Mystery Stalks The Prairie

Hoofdstuk 9

Eivormig object met aanhangsels

Nadat UFO-waarnemingen door de nieuwsmedia werden gepubliceerd, kwamen er ook een aantal onopzettelijke, valse meldingen binnen, door mensen die per ongeluk een heldere ster voor een UFO aanzagen. Een melding van zes UFO’s nabij Raynesford bleken Venus, Mars en enkele heldere sterren te zijn. Wat twee meisjes uit Great Falls meenden te zien was waarschijnlijk een lichtbaken. Een waarneming in de buurt van Fairfield was mogelijk een planeet. Maar niet alle waarnemingen konden zo gemakkelijk worden verklaard. In feite bleven de meeste meldingen zonder verklaring.

Er was het geval van een UFO die gelijk op vloog met een B-52. Het werd gemeld aan sheriff Pete Howard op zijn bureau in Choteau. Hij vertelde dat een ambtenaar van het Montana Fish and Game Department hem meedeelde dat hij een UFO had gadegeslagen die een B-52 inhaalde terwijl dat vliegtuig boven het Freezeout meer vloog waar de man werkte. De man vertelde dat hij eerst de B-52 zag en toen een ander licht opmerkte dat direct boven de B-52 vloog. Door gebruik te maken van de telescoop op zijn geweer, viel het hem op dat het vreemde object het vliegtuig leek in te halen. Binnen korte tijd steeg de UFO uit het zicht. De B-52 vloog in een oostelijke richting vertelde hij de agenten.

Diezelfde avond had het bureau van de sheriff van Cascade een eerstehands UFO-waarneming toen commandant Wolverton en hulpsheriff Anderson er één zagen toen zij terugkwamen van Missoula naar Great Falls. Als één van beide mannen met zijn ogen had geknipperd, dan had hij het vreemde object waarschijnlijk gemist, want het vloog zeer snel en was binnen ongeveer vier seconden uit hun blikveld verdwenen. Het doforanje of geelbruine object vloog binnen 500 meter voor hun auto langs, op een hoogte van ongeveer 150 meter. Het vloog van noord naar zuid-zuidoost. De twee agenten zeiden dat het onmogelijk was de afmetingen en vorm vast te stellen in de korte tijd dat ze het waarnamen.

Een paar nachten daarvoor had Malmstrom het bureau van de sheriff ingelicht dat er twee UFO’s waren waargenomen ten zuiden van Moore, in het Lewistown gebied. De objecten verschenen als heldere witte lichten met een witachtige lichtbundel die naar de grond scheen.


Moore nabij Lewistown, ten zuidoosten van Great Falls, waar twee heldere witte lichten met een witachtige lichtbundel die naar de grond scheen werden gemeld door de luchtmachtbasis Malmstrom een het Cascade County Sheriff's Office in Great Falls, Montana in december 1975

Ongeveer tezelfdertijd hoorde het bureau dat een vrouw uit Stockett een UFO had waargenomen die in de lucht stilstond gedurende een periode van één tot twee uur. Ze zei dat het leek op een flitsend rood en wit licht. UFO’s komen duidelijk in verschillende kleuren, zoals blijkt uit de diverse rapporteringen.

Politieagenten te Chester rapporteerden dat zij zestien kilometer ten zuidwesten van die gemeenschap een UFO hadden gezien met blauwe en groene lichten. Een man uit Great Falls, die op de snelweg reed bij Ulm, vertelde dat hij en zijn vrienden een UFO zagen met een rood en een groen licht. Het object leek stationair in de lucht te staan. Een staatsbeambte meldde dat toen hij ’s avonds onderweg was, hij UFO’s nabij Fort Benton en ten noorden van Carter had gezien. Beide voerden een blauwachtig licht.

Misschien wel een van de meest ongewone omschrijvingen van een UFO werd gegeven aan de sheriff van Teton County, Pete Howard, door een echtpaar van een ranch in dat gebied. Zij waren uitstekend in de gelegenheid een beschrijving van het object te geven omdat het slechts 1 kilometer van hun woning af was en zij bekeken het met een verrekijker. Zij hadden tevens het voordeel van het daglicht omdat het gebeurde rond 16:30. Ze omschreven het voertuig als eivormig met het dikke eind naar de grond. Het had één licht dat dof gloeide en toen helder werd. Ze beschreven het licht als goudgeel of lichtoranje. Het meest ongewone deel van de omschrijving was het feit dat het object twee aanhangsels had welke eruit staken, aan beide kanten één. De twee armen maakten een constante beweging als een schoolslag. Het voertuig bleef gedurende vijf minuten stationair hangen, toen werden de aanhangsels in het voertuig getrokken en vertok het recht omhoog en verdween uit het zicht.

De mogelijke connectie tussen UFO’s en veeverminkingen kwam wederom naar voren toen een rancher uit Simms meldde dat zijn vrouw en kinderen een UFO hadden zien landen nabij een plek waar hij een dood kalf had achtergelaten. Hij ontdekte later dat het karkas was verminkt nadat hij het daar had achtergelaten.

