Maar enkele van de waarnemingen vonden plaats op een dag waarop de wind zo krachtig was, dat de helikopters van de luchtmacht aan de grond moesten blijven, omdat het niet veilig was om te vliegen. Als de helikopters van de luchtmacht in dergelijk weer niet konden vliegen, welke helikopter kon dat dan wel? Sommige waarnemingen van helikopters werden door de agenten zelf of leden van hun familie gedaan.

Eén van de eerste meldingen kwam van de vrouw van een voormalige hulpsheriff. Zij vertelde de agenten dat ze in de slaapkamer stond en haar baby verzorgde toen ze een hoop lawaai hoorde dat dichterbij kwam en wat ze omschreef als afkomstig van de een of andere machinerie. Het lawaai werd zeer luid, alsof het afkomstig was van een object in haar achtertuin. Tegelijkertijd, zo zei ze, was er een zeer helder licht, of eigenlijk twee lichtstralen, die de kamer binnenschenen waar zij met de baby was. Ze zei dat de hele kamer erdoor verlicht werd. Ze omschreef de bovenste lichtstraal als rood en de onderste als wit.

Na een paar seconden dimde het geluid, zoals bij een dorsmachine die naar de andere kant van het veld rijdt en het licht verdween uit de kamer. De vrouw rende naar de andere zijde van het huis, maar zag de lichten of iets anders niet. Wat een vreemde eigenaardigheid aan het incident toevoegde, was het feit dat de hond van de familie, die normaliter altijd aansloeg bij vreemden, geen enkel geluid maakte, ondanks dat zijn hok recht onder het raam stond waardoor het licht had geschenen.

De volgende dag belde er een man op die in dezelfde omgeving woonde om te melden dat hij een stel rode lichten, dicht bij de grond, had waargenomen. Hij vertelde dat de lichten gedurende een minuut flitsten en daarna kon hij ze niet meer zien. Hij was verbaasd dat de lichten zich bevonden in een gebied waar geen weg liep en ze bewogen in een zuidelijke richting, wat eigenlijk onmogelijk was voor een voertuig omdat er een greppel in het land lag.

Drie dagen nadat de vrouw van de voormalige hulpsheriff de vreemde lichten en het geluid meldde, belde er een vrouw van één van de huidige hulpsheriffs op vanuit haar huis nabij Belt om te vertellen dat er zojuist een helikopter op boomtophoogte over haar huis was gevlogen. Ze vertelde dat het rondom haar kudde schapen vloog en dat ze die daarna uit voorzorg in de schuur had gebracht. Ze omschreef het voertuig als marineblauw met gele letters. Bij navraag door de agenten op de Malmstrom luchtmachtbasis, kregen ze te horen dat de basis beschikte over twee marineblauwe helikopters maar dat de letters daarop wit waren. Na onderzoek werd aangenomen dat de helikopter, die ook was gezien door een andere inwoner van het gebied, één van de helikopters van de luchtmacht was geweest.

Op dat punt nam het Cascade County Sheriff’s Department contact op met de luchtmacht, andere regeringsbureaus, staatsagentschappen en particuliere bedrijven om beschrijvingen te verkrijgen van de helikopters die normaliter over het midden-noorden van Montana vlogen. Er werd een lijst samengesteld om agenten in staat te stellen te trachten de identiteit van de waargenomen helikopters vast te stellen.

Hulpsheriff Arne Sand, die woont in Fort Shaw ten westen van Great Falls, kwam laat op de avond van 15 september thuis, toen hij iets hoorde waarvan hij dacht dat het een helikopter direct boven hem was. Maar ondanks dat het een heldere avond was, was hij niet in staat het voertuig te zien. Afgaande op het geluid vloog het in zuidelijke richting. Dus stapte hij weer in zijn auto en reed anderhalve kilometer naar het zuiden en stapte toen weer uit om te luisteren. Terwijl hij daar stond, schatte hij aan de hand van het geluid dat het voertuig pal boven hem was overgevlogen. Het geluid, zo vertelde hulpsheriff Sand later, leek niet op dat van een helikopter, maar was meer een zacht gesnor.

Diezelfde avond meldde een echtpaar van een ranch ten noorden van Fort Shaw, in de buurt van Choteau, een helikopter waarvan de lichten uitgingen en naar het zuiden wegvloog toen zij het waarnamen. Of het dezelfde was die hulpsheriff Sand wat later zag kon niet worden bevestigd.

