PRINTBARE VERSIE

Deel 1

WAAROM WILLEN DE BUITENAARDSEN GEHEIMHOUDING?
ZELFDE VERHAAL - ANDERE VISIE - DEEL 2

(Ook te lezen als een fantastisch wetenschappelijke fictie)

Door: Kees Deckers

Juli 2012


Afgelopen juni Heeft Paul Harmans op zijn webplek: "UFOWIJZER" twee door hem vertaalde artikelen geplaatst naar aanleiding van informatie uit zijn U.F.O.-archief. De vertaalde artikelen gaan over het onderzoek en de bevindingen van David Michael Jacobs naar het verschijnsel van de door zogenaamde Grijzen ontvoerde mensen. Jacobs, Noord-Amerikaans professor en historicus, gespecialiseerd in de 20ste eeuwse geschiedenis en cultuur van Noord-Amerika, is de mening toegedaan dat het hier wezens van een BuitenAardse beschaving betreft.

In mijn eigen eerste artikel van vier heb ik aangegeven dat, zonder serieus wereldwijd onderzoek, de ervaringen en verhalen van ontvoerden door de zogenaamde Grijzen er meer op wijzen dat deze onbekende wezens onze eigen nakomelingen zijn, dan BuitenAardsen van ergens ver weg uit het universum.

De kennis die deze wezens schijnen te hebben over onze menselijke vermogens, over onze psychologie en fysiologie, is te groot om zomaar even in korte tijd na aankomst op onze planeet Aarde te zijn vergaard. En, het is nog ongeloofwaardiger, om in diezelfde korte tijd ook nog eens allerlei toepassingen te hebben gevonden en vervaardigd om ons, wezens van die planeet, zowel lichamelijk als psychisch, maar te kunnen manipuleren naar believen. Mijns insziens hebben beschavingen, die verder geavanceerd zijn dan de menselijke, nog altijd tijd nodig voor onderzoek en ontwikkeling, of op zijn Noord-Amerikaans: Research and Development, voordat zij aan de slag kunnen gaan met een nieuw project. In dit geval het project van ontvoeren van en experimenteren op mensen.

Het feit dat de Grijzen een hybride wezen schijnen te willen ontwikkelen, wijst er om diverse redenen ook op dat zij eerder onze nazaten zijn. Ten eerste is er de blijkbare compatibiliteit tussen ons biologische lichaam en dat van hen. De compatibiliteit van D.N.A.-materiaal, van eicel en zaadcel, tot grofweg de grote overeenkomsten in onze lichaamsbouw. Ten tweede is het "toeval" wel erg groot, dat een BuitenAardse beschaving, die zich wenst te hybridiseren en blijkbaar geen probleem heeft, zoals mensen, om zich met andere rassen te vermengen, in dat gigantische universum juist op Aarde terecht is gekomen, waar de oplossing voor hen voor handen blijkt te liggen. Ten derde lijkt het gedrag van de Grijzen in veel opzichten wel zeer sterk op dat van ons, mensen.

Mijn stelling en visie is dan ook:
De Grijzen zijn geen BuitenAardsen, maar onze nazaten uit een verre toekomst.

In dit tweede artikel ga ik verder in op Paul Harmans' vertaling van het onderzoek en de theorieën van David M. Jacobs over het ontvoerings- en voortplantingsproject van de zogenaamde Grijzen.

In het derde artikel kijk ik naar ons huidige niveau van technologie en wetenschap en naar de mogelijkheden, die volgens veel wetenschappers in het vooruitzicht liggen werkelijkheid te worden. Ik zal een aantal lijnen doortrekken om aan te tonen dat dit ook zou kunnen leiden naar onze toekomstige nazaat: De Grijze (mens).

In het vierde artikel ga ik uit van een veronderstelling van een zogenaamde scepticus met betrekking tot het gezicht van de Grijze. En ik eindig dat artikel met het resumeren en samenvatten van mijn eigen visie op en theorie over de Grijzen. Namelijk dat de Grijzen onze eigen kindskinderen zijn uit een verre toekomst. Grijze mensen, die om een zeer belangrijke reden van "daar", uit hun eigen tijd, naar "hier", in onze tijd, komen. De reden dat het leven en voortbestaan van de mens in die verre toekomst onmogelijk zal zijn. Onmogelijk als er niet gewerkt wordt om tegelijkertijd zowel de flora en fauna van die tijd op te krikken, als om een "hybride" mens te maken, die een kruising is tussen het D.N.A. uit het verleden van de mens en uit het D.N.A. van de verre toekomst van de mens.


Een tekening van een Nederlands-Marokkaanse ontvoeringservaarder
(Internetreferentie (18-07-12): http://davehodrien.blogspot.nl/2012/05/helden-netherlands-contact-case.html)

De geheimhoudingsmethoden, die de Grijze bezit, en die de Mens zoekt

Methodes voor de bescherming van de geheimhouding
Het uitgangspunt van de geheimhouding is de ontvoerde te verhinderen zich te herinneren wat er gebeurde, een strategie die veel omvattender is dan slechts het inprenten van geheugenverlies. Ten eerste, iedereen in de buurt van de ontvoeringsgebeurtenis mag zich niet bewust zijn van wat er gebeurt. Daarom immobiliseren de buitenaardsen routinematig anderen, er is geen bewustzijn, ze zorgen ervoor dat het waarnemingsvermogen van potentiële getuigen van de ontvoering ‘uitstaat’. In feite schakelen ze nabij zijnde mensen uit zodat zij zich niet met de gebeurtenis kunnen bemoeien. Echtgenoten, vrouwen, vrienden en omstanders, ze zorgen ervoor dat die zich allemaal niet gewaar van de ontvoering zijn.

Ten tweede, de ontvoerde wordt afgescheiden van de groep. Bijvoorbeeld, als hij zich op een picknick bevindt, dan zal hij een ‘ommetje’ gaan maken en gedurende anderhalf uur niet terugkeren, als hij terugkeert dan zal hij terloops melden dat hij de weg kwijt was of de tijd vergeten, en zijn vrienden zullen het incident negeren. De buitenaardsen behouden dus geheimhouding terwijl ze iemand uit een grote groep mensen ontvoeren.

Ten derde, om herinnering eraan moeilijker te maken, vertroebelen de buitenaardsen het geheugen van de ontvoerde door het introduceren in zijn geest van verwarring en ‘valse’ herinneringen. Bijvoorbeeld, als de persoon vanaf zijn bed is ontvoerd, dan herinnert hij zich mogelijk een ongewoon levendige en realistische ‘droom’. Andere ontvoerden produceren wellicht ‘scherm’ geheugens van dieren die de ontvoerde aanstaren - uilen, herten, apen of wasberen. Een ontvoerde denkt mogelijk dat hij een ‘engel’, een ‘duivel’ of een overleden familielid naast zijn bed zag staan. De gemeenschap verschaft een heel scala aan verklaringen en de ontvoerde pikt er, afhankelijk van zijn achtergrond en cultuur, één uit.

Geheimhouding omvat ook het fysieke aspect van de ontvoering en het ‘verhullen’ van de verwijdering van de ontvoerde is er een integraal deel van. Als een ontvoerde wordt ontvoerd uit zijn normale omgeving, dan meldt hij dat hij rechtstreeks door zijn gesloten raam zweeft, of door de muur, of door het plafond en het dak en omhoog naar een wachtende UFO. En mensen eromheen zien dat vaak niet omdat de buitenaardsen op de een of andere wijze gedurende die tijd zichzelf, de ontvoerde en de UFO onzichtbaar maken.

Ontvoeringen vinden vaak plaats vanuit een auto en de buitenaardsen weten ook in die situaties de geheimhouding te waarborgen. Als een persoon in de auto rijdt, dan zorgen de buitenaardsen ervooor dat de auto stopt zodat de ontvoerde naar een naast de weg wachtende UFO kan lopen (soms zweeft de ontvoerde direct door de voorruit). Typisch is dat de buitenaardsen wachten totdat er geen andere auto’s op de weg zijn, of zij dwingen de ontvoerde een afgelegen weg in te rijden en daar te wachten op de ontvoering. Vaak nemen de buitenaardsen de auto met daarin de ontvoerde mee, dat lost het probleem op van een lege auto aan de kant van de weg.

