UFOWIJZER FOTO PAGINA

9/11 HOOFD PAGINA MET ARTIKELEN

UFOWIJZER

FOTO's 911 + uitleg

De gebeurtenissen van 9/11 zelf zijn nauwelijks onderwerp geweest van een openbaar nauwkeurig onderzoek, ondanks het feit dat bijna iedereen het erover eens is dat 11 september van zo’n allesovertreffend belang is. Op de eerste herdenkingsdag van de aanslagen schreef The New York Times: ‘Een jaar later weet het publiek minder over de omstandigheden waarin 2801 mensen op klaarlichte dag de dood vonden in hartje Manhattan, dan de mensen in 1912 binnen een week wisten over de Titanic.’ Dat was deels het geval omdat de regering-Bush de roep om een speciale opdracht voor een onderzoek bestreed met als reden dat een onderzoek maar zou afleiden van de noodzakelijke oorlog tegen het terrorisme. Maar het gebrek aan informatie bij het publiek was ook voor een groot deel te wijten aan het feit dat de Times en andere belangrijke media geen onderzoeksartikelen hadden gepubliceerd. Een jaar later was de situatie nog steeds zo goed als dezelfde. Op 11 september 2003 vroeg een journalist van het Philadelphia Daily News: ‘Waarom weten we na 730 dagen zo weinig over wat er die dag werkelijk is gebeurd?’ Met name de Amerikaanse pers heeft geen diepgaand onderzoek ingesteld om te zien of de officiële verklaring van wat er gebeurd is, overeenkomt met het beschikbare bewijsmateriaal en ook in alle opzichten aannemelijk is. In veel kranten- en televisieverslagen zijn wel verontrustende vragen bij de officiële verklaring gesteld, waarbij wordt aangetoond dat er dingen in staan die niet lijken te kloppen of die worden tegengesproken door de feiten. Maar de pers heeft de regeringsautoriteiten nooit geconfronteerd met deze schijnbare onwaarschijnlijkheden en tegenstrijdigheden.

David Ray Griffin in zijn boek '11 september' (pag. 15)


Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht!

Download het boek gratis in pdf uitvoering! (Nederlandstalig)
Download hier de foto's die bij het boek horen
Download hier de 911 scheurkalender met feiten

David Ray Griffin (1939) is een gepensioneerde professor filosofie, religie en theologie en een verdediger van de 9/11 samenzweringstheorie die zegt dat leden van de Amerikaanse regering bij de aanslagen betrokken waren. Hij woont in Santa Barbara, Californië en was van 1973 tot april 2004 een fulltime universiteitsleraar. Hij is nu een vooraanstaande exponent die de theorieën van de Bush-regering aangaande de aanvallen op 11 september 2001 in twijfel trekt en heeft een aantal boeken geschreven waarin hij duidelijk maakt wie de werkelijke daders van de aanslagen waren. Interview David Ray Griffin op ufowijzer

David Ray Griffin stelt op briljante wijze een overweldigende bewijslast samen die duidelijk maakt dat er een uitgebreid, ongehinderd, volledig betaald en fundamenteel onderzoek moet plaatsvinden naar het volledige verhaal over hoe en waarom 11 september kon plaatsvinden, en hoe het kan dat een storing binnen de nationale veiligheidsdiensten zoals die nooit eerder was vertoond, niet in het dringende landsbelang onmiddellijk diepgaand is onderzocht. Er bevinden zich zoveel gapende gaten in de officiële verklaringen over 11 september dat geen enkel zogenaamd sluitend verhaal overeind blijft staan. Toch strompelen we tot nu toe gewoon door, alsof de waarheid over deze traumatische gebeurtenissen er niet meer toe doet.

