Mystery Stalks The Prairie

1976

Voorwoord en Inhoudsopgave


Op de cover van het boek staat een afbeelding waarop hulpsheriff Keith Wolverton van het Cascade County Sheriff’s Office in Great Falls, Montana, samen met hulpsheriff Ken Anderson een verminkte koe onderzoekt


Opgedragen aan

John C. Krsul, sheriff van Cascade County, Montana en zijn korps.

Sheriff Krsul besefte vanaf het begin het belang van de onderzoeksverslagen van veeverminkingen, UFO’s, harige wezens en andere fenomenen. Hij heeft zijn korps ten volle ondersteund bij hun pogingen deze mysterieuze gebeurtenissen op te lossen en zijn aanmoedigingen werden zeer gewaardeerd. Het moge duidelijk zijn dat zonder Sheriff Krsul’s hulp, dit boek nooit geschreven zou zijn.

Oorspronkelijke publicatie van T.H.A.R. Institute, Raynesford, Montana.


Dankwoord

We zijn de mensen die ons op verschillende manieren hebben geholpen bij de onderzoeken zeer dankbaar en ook zij hebben dit boek mogelijk gemaakt.

Een speciale blijk van waardering gaat uit naar de personen die de vreemde incidenten waarvan zij getuige waren bij de politie hebben gemeld. Zonder de medewerking van deze plichtsgetrouwe burgers zou er geen onderzoek mogelijk zijn geweest.

We waarderen oprecht de inbreng van artsen, veeartsen, pathologen, toxicologen en anderen die hun professionele kennis en bekwaamheden deelden.

Onze dank gaat ook uit aan de nieuwsmedia voor hun buitengewone samenwerking die de taak van de onderzoeken gemakkelijker maakte.

Onze speciale dank gaat uit aan de leden van het Cascade County Sheriff’s Department, we waarderen het ten zeerste dat zij de kern van het onderzoek met ons deelden en nog steeds delen. Het zijn tweede Sheriff Glenn Osborne, hulpsheriffs Ken Anderson, Arne Sand, Shirley Peterson en secretaris Elaine Anderson.

R. D. en K. W.


Roberta Donovan en Keith Wolverton, co-auteurs, 1976

Over de schrijvers

Mystery Stalks the Prairie is geschreven door twee ingezetenen van Montana, Mrs. Roberta Donovan uit Lewistown en districtscommandant Keith Wolverton uit Great Falls, een hulpsheriff in Cascade County.

Roberta Donovan, een voormalig krantenjournaliste en redactrice, schreef het boek en commandant Wolverton, een ervaren politieman en de verantwoordelijke voor het onderzoek naar de meldingen van veeverminkingen, UFO’s en harige wezens, verschafte de informatie en technische adviezen.

Dit is het tweede boek van Mrs. Donovan. Haar gedramatiseerde verslag van haar vaders jeugd in de vroegere jaren van Montana: Ike - Boy of the Breaks, werd in november 1975 gepubliceerd door T.H.A.R. Institute of Raynesford, Montana. Mrs. Donovan werkte gedurende twaalf jaar als redactrice voor de Lewistown News-Argus, Montana. Daarna schreef ze freelance artikelen voor een aantal publicaties, inclusief enkele van nationaal belang en was ze correspondente voor de Billings Gazette, Montana. Mrs. Donovan was lid en voormalig voorzitter van Montana Press Women en in 1968 werd ze door die organisatie uitgeroepen tot Montana Press Women van het jaar. Ze won meer dan honderd staats- en nationale prijzen voor haar schrijven. Ze is moeder van zes opgroeiende kinderen en zeven kleinkinderen.

Districtscommandant Keith Wolverton, geboren en getogen in Great Falls, werkt voor het Cascade County Sheriff’s Office. Hij was een van de twee personen die verantwoordelijk waren voor het oprichten van de Cascade County K-9 Academy, waar wetsdienaren en hun honden op ongeëvenaarde wijze werden getraind. Het was het enige burger K-9 trainingsinstituut in de Verenigde Staten. Commandant Wolverton gaf tot 1975 les aan de academie en werd daarna overgeplaatst naar het sheriffbureau in Great Falls.

De gebeurtenissen in dit boek hebben commandant Wolverton en zijn collega-agenten ontelbare uren van onderzoek en naspeuring gekost. Gedurende de jaren heeft commandant Wolverton diverse cursussen bijgewoond en speciale scholen bezocht om zijn discipline als wetshandhaver up-to-date te houden. In 1972 selecteerde de Great Falls Exchange Club uit alle leden in Great Falls, Cascade County, de Malmstrom Air Force Base en de leden van de Montana Highway Patrol, commandant Wolverton als wetshandhaver van het jaar.

Commandant Wolverton was ook actief bij de Cascade County Sheriff’s noodwacht, die zijn vader hielp oprichten en hij assisteerde bij een aantal reddingsacties. Hij vond het deelnemen aan deze organisatie onder andere leuk omdat er met paarden werd gereden. Commandant Wolverton was getrouwd en heeft twee dochters en een zoon.Leden van het Cascade County Sheriff’s Department buigen zich over de informatie die ze hebben vergaard bij hun onderzoek naar veeverminkingen, waarnemingen van ongeïdentificeerde vliegende objecten en de verschijning van vreemde tweevoetige wezens.
Van links naar rechts: Hulpsheriff Ken Anderson, ondersheriff Glenn Osborne bij het bord, secretaris Elaine Anderson, hulpsheriff Arne Sand en commandant Keith Wolverton. Hulpsheriff Peterson was niet aanwezig.