David M. Jacobs noemt hierboven een aantal methodes om de "noodzakelijke" geheimhouding van de ontvoeringen te waarborgen. Afzonderlijk zijn deze methodes voor de meeste mensen al te verbijsterend om te geloven. En bij elkaar opgeteld zullen de meeste mensen, bijna terecht, de conclusie trekken, dat zij te maken hebben met fantasten en geestelijk gestoorde medemensen, die dit verzinnen. Maar zoals Arthur C. Clarke ooit eens stelde: "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic" (Elke voldoende geavanceerde technologie is niet te onderscheiden van magie).

Laten we de methodes eens kort doorlopen. De eerste betreft het "uitschakelen" van andere mensen, om te voorkomen dat die zich met de ontvoering zouden bemoeien, en om te voorkomen dat die later als getuige naar voren treden. Daarnaast om te zorgen dat het slachtoffer zelf daardoor de indruk krijgt, dat het nooit gebeurd kan zijn, omdat niemand van de direct aanwezigen zich wat dan ook herinnert. De ontvoerde durft zich daardoor ook niet of nauwelijks meer uit te spreken over hetgeen zij heeft ervaren. Is dit zo vergezocht? Vooral als bekend is dat allerlei militairistische organisaties en wapenhandelaren er alles voor over hebben om een dergelijk wapen te creëren of in handen te krijgen? Er worden op dit ogenblik en al heel lang allerlei wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar dergelijke wapens. In het verleden is er zeer veel geëxperimenteerd met drugs en chemische middelen. Geluid en magnetisme zijn twee andere middelen, waar mee geëxperimenteerd wordt. Dus als dit "uitschakelen" van mensen door de Grijzen nu zo bizar en onmogelijk is en alleen maar om hard te lachen, waarom houden menselijke wetenschappers en militairen zich dan zelf ook met dit soort "onzin" bezig?

Het "ommetje" en verdwalen van een slachtoffer is voor de Grijzen natuurlijk een prachtig middel. Datzelfde geldt voor de "lege auto aan de kant van de weg". Alleen zouden de Grijzen dan moeten wachten tot hun slachtoffer alleen is, als zij dit niet zelf kunnen manipuleren. Dat zou afwachten betekenen tot de kans daar is. Stel dat de situatie zich voordoet tijdens een familie-picknick. En stel dat iemand van de groep toch op zoek gaat naar het slachtoffer, omdat die zolang wegblijft. En stel dat deze persoon ziet hoe het slachtoffer ontvoerd wordt of net wordt teruggebracht. In hoeveel van de gevallen zal deze persoon terug rennen naar de groep en dit gebeuren vertellen? In hoeveel van de gevallen zal hij twijfelen aan zijn eigen verstand of zich liever distantiëren van dit gebeuren? Stel dat die persoon echter wel terugrent naar de groep en alles vertelt. De groep is in rep en roer. En dan komt het slachtoffer terug en die kan of wil zich absoluut niets herinneren van het verhaal. Die blijft bij hoog en bij laag volhouden dat hij alleen maar heeft rondgelopen en blijkbaar de tijd is "vergeten". Zo wordt in bepaalde gevallen niet alleen het slachtoffer niet geloofd, maar ook de getuigen niet. Zelfs het slachtoffer zelf gelooft de getuigen dus niet altijd.

"Valse herinneringen". Worden ze daadwerkelijk door de Grijzen geïntroduceerd? Of is het een gevolg van de verwarring van het slachtoffer zelf. Ten eerste omdat zij zich tijdelijk in een verminderd helder zelfbewustzijn bevond. Ten tweede omdat degenen die naar haar verhaal luisteren, de ervaringen willen wegredeneren, en daarom allerlei mogelijkheden gaan verzinnen en opperen, waarom het slachtoffer niet heeft ervaren, wat zij meent te hebben ervaren. Ten derde, omdat de eigen angst en de behoefte om het meegemaakte weg te drukken de beelden vertroebeld. Misschien is het een mix van alle, waarbij de Grijzen dankbaar gebruik maken van geloofs- en levensbeschouwelijke ideeën van de huidige mensheid zelf. Dus een "ongewoon levendige en realistische ‘droom’", een te grote fantasie buiten wat nu als "normaal" wordt beschouwd, alcohol, drugs, dat moeten de antwoorden zijn, zodat geloofs- en levensbeschouwing niet ondermijnd en onderuitgehaald worden. Want dat laatste is bij voorbaat verboden en taboe.

Onzichtbaarheid. "Dat kan helemaal niet! Wat een flauwekul!" Dat zal hedentendage nog altijd de reactie zijn van heel veel mensen. Maar mensen die het wetenschappelijk nieuws volgen, weten, dat er veel wetenschappelijke vooruitgang is op dit gebied, onder andere door het buigen van licht om objecten heen met behulp van metamateriaal (internetreferentie (18-07-12): http://nl.wikipedia.org/wiki/Metamateriaal). Het is ook een geliefkoosde wens voor militairisme en wapenhandelaars. En dan spreken we nog niet eens van allerlei methoden, die dieren en planten in de natuur al hebben verzonnen en ontwikkeld om zich te verhullen of onzichtbaar te lijken.

Zweven van mensen. "Wat een nonsens!!!" Maar kijk eens hoe hard er in de huidige wetenschap gewerkt wordt aan de mogelijkheid van anti-zwaartekracht. En kijk eens naar de drones, die meer en meer achteloos ons luchtruim lijken te kunnen doorzweven. En die steeds regelmatiger worden gemeld als U.F.O-waarnemingen. Een aardig voorbeeld in de wetenschappelijke ontwikkelingen is onderstaande video van vorig jaar:

 
Internetreferentie (14-07-12): http://www.youtube.com/watch?v=VyOtIsnG71U&feature=related

En ja, zelf op het gebied van het door vaste stoffen heen kunnen gaan, wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Want tenslotte bestaat zelfs elk atoom uit niet meer dan met energie gevulde ruimte. Er is in feite geen "vaste" stof. En in elk atoom bevindt zich meer ruimte dan "geen-ruimte". In principe is er dus alle ruimte om door vaste stoffen heen te bewegen. Het is de energie, waaruit de vaste stof bestaat, gebonden aan de vier zogenaamd fundamentele natuurkrachten, die dit voorkomt. Maar desondanks zijn er vormen van energie, die al voort-durend door alles heen kunnen, zoals neutrino's, die nauwelijks tot niet gevoelig zijn voor twee van die fundamentele natuurkrachten, de sterke kernkracht en de electromagnetische kracht (internetreferentie (18-07-12): http://nl.wikipedia.org/wiki/Neutrino). Geloof maar dat het militaire en het wapenhandelaarsapparaat ook grote belangen hebben in het ontdekken van het moeiteloos door andere stoffen heen te kunnen bewegen.