Een klein deel van de honderden brandende vragen rondom 9/11
en de betrokkenheid daarbij van een aantal Amerikaanse elitefiguren

(Ik gebruik, met toestemming van de schrijver, bij een aantal vragen stukjes tekst afkomstig van www.waarheid911.nl, dat wordt aangeven door de toevoeging: (Tekst: www.waarheid911.nl) De overige vragen en opmerkingen zijn van mijn hand, maar voor meer info verwijs ik via een toegevoegde link onder de vraag graag naar www.waarheid911.nl)

(Er komen nog vragen bij en ook de onderlinge volgorde kan nog aangepast worden)

1. World Trade Center Gebouw 1 (WTC-1) North Tower - De Twin Towers bestonden uit 110 verdiepingen en waren ongeveer 415 meter hoog. Het eerste toestel (American Airlines vlucht 11) vloog om 08:46 WTC-1 in. Om 10:28 stort WTC-1 in. Ondanks dat het als eerste werd getroffen stortte het als laatste in. De torens waren ontworpen om zelfs meerdere inslagen van vliegtuigen te weerstaan. De kerosine was tijdens en kort na de inslag verbrand en wat er daarna nog brandde was slechts kantoormeubilair waarvan de temperatuur veel en veel te laag is om staal te doen smelten.
Meer over dit onderwerp ook op:
http://www.waarheid911.nl/twintowers.html#brand
2. World Trade Center Gebouw 2 (WTC-2) South Tower - Het tweede vliegtuig (United Airlines vlucht 175) vloog zo’n 16 min later om 09:02 WTC-2 binnen. Om 09:59 stort WTC-2 plotseling in. Na slechts 57 minuten na de inslag was dit de eerste keer in de geschiedenis dat een wolkenkrabber met stalen frame zogenaamd tengevolge van vuur instort. Zelfs de temperatuur van onder maximale condities brandende kerosine komt niet in de buurt van het smeltpunt van gehard staal. Een eventuele verzwakking van het staal in een gebouw dat in brand staat zal nooit zo groot kunnen zijn dat het tot een totale instorting komt.
Meer over dit onderwerp ook op:
http://www.waarheid911.nl/twintowers.html#bouwconstructies

3. World Trade Center Gebouw 7 (WTC-7) Salomon Brothers Building - Een kolossale wolkenkrabber van 47 verdiepingen hoog, met massieve stalen kolommen, waar géén vliegtuig in is gecrasht en waarin op 9/11 slechts een paar kleine brandjes waren, wat volgens de officiële verklaring ‘als gevolg van deze brandjes’ op valsnelheid (in zes seconden), als een kaartenhuis, kaarsrecht naar beneden, op de eigen voetprint instort.
Meer over dit onderwerp ook op:
http://www.waarheid911.nl/wtc_merkwaardigheden.html#31

4. Larry Silverstein – Silverstein was de eigenaar van WTC-7 en vertelde in een interview: Ik herinner mij dat er een telefoontje binnenkwam van de brandweercommandant die vertelde dat ze de brand niet konden bedwingen. Ik zei: “We hebben zoveel levens verloren, wellicht is het beste dat we kunnen doen een gecontroleerde sloop (…the smartest thing to do is to pull it)”. En vervolgens werd de beslissing genomen tot een gecontroleerde sloop over te gaan (and they made that decision to pull) en we zagen het gebouw ineenstorten. De sceptici beweren dat Silverstein met ‘to pull it’ bedoelde de brandweermannen uit het gebouw terug te trekken. Een dergelijk bewering is nonsens. Meteen na zijn: “and they made that decision to pull”, zegt hij dat we het gebouw zagen ineenstorten. ‘Pull it’ en ‘To pull’ zijn vaktermen die vaak voor ‘gecontroleerde demolitie’ worden gebruikt!
http://www.youtube.com/watch?v=CtXu9pir8bI&mode=related&search= (36 seconden)
Meer over dit onderwerp ook op:
http://www.waarheid911.nl/wtc_merkwaardigheden.html#clearing


Larry Silverstein
5. Een droomcontract - Toeval? Op 24 juli 2001, slechts zes weken voor 9/11, tekent Larry Silverstein een contract om voor 3,2 miljard dollar het WTC complex voor maar liefst 99 jaar te huren. In het contract zit een verzekering van 3,5 miljard dollar in het geval van een terroristische aanslag. Het was echter bekend dat vooral de Twin Towers verouderd waren en bergen asbest bevatten. Dat moest binnen een aantal jaren verwijderd worden, de kosten daarvan liepen in de honderden miljoenen dollars, maar voor Silverstein was dat blijkbaar geen probleem. In het contract laat hij tevens opnemen dat hij recht heeft om het WTC complex opnieuw op te bouwen. Wat een vooruitziende blik had deze man!
Meer over dit onderwerp ook op:
http://www.waarheid911.nl/wtc_merkwaardigheden.html#6b