Ongeveer tien dagen later bracht het politiebureau van Lewiston, ongeveer 160 kilometer ten zuidoosten van Great Falls, het Cascade County Sheriff’s office op de hoogte dat er verscheidene helikopters met zoeklichten aan over de raketsites in dat gebied vlogen. Er werd onmiddellijk bij Malmstrom gecheckt en de functionarissen meldden dat er die nacht geen luchtmachthelikopters boven het Lewistown gebied in de lucht waren.

Een paar dagen later meldde ondersheriff Jerry Skelton uit Judith Basin County twee veeverminkingen in zijn regio, tezamen met het feit dat er ongeïdentificeerde helikopters in hetzelfde gebied waren gezien op dezelfde datum dat de verminkingen hadden plaatsgevonden.

Een koe was ten zuidoosten van Stanford gedood, daarbij waren twee spenen verwijderd, was er aan de linkerkant van de buik een stuk huid van 5cm in het vierkant weggesneden, was al het bloed verwijderd en tevens waren de vrouwelijke geslachtsorganen, de blaas en de staart weg.

De tweede verminking betrof een koe op een ranch nabij Geyser, ten noordwesten van Stanford richting Great Falls. De koe mistte haar rectale gebied, lippen, tong, spenen en alle tanden op één na. Deze tweede koe was blijkbaar gedurende daglicht verminkt. Er werd vastgesteld dat de koe om 15:30 nog levend en wel werd gezien en de verminking werd ontdekt om 16:00.

Er was een grijze helikopter in het gebied gezien tussen 15:00 en 15:30. Er was ook een groene helikopter gezien die rondcirkelde tussen 16:30 en 17:00. Er waren ook meldingen over twee helikopters die die nacht samen hadden rondgevlogen. Ondersheriff Skelton ontving ook meldingen van gele, groene en zilveren helikopters waarop geen registratienummers waren te zien.

Later werd bekend dat een constructiebedrijf dat in die regio aan het werk was, een grote, zilver gekleurde en een kleinere gele helikopter met zwarte letters had. Er kon niet worden vastgesteld of dit dezelfde helikopters zijn die de personen hadden gezien. Ook was het niet mogelijk om vast te stellen of er een verband bestond tussen de waargenomen helikopters en de verminkingen.

De boeren werden steeds bezorgder en de hulpsheriffs van Cascade County waren bang dat de situatie zich mogelijk zou ontwikkelen zoals die eerder in Colorado was gemeld. Die staat had vele meldingen van waarnemingen van ongeïdentificeerde helikopters en een gelijktijdige golf aan veeverminkingen en de ranchers hadden al gedreigd dat ze elke helikopter die ze boven hun land zagen, uit de lucht zouden schieten.

Commandant Wolverton ging naar de staf van de luchtmachtbasis Malmstrom en verklaarde de in potentie gevaarlijke situatie. Hij stelde voor dat er een woordvoerder van Malmstrom op de televisie aan de burgers zou uitleggen wat de helikopters van de luchtmacht deden, hoe ze op lage hoogte vlogen om de stroomkabels te controleren die tussen de raketlocaties liepen en dat ze ’s nachts niet vlogen, behalve voor een eventuele reddingsactie. De luchtmachtbeambten waren bereid om dat te doen en het resultaat was een betere verstandhouding tussen de luchtmacht en de burgers.

De meldingen van waarnemingen, of soms werd er alleen iets gehoord, bleven voortdurend binnenkomen, veel daarvan hadden geen logische verklaring. Bijvoorbeeld, van een man die kampeerde in de Moose Creek vallei nabij King’s Hill ten zuidoosten van Great Falls, hij vertelde de autoriteiten dat er een helikopter door de vallei vloog, zo laag dat zijn caravan stond te schudden, en toch was hij niet in staat de heli te zien. Een inwoner van het Milligan gebied ten zuiden van Great Falls, meldde dat hij een helikopter hoorde gedurende een half uur, maar dat hij hem nergens zag.

Op een nacht werden er negen helikopters gemeld in het Hobson, Utica en Kolin gebied nabij Lewistown. Een man in Teton County meldde dat hij, zijn vrouw en twee zoons een helikoper zagen die op een avond boven hun vee hing. Het toestel had witte, rode en blauwe lichten en was slechts zo’n 400 meter bij hen vandaan, maar ze konden het lawaai ervan niet horen.

Een vrouw uit Sand Coulee vertelde de hulpsheriffs dat ze een zwarte helikopter zonder markeringen zag die op slechts 30 meter boven haar terrein vloog. De koepel van het toestel was donker of van getint glas zodat ze niet in staat was naar binnen te kijken. Deze waarneming werd gedurende de dag gedaan.