Wat ik mis in de opsomming van methodes om geheimhouding te waarborgen is het tijdreizen. Als de Grijzen daadwerkelijk door middel van tijdreizen vanuit een verre toekomst naar "hier" kunnen komen en weer terug naar "daar" kunnen gaan, dan kan dit waarschijnlijk ook toegepast worden op hun ontvoerings- en laboratoriumexperimentslachtoffers. Veel ontvoeringservaarders hebben inderdaad ervaringen met ongewoon tijdsverloop. De slachtoffers zouden bijvoorbeeld terug gebracht kunnen worden naar een moment in de tijd dat ze net daarvoor zijn weggehaald, waardoor de latere herinnering van de ervaringen nog veel meer de indruk wekt dat ze alleen maar berusten op een ongewoon realistische droom. En ook wat het tijdreizen betreft is de mens naarstig op zoek naar wat mogelijk is. In mijn eerste artikel verwees ik al naar het kortgeleden verschenen videootje van N.A.S.A. over "verborgen magnetische poorten rond de Aarde", die, hoewel nog veraf van werkelijke tijdpoorten, wel in de richting wijzen dat het mogelijk is. Momenteel wordt daarnaast door verschillende groepen wetenschappers geëxperimenteerd met het teleporteren van deeltjes. In mei dit jaar wist een groep Chinezen photons, lichtdeeltjes, over een afstand van 97 kilometer te teleporteren (internetreferentie (17-07-12): http://nextbigfuture.com/2012/05/teleporting-independent-qubits-97.html). Kort daarop, en ook nog in mei, moesten de Europeanen zich ook bewijzen en deden dit over een afstand van 143 kilometer (internetreferentie (17-07-12): http://www.forbes.com/sites/alexknapp/2012/05/21/european-researchers-break-chinese-quantum-teleportation-record).

Enkele opmerkingen over die "ongewoon levendige en realistische ‘droom’". De ongelovers in het ontvoeringsfenomeen gebruiken dit meestal als hun sterkste argument en "bewijs" om de verhalen van slachtoffers weg te redeneren. Ze gebruiken als verklaring, waarom de slachtoffers ervaren wat ze ervaren, onder andere het verschijnsel van "slaapverlamming", het tussen waken en dromen in meestal minder bewust zijn, drugs-, alcohol- en ander bewustzijnsverlagend middelengebruik en zelfs de hypnose zelf. En hun conclusie is dan, dat het niet meer is dan dat: Een "ongewoon levendige en realistische ‘droom’". Zaak bewezen, zaak gesloten. Maar menselijke wetenschappers zijn op het gebied van de hersenen, van dromen en van andere bewustzijnstoestanden ook al sinds jaar en dag bezig met uit te vinden, wat er allemaal mogelijk is met betrekking tot ons bewustzijn. En militairen en wapenhandelaars willen dat maar al te graag weer misbruiken. Dus elk wapen dat het bewustzijn van mensen kan manipuleren wordt met open armen ontvangen.

De grap is, dat de ongelovers gelijk hebben, wat de bewustzijnstoestand betreft van de ontvoerden. Ze geven echter de verkeerde oorzaken de schuld van deze bewustzijnstoestand. Namelijk die oorzaken, die passen in hun straatje om de ervaringen van de ontvoerden als kletskoek af te doen en als nonsens te weerleggen. Het is echter uiterst vreemd, dat mensen vrijwel identieke ervaringen hebben als gevolg van zoveel verschillende oorzaken. De ene keer zou de ervaring veroorzaakt worden door teveel alcohol, de andere keer door een levendige droom, de derde keer door "slaapverlamming" en de vierde keer door "valse herinneringen". Maar wat als het nu eens één en dezelfde oorzaak heeft? Het middel en/of de methode die de Grijzen gebruiken om hun slachtoffers mee in een andere bewustzijnstoestand te brengen. Een vorm van onbekende anesthesie. Dat er slachtoffers zijn, die ten tijde van hun ontvoering sliepen of alcohol of drugs hadden genuttigd is zo vreemd niet, maar dat dat ook de oorzaak is van de zeer levendige ervaringen is een heel andere zaak.

Het komt de Grijzen natuurlijk goed uit dat er door vele ongelovers zo gedacht wordt. We kunnen ons daarom afvragen wie zichzelf het meest voor de gek laat houden, de serieuze onderzoeker van het ontvoerings- en laboratoriumonderzoeksfenomeen, of de ongelovige, verengde wetenschapper, die alle antwoorden al meent te weten, en die op deze wijze zich laat manipuleren door de Grijzen?

Wat ook ontbreekt in de opsomming van David M. Jacobs is dat bepaalde groepen van de huidige mens misschien technologische en wetenschappelijke mogelijkheden mogen afkijken van de Grijzen. Een bekende Engelse term daarvoor is "back engineering", maar het blijft natuurlijk afkijken. Als dat daadwerkelijk gebeurt kan dat ook als een belangrijk middel tot geheimhouding gebruikt worden. De Grijzen kunnen, in ruil voor afkijken, geheimhouding vereisen verzorgd door mensen zelf. Het kan ook zijn dat mensen, die de werkelijke redenen kennen van de Grijzen om "hier" te zijn, juist daarom zelf zo hard meewerken aan de geheimhouding. Daar kom ik later uitvoerig op terug. De geheimhouding toegepast door mensen zelf wordt ondermeer bewerkstelligd en afgedwongen door het belachelijk maken van ontvoerden, door het bedreigen van onderzoekers van het fenomeen, door desinformatie en door het buiten de Grote Stroom-media houden van informatie. En nee, voor de Nationale Veiligheid is er dan inderdaad geen probleem, maar wel voor individuele burgers. Maar ja, die zijn niet meer dan nevenschade (collateral damage). Dit alles mag cru klinken, maar we hoeven alleen maar naar het gedrag van zogenaamde leidinggevenden te kijken in Fukushima, bij de olieramp in de Golf van Mexico en naar het oorlogsgedrag van de westerse landen in het Midden-Oosten om te begrijpen dat deze geheimhouding niet eens ons grootste, menselijke gedragsprobleem is. Vooral als wat de Grijzen zeggen waar is, dat zij dit doen om een betere wereld te creëren in het belang van iedereen. De vraag is echter of dit zo is.

Aan de andere kant moeten we het vernuft van de mens zelf ook niet onderschatten. Vooral door zijn fantasie is de mens tot veel ontdekkingen gekomen. En fantasieën over onzichtbaarheid, tijdreizen en reizen naar de Maan zijn al meer dan honderd jaar, zelfs duizenden jaren oud. Een aardig artikel over reizen naar de Maan is te vinden op de webplek van NOS.nl (internetreferentie (18-07-12): http://nos.nl/artikel/91705-maanreizen-in-de-literatuur.html).


Het boek "The Man in the Moone" door de Anglicaanse Bisschop en divine Francis Godwin
van omstreeks 1630, in 1638 posthuum uitgebracht onder het pseudoniem Domingo Gonsales
(Internetreferentie (18-07-12): http://en.wikipedia.org/wiki/The_Man_in_the_Moone)

De redenen voor geheimhouding

Bedreigingen voor de geheimhouding
Toch is het geheimhoudingsbeleid dat is ingesteld niet helemaal perfect. De buitenaardsen kunnen blijkbaar geen totale geheimhouding in stand houden. Getuigen zien UFO’s. Sporen van hun bestaan zijn achtergebleven in de vorm van markeringen op de grond en fysieke effecten in de omgeving. Veel ontvoerden hebben een bewust geheugen aan hun ervaringen. Ontvoerden zijn zich bewust van ‘ontbrekende tijd’. Ze hebben onverklaarbare littekens en andere lichamelijke ‘aanwijzingen’. Naast deze symptomen van ontvoeringsactiviteit bevat het geheimhoudingsbeleid veel meer zwakheden.

Het eerste zwakke punt zijn de mechanische apparaten die in vele ontvoerden worden geïmplanteerd. Rondlopen met een implantaat kan een risico inhouden. Het monitorsysteem dat de buitenaardsen waarschuwt bij een poging het implantaat te verwijderen, werkt alleen in een niet-noodgeval situatie. Voor zover ik weet hebben op zijn minst bij 20 gevallen ontvoerden, die niet op de hoogte waren van hun ontvoeringservaringen, een implantaat uitgeniest of is het op een andere wijze losgeraakt. In potentie kan het losraken een gevaar voor de geheimhouding zijn. De buitenaardsen hebben ‘geluk’ gehad dat dat niet het geval is geweest, de verwonderde en niet op de hoogte zijnde ontvoerden hebben aangenomen dat zij per ongeluk een object ergens hebben opgedaan (‘de wind zal het wel in mijn neus hebben doen waaien’). Of een ontvoerde voelde zich gedwongen het weg te gooien. Bijvoorbeeld, een jonge vrouw gooide een 5cm lang plasticachtig object weg dat uit haar vagina kwam, iets dat haar schokte en bang maakte. Ze ‘wist’ dat ze het object onmiddellijk weg moest gooien. Ze spoelde het door het toilet en trok nog drie keer door om er zeker van te zijn dat het weg was. Toen voelde ze zich beter.