Larry Silverstein
6. Pentagon - Om 09:37 (sommige bronnen spreken van 09:40 en zelfs 09:45) vliegt volgens de officiële verklaring American Airlines vlucht 77 het Pentagon binnen. Getuigen vertellen echter dat ze een klein vliegtuigje zagen, geen grote Boeing 757. Op de foto (rechts) het gebied van de inslag voordat de gevel instortte, zelfs een groot aantal ruiten is nog intact. Geen gigantisch gat waardoor een Boeing compleet naar binnen zou zijn gevlogen, maar ook geen wrakstukken op het bijna smetteloze gazon! Als vlucht 77 werkelijk niet in het Pentagon is verdwenen, dan heeft de Amerikaanse overheid beslist wat uit te leggen!
Meer over dit onderwerp ook op:
http://www.waarheid911.nl/pentagon.html

Klik voor vergroting
7. Pentagon - O ja, er werd toch nog een wrakstuk op het gazon voor het Pentagon gevonden. De technici van Boeing die het deel bekeken wisten echter heel zeker dat het dunwandige segment absoluut niet van een Boeing 757 afkomstig was. Waar kwam dit wrakstuk vandaan? Was het er wellicht met opzet neergelegd, om toch nog iets te tonen wat op een vliegtuig leek? Of was het afkomstig van wat er misschien wel het Pentagon binnen vloog? Een rood/wit/blauw geverfde Douglas A-3 Sky Warrior of een Global Hawk?
Meer over dit onderwerp ook op:
http://www.waarheid911.nl/pentagon.html#inslag

8. Pentagon - Waarom liepen er kort na de inslag tientallen meneren (Pentagonfunctionarissen?) in driedelig krijtstreeppak in aaneengesloten rij over het gazon van het Pentagon en raapten kleine en lichte overblijfselen op van hetgeen er werkelijk op het Pantagon was afgevlogen? Normaal mag niemand dergelijke zaken opruimen, behalve politie, brandweer of een speciaal bergingsteam. Verdoezelen van bewijsmateriaal?
Meer over dit onderwerp ook op:
http://www.waarheid911.nl/pentagon.html#opschonen
9. Pentagon - Na lange tijd kwamen eindelijk de zwarte dozen van vlucht 77 (volgens de officiële verklaring de vlucht die zich in het Pentagon boorde) boven water. De FBI gaf ze aan de National Transportation and Safety Board (NTSB) die de gegevens zichtbaar maakte in een professionele computersimulatie. De groepering ‘Pilots for 9/11 Truth’ heeft deze gegevens (verkregen via een beroep op de ‘Wet Vrijheid van Informatie’) op professionele wijze op eventuele fouten gecontroleerd. De uitkomst is schokkend, de gegevens kloppen niet! Er is zwaar geknoeid met de zwarte dozen, als het al de originele dozen zijn!
De afwijkende vluchtgegevens van vlucht 77

10. WTC-2 South Tower - Een kantelend blok van dergelijk formaat had op de grond een enorme verwoesting moeten aanrichten waarbij grote brokstukken zouden zijn overgebleven. Alsof de kantelbeweging plotseling overbodig was zakte het in scheefstaande toestand door de direct onderliggende zwaarversterkte skylobby en 'mechanische vloer' van de 78ste verdieping. Deze versterkte verdiepingen waren niet structureel door het vliegtuig beschadigd. Het afglijdende blok desintegreerde nog tijdens de val. (Tekst: www.waarheid911.nl)
http://www.waarheid911.nl/twintowers.html#explo