Een vrouw die dichtbij Great Falls woonde meldde dat ze televisie zat te kijken toen er een helikopter over haar huis vloog. Ze zei dat het gedurende 15 tot 20 minuten stil hing en de omgeving verstoorde. Ze herinnerde zich dat hetzelfde een maand eerder ook was gebeurd. Maar ze had het eerste incident niet gemeld. Naspeuringen brachten aan het licht dat er ten tijde van de eerste waarneming een veeverminking in het gebied was voorgevallen.

De meldingen van helikopters die boven het vee hingen, leidde ertoe dat de hulpsheriffs van Cascade County verder zochten naar een mogelijk verband tussen de helikopters en de veeverminkingen. Er werd besloten een klein experiment uit te voeren met gebruik van een helikopter van de luchtmacht. Er werd, met de goedkeuring van de landeigenaar, een plek geselecteerd ten noorden van Great Falls.

Hulpsheriff Ken Anderson, de goed opgeleide fotograaf van het bureau, werd met een hoogwerker boven de plek van het experiment gebracht. Hij nam foto’s van het testgebied dat was gemarkeerd met oranje pionnen. Daarna kwam de helikopter en bleef boven de plek hangen. Toen de chopper weer wegvloog werd hulpsheriff Anderson weer boven de plek gebracht om er opnieuw foto’s van te maken.


Een helikopter van de Amerikaanse luchtmachtbasis Malmstrom hangt boven een veld met hoog gras tijdens een experiment samen met het Cascade County Sheriff’s Department. Er werden vooraf en erna foto’s gemaakt die lieten zien dat er geen bewijs was te vinden dat er een helikopter was geweest. Het experiment werd uitgevoerd om te kijken of er enige overeenkomst was tussen de ongeïdentificeerde helikopters die in het gebied waren gezien en de veeverminkingen.
Foto: © 1975 by Cascade County Sheriff's Office.

Het eerste testgebied was in hoog gras, zo’n 25cm hoog. Dezelfde procedure werd herhaald boven een gebied met alleen landbouwgrond, dat was ingezaaid met wintertarwe. In beide gevallen toonden de foto’s, genomen nadat de helikopter weer was verdwenen, geen bewijs dat die er was geweest. Een foto genomen nadat de helikopter in het lange gras was geland, toonde twee 200 x 8cm indrukken gemaakt door het landingsgestel van de helikopter. Je kunt veilig beweren dat als de helikopter niet was geland, er geen bewijs van zijn aanwezigheid was geweest.


Hetzelfde experiment werd herhaald boven een veld landbouwgrond ingezaaid met wintertarwe. De foto’s genomen door hulpsheriff Ken Anderson lieten geen teken zien van de eerdere aanwezigheid van de helikopter en er werd aangenomen dat een helikopter geen bewijs achterlaat tenzij het daadwerkelijk landt en het landingsgestel sporen in de grond achterlaat.

Toen de meldingen maar binnen bleven komen, brachten de militairen van de Malmstrom basis de politie ervan op de hoogte dat zij twee helikopters met gewapende bemanning stand-by hadden staan, klaar om op te stijgen als er weer helikopters werden gemeld in de buurt van de raketsilo’s. Zij stemden ermee in het politiebureau op de hoogte te houden als de helikopters de lucht in gingen. Dit initiatief volgde op een melding van 8 november 1975 waarbij verschillende mensen een helikopter zagen die stil hing boven de raketlocatie in het gebied van Lewistown. Er werd een onderzoek ingesteld, maar geen enkel agentschap had die nacht helikopters gebruikt.

De nacht van 2 op 3 december 1975 was een zeer drukke nacht, voor zowel het luchtmacht- als het politiepersoneel van Cascade County, omdat er meldingen binnenstroomden van waarnemingen van zowel ongeïdentificeerde helikopters als van UFO’s. Gedurende de avond kwam er een melding van de Juliet raketlocatie ten noorden van Malmstrom, dat er een laagvliegend object in het gebied werd gezien, waarvan men dacht dat het een helikopter was. De luchtmachtman die de melding deed vertelde dat het voertuig soms zo laag vloog dat het leek alsof het bijna de grond raakte.

Navraag bij Malmstrom, bij het internationale vliegveld van Great Falls in Gore Hill en bij de nationale luchtgarde, onthulde dat er geen helikopters in die buurt waren. Nadat het voertuig naar het noorden bewoog, naar Dutton en Brady, werden de politiebureaus aldaar gewaarschuwd. Achttien minuten later werd de ongeïdentificeerde helikopter ten oosten van Dutton waargenomen, boven de Diamond Valleyweg. Het werd 38 minuten later weer gezien boven een Minuteman raketlocatie 25 kilometer ten noorden van Malmstrom. Weer 13 minuten later werd het voertuig gezien toen het zo’n 15 kilometer buiten Great Falls was en in de richting van de stad koerste.