Het niet gefilmd of gefotografeerd worden is essentieel om het buitenaardse geheim in stand te houden. Ze gaan angstvallig te werk om er zeker van te zijn dat de ontvoerde zijn fotografische detectieapparatuur heeft uitgezet voordat de ontvoering plaatsvindt. Indien noodzakelijk kunnen ze een stroomuitval in het huis of de woonbuurt veroorzaken zodat de detectieapparatuur uitvalt. Ze willen niet gezien worden.

Alleen zeer gedegen forensisch onderzoek, liefst zo direct mogelijk na het plaatsvinden van een ontvoering, zou de meeste sporen kunnen opleveren van voor ons mensen tot op dit moment "zeer vreemd" of "totaal onbekend" bewijsmateriaal. Ook dit vraagt om open en wereldwijd onderzoek. Maar momenteel is dit vrijwel onmogelijk door de reacties van de Grote Stroom aan mensen, door de reacties van de ontvoerden en de meest nabij betrokkenen zelf en door de geheimhoudingsmaatregelen van de ontvoerders. Aan het laatste kunnen wij als mensen weinig doen. Maar aan het openlijk en wereldwijd onderzoeken van hetgeen gebeurt, kunnen we van alles doen.

Bescherming van de foetus
Het echt belangrijke buitenaardse gebied dat kwetsbaar is - datgene dat het hardst geraakt wordt als de geheimhouding niet in stand wordt gehouden - is het inbrengen van een foetus. Omdat het voortbrengen van nakomelingen het hoofddoel van de ontvoeringen is, zijn het succesvol inbrengen van een foetus en het weer weghalen doorslaggevend. Feitelijk alle vrouwelijke ontvoerden hebben foetussen ingeplant gekregen en na een periode van weken of maanden zijn die weer verwijderd. Zonder de foetus inbrengen/wegnemen fase van het programma zou het hele ontvoeringsfenomeen lam gelegd worden en dus niet functioneren. Het is dus absoluut essentieel dat de foetus gedurende deze fase wordt beschermd tegen een abortus.

Het inbrengen van een foetus is precies waar de zekerheid in gevaar kan komen. Als de foetus eenmaal is ingebracht kan de vrouw weer doorgaan met haar normale leven. Ondanks dat weinig vrouwen zich bewust zijn van de foetus, hebben zij - en niet de buitenaardsen - de controle erover en ook over de zwangerschap. Voor de buitenaardsen valt deze cruciale verschuiving in controle binnen een riskant tijd. Als de vrouw zich realiseert dat ze een foetus draagt, ingebracht door buitenaardsen, dan kan ze beslissen de zwangerschap af te breken. Inderdaad, veel vrouwelijke ontvoerden hebben om een abortus gevraagd. Het buitenaardse monitorsysteem onthult gewoonlijk een geplande abortus zodat de foetus van te voren door hen verwijderd kan worden, maar andere beschermende methoden moeten ook ingesteld worden.

Het misleiden van de vrouw door het implanteren van een buitenbaarmoederlijke unit is een andere manier om de bescherming van de foetus te waarborgen. Deze unit verandert niet de vorm, grootte of kleur van de baarmoeder en roept vaak niet de karakteristieke hormonale reactie op. Daardoor heeft de ontvoerde weinig aanwijzingen voor een zwangerschap en zal geen actie ondernemen de zwangerschap te beëindigen.

Een ander trucje is een seksueel actieve vrouw te laten denken dat ze zwanger is. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat de zwangerschap een normaal gevolg is van een seksuele relatie, zelfs als het stel voorbehoedsmiddelen heeft gebruikt. Als de vrouw alsnog besluit de zwangerschap te laten beëindigen, dan zit er voor de buitenaardsen normaal gesproken voldoende tijd tussen de beslissing en de noodzakelijke testen, om de foetus weer te verwijderen. In de meeste gevallen, tegen de tijd dat de vrouw voor de abortus verschijnt, is de foetus verdwenen. Doorgaans is dan de diagnose van de dokter dat het om een schijnzwangerschap ging, of een spontane abortus, een absorptie of een uitgestelde menstruatie. De vrouw zal geen verband leggen tussen de ‘verdwijning’ van de foetus en het ontvoeringsfenomeen.

Intrigerend vind ik, dat blijkbaar zeer veel verder geavanceerde BuitenAardsen niet in staat blijken om een hybride wezen te creëren, zonder menselijke vrouwen daarbij te misbruiken. Dat klinkt toch erg ongewoon. Blijkbaar is de biologie van de levende natuur zelf hier opeens pure noodzaak en van essentieel belang boven alles. Anders zou dit deel van de voortplanting toch ook allemaal technologisch en wetenschappelijk kunnen plaatsvinden? De zogenaamde BuitenAardsen weten van alles te manipuleren in en met het menselijke vrouwenlichaam om een hybride foetus te ontwikkelen. Ze weten dit in grove lijnen ook nog eens geheim te houden voor de vrouw in kwestie en voor haar omgeving door onder andere allerlei lichamelijke manipulaties. Waarom is dit deels in een vrouwenlichaam ontwikkelen van een hybride foetus dan toch noodzaak? Met name als we er van uitgaan, zoals Paul Harmans aan het einde van dit artikel stelt, dat de dierverminkingen mogelijk in verband staan met het volgende: "De vloeistof in de doorzichtige containers aan boord van UFO’s waarin foetussen van diverse leeftijden zijn ondergedompeld, kan wel eens bestaan uit wat men bij een dierverminking weghaalt. Het weggenomen dierlijke weefsel kan mogelijk gebruikt worden voor een pseudomoederkoek of iets dat ons voorstellingsvermogen totaal te boven gaat." Nogmaals, waarom moet een deel van de hybridisering per se toch in het lichaam van een vrouwelijke mens plaatsvinden? Welke wetenschapper gaat deze vraag eens proberen te beantwoorden? Deze kortstondige ontwikkelingsfase in het menselijk lichaam kan toch weinig te doen hebben met het verkrijgen van emoties, en daarmee met het overwinnen van de schijnbare emotieloosheid van de Grijzen. Ze heeft vrijwel zeker te maken met fysiologische, biologische en/of biochemische redenen.

Het belang van onze Grijze nazaat versus BuitenAards belang

Redenen voor geheimhouding
De grote vraag blijft echter: waarom doen de buitenaardsen zo geheimzinnig? Het antwoord kan gevonden worden in de motieven en de doelen van het voortplantingsprogramma. De hybriden die de buitenaardsen via de aardse mens in hun voorplantingsprogramma verkrijgen, kunnen wel eens niet op aarde worden ‘uitgezet’, maar elders in het universum.