11. Technische reconstructie - Onbegrijpelijk is het dat de instortingen, nog los van welke oorzaak dan ook, niet direct hebben geleid tot een minutieuze technische reconstructie, zoals dat bijvoorbeeld na ongelukken met vliegtuigen standaard is. Zulke analyses zijn van onschatbare waarde bij het voorkomen van constructiefouten en rampen in de toekomst. In het geval van de Twin Towers was tevens sprake van een crime scene. Toch is alle overgebleven puin direct afgevoerd. Een deel van het schroot is verscheept naar China en India. (Tekst: www.waarheid911.nl)
12. Pancake Theory - De omstreden "pancake theory" is gebaseerd op het week worden - door brand - van de dragende kolommen waaraan de vloerbalken waren bevestigd. Niettemin is constructiestaal boven 800º C verhit nog steeds onvoldoende verzwakt om als gevolg daarvan in te storten, laat staan te verpulveren tot grotendeels gruis en puin, zoals bij de Twin Towers is gebeurd. (Tekst: www.waarheid911.nl)
Mocht de pancake theory alsnog opgaan in het geval van de Twin Towers, dan was de kern bestaande uit 47 stalen kolommen per toren beslist recht overeind blijven staan.
Meer over dit onderwerp ook op:
http://www.waarheid911.nl/twintowers.html#30
13. Seismografische gegevens - De reikwijdte van de twee pieken (meteen voorafgaand aan de instortingen van WTC-1 en -2) blijkt ruim twintig maal groter dan uitslagen van andere seismische metingen die verband houden met het instorten van grote gebouwen binnen hetzelfde meetgebied. Experts kunnen op grond van officiële lezingen niet verklaren waarom de uitslagen piekten voordat de torens feitelijk de grond raakten. (Tekst: www.waarheid911.nl)
http://www.waarheid911.nl/wtc_explosieven.html#30-2
14. Poelen gesmolten metaal - Vijf dagen na de instorting deed NASA meting naar hittebronnen onder het puin, daarbij gebruikmakend van AVIRIS (Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer) technieken. Hierbij werden vele plekken gedetecteerd met hoge tot zeer hoge temperaturen. Deze hittebronnen bleven ongeveer een maand intact. Een maand na de instorting zijn in de fundamenten, een zuurstofarme omgeving op ruim 21 meter onder de grond, 'poelen' van metaal gevonden. (Tekst: www.waarheid911.nl)
http://www.waarheid911.nl/wtc_explosieven.html#explosieven
15. Powerdown - In de laatste weken voor 9/11 waren er in de Twin Towers diverse evacuaties, wat volgens mensen die er werkten zeer ongebruikelijk was. Op 8 en 9 september was in de zuidtoren sprake van een 'powerdown' (volledige stroomuitschakeling) van 36 uur, waarbij technici zonder toezicht reparaties konden uitvoeren. De powerdown werd drie weken van tevoren aangekondigd zodat de volledig computerafhankelijke bedrijven hun maatregelen konden nemen. Iets dergelijks was nooit eerder gebeurd. (Tekst: www.waarheid911.nl)
http://www.waarheid911.nl/wtc_merkwaardigheden.html#6g
16. Explosievenhonden - Beveiligingspersoneel heeft aangegeven dat in de weken voor de aanslagen er constant een verhoogde paraatheid is geweest na telefonische dreigementen, maar dat alle honden, speciaal afgericht voor het vinden van explosieven, in de dagen voorafgaand aan de aanslagen plotseling werden verwijderd. (Tekst: www.waarheid911.nl)
http://www.waarheid911.nl/wtc_merkwaardigheden.html#6g
17. Mensen op de juiste plaats - De Twin Towers en WTC-7 waren redelijk beveiligde gebouwen, hoe zou iemand daarbinnen, maanden voorafgaand aan 9/11, explosieven kunnen aanbrengen? Misschien omdat het hoofd van het bedrijf Securacom, dat de beveiliging van de WTC-gebouwen uitvoerde, de broer van president Bush was, namelijk Marvin Bush (zie foto). Samen met zijn neef Wirt D. Walker III, had hij daar de leiding. Neef Wirt heeft nog een aantal connecties die je ook verdacht zou kunnen noemen.
Meer over dit onderwerp ook op:
http://www.waarheid911.nl/wtc_merkwaardigheden.html#6f