Er waren feitelijk twee landingen van UFO’s op de ranch, één op 8 december en de andere de nacht daaropvolgend. Het tweede incident was in dezelfde nacht dat commandant Wolverton en hulpsheriff Anderson de UFO waarnamen toen ze naar huis reden en het was ook dezelfde nacht dat een UFO de B-52 voorbijvloog. De rancher was in eerste instantie terughoudend om over de incidenten te praten uit angst dat mensen hem voor gek zouden verklaren. Maar niet lang daarna, omdat de ernst van de situatie tot hem doordrong, gaf hij de agenten een volledig verslag en hij moedigde zijn vrouw aan hen te vertellen over haar buitengewone ervaring.

Het kalf was vijf dagen eerder overleden. De rancher had het naar een met dicht struikgewas begroeid gebied gesleept, nabij de Sun rivier, ongeveer 800 meter vanaf de woning. Het gebied was niet via een weg te bereiken, behalve als men door de tuin van de woning van de ranch ging. Op de avond van de achtste december om ongeveer 6 uur of half 7, zagen de vrouw en de kinderen van de rancher een UFO landen in het gebied waar het karkas van het kalf lag. Ze vertelden dat het naar beneden uit de lucht kwam, een korte tijd beneden bleef en daarna wegvloog in een westelijke richting, naar Augusta. De vrouw beschreef het object als een groot wit licht met een rood licht er bovenop. Toen het naar benden kwam leek het alsof het zich op een zijde rolde, omdat het rode licht niet meer aan de bovenkant zat, maar aan een zijkant. Toen het verdween vloog het op lage hoogte.

Het object - of een ander wat er op leek - keerde de volgende avond op bijna hetzelfde uur terug. Deze keer bleef het ongeveer één minuut en in plaats van naar het westen weg te vliegen, vloog het deze keer naar het oosten.

Commandant Wolverton en twee andere hulpsheriffs onderzochten het dode kalf nadat ze de vrouw hadden ondervraagd. Het deel waar de uiers zich zouden vormen was verwijderd en de snijranden rondom de incisies waren hetzelfde zoals ze bij eerdere gevallen waren gevonden en waarvan pathologen hadden bevestigd dat ze waren gemaakt met een zeer scherp instrument. Monsters van de huid werden voor analyse naar een laboratorium gestuurd.

De rancher bevestigde dat er geen incisies waren toen hij het twee dagen voor de eerste landing bekeken had. Hij vertelde de agenten aansluitend dat hij van plan was eerder van zijn werk naar huis te gaan en al zijn wapens zou vergaren en zou wachten op het ‘ding’ en het dan zou neerschieten.

Drie agenten met fotoapparatuur keerden op 10 december terug naar de woning, zodat ze foto’s van de UFO konden maken mocht die voor de derde keer terugkomen. Ze waren nogal teleurgesteld omdat er niets gebeurde.

Ongeveer tien dagen later kwam er een andere melding uit het Lewistown gebied van een UFO-landing binnen. Een raketploeg van de luchtmacht die in de nacht reisden tussen Roy en Fergus, ten noordoosten van Lewistown, vertelden dat zij een object op de grond zagen dat gloeide en pulseerde. Ze bekeken het gedurende vijf tot tien minuten. Het bureau van de sheriff van Fergus County in Lewistown werd ingelicht en de hulpsheriff ging eropuit om het te onderzoeken, maar hij kon niets vinden.

Een paar nachten eerder had de luchtmacht een paar hectische momenten toen een ongeïdentificeerd vliegend object werd waargenomen boven Fairfield en gedurende anderhalf uur op de radar werd gevolgd. Het langwerpig gevormde object werd eerst op 2500 meter hoogte vastgelegd op de radar. Even later fluctueerde het tussen 3000 en 6000 meter hoogte. Een burgervliegtuig dat in de buurt vloog werd door NORAD gevraagd of zij het met het blote oog konden zien, maar de piloot was niet in staat het waar te nemen. Kort daarna werd het radarcontact verbroken, maar agenten die in dat gebied aan het werk waren, konden het object nog steeds zien. Er werd weer radarcontact gemaakt en het object zat toen op 4500 meter terwijl het zeer langzaam in een noordwestelijke richting bewoog. Het object werd ook opgepikt door radarapparatuur in Havre. Functionarissen van de luchtmacht zeiden dat het object zich in het Power-Fairfield gebied bevond, maar beter dan dat konden ze het niet lokaliseren.

Op een bepaald moment gedurende het radarcontact, toen de UFO zich in het Dutton gebied bevond, liet de radar zien dat het object plotseling verticaal opsteeg van 5000 naar 15.000 meter hoogte, met een snelheid van ongeveer 1500km per uur om dan plotseling te stoppen. Deze manoeuvre verraste de luchtmachtfunctionarissen en de politieagenten.