Het allereerste en meest logische antwoord op de vraag van David M. Jacobs: "waarom doen de buitenaardsen zo geheimzinnig?" is mijns insziens dat de Grijzen heel eenvoudig geen BuitenAardsen zijn, maar onze eigen nazaten uit een verre toekomst. Als Jacobs gelijk heeft en het gehele ontvoerings- en laboratoriumonderzoeksproject van de Grijzen gaat om het creëren van een hybride wezen, waarom zouden zij dit dan willen creëren? Het merendeel van ons, mensen, zelf wil absoluut niet veranderd worden in iets nieuws. We beschouwen onszelf als het hoogtepunt en eindpunt van de schepping en/of van de evolutie. Niet alleen van de schepping en/of evolutie van de Aarde, maar van het gehele universum en van letterlijk alles. Er is niets dat leeft dat de geweldigheid van de mens overstijgt of kan overstijgen. Die extremistisch arrogante houding wordt onder andere door de monotheïstische godsdiensten al duizenden jaren gepropageerd en heeft het wereldbeeld van de huidige mens ten diepste geïndoctrineerd. Ook de wetenschap heeft daar, vooral sinds de Industriële Revolutie, hard aan meegewerkt. Maar blijkbaar hebben de Grijzen geen probleem met zichzelf te wijzigen. Of hebben ze dat wel, maar is hun enige mogelijkheid tot overleven te accepteren dat ze zich hybridiseren tot een ander en mogelijk geheel nieuw wezen? De vragen die Paul Harmans in zijn nawoord stelt: "Wat zijn de bedoelingen van de buitenaardsen met al die hybride nakomelingen? Het volgende is speculeren, maar ik fantaseer wel eens of deze ‘buitenaardsen’ wellicht de scheppers van leven op andere planeten in het universum zijn? ... Wordt de aarde door een hogere intelligentie gebruikt als een soort galactische kweektuin waarvan de vele soorten leven worden uitgezet op andere levensvatbare planeten. En moeten er voor de diverse afwijkende omstandigheden op die andere planeten een aantal genetische ingrepen plaatsvinden (hybriden kweken) op het leven dat uit de aardse kweektuin wordt geoogst?" geven andere mogelijkheden weer. Maar als de Grijzen mensen kruisen met zichzelf, wat blijkt uit de ontvoeringsverhalen, zegt dat dan niet iets over die Grijzen zelf? Namelijk dat ze zich zelf niet zo geavanceerd vinden als wij veronderstellen en dat ze blijkbaar redenen hebben om zichzelf te veranderen, ergo te verbeteren? Heeft een hogere intelligentie, de scheppers van leven op andere planeten het nodig om zichzelf te kruisen met een lagere intelligentie, de mens? Zo ja, waarom? Het idee van een soort galactische kweektuin is natuurlijk een mogelijkheid. Maar het idee dat de Grijzen onze eigen nakomelingen zijn, die uit nood op deze wijze ingrijpen op onze huidige werkelijkheid klinkt realistischer. Vooral als we weten dat de huidige, menselijke wetenschap zich al lange tijd buigt over bijvoorbeeld begrippen als bionische implantaten (zie internetreferentie (14-07-12): http://nl.wikipedia.org/wiki/Bionisch_implantaat) en transhumanisme (transhumanisme is een recente vorm van speculatieve filosofie die probeert om de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke bestaan te doorbreken, zie internetreferentie (14-07-12): http://nl.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme). Het is de huidige mens zelf die ijselijk dicht bij het punt staat zichzelf op allerlei wijzen deels of geheel na te bouwen en te maken, van robotachtige wezens met een artificiële intelligentie, via genetisch gemanipuleerde mensen, biochemisch gemanipuleerde mensen tot bionisch verbeterde mensen. Zoals ik in mijn eerste artikel al aangaf, de eerste genetische gemodificeerde menselijke babies bestaan al. En ook in Nederland houden wetenschappers zich al lange tijd bezig met onder andere de ethische aspecten rond deze mogelijkheden. Bijvoorbeeld Peter-Paul Verbeek, professor aan de Afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit Twente, die in 2011 het boek uitgaf: "De grens van de mens - over techniek, ethiek en de menselijke natuur" (voor een redelijke samenvatting zie internetreferentie (19-07-12): http://www.stichtingsocrates.nl/tekstenpdf/filosofie%20van%20mens%20en%20techniek.pdf). Al deze huidige ontwikkelingen maken het voor mij logischer dat de Grijzen onze nazaten zijn en geen BuitenAardsen. De Grijzen lijken in hun doen en laten erg veel op de huidige mens zelf. Ze houden zich met geheimhouding bezig. Ze houden zich met wetenschappelijke experimenten op zichzelf bezig. En ze houden zich zonder toestemming met experimenten op mensen bezig, iets waar de mens zelf ook zeer regelmatig misbruik van maakt en heeft gemaakt. En als het nu wel BuitenAardsen zijn die een galactische kweektuin onderhouden, zoals Paul Harmans en anderen zich afvragen, zouden zij het dan accepteren dat één van de door hen gekweekte wezens, de mens, zelf ook aan het kweken gaat? Of zouden ze dat ten alle tijden juist proberen te voorkomen? Want dat zou hun kweekprogramma en -plannen toch alleen maar verstoren?


Een tekening door ontvoerde Nancy
(Internetreferentie (18-07-12): http://littlestickylegs.blogspot.co.uk)

Een belangrijke reden tot geheimhouding is dus mogelijk hoe de huidige mens zou reageren, wanneer hij begrijpt dat zijn nageslacht er uit zal gaan zien als de Grijze. De meeste evolutiegelovers onder de mensen achten zich, zoals al gezegd, al heel lang het hoogtepunt van de evolutie. In de monotheïstische godsdiensten beschouwen mensen zichzelf als vrijwel direct onder die ene god geplaatst in de hiërarchie van het nauwelijks verder evoluerende leven. Gemaakt in diens evenbeeld. Stel je nu voor dat die mens in de loop der tijd zou veranderen in een Grijze. Hoeveel mensen kunnen en willen dit idee ooit accepteren? Zelfs voor degenen die geloven in de evolutie ziet de Grijze eruit als een devolutie. En als dan ook nog blijkt dat dit wezen de creatie is van voort-durende, menselijke manipulaties op genetische, biochemische, bioelectronische en andere niveaus, dan zullen zelfs veel harde en verengde wetenschappers gaan twijfelen aan de rechtvaardigheid van waar ze mee bezig zijn. Als daarnaast de boodschap van deze Grijzen ook nog eens is, dat het overleven en voortbestaan van de (Grijze) mens in die verre toekomst op het spel staat door datzelfde wetenschappelijke en technologische gesleutel dan is dat nog een reden te meer, waarom geheimhouding zo rijk van belang is. Dan maar liever geloven dat de Grijzen daadwerkelijk BuitenAardsen zijn.

Maar waarom zouden BuitenAardsen naar de Aarde komen, om "hier", door experimenten op klaarblijkelijk zichzelf en op de mensheid, een hybride wezen te ontwikkelen, om dat wezen vervolgens elders, "daar" in het universum uit te zetten? Ten eerste als deze BuitenAardsen zo geavanceerd zijn dat ze dit allemaal kunnen, dan zijn ze toch zeker ook geavanceerd genoeg om een wezen te creëren zonder enige gebruikmaking van zichzelf en al bestaande andere wezens. Hooguit zouden ze de mensheid gebruiken om sneller tot resultaten te komen. Maar blijkt dat uit de verhalen en ervaringen van de ontvoerden? Hoeveel onderzoek is er gedaan naar wat die ontvoerden hebben gehoord en begrepen van die Grijzen zelf. Als de voorbeelden van Lucy Sanders en met name Claudia Negrón, hieronder beschreven, de standaard zijn, dan wordt duidelijk dat de Grijzen zichzelf óók hybridiseren en dat hun plannen óók gelden voor de Aarde en de mensheid zelf. Ten tweede, waarom zou een BuitenAardse beschaving zichzelf hybridiseren met een andere levensvorm, die duidelijk minder geavanceerd is? Leidt deze vermenging niet tot een vermindering van de kwaliteit van het D.N.A.-materiaal van dat nieuwe wezen door het te mixen met dat van de mens? Wat kan de bedoeling daarvan zijn? Het gebrek aan emoties van de Grijzen wordt vaak gesteld als reden voor de hybridisering. Maar is dat nu werkelijk zo logisch?