18. Domme snijbranders? - Op sommige foto’s van het puin van de Twin Towers zijn kolommen te zien die onder een hoek van ongeveer 45 graden zijn afgebrand. Dit komt exact overeen met de wijze waarop de ladingen thermite (foto rechts) bij controled demolition worden aangebracht. Door de staande stalen kolommen schuin te laten doorsmelten, schuiven de delen door de zwaartekracht vanzelf van elkaar af. De sceptici beweren dat het de puinruimers zijn geweest die de stalen kolommen met snijbranders in handzame delen hebben gesneden. Hoe lang zul je als brander in dienst van een bergingsbedrijf blijven als je dergelijke stalen binten, van soms wel meer dan 10 centimeter dik staal, op een dergelijke wijze doorsnijdt? Zou je niet verwachten dat ze de kortste weg en dus goedkoopste manier gebruiken (minder gas, zuurstof en tijd), namelijk loodrecht op de bint?
Meer over dit onderwerp ook op:
http://www.waarheid911.nl/wtc_explosieven.html#cutting

 

19. Een nieuw Pearl Harbor - Is het toeval dat de Amerikaanse conservatieve hoofdpersonen die verdacht worden van de aanslagen op 9/11 een jaar voor september 2001 in een rapport zwart op wit lieten weten dat een verhoging van de defensie-uitgaven en een inval in Irak niet op korte termijn door de Amerikaanse bevolking zouden worden geaccepteerd, tenzij er een nieuw Pearl Harbor zou voorvallen? Een jaar later op 11 september 2001 was dat nieuwe Pearl Harbor een feit en stond zowat iedere Amerikaan achter de invallen in Afghanistan en Irak.

20. Vernielde lobby - Het is algemeen bekend dat toen de brandweer binnen korte tijd nadat het eerste vliegtuig de North Tower raakte, de lobby op de begane grond betrad, het er daar uitzag alsof er een bom was afgegaan. De wandpanelen waren naar beneden gekomen, de ramen lagen eruit en er werden mensen met ernstige brandwonden aangetroffen. De officiële verklaring zegt dat zoiets mogelijk was door de kerosine die door de liftschachten brandend naar beneden stroomde. Dat is echter onmogelijk! In de Twin Towers waren geen doorlopende liftschachten vanaf de lobby naar de top. Op ongeveer 1/3 en 2/3 van de torens moest men van liften wisselen en dat was omdat er geen doorlopende liftschachten mochten bestaan, omdat die bij eventuele brand voor zuurstoftoevoer zouden zorgen.
Meer over dit onderwerp ook op:
http://www.waarheid911.nl/twintowers.html#skylobbies

21. Explosie in de kelder - Er is een aantal mensen (oa. William Rodriguez, zie foto) dat beweert dat voordat het eerste vliegtuig in de North Tower insloeg er kort daarvoor een gigantische explosie in de kelders was en dat daarbij een aantal mensen zware brandwonden opliep. Deze getuigen worden echter stelselmatig door de media genegeerd en zijn ook niet opgeroepen door de officiële 9/11 onderzoekscommissie. Was een dergelijke explosie de oorzaak van de verwoestingen die de brandweer in de lobby aantrof?
William Rodriguez 9/11 held
22. Verpulvert beton - “Er waren opvallende kenmerken die erop wezen dat de Twin Towers door explosieven werden neergehaald: een groot deel van het beton werd midden in de lucht verpulverd en het stof werd horizontaal uit de gebouwen gestuwd, waardoor er enorme stofwolken ontstonden.” David Ray Griffin
23. Hoge temperaturen - Volgens de officiële lezing was de hitte van de brand in de Twin Towers zo groot dat het staal verzwakte en zelfs smolt, waarna de torens instortten. Dat de temperaturen die daarvoor nodig zijn niet aanwezig waren bewijzen de foto’s van mensen die zichtbaar zijn in het inslaggat. Als je wel eens bij een groot open vuur hebt gestaan dan weet je dat je op een aardige afstand de warmte al kunt voelen, bedenk eens hoe dat is bij een brand met temperaturen waarbij staal verzwakt (600/800 graden Celsius) of zelfs smelt (1500/1800 graden).
Meer over dit onderwerp ook op:
http://www.waarheid911.nl/twintowers.html#29
24. Kerosinebranden - Kerosine brandt onder optimale condities (dus niet in een open gebouw) op een toptemperatuur van zo’n 800 graden Celsius. Staal smelt bij een temperatuur van 1500 graden en het constructiestaal van de Twin Towers zou dat pas behoren te doen bij 1800 graden. In Amerika heeft men kachels in huis die branden op kerosine en die kun je met een gerust hart de hele winter opstoken zonder dat er kans op verzwakking of smelten bestaat. Staal krijg je pas gesmolten in speciale hoogovens en nooit bij een brand in een gebouw, ongeacht de duur daarvan!
25. Moedige vragenstellers - Er zijn honderden wetenschappers, architecten, piloten, militaire leiders, enz. die terecht vragen stellen bij de officiële 9/11 verklaringen. Waarom dat er niet duizenden zijn? Wel eens bij jezelf op het bedrijf gekeken naar de grote hoeveelheid collega’s die een grote mond hebben als de werkgever er even niet is, maar die zodra de baas wel in de buurt is zich ontpoppen als nederige jaknikkers. Het vraagt nogal wat moed om je, zeker als hoger geplaatste, bloot te geven, denk aan carrière, baan, inkomen en aanzien.
Zie de aantallen, beroepsgroepen en namen:

http://www.patriotsquestion911.com

Gen. Wesley Clark

26. Anthrax - De anthrax (miltvuur) brieven in Amerika kwamen een paar weken na 9/11 nadat de overheid al had gewaarschuwd dat Al-Qaeda wellicht ook biochemische wapens zou inzetten. (Wat een vooruitziende blik!) De eerste die een brief met het spul kreeg was een foto-editor van American Media en de man werd ziek. Nu was dat niet zomaar een foto-editor, het was, oh wat een toeval, de editor die kort daarvoor een foto van een dronken dochter van Bush in het magazine plaatste. De tweede die ziek van de aanval met anthrax werd was de redacteur van hetzelfde magazine. Hij had meerdere artikelen gewijd aan de dronkenschap van de dochters van Bush. Van de duizenden journalisten in Amerika waren dat de mediamensen die een anthrax brief kregen. Over rancune gesproken!
http://www.newsgarden.org/columns/anthrax/anthraxterrorist.shtml (zie punt 11)
http://www.afterdowningstreet.org/?q=node/24273


Klik voor vergroting
27. Een nieuwe aanslag - De tijd dringt, in 2008 zijn de presidentsverkiezingen in Amerika en het is wet dat een president niet meer dan twee ambtsperiodes aan de macht mag zijn, tenzij er een urgente nood- of oorlogssituatie bestaat. De Bush-conservatieven zien het absoluut niet zitten dat de democraten aan het bewind komen en zullen volgens insiders zorgen voor een situatie waarbij zij aan de macht kunnen blijven. Een tweede 9/11 zou hen die situatie kunnen bieden en kenners speculeren op een zogenaamde aanval door Al-Qaeda op Amerikaans grondgebied met nucleaire wapens. Dat geeft de Amerikaanse elite, naast het aan de macht blijven van Bush en consorten, tevens de volmacht om Iran aan te vallen, dat land beschikt volgens hen al over kernwapens en heeft dan natuurlijk samengewerkt met Al-Qaeda.
http://en.rian.ru/world/20070720/69340886.html
http://onlinejournal.com/artman/publish/article_2220.shtml