In die tussentijd, ongeveer 45 minuten eerder, meldde een agent op patrouille dat hij recht onder de helikopter stond en dat die stil hing op een hoogte van zo’n 150 meter. Hij meldde via de radio dat de helikopter vervolgens op hoge snelheid wegvloog naar Brady en dat hij niet in staat was hem bij te houden. De radar van de luchtmacht pikte het voertuig op, maar zei dat hun bereik alleen het gebied van Dutton betrof.

Functionarissen van de luchtmacht rapporteerden toen dat er meer dan één helikopter leek te zijn, omdat zij meldingen daarvan kregen van twee andere raketlocaties. Alle politieauto’s werden gewaarschuwd en om 22:00 werd er op aanvraag van het kantoor van de sheriff via de lokale radio en televisie de oproep gedaan of er iemand was die een helikopter had gezien of die in het afgelopen half uur had zien landen en of men daar dan het politiebureau van in kennis wilde stellen.

Dat verzoek leidde tot een onmiddellijke respons. Een man belde om te vertellen dat er de nacht hiervoor een helikopter op boomtophoogte over zijn ranch was gevlogen. Hij vertelde dat het navigatielichten had, maar geen landingslichten. Een andere man die weigerde zijn naam te noemen, vertelde dat hij kort na de uitzending ‘iets’ had zien landen, ongeveer 2,5 kilometer ten noorden van Fairfield. Het had één landingslicht vertelde hij. Een man uit Havre belde om te vertellen dat hij een helikopter had gezien 6 of 7 kilometer ten noordoosten van Carter, het had lichten en het vloog naar Great Falls.

Kort na middernacht ontving Malmstrom een melding dat er een helikopter stationair op 100 meter hoogte boven een raketlocatie in het Conrad-gebied hing. Volgens de melding vloog het vervolgens naar Brady en keerde toen weer terug naar het Conrad-gebied. Eén uur en vijftien minuten later was er een melding van een helikopter die stationair boven een raketlocatie in Vaughn hing, direct boven het viaduct. Een agent die voor onderzoek daarheen werd gestuurd, vertelde dat hij een knipperlicht zag dat naar het oosten koerste, maar hij kon niet vaststellen of het een helikopter betrof. Hij sprak met een sergeant van de raketlocatie die hem vertelde dat het geluid niet leek op een conventionele helikopter en het had ook maar één enkel knipperlicht en geen navigatieverlichting.

Twaalf minuten nadat de agent het knipperlicht had waargenomen, werd het gemeld door Malmstrom, het was 11 kilometer ten oosten van de basis en vloog in hun richting. Zeven minuten later, toen het op 8 kilometer van de basis was, verdween het. De radar op zowel Malmstrom als Gore Hill volgde het voertuig totdat het verdween.

Iets meer dan een uur later rapporteerden functionarissen van de luchtmacht opnieuw dat zij iets zagen wat zij omschreven als een UFO met knipperlicht nabij Juliet, dezelfde raketlocatie op 40 kilometer ten oosten van Malmstrom waar er die avond al eerder één was gezien.

Elf minuten later kreeg het kantoor van de sheriff een telefoontje van een man die woonde in de Highwood Mountains ten oosten van Great Falls, hij vertelde dat hij daar een UFO had gezien. Dat was in hetzelfde gebied als waar iets eerder het voertuig was verdwenen. Agenten werden opgedragen er een kijkje te nemen en het te onderzoeken. Het object was niet zichtbaar op de radar van Malmstrom. In de tussentijd werd de man die had gebeld terug gebeld en hij vertelde dat het object nu langzaam aan het oog werd onttrokken door de bewolking. Hij voegde eraan toe dat hij het object had gadegeslagen toen het dicht bij de grond was en het leek toen eerder geel dan wit te zijn, terwijl het omhoog ging leek het naar wit te verkleuren.

Ondanks de oprechte inspanningen, van zowel de agenten als het luchtmachtpersoneel, eindigde het frustrerende spel van zoek-en-verberg zonder de identificatie van het toestel of de toestellen en er werd geen verklaring gevonden voor wat ze aan het doen waren, behalve dan dat ze iedereen op een achtervolging uitlokten.

TERUG naar pagina Overzicht Hoofdstukken

TERUG naar pagina 'Dier- en Veeverminkingen'

 


Share