Omdat de foetus beschermd moet worden, is het het meest effectief als de ontvoerde niets van de zwangerschap afweet en dus moet het voor haar geheim worden gehouden. Als respons op Lucy Sanders vragen was één buitenaardse onkarakteristiek toeschietelijk. Hij vertelde haar:

We hebben ons eigen belang omdat we jouw eicel hebben verwijderd en het voor ons eigen genetisch doel gebruiken. We weten dat dat zeer verontrustend is voor de menselijke vrouw omdat zij het reproducerende orgaan is van de twee soorten, zij is de gastvrouw voor reproductie en wij verwijderen enkel hetgeen we nodig hebben.

Toen Lucy hem vroeg wat dat betekende, antwoordde hij:
Wij gebruiken soms de vrouwelijke mens als gastvrouw voor genetische reproductie doelen. Wij denken dat als de vrouw weet dat haar lichaam als gastvrouw wordt gebruikt, zij mogelijk hetgeen zij in haar voelt wilt verwijderen. Dus leggen wij een sterke deken (blokkade) op haar herinneringsproces zodat zij geen idee heeft dat de inplant er is. We zullen met jou hetzelfde doen zoals we in het verleden hebben gedaan, een inplant bij je plaatsen. Wij denken dat het voor de vrouw beter is dat we de inplant niet te lang laten zitten. Wij zijn in staat de foetus volledig te laten groeien door gebruik te maken van onze eigen vrouwen, dus na het eerste kwartaal moet de foetus worden verwijderd zodat de vrouwelijke mens zich niet realiseert dat ze gastvrouw is voor een inplant.

Wij vinden dat psychologisch gezien, binnen het eerste kwartaal, als de vrouw zich niet bewust is van de inplant, zij haar normale routine aanhoudt en dat heeft dus geen ondermijnend effect op de foetus. Bij het verwijderen leggen wij weer een deken op het geheugen van de menselijke gastvrouw zodat wij in de toekomst dezelfde procedure kunnen toepassen en zij eraan gewend is.

Heeft deze Grijze dit letterlijk gezegd tegen Lucy Sanders? Of is dit haar beste herinnering van hetgeen het wezen haar heeft verklaard? Als dit letterlijk is wat haar verteld is, zou de conclusie moeten zijn dat een BuitenAardse aan het woord is, vanwege de termen "menselijke vrouw", "vrouwelijke mens" en "menselijke gastvrouw". Tenzij de Grijze, uit het oogpunt van maximale geheimhouding, deze termen juist bezigt als een zoveelste laag van verdoezeling en verwarring. Was dat ook de reden van zijn onkarakteristieke toeschietelijkheid?

Foetus of embryo?
Voor mij is er in het verhaal van Jacobs onduidelijkheid met betrekking tot het gebruik van de term foetus. In bovenstaande wordt gezegd dat de Grijzen foetussen inbrengen bij vrouwen, maar deze ook zo snel mogelijk weer verwijderen om verschillende redenen. En wel al na het eerste kwartaal. Nu duurt de zwangerschap bij een mens ongeveer 40 weken. Het einde van het eerste kwartaal is dus ongeveer de 10de week. Maar er is pas sprake van een foetus vanaf ongeveer de 8e week van de zwangerschap. Daarvóór wordt gesproken van een embryo. Worden de ontvoerde menselijke vrouwen dan mogelijk niet met foetussen, maar met embryo's geïmplanteerd? Het hele proces is dan ongeveer als volgt: Er worden ei- en zaadcellen verzameld. Vervolgens vindt er genetische modificatie plaats van deze cellen, waarbij D.N.A.-materiaal van de Grijzen zelf wordt toegevoegd en waarbij mogelijk D.N.A.-materiaal van de menselijke man en menselijke vrouw wordt veranderd en/of verwijderd. Daarna worden embryo's gekweekt uit deze gemanipuleerde ei- en zaadcellen. Deze embryo's worden om bepaalde redenen tijdelijk geïmplanteerd in menselijke vrouwen, mogelijk alleen voor de zeer korte periode van de ontwikkeling van embryo tot foetus. Is de vrouwelijke Grijze mogelijk niet (meer) in staat tot dat lichamelijke proces? Maar waarom niet? En waarom is het blijkbaar toch essentieel, dat dit in een vrouwenlichaam gebeurt? Daarna worden deze foetussen verwijderd en ingebracht in vrouwelijke Grijzen om verder te groeien tot de geboorte. Maar er is daarnaast, zoals Paul Harmans aangeeft, ook sprake van "vloeistof in de doorzichtige containers aan boord van UFO’s waarin foetussen van diverse leeftijden zijn ondergedompeld"? Waar gaan vervolgens al die hybride kinderen heen? Naar de toekomst? En allemaal? En direct? Met betrekking tot die hybride kinderen, kan men zich afvragen of er verband bestaat met een ander bizar fenomeen, dat van de Black Eyed Kids (ZwartOgige Kinderen) (internetreferenties (18-07-12): http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2730:de-kinderen-met-de-zwarte-ogen-bek&catid=27:paranormaal&Itemid=40 en: http://www.ufodigest.com/news/0806/bek.html)? Kunnen zij een soort experiment zijn om de reacties van huidige mensen te meten op de gekweekte, hybride kinderen?

Alleen hybridisatie of mogelijk een nog veel uitgebreider project?

Buiten het beschermen van de foetus zijn er nog andere redenen voor geheimhouding. Als de ontvoeringen, zoals al het bewijs duidelijk kenbaar maakt, een inter-generatieel fenomeen is waarbij de kinderen van de ontvoerden zelf ook ontvoeringslachtoffer zijn, dan is één van de buitenaardse doelen het genereren van meer ontvoeringsslachtoffers.

Zijn alle kinderen van de ontvoerden betrokken bij het fenomeen? Het bewijs duidt erop dat het antwoord ‘ja’ is. Als een ontvoerde kinderen heeft met een niet-ontvoerde dan is de kans groot dat al hun nakomelingen ontvoerden zullen zijn. Dat betekent dat via de normale bevolkingsaanwas, scheidingen, tweede huwelijken enzovoorts, de ontvoeringspopulatie zich snel door de generaties zal verspreiden. Als deze kinderen opgroeien en trouwen en zelf weer kinderen hebben, dan zullen al hun kinderen, of ze nu met een ontvoerde of niet-ontvoerde getrouwd zijn, ontvoerden worden.

Om de inter-generatiële aard van het voortplantingsprogramma te beschermen, moet het voor de ontvoerden geheim worden gehouden zodat ze zullen doorgaan met het krijgen van kinderen. Als de ontvoerde weet dat het programma inter-generatieel is, dan zullen ze waarschijnlijk geen kinderen nemen. Dat zou een cruciaal deel van het programma tot staan brengen, iets dat de buitenaardsen niet kunnen toestaan.

De uiteindelijke reden voor geheimhouding is de uitbreiding van het voortplantingsprogramma. Om letterlijk in de samenleving te integreren moeten de buitenaardsen er zeker van zijn dat ontvoerden zich voortplanten met niet-ontvoerden en daardoor weer nieuwe ontvoeringskinderen produceren. Als de ontvoerden zich bewust zouden zijn van het programma, dan kunnen ze beslissen om helemaal geen kinderen te nemen of alleen te huwen met andere ontvoerden. Dus, het aantal kinderen barende stellen bestaande uit ontvoerden en niet-ontvoerden is van essentieel belang voor het voortplantingsprogramma.

Uit bovenstaande blijkt dat de Grijzen dus naast dat zij mensen ontvoeren en op ze experimenteren, ook nog eens mensen over meerdere generaties volgen en misbruiken voor hun experimenten. En dat ze zelfs mogelijk de ontvoerden in kwestie en hun nageslacht manipuleren om wel met de ene mens partner te worden, maar niet met de andere. Een systeem dat nog een stap verder gaat dan het "Big Brother is watching you"-systeem. Dat klinkt afschuwelijk en onmenselijk, maar de mens zelf is ook hier met grote stappen bezig om naast het "monitoren" van hun medemensen, direct in te kunnen grijpen als ze dat nodig achten. Vanuit de opgelegde drie klassen-maatschappij van elite-, midden- en onderklasse is men in Nederland bijvoorbeeld zelfs van plan om in bepaalde buurten en wijken van de zogenaamde onderklasse camera's te gebruiken om zogenaamde bijstandsfraude te bestrijden. Of men de fraude van de elite- en middenklasse-mensen, die o zo graag tot die elite-klasse willen behoren, ook op de camera gaat opnemen, en direct gaat ingrijpen waar nodig? (internetreferentie (18-07-12): http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/nieuws/nijmegen-zet-camera-s-in-tegen-bijstandsfraude.6915386.lynkx). En daarmee wordt het hele verhaal, wat mij betreft, weer de pot (mens) die de ketel (Grijze mens) verwijt dat hij zwart ziet (onmenselijk is).