Klik voor vergroting
28. Demonstreren - Is een dergelijke nieuwe aanslag te voorkomen? Alleen als werkelijk alle Amerikanen die weten dat 9/11 een inside job van de eigen regering was, massaal de straat op gaan en elk weekend met miljoenen demonstreren. Meer dan 50% van de Amerikaanse bevolking is er volledig van overtuigd dat het Bush was en nog eens dik 30% heeft behoorlijke twijfels aan de officiële verklaring. Het is alleen jammer dat al die vele miljoenen Amerikaanse burgers te beroerd zijn om de straat op te gaan en het gemakshalve over laten aan een kleine groep demonstranten. Dat zet dus geen zoden aan de dijk.
http://www.youtube.com/watch?v=yG7wsv-5Xv4 (2:32 min.)
29. Corrupte media - Ook de mainstream media is zwaar verantwoordelijk te houden voor de slachtoffers van een eventuele nieuwe aanslag. Zij vertikken het gewoonweg om de juiste vragen betreffende 9/11 te stellen en als waakhonden van de maatschappij op te treden, iets wat zij behoren te zijn, maar niet nakomen. Op basis van de 50% Amerikaanse burgers dat zeker weet dat Bush achter 9/11 zit, mag je aannemen dat een bijna evenredig groot deel van de journalisten en programmamakers daar ook van overtuigd is. Helaas krijgen zij van de hoogste media-bazen geen medewerking hun overtuiging aan de man te brengen, het kost ze gewoonweg hun baan en daar zijn voorbeelden van!
http://www.democracynow.org/article.pl?sid=06/04/13/145245
http://www.jonesreport.com/articles/050607_reporter_arrested_giuliani_orders.html
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi?read=91920

Christopher Bollyn, onderzoeksjournalist voor American Free Press, werd door de FBI geslagen en gearresteerd

30. Een kort fragment uit de Nederlandse vertaling van het boek van David Ray Griffin (Blz. 166, 167 en 168.) (Bovenaan deze pagina staat de link naar dit gratis te downloaden e-book.)

Wie profiteert hiervan?
Uitgaande van het principe dat wanneer er een misdaad wordt gepleegd, diegenen die er het meest van profiteren als hoofdverdachten worden beschouwd, is er bij deze misdaad in het bijzonder een zaak met een sterke bewijslast om aan te nemen dat de regering-Bush betrokken was. Of, om de zorgvuldige bewoordingen van Patrick Martin te herhalen: ‘Het is een redelijke vraag of degenen die in zulke grote mate van deze tragedie hebben geprofiteerd, eraan hebben bijgedragen dat hij kon plaatsvinden.’ Nadat hij – en anderen met hem – heeft beargumenteerd dat we vanwege het principe ‘wie profiteert er het meest van’ de regering-Bush van medeplichtigheid zouden moeten verdenken, vat Ahmed vervolgens zijn bewijsmateriaal voor deze verdenking samen.

Lees verder

31. Minstens 115 leugens - Professor David Ray Griffin heeft een boek geschreven over de leugens die in het uiteindelijke officiële verslag, genaamd ‘The 9/11 Commission Report’, van de 9/11 onderzoekscommissie staan. Hij noteert in zijn boek maar liefst 115 leugens, maar merkt tevens op dat het er waarschijnlijk nog veel meer zijn.
Commissie rapport één grote leugen

32. New World Order - Op 11 september 1991 verklaarde president George Bush senior in het openbaar de komst van de New World Order. Exact 10 jaar later, onder het bewind van zijn zoon George Bush junior, op 11 september 2001, vinden de aanslagen in New York en Washington plaats. Het kan toeval zijn, maar er zijn zoveel ‘9/11-toevalligheden’. Tijd om dat eens goed uit te zoeken!
   
   
   
   
   


Wat gebeurde er precies op 11 september 2001? Waarom zijn de pijnlijke vragen die rezen na bestudering van de beelden en na de kritiek op het 9/11 Commission Report nog steeds niet beantwoord? Reële vragen die niet worden beantwoord roepen immers meer vragen op.


Op 12 december is de Nederlandse variant van de Amerikaanse website WantToKnow.info (WTK) gelanceerd. De site bevat circa 2500 pagina’s met cruciale informatie over grote doofpotaffaires waar maar weinig mensen zich van bewust zijn. Toen de Amerikaan Fred Burks 8 jaar geleden begon met WTK, had hij een loopbaan achter de rug als presidentieel vertaler voor o.a. de presidenten Bush en Clinton. Vlak na 9/11 moest hij een contract ondertekenen voor excessieve geheimhouding, wat hij weigerde. Sindsdien zet hij zich in om mensen te informeren over de verborgen krachten achter het wereldtoneel. Nederland en België zijn de eerste landen waar WTK - die al ruim 2 miljoen mensen heeft bereikt - navolging heeft gekregen.

UFOWIJZER FOTO PAGINA

9/11 HOOFD PAGINA MET ARTIKELEN