Voorwoord

We leven in vreemde en mysterieuze tijden. Ondanks de technologische vooruitgang die het verstand van een normaal mens te boven gaat en met de gecompliceerde en toepasselijke gereedschappen van wetenschappers en een overvloed aan kennis, waaronder zelfs de knowhow hoe een man op de maan te zetten, wordt de mens nog steeds geconfronteerd met enkele mysteries waar nog geen oplossing voor te vinden is.

Onder deze mysteries bevinden zich de veeverminkingen die recentelijk zijn gemeld in midden-noordelijk Montana. Opsporingsambtenaren staan verbaasd van de bizarre gevallen die geen logische verklaring lijken te hebben. Toegewijde en intensieve onderzoeken door agenten, geassisteerd door pathologen, veeartsen, toxicologen en anderen, hebben gefaald het mysterie te ontrafelen. Feiten zijn vastgesteld, maar de belangrijke vragen - wie doet het en waarom? – zijn niet beantwoord.

Sommige personen zeggen dat de verminkingen worden veroorzaakt door roofdieren. Dat is soms waar. Het wordt echter moeilijk een prairiewolf of een hamsteraar de schuld te geven als de onderzoeker ontdekt dat er een perfect ronde lap huid behendig is weggesneden met een scherp stuk gereedschap, of als al het bloed bij het dier is verwijderd, of als het gebied rondom het dier lijkt te zijn verbrand, of als al deze incidenten bij één geval voorkomen. Het vraagstuk wordt nog onbegrijpelijker als er, zoals in de meeste gevallen, geen sporen – dierlijk, menselijk of van voertuigen – worden gevonden. In andere gevallen hebben onderzoekers in het gebied van de verminking paardensporen gevonden, maar waarbij de landeigenaren zweren dat er in geen jaren paarden in dat gebied zijn geweest.

In dit boek worden enkele van deze vreemde incidenten beschreven, maar het doet geen poging een conclusie te trekken. De gebeurtenissen zijn feitelijk en vastgelegd in verslagen ondergebracht in dossiers op het Cascade County (Montana) Sheriff’s bureau. Deze verslagen zijn met toestemming gebruikt. Andere mysterieuze gebeurtenissen die wel of niet zijn gerelateerd aan de veeverminkingen worden hier ook vermeld. Deze gebeurtenissen omvatten talrijke waarnemingen van ongeïdentificeerde vliegende objecten (UFO’s), ongeïdentificeerde helikopters en vreemde, harige, mensachtige wezens.

De incidenten die worden besproken vonden plaats tussen augustus 1974 en mei 1976 in een vijfprovincies gebied van Montana dat een wonderbaarlijk groot aantal veeverminkingen, UFO’s en harige wezens had. Er zijn verschillende verhalen en boeken over de veeverminkingen, UFO’s en harige wezens geschreven. Enkele zullen de waarheid weergeven, maar er zijn andere waarbij onderzoek heeft bewezen dat ze niet op waarheid berusten. Sommige verhalen zijn gedramatiseerd en sensatiezoekend, wellicht om een groter lezersbereik te bewerkstelligen.

Dat is niet onze intentie. Als co-auteurs van Mystery Stalks the Prairie, zijn we feitelijk geweest en zijn we binnen de grenzen van onze kennis gebleven. En als er een keuze was, dan hebben we ervoor gekozen de situatie af te zwakken, omdat er geen behoefte is angst of paniek te creëren.

We hadden twee redenen om dit boek te schrijven. Eén is om het Amerikaanse volk te laten weten wat er gebeurd. Wij geloven, maar we kunnen dat niet bewijzen, dat er personen zijn die weten wat er achter deze bizarre gebeurtenissen schuil gaat, maar dat zij om verschillende redenen hun mond houden. Anderen lijken de situatie te negeren, maar het kan zijn dat zij geen toegang hebben tot bepaalde feiten, zoals die aan het licht zijn gebracht door het Cascade County Sheriff’s Department. Wij vinden dat het publiek het recht heeft om het te weten.

Onze tweede reden voor het schrijven van dit boek, is dat er een kans is, hoewel die klein is, dat deze informatie zal helpen het fenomeen op te lossen en er nieuw bewijs zal opdagen. Mystery Stalks the Prairie kan er ook toe leiden dat overheidsbeambten een beter begrip krijgen van waar ze mee te maken hebben.

Alle namen van personen zijn weggelaten om hen te beschermen tegen negatieve verwikkelingen, behalve van hen die momenteel als wetshandhaver werkzaam zijn. Maar de incidenten zijn waarheidsgetrouw, of zo waar als het voor de mens mogelijk is ze te vertellen.

Roberta Donovan and Keith Wolverton

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Een snijwond met getande randen
Hoofdstuk 2 De zaak van het verdwenen kalf
Hoofdstuk 3 Verzoek om hulp van het publiek
Hoofdstuk 4 Het is niet alleen Montana
Hoofdstuk 5 De Montana site
Hoofdstuk 6 Wetshandhavers gaan over tot achtervolging
Hoofdstuk 7 Achtervolgen van lichten in de lucht
Hoofdstuk 8 Tienermeisjes achtervolgd door een UFO
Hoofdstuk 9 Eivormig object met aanhangsels
Hoofdstuk 10 Eén grote en vier kleine
Hoofdstuk 11 Harig wezen, tweeënhalve meter lang
Hoofdstuk 12 Onwaar verhaal houdt het publiek voor de gek
Hoofdstuk 13 UFO gemeld in 1897

TERUG naar pagina Overzicht Hoofdstukken

TERUG naar pagina 'Dier- en Veeverminkingen'Share