Het voortplantingsprogramma moet geheim blijven, niet alleen voor de vrouwen, maar ook voor de mannen en voor de gemeenschap in zijn geheel. Toen Claudia Negrón zes jaar oud was, verklaarde een jong hybride meisje op zijn minst een deel van het programma aan haar:

Ik vraag haar waarom ze dit doen. Ze zegt dat het goed is voor iedereen en dat ze dit moeten doen. Het is heel belangrijk en ik ben niet de enige. Er zijn er velen… En op een dag zal ik weten waar het allemaal om draait, maar nu nog niet. Omdat, als ze mensen vertellen waarom het gedaan wordt, dan is hun project geruïneerd. Dus moeten ze het voorlopig geheim houden. Ik vraag wat voor soort project het is. Ze zegt om een betere wereld te maken, om er een betere verblijfplaats van te maken.

Behalve het feit dat het nogal verbazingwekkend is dat iemand van zes jaar zich herinnert wat een jong hybride meisje tegen haar heeft gezegd, zijn de antwoorden nog veel verbazingwekkender als de Grijzen inderdaad BuitenAardsen zouden zijn en niet onze nazaten. Of ook dit verhaal moet op volkomen verdoezeling en leugens zijn gebaseerd. Er wordt gezegd: Het is goed voor iedereen. Houdt dat ook in voor de mensheid? Ze moeten dit doen? Van wie? Van zichzelf of van anderen? En wie zijn dat dan, die anderen? Er wordt gezegd dat Claudia Negrón op een dag zal weten waar het allemaal om gaat. Een leugen? Zo niet, geldt dit dan ook voor al die andere ontvoerden en misbruikten? Er wordt gezegd dat het voorlopig geheim gehouden moet worden, omdat anders het project geruïneerd is. Waarom zou dat gebeuren? Omdat de Grijzen verrekte goed weten hoe mensen zullen reageren op de waarheid? Er wordt gezegd: "(O)m een betere wereld te maken, om er een betere verblijfplaats van te maken." Maar voor wie? Want waarom heeft de wereld baat bij een hybride wezen, in plaats van de mens zelf? Welbeschouwd, zijn al deze antwoorden, wanneer het geen verdraaiingen zijn van de waarheid, begrijpelijker wanneer de Grijzen onze eigen kindskinderen zijn, dan wanneer een verder geavanceerde BuitenAardse beschaving ons "hier" komt bezoeken om met ons tot een nieuw wezen te worden en te evolueren en die vervolgens elders, "daar" in het universum uit te zetten.

Ook de intergenerationele aard van het ontvoerings- en voortplantingsprogramma is logischer te verklaren wanneer de Grijzen onze kindskinderen zijn, dan wanneer het BuitenAardsen zijn. Want wie zegt dat er alleen sprake is van het weghalen van zaad- en eicellen, van het tijdelijk inplanten van embryo's en/of foetussen en van het inplanten van ander materiaal. Het is ook zeer goed mogelijk dat het D.N.A.-materiaal van de ontvoerden wordt bijgesteld in een proces, zoals dat gebruikt is bij de genetisch gemodificeerde babies die de mens zelf al heeft gekweekt (zie vorig artikel), en dat daarom dit proces intergenerationeel wordt gevolgd. Een methode, die misschien de hybridisering versnelt binnen onze huidige tijd en/of die de Grijze in de verre toekomst, na alle generaties tussen huidige mens en toekomstige Grijze, ten goede komt. Maar als dat zo is, is het misschien mogelijk om dit uit te zoeken, door het D.N.A.-materiaal van ontvoerden te doorzoeken op "ongewoon" materiaal.

Is de geheimhouding in gevaar?
Je kunt zeggen dat sinds we het bewijs van het voortplantingsprogramma hebben, de geheimhouding effectief in gevaar is gebracht. Maar dat is niet het geval. De muur van buitenaardse geheimhouding zal alleen doorbroken kunnen worden als veel mensen binnen onze gemeenschap, wellicht de meerderheid, zich volledig realiseren wat er met hen gaande is en de implicaties ervan voor hen en hun nakomelingen begrijpen. Na 50 jaar van publiek bewustzijn van de UFO-waarnemingen en ontvoeringen, gaat het debat nog steeds over of het fenomeen wel ‘echt’ is en de wetenschappelijke gemeenschap weigert het te onderzoeken.

Dus, op dit moment in de tijd, is het buitenaardse beleid van geheimhouding nog steeds een enorm succes, ondanks de miljoenen UFO-meldingen en ontvoeringsverslagen. De grote meerderheid van de ontvoerden hebben de herinneringen aan hun ervaringen opgeborgen in hun geest zitten, verwikkelt in een labyrint van dromen, verzinsels, valse herinneringen en opgewekte beelden - exact waar de buitenaardsen ze willen hebben. En als ontvoerden deze ervaringen wel ontdekken, dan krijgen ze te maken met sociale afkeuring, spot, ongeloof en minachting.

Geheimhouding is niet nodig om de gemeenschap te beschermen tegen de ‘schok’ van onthulling of ‘contact’. Noch is het noodzakelijk de enkelingen te beschermen tegen het ontwrichten van hun leven. Geheimhouding is nodig om het buitenaardse voortplantingsprogramma te beschermen. Het is een verdedigende maatregel, niet tegen de vijandigheid van gewelddadige en angstige mensen, maar tegen de vijandigheid van een gastpopulatie die zou protesteren tegen het slachtoffer zijn van een wijdverspreid programma van fysiologische exploitatie.

Nu kunnen we begrijpen waarom de buitenaardsen niet willen landen op het gazon van het Witte Huis. Als ze dat wel zouden doen, konden de redenen waarom ze naar de aarde zijn gekomen wel eens ontdekt worden en dan konden ze wel eens niet meer in staat zijn hun voortplantingsprogramma voort te zetten. De meeste van de vroegere geheimhoudingstheorieën namen aan dat de buitenaardsen zich verstopten om hun bestaan te verbergen. Het is nu duidelijk dat de hoofdreden voor geheimhouding het verborgen houden van hun activiteiten is en daarom moeten zij hun bestaan geheim houden.

Omdat het geheim is, is het ontvoeringsfenomeen, dat essentieel voor het voortplantingsprogramma is, tot enorme proporties uitgegroeid. En beide, het doel en de omvang, hebben diepgaande, verontrustende implicaties voor de toekomst.