Boven Dutton, ten noordwesten van Great Falls, werd een object op de radar van luchtmachtbasis Malmstrom gevolgd dat verticaal opsteeg van 5000 naar 15.000 meter hoogte, met een snelheid van ongeveer 1500km per uur om dan plotseling te stoppen.

Een paar dagen later was een andere agent van Cascade County in de gelegenheid een UFO te zien, zoals commandant Wolverton en hulpsheriff Anderson dat hadden gedaan. Hulpsheriff Barry Mitchelotti en twee vrienden waren op een jachttrip en kampeerden in het Ford Creek gebied nabij Augusta. Hulpsherrif Mitchelotti beschreef het incident als volgt:

‘We sliepen die nacht in mijn paardentrailer, met twee paarden achterin de trailer vastgebonden. De paarden veroorzaakten opeens verwarring, ze trokken aan hun touwen, hinnikten en stampten op de vloer. Ik keek op en zag een object dat ik het beste kan omschrijven als met een vorm van een rugbybal. Het object was een solide, wit licht, geen flitsen, schitteringen, lichtbundels of rook of zoiets. Het object was op zijn minst vijf keer groter dan een ster en bewoog horizontaal door de lucht, richting het noorden. Ik maakte één van de andere maten wakker en we bekeken het gedurende een paar seconden. Het vloog met een behoorlijk hoge snelheid. Nadat het uit ons zicht was verdwenen controleerde ik de paarden en het bleek dat er één weg was. Ik hoorde het een eindje verderop galopperen. Ik riep het en het kwam terug, maar het was zeer nerveus en dat was nogal ongewoon voor dat paard. Beide paarden kalmeerden en er was verder geen verstoring.’

Commandant Wolverton kreeg op 17 januari 1976 een tweede blik op een UFO, maar het was weer een korte. Hij reed in de schemering op de lager gelegen weg bij de rivier, net buiten Great Falls, toen hij een oranje of amberkleurig licht zag dat van oost naar noordwest vloog. Het vloog zo snel dat hij het slechts gedurende één of twee seconden kon zien. Hij vroeg het na bij de luchtmachtbasis Malmstrom, maar zij hadden niets op de radar gezien.

Een week daarvoor vielen een rancher uit het gebied rond Belt, toen hij op een landweg naar huis reed, twee rode lichten op, boven zijn schuur en het omheinde gebied voor zijn paarden. Dat was om ongeveer 23:00. Toen hij de ingang van zijn terrein bereikte stopte hij om een beter zicht op de lichten te krijgen. Hij zag dat de rode lichten pulseerden en toen verscheen er een heldere witte lichtbundel die naar de grond scheen. De rancher opende het raam van zijn auto om te horen wat het was, maar er kwam geen enkel geluid van het object. Het witte licht ging uit en het object begon naar het noorden te bewegen. Op een afstandje stopte het en verscheen het witte licht weer. Kort daarna verdween het naar het noorden.

De rancher beschreef het voertuig als ongeveer 8 tot 10 meter breed en het leek zich op zo’n 150 meter boven de grond te bevinden. Hij controleerde zijn veestapel, maar die leek in orde te zijn en er waren geen dieren rusteloos. Het incident herinnerde hem aan iets dat een paar maanden eerder gebeurde. Gedurende een nacht lichtte een wit licht het hele interieur van zijn woning op en maakte zijn zoon en een vriend die die nacht bij hen sliep, wakker. De jongens vertelden de rancher dat ze naar buiten waren gegaan, maar dat ze niets ongewoons konden zien.

Op dezelfde dag - en in feite op hetzelfde uur dat commandant Wolverton zijn tweede UFO zag - had een man uit Great Falls een ongewone ervaring op zijn ranch ten westen van Augusta. De man rapporteerde dat hij buiten was toen hij vanuit zijn ooghoeken een vreemd object in de lucht waarnam. Hij beschreef het als peervormig, ongeveer de maat van een zeer grote lamp en het had een erg gloeiende kleur, ongeveer zoals een vuurbal. Hij zei dat het op ongeveer 20 tot 25 meter boven de grond van west naar oost vloog. Het object leek precies boven zijn erf uitgebrand te zijn. “Op het eind leken er delen van de staart af te vallen en het brandde allemaal op, het hele ding leek op te branden op een wijze waarop een Romeinse kaars dat doet.” Zo vertelde de man het aan de autoriteiten. Hij zei ook dat zijn eerste gedachte was dat het een meteoor was, maar toen hij daar over nadacht besloot hij dat het dan op de grond had moeten vallen, maar dat deed dit object niet. Hij vertelde dat het vreemd was dat het object, terwijl het vloog en hij het bekeek, al die tijd dezelfde hoogte leek aan te houden en dat was gedurende ongeveer 100 meter. Een paar seconden nadat het object was opgebrand hoorde de man op een afstand een supersone knal.

TERUG naar pagina Overzicht Hoofdstukken

TERUG naar pagina 'Dier- en Veeverminkingen'


Share