Ik ben het eens met David M. Jacobs dat de redenen van de Grijzen om zich niet openbaar te vertonen te maken hebben met hun project. Maar niet omdat ze BuitenAardsen zijn, maar omdat ze onze nakomelingen zijn uit een verre toekomst. De consequenties van het openbaar maken van dit verhaal zijn vele malen groter en ingrijpender, dan de consequenties van het openbaar maken van het feit dat BuitenAardsen "hier" op Aarde zouden zijn om zichzelf te hybridiseren met ons, mensen. Als de hybride wezens bijvoorbeeld inderdaad elders, "daar", in het universum worden uitgezet, dan hoeft dat in principe geen directe, negatieve gevolgen te hebben op de mensheid en de Aarde, "hier". Behalve de onbeschoftheid van het geheime geëxperimenteer. Ik geloof, dat als het hier daadwerkelijk om BuitenAardsen zou gaan en dat als die hun programma en redenen daartoe open aan de gehele mensheid zouden voorleggen, dat er velen zouden zijn, die zich, om allerlei redenen, vrijwillig zouden opgeven om mee te werken aan de experimenten. Maar als de Grijzen onze nakomelingen blijken te zijn uit een verre toekomst, waarin zij, en daarmee wij, mensen, zelf, op uitsterven staan, dan praten wij over een geheel andere situatie. We praten dan over een toekomst, die mogelijk stap na stap door ons eigen huidige gedrag veroorzaakt is, en de consequenties van de openbaarmaking van dat feit zullen vele malen erger zijn. Het is een situatie, die de meeste huidige mensen direct "ten goede" zouden willen veranderen. Onder andere door te voorkomen dat de mens er ooit uit zal gaan zien als de Grijze. En daar ligt het probleem. Want dat zou betekenen dat de toekomst veel meer op losse schroeven zou komen te staan dan de Grijzen zelf willen. Het zou letterlijk hun eigen bestaan kunnen voorkomen. Ze zouden letterlijk nooit geboren kunnen worden. Wat ze natuurlijk niet willen. Tegelijkertijd zou het voor heel veel huidige mensen betekenen, dat ze hun gedrag zouden moeten veranderen, hun huidige werk zouden moeten opgeven, zouden moeten toegeven dat er al decennia lang door hen gelogen wordt. Dan maar liever in samenwerking met de Grijzen in het geheim prutsen aan de huidige mensheid en de Aarde, om te redden wat er te redden valt, zonder zelf de eigen leefwijze te hoeven opgeven. En het zou kunnen blijken dat bepaalde ontwikkelingen, die de laatste decennia meer en meer op grote delen van de mensheid worden gedrukt en gedwongen, van allerlei verplichte, maar onnodige vaccinaties tot gemodificeerd voedsel, deel uitmaken van een veel verdergaand plan dan alleen maar ontvoeringen en experimenten op mensen om hybride wezens te maken, die kunnen overleven en voortbestaan in een verre toekomst als onze nakomelingen. Logisch toch dat er daarom geen officieel handjesschudden zal plaatsvinden op een gazon van een wit huis in Noord-Amerika? Dat zou zeer slechte P.R. zijn.

Het is dan ook niet "de ‘schok’ van onthulling of ‘contact’", waarom de geheimhouding zo belangrijk is. Maar het is het èchte verhaal over wie de Grijzen zijn, dat die geheimhouding tot zo'n nood-zaak maakt. En die geheimhouding kan zelfs van even groot, en mogelijk zelfs meer belang zijn, voor heel veel zogenaamde mensen-leiders in de politiek, de multinationale industrie en het militaire apparaat. Het is zelfs mogelijk dat het hier gaat om het beschermen en voorkomen van de uitroeiing van bepaalde bloedlijnen in die verre toekomst.

In het volgende artikel ga ik hier verder op in.

******

Nawoord Paul Harmans - ufowijzer
Is de geheimhouding die zo buitengewoon belangrijk is voor de buitenaardsen, meteen ook de reden dat de Amerikaanse overheid het UFO-fenomeen al sinds 60 jaar sterk ontkent en kosten noch moeite spaart om de hele wereld ervan te overtuigen dat UFO’s niet bestaan en dat het allemaal onzin is? Kan de Amerikaanse overheid niet toegeven dat het fenomeen reëel is omdat men door de buitenaardsen strikte geheimhouding is opgelegd op straffe van iets zeer vreselijks? Er wordt wel beweerd dat de Amerikanen in de jaren ’40 en ’50 (wellicht ook in latere jaren) contact met buitenaardsen hadden en dat men in ruil voor buitenaardse kennis en techniek de buitenaardsen heeft toegestaan mensen te ontvoeren ten faveure van een buitenaards project dat heel belangrijk voor de buitenaardsen is.

Ook van de dierverminkingen wordt wel beweerd (o.a. door de voormalige kolonel Philip Corso) dat dat tevens een deel van de afspraak was omdat de buitenaardsen het weefsel en de levenssappen van de aardse dieren nodig hebben voor hun kruisingen tussen mens en buitenaardse. De vloeistof in de doorzichtige containers aan boord van UFO’s waarin foetussen van diverse leeftijden zijn ondergedompeld, kan wel eens bestaan uit wat men bij een dierverminking weghaalt. Het weggenomen dierlijke weefsel kan mogelijk gebruikt worden voor een pseudomoederkoek of iets dat ons voorstellingsvermogen totaal te boven gaat.

Wat zijn de bedoelingen van de buitenaardsen met al die hybride nakomelingen? Het volgende is speculeren, maar ik fantaseer wel eens of deze ‘buitenaardsen’ wellicht de scheppers van leven op andere planeten in het universum zijn? Is het Bijbelse paradijs wellicht de hele planeet aarde? Er wordt wel beweerd dat de aarde een bijzondere planeet in het heelal is, met een zeer grote verscheidenheid aan mooi en weelderig leven, inclusief de mens, die dan wel niet op het niveau van verre ruimtereizen zit, maar wel over bijzondere gaven beschikt zoals bijvoorbeeld een groot aantal verschillende emoties.

Wordt de aarde door een hogere intelligentie gebruikt als een soort galactische kweektuin waarvan de vele soorten leven worden uitgezet op andere levensvatbare planeten. En moeten er voor de diverse afwijkende omstandigheden op die andere planeten een aantal genetische ingrepen plaatsvinden (hybriden kweken) op het leven dat uit de aardse kweektuin wordt geoogst?

De hybriden die de buitenaardsen via de aardse mens in hun voorplantingsprogramma verkrijgen, kunnen wel eens niet op aarde worden ‘uitgezet’, maar elders in het universum. Wellicht wordt bij de hybriden, net als van de mens wordt beweerd, het geheugen aan hun afkomst gewist en hen de telepathische communicatie afgenomen als ze eenmaal als een Adam en Eva op hun aarde zijn geplaatst en de boodschap ‘gaat heen en vermenigvuldig u’ hebben gekregen.

Het probleem in veel redenaties en visies dat het BuitenAardsen zijn, die dit ontvoerings- en voortplantingsproject uitvoeren, is, dat de mens geneigd is zichzelf altijd als het middelpunt van alles te zien en het liefst daar boven verheven. Die gedachtengang moeten wij, mensen, leren loslaten, omdat dat ons meer ruimte en openheid tot denken geeft over wat er daadwerkelijk gaande is. Waarom zou de mens bijvoorbeeld zo bijzonder zijn en tegelijkertijd zo onwetend en afgesloten van al die andere in het universum levende intelligenties? Waarom zou de mens zo belangrijk zijn en vervolgens omgebouwd worden tot een hybride wezen? Zijn geheugen gewist? Zijn mogelijkheid tot telepathie worden afgenomen? Het lijkt er eerder op dat, als er daadwerkelijk sprake is van een BuitenAards project van hybridisering, de mens beschouwd wordt als een wezen dat een gevaar is voor zichzelf en voor anderen en dus in toom gehouden moet worden. Maar een wezen met wel wat handig D.N.A.-materiaal om elders te gebruiken. Het "gaat heen en vermenigvuldig u" is tot slot één van de belangrijkste oorzaken van onze huidige problematiek op de planeet Aarde. Zou een meer geavanceerde, BuitenAardse intelligentie en beschaving dat daadwerkelijk als boodschap meegeven, als ze weten wat de consequenties daarvan kunnen zijn? Mogelijk is het probleem van een overbevolkte Aarde ook onderdeel van het plan waar de Grijzen, onze nazaten, aan werken, samen met diegenen van de huidige mensheid, die wel volkomen op de hoogte zijn van hun activiteiten en de redenen daartoe.

Deel 3


De websites van Kees Deckers
http://worldwidebeingfreewebsite.com/index.htm
http://www.xs4all.nl/~deckers0


ONTVOERINGEN PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen