PRINTBARE VERSIE

Deel 3

WAAROM WILLEN DE BUITENAARDSEN GEHEIMHOUDING?
ZELFDE VERHAAL - ANDERE VISIE - DEEL 4

DE GRIJZE EN "DE MOEDERHYPOTHESE"

(Ook te lezen als een fantastisch wetenschappelijke fictie)

Door: Kees Deckers

Augustus 2012


Op de webplek "Skeptic" is een artikel te vinden van Frederick V. Malmstrom, getiteld: "Close Encounters of the Facial Kind: Are UFO Alien Faces an Inborn Facial Recognition Template?" (internetreferentie 18-08-12: http://www.skeptic.com/reading_room/close-encounters-of-the-facial-kind). In dit vierde en laatste artikel over de stelling dat de Grijzen geen BuitenAardsen zijn, maar onze eigen nazaten uit een verre toekomst, start ik met gebruikmaking van door mij zelf vertaalde delen uit dit Engelstalige artikel. Vervolgens geef ik een mogelijk scenario van wat zich wereldwijd zou kunnen afspelen. Een scenario dat veel verder gaat dan het ontvoerings- en voortplantingsproject alleen, waar de Grijzen om bekend staan. Ik eindig dit artikel tenslotte met een samenvatting van argumenten, waarom het meer plausibel lijkt dat de Grijzen niet van ver weg uit het universum komen. Maar van dichtbij, behalve in tijd. De Grijzen zijn onze nazaten uit een verre toekomst.

Ontmoetingen van het gezichtssoort

Nabije Ontmoetingen van het Gezichtssoort: Zijn U.F.O. BuitenAardse Gezichten een Aangeboren Gezichtsherkenningssjabloon?
door Frederick V. Malmstrom

(...) De beschrijvingen van BuitenAardse gezichten die historisch gemeld worden door U.F.O.-ontvoerden zijn bijna saai uniform. Lang voordat “close encounters” (nabije ontmoetingen) een leuze werd in het vocabulaire van de ufoloog, beschreven zelfbenoemde U.F.O.-ontvoerden hun ontvoerders als knolhoofdige humanoïden uitgerust met extra grote, omhullende ogen, vertikale dubbele-spleet neusgaten en grijze huid. Is er een andere verklaring voor deze uniformiteit van kenmerken, behalve de meest voor de hand liggende — dat het een beschrijving is van een daadwerkelijk BuitenAards ras?

Met die beschrijving en vraag begint Frederick V. Malmstrom zijn artikel over het fenomeen van de Grijze. In het relaas be-paalt en be-perkt hij zich, zoals wetenschappers vaak doen, tot een deel van het onderzoeksgebied. Malmstrom be-paalt en be-perkt zich tot het gezicht van de Grijze. Nu is het niet erg om je te concentreren op één stukje van de puzzle, zolang je maar niet vergeet dat het precies dat is, één stukje. Maar veel wetenschappers menen dat als zij maar een verklaring voor dat ene stukje vinden, ze daarmee ook de totale puzzle hebben verklaard of ontkracht. Wat natuurlijk een onzinnige veronderstelling is. Zo meent Malmstrom, dat als hij maar bewijst dat het gezicht van de Grijze een andere verklaring heeft, "behalve de meest voor de hand liggende - dat het een beschrijving is van een daadwerkelijk BuitenAards ras", de hele puzzle daarmee ook op een andere manier verklaard moet worden. Maar, om maar eens een ander puzzlestukje te pakken, waarom zouden dan zoveel zeer verschillende mensen, uit heel wat landen ter wereld, zo hardnekkig zijn in hun geloof in de eigen ervaring ontvoerd te zijn en worden door deze wezens? Hoe wil hij aan de hand van zijn ene puzzlestukje, het gezicht van de Grijze, een verklaring geven voor het hele fenomeen van een ontvoerings- en laboratoriumonderzoeksproject door onbekende wezens?

Malmstrom houdt zich daar echter niet mee bezig in dit artikel, zijn enige onderzoeksobject is het gezicht van de Grijze. Als hij kan aantonen dat dat slechts een in de hersenen en de genen van elke mens vastliggend patroon is, een aangeboren en genetisch doorgegeven gezichtsherkenningspatroon, dan is het voor hem daarmee duidelijk dat alle andere puzzlestukjes zich dienen aan te passen aan dit bewijs. Het enig andere bewijs dat hij voor zijn theorie aanbiedt, is dat alle getuigenissen van mensen ontvoerd door Grijzen òf tijdens een hypnotische regressie hebben plaatsgevonden òf in een hypnagogische half-droom (een droom tussen waken en slapen in). Het is niet vreemd volgens hem dat mensen tijdens deze bewustzijnstoestanden zich beelden herinneren van dat gezichtspatroon, dat als een overlevingsinstinct ingebakken is in hun genen.

Malmstrom's veronderstelling is dus het bestaan van een in de genen en hersenen voorgeprogrammeerd gezichtsherkenningssjabloon, nodig voor de pasgeboren mens als een overlevingsvoordeel. Dat sjabloon wekt bij mensen met ontvoeringservaringen door onbekende wezens het idee van het bestaan van de Grijzen op.

Rapporten van BuitenAardsen
Het archetypisch BuitenAardse gezicht, het meest gerapporteerd door ontvoerden, wordt meestal herinnerd terwijl het slachtoffer zich in een hypnagogische half-droom staat bevindt, of anders onder hypnotische regressie. Figuur 1 hieronder toont een typisch gezicht getekend door een zelfbenoemd U.F.O.-ontvoerde, die geïnterviewd werd door psycholoog Robert A. Baker in 1993. Figuur 2 toont een ander typisch BuitenAards gezicht door één van mijn ontvoeringsslachtoffers. In 1979 publiceerden mijn collega Richard Coffman en ik een studie van de lichaamsdimensies van gerapporteerde BuitenAardsen. Ons willekeurige voorbeeld van 30 gemelde BuitenAardsen onthulde dat ze 100% humanoïde van vorm waren en een gemiddelde lengte hadden van 155 cm (...) — een lengte dichtbij die van de gemiddelde vrouw. Daarnaast had 80% van ons voorbeeld het typische U.F.O.-gezicht: prominent, ietwat diagonaal geörienteerde ogen, dubbele-spleet neusgaten en weinig tot geen bewijs voor een mond.


FIGUUR 1: een typisch gezicht getekend door een zelfbenoemde U.F.O.-ontvoerde.


FIGUUR 2: een ander typisch BuitenAards gezicht getekend door één van Malmstrom’s ontvoeringscliënten.

Alleen hier legt Malmstrom heel vluchtig en summier een verband tussen de gemiddelde lengte van de Grijze en de gemiddelde lengte van een menselijke vrouw. Hij suggereert daar, bedoeld of onbedoeld, mee dat de door ontvoeringservaarders ontmoette wezens niet alleen sterk op mensen lijken, maar meer nog op vrouwen. Laten we dit eens doordenken. Waarom zouden ontvoeringservaarders bang zijn voor wezens, die over het algemeen kleiner zijn dan zij zelf? Die er, sterker nog, veelal zelfs veel zwakker uitzien, dan zij zelf? Komt dat omdat het slachtoffer zich "in een hypnagogische half-droom staat bevindt, of anders onder hypnotische regressie"? Roept dat alle angst op? Maar dan nog, waarom zijn in die bewustzijnstoestand wezens, die zoveel angst oproepen bij veel slachtoffers, bijna standaard kleiner dan de slachtoffers zelf? En waarom zou hun hoofd juist altijd disproportioneel groter zijn? Malmstrom wil bewijzen dat de ervaren wezens niet meer zijn dan herinneringen en patronen, die van meet af aan ingebakken zitten in onze hersenen. Hij geeft daar alleen argumenten voor met betrekking tot het gezicht van de Grijze. Maar waarom is er dan niet ook een vooraf ingebakken patroon van een totaal menselijk lichaam, om aan zijn puzzlestukje van het hoofd ook die van de verdere lichaamsverhoudingen van de mens te plakken? De totale lichaamsproporties van de Grijzen kunnen geen halfgedroomde beelden zijn aan de tijd van hun pasgeboren zijn, die de ontvoeringservaarders zich onwillekeurig herinneren. Want elke mens, de moeder incluis, is juist heel groot in de ervaring van een pasgeborene, veel groter dan hijzelf. En de verhouding tussen hoofd en lijf is echt beduidend anders. Dus vanwaar die predominantie van kleine Grijzen?

Het aangeboren visuele herkenningssjabloon
Veel pasgeboren dieren zijn uitgerust met aangeboren visuele herkenningssjablonen. Het is al meer dan een halve eeuw geleden sinds gedragsleerdeskundige Niko Tinbergen ontdekte dat pas uit het ei gekomen kippen automatisch ineendoken voor schaduwpatronen die leken op roofdieren (zoals haviken). Diezelfde kippen negeerden schaduwpatronen die overeenkwamen met niet-roofdieren (zoals ganzen).

De menselijke gezichtsherkenning is een zeer gespecialiseerd vermogen, en het lijkt vóór de geboorte voorgeprogrammeerd te zijn in specifieke, visuele verwerkingsgebieden van de hersenen. Echter, het vermogen van de menselijke baby om onderscheid te kunnen maken tussen bekende en onbekende gezichten ontwikkelt zich in zuigelingen niet eerder dan na ongeveer twee maanden. Tot dan toe zal een kind toegenegen reageren op vrijwel elk gezicht, bekend of onbekend, normaal of bizar, moeder of Halloween masker. Natuurlijk schijnen al deze menselijk-type gezichten twee vrij algemeen en niet specifieke kenmerken te delen, namelijk een paar ogen en een neus.

(...) Het enige kenmerk dat de aandacht van de baby lijkt te grijpen is de aanwezigheid van twee grote, horizontaal gearrangeerde vlekken of "ogen". Zuigelingen lijken één of drie vlekken te negeren. Daarnaast rapporteerde de pionier pupillometrie-onderzoeker Eckhard Hess dat zuigelingen speciaal veel aandacht besteden aan de grootte van de “pupillen” in deze ogen. Grotere pupillen trokken meer de aandacht van de zuigeling dan kleinere. (...)


FIGUUR 3: Twee “pupillen” schema dat de meeste aandacht van pasgeborenen trekt (gebaseerd op Hess, 1975).

Merkwaardig is dat Malmstrom de menselijke gezichtsherkenning een zeer gespecialiseerd vermogen durft te noemen, al ingebakken in bepaalde hersengebieden nog voor de geboorte, en vervolgens doodleuk beweert dat het pas echt gaat functioneren twee maanden na de geboorte. Is dat nu een handig overlevings- en verdedigingsmechanisme te noemen voor een zo-hoog-op-de-ladder-van-de-evolutie-staand wezen? Vóór die tijd schijnen alleen een neus en twee ogen voldoende te zijn om vertrouwen te wekken, is de indruk die Malmstrom geeft. Maar waarom geen mond, waarom geen oren, waarom geen haren? En erger nog, het maakt niet uit hoe het gezicht eruitziet, de pasgeborene vindt ze allemaal prachtig en lief, en dus blijkbaar veilig. Wat zegt dat over de pasgeboren mens, als zelfs een kuiken al direct het onderscheid weet tussen een gevaarlijke en een veilige schaduw en die pasgeboren mens er twee maanden over doet om onderscheid te gaan maken tussen het gezicht van zijn ouders en elk ander gezicht? Maar stel dat dit zo is, en dat het "aangeboren visuele herkenningssjabloon" tot twee maanden het enige houvast is van een pasgeboren mens, waarom zou dat sjabloon bij een volwassen mens dan opeens zulke angstgevoelens oproepen, als zij dit op latere leeftijd in een droomtoestand of tijdens een hypnotische regressie opnieuw ervaart?


FIGUUR 4: Een vrouwelijk “Protogezicht” (gebaseerd op Nelson, 1994).

Het Prototype VrouwenGezicht
(...) I.W.R. Bushnell gebruikte een “prototype” jong vrouwengezicht, één waarbij de haaromlijsting en de omlijning van de oren bedekt was met een witte doek, zoals dat is aangegeven in Figuur 4. Pasgeboren kinderen lijken niet te discrimineren tussen deze prototype gezichten, hoewel zij erna snel leerden te onderscheiden tussen gezichten met de toegevoegde aanwijzing van een haaromlijsting. Echter, het vermogen om dit prototype haar- en oorloos gezicht te herkennen is naar verluidt gelegen in de hippocampus, een niet-corticaal gebied van de hersenen. Een zuigeling's aangeboren vermogen om een gegeneraliseerd gezicht te herkennen is klaarblijkelijk evolutionair nogal primitief. Volgens dit onderzoek begint het kind met het prototype vrouwelijk "protogezicht" voorgeprogrammeerd in de middenhersenen en dan later gebruikt het de corticale gebieden om additionele, visuele herkenningspunten toe te voegen, zoals de haarlijn en het oor.

Wat Malmstrom hier zegt klinkt nogal tegenstrijdig met zijn eerdere opmerking dat "(d)e menselijke gezichtsherkenning (...) een zeer gespecialiseerd vermogen" is. Hij geeft aan dat het zelfs "nogal primitief" is, in de eerste fase van het leven van een mens. In die periode van zo'n twee maanden zou de mens alleen maar met behulp van een gezichtsherkenningssjabloon "twee grote, horizontaal gearrangeerde vlekken of "ogen"" zien en daarop reageren. Of zoals hier gesteld net iets meer, namelijk het "prototype vrouwelijk "protogezicht"". Nogmaals, wat voor overlevingsvoordeel biedt dit een mens gedurende de mogelijk meest kwetsbare periode van zijn leven? Pas na die twee maanden zou de pasgeborene meer gaan onderscheiden, zoals de haaromlijsting en de oren. Om één of andere reden blijven de neus en mond voortdurend onbesproken in Malmstrom's relaas. Is dat omdat dat niet te onderzoeken valt? Nee, het is zelfs nog veel erger, pasgeborenen zijn een periode lang, de eerste twee maanden na de geboorte, letterlijk halfblind. Zij kunnen nauwelijks iets zien van de werkelijkheid om zich heen. En daarom hebben zij dat gezichtsherkenningspatroon, een mentaal plaatje voorgeprogrammeerd in de genen en de hersenen, nodig om hen bij te staan om in ieder geval een menselijk gezicht te herkennen, aldus de argumentatie van Malmstrom. Nu ja, een menselijk gezicht?

Malmstrom merkt op dat er in de literatuur een onenigheid is over het gezichtsvermogen van een nieuwgeborene. De nieuwgeborene is volgens sommigen zeer myopisch (bijziend) en volgens anderen juist zeer hypermetropisch (verziend). Maar hoe dan ook de nieuwgeborene zal vrijwel alleen aandacht besteden aan objecten, die zich tussen 7 tot 25 centimeter van zijn ogen bevinden en nauwelijks tot geen aandacht besteden aan alles buiten die afstand. Ook meldt hij dat volgens onderzoek de pasgeborene de wereld waarschijnlijk alleen in grijswaarden kan onderscheiden en dat kleuronderscheid afwezig is of heel zwak. Wat dan de huidskleur van de Grijze zou verklaren. Tenslotte schijnt het heel gewoon te zijn dat babies astigmatisch zijn, dat wil zeggen dat ze niet goed scherp kunnen stellen op een object, wat leidt tot een vaag of "gesmeerd" beeld van een object. Babies schijnen daarbij een speciale vorm van astigmatisme te hebben, waarbij alle omtrekken en randen van elk object, buiten het punt waarop zij hun ogen scherp stellen, vervaagt of "gesmeerd" worden waargenomen. Kortom de pasgeborene heeft volgens de argumentatie van Malmstrom en de diverse onderzoeken van anderen behoorlijk beperkte visuele vermogens. Opnieuw, wat heeft dat met een overlevingsvoordeel te maken en met dat zogenaamde "zeer gespecialiseerde vermogen" tot gezichtsherkenning? Hooguit kan gesteld worden dat het daadwerkelijk gezichtsvermogen zich traag ontwikkeld, wat de menselijke nieuwgeborene nog meer kwetsbaar maakt in haar eerste levensmaanden, dan zij al is.

Als Malmstrom's theorie juist is, dan is het ingebakken gezichtsherkenningspatroon ons in feite al direct fataal. Alles met "twee grote, horizontaal gearrangeerde vlekken of "ogen"" of pupillen is veilig. Daar moeten wij als pasgeborenen ons vertrouwen in stellen, naar lachen en naar kirren. Totdat we ouder zijn, dan moeten we een dergelijk gezichtsherkenningssjabloon blijkbaar wantrouwen, er bang voor zijn.

Daarmee heeft Malmstrom zijn argumenten met zogenaamd wetenschappelijke "feiten" in stelling gezet. Zij dienen als basis voor zijn bewijs dat het gezicht van de Grijze, dat ontvoeringservaarders beschrijven, niet meer is dan het terugvallen op het aangeboren, mentale plaatje dat elke mens in zich draagt om gezichten mee te herkennen.

Met deze halfblindheid van de baby in haar eerste levensmaanden, dat wil zeggen dit slecht zien, zowel in scherpte als in kleur, ziet zij haar verzorgers en ouders dus nauwelijks. Hoe en wat zij ziet heeft Malmstrom uitgewerkt met behulp van fotoretoucheerprogrammatuur op de computer. Van foto 1 komt hij zo op foto 3, wat volgens hem hetgeen is dat de baby daadwerkelijk kan zien van menselijke gezichten, vlak na zijn geboorte tot ongeveer twee maanden oud.

Volgens Malmstrom is het "(d)uidelijk (...) dat één van de eerste en meest frequente dingen die een baby ziet en in zijn geheugen opslaat het gezicht van zijn moeder is." En dat ziet hij op de intiem nabije afstand als dat van het bovengetoonde gezicht. Prima, maar wacht nu even. Ten eerste, kunt u uw moeder leren herkennen uit foto nummer 3? En ten tweede, het gezicht van moeder is misschien niet voortdurend, maar toch zeker zeer veel in beweging. Het ene moment is het gezicht in beeld, zoals hierboven aangegeven. Maar het volgende buigt moeder haar gezicht omhoog bij bijvoorbeeld de borstvoeding en kijkt de baby toch echt meer tegen de kin, mond en neus aan van moeder, en kan hij met zijn astigmatische blikken de ogen van haar gezicht veel slechter tot niet zien. Dan draait zij weer haar hoofd opzij en is een oor en het haar het enige dat de halfblinde baby ziet. En daar heeft hij geen aandacht voor? En wat nu als moeder brildragend is, of blind? Of als de baby toch door een mannetje wordt opgevoed. Eén met een zware baard en dikke snor? Ziet of kijkt die baby dan toch nog steeds alleen naar een paar liefst grote, zwarte pupillen, omdat dat volgens zijn overlevingskit moet? En is hij echt blind voor de rest? Ziet hij wel grote, zwarte pupillen, maar niet een grote golf zwart of donkerbruin haar? Geen snor of baard. En geen pratende, gapende of lachende mond?

Een Kleine Groene Vrouw?
Gelijke resultaten kunnen geproduceerd worden door de prototype vrouwengezichten gepubliceerd door zowel Nelson als Atkinson te transformeren. In feite zouden deze transformatieresultaten gebruikt kunnen worden om de bewering te ondersteunen dat alomtegenwoordige U.F.O.-vreemde gezichten eerder die van Little Green Women (Kleine Groene Vrouwen) zijn dan van Little Green Men (Kleine Groene Mannen).

Ik vraag mij hier af hoeveel moeite Malmstrom en anderen hebben gedaan om de gezichten van mannen ook eens op deze wijze te prototyperen. En inhoeverre die prototype mannengezichten die van de vrouw benaderen? Het meest angstaanjagende is dat Malmstrom, bedoeld of onbedoeld, de indruk wekt dat de vrouwelijke mens, de moeder, ook de dader is van de ontvoeringen. Tenslotte is het haar gezichtssjabloon, waarop niet alleen de pasgeborene in zijn eerste levensmaanden afgaat en reageert, maar ook het veel oudere ontvoeringsslachtoffer. Alhoewel die laatste volkomen tegengesteld reageert. Het lijkt bijna of Malmstrom suggereert dat alle door de Grijzen ontvoerden zeer slechte ervaringen hebben gehad met hun moeder. Want waarom zou anders een voorgeprogrammeerd prototype vrouwengezicht dat positieve reacties moet opwekken in het latere leven van de mens opeens omslaan in een negatief prototype van het gezicht van een Grijze? Die indruk versterkt Malmstrom nog eens door zijn opmerking over de lengte van de Grijzen en die van vrouwelijke mensen. Een, zoals al gezien, volkomen kromme opmerking, bij even echt nadenken.

De kracht van mentale beelden wordt vaak verward voor visuele werkelijkheid. Deze verwarring is begrijpelijk, daar beeldtaal vaak dezelfde gebieden van de visuele cortex en subcorticale regio's inneemt als de visuele waarneming zelf en concurreert om diezelfde gebieden. De concurrentie tussen visuele en mentale beelden lijkt het grootst tijdens hypnagogische en droomstaten, exact de bewustzijnsregio's, waar deze twee processen versmelten. Daarom is het te verwachten dat het BuitenAardse gezicht ervaren in hypnagogische, droomachtige staten ook geproduceerd wordt door hetzelfde, primitieve gezichtsherkenningssjabloon. Verder onderzoek is nodig. Zoals het roofdier-herkenningssysteem van de pas uit het ei gekomen kip, gemeld door Tinbergen, zou het geen verrassing zijn als er een sjabloon van een vrouwelijk U.F.O.-type gezicht ook voorgeprogrammeerd is in onze menselijke hersenen. De directe herkenning van het kind van een prototype vrouwengezicht, en speciaal dat van zijn moeder, is aantoonbaar een belangrijk overlevingsvoordeel.

Er is inderdaad een verschil tussen visuele realiteit en visuele voorstellingen. Maar als het herkenningssysteem werkt zoals Malmstrom hierboven beweert, wat is dan het voordeel van een dergelijk systeem? Ten eerste, als de mens zijn beelden interpreteert vanuit die concurrentie tussen visuele beelden uit de werkelijke wereld en uit eigen mentale plaatjes, hoe differentieert hij die dan, hoe weet hij wat mentaal is en wat werkelijk? Ten tweede, als "het BuitenAardse gezicht ervaren in hypnagogische, droomachtige staten ook geproduceerd wordt door hetzelfde, primitieve gezichtsherkenningssjabloon", hoe kan een mens dan het verschil begrijpen tussen het gezicht van zijn moeder en dat van een daadwerkelijk BuitenAards wezen? Gebeurt dat alles alleen op basis van helderheid of het verlaagd of verhoogd zijn van bewustzijn? "De directe herkenning van het kind van een prototype vrouwengezicht, en speciaal dat van zijn moeder, is aantoonbaar een belangrijk overlevingsvoordeel." Ja, maar alleen als hij het ook direct kan herkennen, wat volgens Malmstrom's verhaal pas na twee maanden gebeurt, behalve een zogenaamd voorgeprogrammeerd plaatje uit de hersenen zelf. En als dat plaatje hem twee maanden lang positief doet reageren op een Halloweenmasker, een Chucky-gezicht, een paar vlekken op een sok en op een Grijze, waar is dan het overlevingsvoordeel? Het leidt eerder tot een heel ander gedrag uit de gedragsbiologie, waardoor jonge mensenkinderen zelfs opgevoed kunnen worden door wolven:

(...) Een verklarend principe is inprenting, geformuleerd door Konrad Lorenz naar aanleiding van onderzoek aan ganzen. Jonge ganzen die net uit het ei komen volgen automatisch hun moeder. Het blijkt dat jonge ganzen een kritische periode hebben, waarin zij het eerste wat zich op bepaalde manier beweegt als moedergans gaan zien. Lorenz liet jonge ganzen denken dat hijzelf hun moeder was. Een bekende foto laat Lorenz zien gevolgd door een groepje jonge ganzen. (...)

Internetreferentie (21-08-12):
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethologie

Kortgesteld is Malmstrom's argumentatie dubieus en onwaarschijnlijk. Dat blijkt ook uit de twee laatste zinnen van zijn artikel: "Zoals het roofdier-herkenningssysteem van de pas uit het ei gekomen kip, gemeld door Tinbergen, zou het geen verrassing zijn als er een sjabloon van een vrouwelijk U.F.O.-type gezicht ook voorgeprogrammeerd is in onze menselijke hersenen. De directe herkenning van het kind van een prototype vrouwengezicht, en speciaal dat van zijn moeder, is aantoonbaar een belangrijk overlevingsvoordeel." Wat moet de lezer daar nu uit begrijpen? De eerste zin suggereert dat het sjabloon van een "vrouwelijk U.F.O.-type gezicht" dezelfde functie heeft als het roofdier-herkenningssysteem van de kip, en dat is dus een functie om te attenderen op gevaar, het gevaar van een U.F.O.-type gezicht. Waarmee zou worden verondersteld dat de Grijzen mogelijk al duizenden jaren zo'n groot gevaar betekenen voor de mens, dat hij zich daarvoor een voorgeprogrammeerd waarschuwingssjabloon heeft gemaakt. De tweede zin beweert dat het juist een belangrijk overlevingsvoordeel biedt, omdat de pasgeborene dan zijn moeder tenminste direct kan herkennen, waarbij het de functie heeft van veiligheid oproepen. Hoe dat precies leidt tot een daadwerkelijk overlevingsvoordeel?

Malmstrom's redenatie is niet alleen zeer twijfelachtig omdat hij zijn antwoord op de totale puzzle van de Grijzen en hun ontvoerings- en laboratoriumonderzoeksproject baseert op slechts het anders verklaren van één puzzlestukje. Maar ook omdat dat puzzlestukje gebaseerd is, zoals hij zelf beweert, op een "aantoonbaar (...) belangrijk overlevingsvoordeel" van de mens, namelijk "(d)e directe herkenning van het kind van een prototype vrouwengezicht, en speciaal dat van zijn moeder". Nu zou de directe herkenning van speciaal het gezicht van zijn moeder inderdaad mogelijk een overlevingsvoordeel kunnen zijn, maar dat kan de baby de eerste twee maanden nauwelijks tot niet gewaarworden, volgens Malmstrom. Een daadwerkelijk belangrijk overlevingsvoordeel zou zijn, wanneer de baby van meet af aan èn scherp zou kunnen zien èn kleuren zou kunnen zien èn geen moeite zou hebben met het kunnen onderscheiden tussen "goede", veilige gezichten en "kwade", onveilige gezichten. Maar zo blijkt uit Malmstrom's relaas, de menselijke pasgeborene is in de eerste maanden van zijn leven zo "blind", dat hij alleen een zeer vaag beeld ziet van zijn werkelijke verzorgers, moeder of niet. Zo vaag zijn de werkelijke gezichten, dat hij bijna alleen ""twee grote, horizontaal gearrangeerde vlekken of "ogen"" kan gewaarworden, waarop hij blijkbaar altijd positief reageert of het nu de ogen zijn van een pop, van een Godzilla-masker of die van zijn vader. En daar zorgt een fantastisch aangeboren overlevingsvoordeel voor, namelijk een aangeboren gezichtsherkenningssjabloon. En dat is nog niet alles, want hoe en waarom de mens als baby blijkbaar wèl het verschil herkent tussen dit mentale, ingebouwde beeld en het werkelijk beeld buiten hem, en ook nog op deze wijze "overleeft", terwijl de oudere mens tijdens en door een hypnagogische droomtoestand en/of een hypnotische regressie dat verschil niet herkent en die twee beelden blijkbaar voortdurend door elkaar gooit, daarbij het aangeboren gezichtsherkenningssjabloon opeens als zeer negatief beschouwend, dat laat zijn argumentatie achterwege.

Kortom, ik zie geen enkel overlevingsvoordeel in Malmstrom's argumentatie. Sterker nog, klopt zijn argumentatie, dan zijn alle babies geneigd om zich te hechten aan wie zich dan ook met het goede mentale gezichtsherkenningsplaatje aan hen vertoont. Zelfs aan de Grijzen! Die zouden voor hen geen enkele angst opwekken! Dat gebeurt pas bij oudere mensen, die vanuit een hypnagogische droomstaat of een hypnotische regressie dit gezichtsherkenningssjabloon blijkbaar weer "oproepen" of "getoond" krijgen door de hersenen, waarom...? Om de daadwerkelijke gezichten te maskeren? Wat erg merkwaardig daarbij is, is dat het prototype jonge vrouwengezichtssjabloon nu opeens alleen maar negatieve, angstgevoelens oproept en geen positieve, veiligheidsgevoelens. Merkwaardig ook is dat de ontvoeringservaarder daar geen enorm grote handen, armen en lijf aan toevoegt voor de rest van het lichaam van het wezen dat hij meent te zien, maar kleine, bijna kinderlijke en in principe gemakkelijk te bevechten en te overweldigen lichaamskenmerken. Die andere lichaamsonderdelen kunnen dus geen halfgedroomde herinneringen zijn aan de verzorgers uit de eerste levensmaanden van de ontvoeringservaarder.

In het midden latend waarom de mens als kind per se een prototype jonge vrouwengezicht moet hebben als overlevingsvoordeel, blijkt uit Malmstrom's redenatie, hoewel indirect, dat het de schuld van de vrouw is, als moeder, waarom sommige mensen op latere leeftijd Grijzen zien, of zoals Malmstrom ze denigrerend noemt "Kleine Groene Vrouwen". Dat gevoel wekt zijn hele relaas bij mij op. Zo sterk zelfs, dat ik mij bijna afvraag of alle ontvoeringsslachtoffers van de Grijzen zeer negatieve ervaringen hebben met hun moeder of andere verzorgers tijdens hun eerste levensmaanden. Zou dat onderzocht moeten worden? Is dat precies de indruk die Malmstrom wil wekken, of begrijp ik hem verkeerd? Niet als ik hier een citaat aanhaal uit het artikel "Grey Alien" op de Engelstalige Wikipedia:

(...) De "Moeder Hypothese"
In 2005, presenteert Frederick V. Malmstrom, schrijvend in Skeptic magazine, vol. 11 editie 4, zijn hypothese dat Grijzen in werkelijkheid overblijvende herinneringen zijn aan de vroege ontwikkeling van het kind. Malmstrom reconstrueert het gezicht van een Grijze door transformatie van het gezicht van een moeder, gebaseerd op onze beste kennis van de gevoelens en perceptie van de vroege kinderjaren. Malmstrom's studie biedt een mogelijk alternatief voor het bestaan van de Grijzen; de intense, instinctieve reactie die veel mensen ervaren wanneer ze een beeld van een Grijze wordt getoond; en de eenvoud waarmee regressie-hypnose en hervonden-herinneringen-therapie herinneringen kunnen "terugvinden" over buitenaardse ontvoeringservaringen, samen met hun gemeenschappelijke thema's. (...)

Internetreferentie (24-07-12) (Eigen vertaling):
http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_alien

Dat er een mogelijk andere verklaring is "behalve de meest voor de hand liggende — dat het een beschrijving is van een daadwerkelijk BuitenAards ras", heb ik in drie voorgaande artikelen al aangegeven. Namelijk dat de Grijzen helemaal geen BuitenAardsen zijn, maar onze eigen nazaten uit een verre toekomst. Ongewild steunt Malmstrom's theorie mijn theorie, hoewel ik weinig tot geen vertrouwen heb in zijn bewijsvoering. De Grijzen zouden zelfs gemakkelijk misbruik kunnen maken van een ingebakken en aangeboren gezichtsherkenningssjabloon, als dat al zou bestaan.

Scenario 1: Ik ben een slimme BuitenAardse Grijze. Ik heb een enorme kennis over de mens. Zowel op biochemisch, als op biologisch en op psychologisch gebied weet ik letterlijk alles van hem. Ik ben dan ook op de hoogte van het gezichtsherkenningssjabloon, dat ingebakken is in de genen en de hersenen van dit wezen. En ik misbruik het om mijzelf achter een "vertrouwd" masker te verschuilen tijdens mijn ontvoeringen van en experimenten op mensen. Het is één van de vele wijzen, waarop ik mijzelf, en de werkelijkheid van mijn project, zolang mogelijk geheim weet te houden voor de mens.

Scenario 2: De Grijze is geen BuitenAardse. Zij is een mens uit onze verre toekomst. Het is dus niet verwonderlijk dat veel ontvoeringsslachtoffers tijdens verlaagde bewustzijnstoestanden hun ingebakken gezichtsherkenningspatroon "oproepen" of "voorgezet" krijgen door hun hersenen. In dit tweede scenario hebben zowel Malmstrom, als de ontvoeringsslachtoffers gelijk. De ontvoeringsslachtoffers worden inderdaad ontvoerd door voor hen zeer onbekende wezens. Namelijk door een latere stap uit de evolutie van de mens, die nu nog niet bestaat. Malmstrom heeft ook gelijk. Het gezichtsherkenningssjabloon past inderdaad op de Grijze, daar deze niets anders is dan nog altijd een mens.

Laat ik tot slot eens een mogelijk totaalscenario geven vanuit het idee dat de Grijze slechts een mens is, een kindskind van ons, uit een verre toekomst. Ik noem dit scenario: Het bloedlijnenscenario.

Het bloedlijnenscenario
Wat als H.G. Wells het in zijn verhaal: "The Time Machine" van 1895 bij het rechte eind heeft? Wat als een zeer groot deel, mogelijk zelfs de gehele mensheid in een verre toekomst ondergronds zal leven? In zijn verhaal spreekt Wells over de Eloi en de Morlocks, beide afstammelingen van mensen, die een gruwelijke samenleving vormen. De Morlocks beschrijft hij als kleine, witte, aapachtige wezens, onderaardse wezens (bladzijde 44, 45 en 46). Hun ogen zijn "lichtgevend door reflectie tegen het daglicht" (bladzijde 45). Het zijn: "vreemde, grote, grijs-rode ogen" (bladzijde 46). Eén zeer intrigerende en alles-verklarende zin met betrekking tot deze beide afgesplitste mensenrassen is de volgende: "In het begin, uitgaande van de problemen van onze eigen tijd, leek het klaar als een klontje voor mij dat de geleidelijke verbreding van het huidige slechts tijdelijke en sociale verschil tussen de Kapitalist en de Arbeider, de sleutel tot de gehele situatie was." ("At first, proceeding from the problems of our own age, it seemed clear as daylight to me that the gradual widening of the present merely temporary and social difference between the Capitalist and the Labourer, was the key to the whole position." Pagina 47 in: H.G. Wells, The Time Machine, The Island of Dr. Moreau, The invisible Man, The First Men in the Moon, The Food of the Gods, In the Days of the Comet, The war of the Worlds, Complete & Unabridged, Heinemann/Octopus, Octopus Books Limited, Great Britain, I.S.B.N.: 0-905712-00-5). Bedenk dat deze zin al dateert van 1895 en bedenk ook dat H.G. Wells het nog netjes uitdrukt door te stellen dat er een "geleidelijke verbreding van het huidige slechts tijdelijke en sociale verschil tussen de Kapitalist en de Arbeider" is in zijn tijd.

We zijn nu meer dan honderd jaar later en nog altijd is de verbreding in verschil tussen Kapitalist en Arbeider gaande. En het ziet er naar uit dat die tijdelijkheid niet te doorbreken valt. Sterker nog, die verbreding groeit steeds meer exponentieel. Zo exponentieel, dat we regelmatig berichten kunnen lezen zoals dat in Noord-Amerika de rijkste 1 procent van alle Noord-Amerikanen, de zogenaamde topklasse, meer rijkdom bezit dan de totale onderste 95% van de midden- en onderklasse bij elkaar. Deze situatie speelt wereldwijd.

Een ieder die met een open geest kijkt naar de huidige situatie waarin de mens verkeert en wat daar de mogelijke gevolgen van kunnen zijn voor de toekomst van zijn eigen kinderen en kindskinderen, zal inzien dat we niet gezamelijk op weg zijn naar een utopia. Triester nog, we zijn niet eens gezamelijk onderweg. We bevechten elkaar wereldwijd op letterlijk elk terrein, geen enkele uitgezonderd, om er zelf beter van te worden. En omdat de meeste mensen, terecht trouwens, in hun eigen leven dat gevecht afbakenen en be-perken en be-palen tot een eigen, kleine leefomgeving, geven ze onterecht hun macht en veel van hun kracht uit handen en in de handen van mensen die er nooit genoeg van kunnen krijgen, mogelijk de meest gevaarlijke soort verslaafden onder ons. Op alle fronten proberen kleine kliekjes mensen letterlijk alle macht in hun eigen handen te krijgen en alle kracht uit de rest van de mensheid weg te zuigen, ter eer en meerdere glorie van zichzelf. Behalve dat zij zich als koning, keizer, admiraal, paus, president en op andere wijze alle land, grondstoffen en andere materie toeëigenen, beweren ze ook doodleuk dat wanneer je in hun land geboren wordt je hun onderdaan, arbeider en slaaf bent, voor de rest van je natuurlijke leven. Er is niets van jou en je dient van wieg tot graf te betalen voor je aanwezigheid in hun land. En afhankelijk van hoe gemakkelijk een "volk" zich laat "leiden" wordt er een weinig verschil gemaakt tussen een zogenaamd "gedoogbeleid" of complete slavernij. De enige zaken van belang voor deze kliekjes mensen is dat de eigen bloedlijn tot in de eeuwigheid wordt geperpetueerd en dat met elke generatie ervan de rijkdom wordt vergroot ter steeds verdergaande veiligstelling van die eigen bloedlijn. Elk middel wordt daartoe gebruikt en misbruikt. Zo vroeg Richard Dolan zich een jaar geleden af:

Heeft een geheime beschaving zich afgescheiden van onze eigen beschaving? Zwarte budgetten, de ijsberg aan geheimhoudingsniveau’s in Amerika, de geheimhouding van grote hoeveelheden informatie en feiten over U.F.O.’s door regeringen en hun militaire apparaten leiden allemaal tot deze mogelijke conclusie. Er is een groep mensen, die door in het geheim en boven alle regeringen en landen van de wereld verheven te kunnen werken, mensen in die landen kunnen misbruiken voor hun eigen agenda en uiteindelijke doel. Het doel zichzelf los te kunnen breken en af te kunnen scheiden van de menselijke beschaving. Als een zogenaamd “superieure” groep van mensen met een eigen beschaving, een break-away beschaving. Een beschaving die over kennis, technologie en vrije energie beschikt, welke aan de rest van de mensheid wordt onthouden.

Internetreferentie (22-08-12):
http://worldwidebeingfreewebsite.com/werkelijkheid%2013.htm

De enorme controverse rond het Noord-Amerikaanse Twin Tower-incident lijkt daar sterk naar te wijzen. Maar ook een Europese Unie, die 99% van de bevolkingen van de diverse landen tegen elkaar uitspeelt, om de broekzakken van slechts 1%, de extreem-kapitalisten, nog verder te spekken. Een unie, waar gewone burgers 80% en meer van hetgeen ze verdienen terugbetalen in de vorm van de meest fantasievolle belastingen en verzekeringen. Waar huizenprijzen tot bizarre hoogten stijgen, terwijl ook huizen net als elk ander materialistisch object van een auto tot een computer en een kinderspeelgoedje onderhevig is aan slijtage en veroudering, en dus in waarde verminderen. Een unie, waar de macht van de multinationale bedrijven en organisaties, van biochemische, nucleaire, pharmaceutische, supermarkt- tot bankbedrijven, zo groot is dat hun wil wet is voor de 99%. Maar unie van landen of slechts losse naties, dat maakt niets uit voor de manier waarop 99% van de bevolking wordt behandeld.

Maar dan gebeurt er iets anders. Iets compleets onverwachts. Wezens van onbekende oorsprong komen op een bepaald moment naar "hier" met een verpletterend negatieve boodschap en een eis tot de diepste geheimhouding. Het zijn kleine, grijze creaturen met opvallend grote hoofden en nog opvallender grote, zwarte ogen. Ze beweren dat ze mensen zijn uit de toekomst. Een verre toekomst, waarin niet alleen hun en dus ook onze noodzakelijke leefomgeving Aarde op het punt staat uit te sterven, maar ook de mens zelf. De oorzaak: Het gevolg van het eeuwenlang vrijwel doelloos en alleen op korte termijn en eigen kapitalistische verrijking gericht technologisch en wetenschappelijk gesleutel van de mens aan beide. Dit gesleutel heeft onder andere tot gevolg gehad dat de mens zich in de toekomst in diepe, ondergrondse ruimten moet terugtrekken, omdat de Aarde meer en meer onbewoonbaar en onleefbaar wordt voor hem. Het voortdurende gesleutel aan de mens zelf heeft er ook hard aan meegewerkt, dat de mens (d)evolueert in een Grijze. Het generaties lang ondergronds moeten leven samen met de steeds slechter wordende leefbaarheidssituatie en het voortdurend blijven sleutelen aan zichzelf, hebben alle hun stempel gedrukt op de ontwikkeling van de mens tot een Grijze mens. Ja, ze hebben een nog altijd zich verder ontwikkelende wetenschap en technologie, maar die kunnen geen antwoorden vinden om het tij te keren. Tot er een doorbraak is op het gebied van het tijdreizen. Dat geeft ze de mogelijkheid een desperaat plan te ontwikkelen, een project om te redden wat er te redden valt. Het is een rigoreus en zeer veel omvattend project, dat alleen kan werken als het gestart wordt en uitgevoerd in het verleden, in onze huidige tijd. Onder de uiterste geheimhouding. Het omvat niet alleen wijzigingen aan de Grijze mens zelf door een hybridiseringsprogramma, maar ook aan de huidige natuurlijke en cultuurlijke ontwikkelingen op Aarde. Daarom mag het komen en gaan van de Grijzen, voor zover opgemerkt door individuele mensen, niet verklaard worden. Niet bekend worden, dan be-paald en be-perkt tot kleine groepjes mensen. De automatische keuze? De kleine groepjes die vrijwel alle macht in handen hebben. Tussen hen en de Grijzen worden zaken gedaan. Zaken, die de Grijzen de kans geven hun hybridiseringsproject uit te voeren en nu al stapsgewijs bijschavingen in te voeren aan de leefomgeving van de totale Aarde.

Al meer dan 50 jaar worden veel van de feiten met betrekking tot U.F.O.-incidenten door militaire organisaties en zogenaamd politiek leiders van veel landen geheim gehouden. Waarbij mensen, die naar antwoorden vragen, met standaardbrieven en opmerkingen worden afgescheept, waarin meestal niet meer staat dan dat het incident geen gevaar voor de nationale veiligheid oplevert. Als bijvoorbeeld het Britse Ministerie van Defensie dat weet, moet zij ook weten wat er is geobserveerd en waarom het geen gevaar voor de nationale veiligheid oplevert. Hoe weten zij dat dan? Hoe hebben zij dat geconcludeerd? En waarom mag een gewone burger dan niet weten, hoe het militaire apparaat dat weet en vooral ook wat zij weet? Werkt hier slechts het "Befehl ist Befehl"-principe? En is er een kliek mensen, die al deze feiten onder het tapijt wil blijven wegmoffelen? Maar waarom dan? De Grijzen met hun uiterst geheime redenen om "hier" te zijn, vanuit hun verre toekomst, "daar", zouden een mogelijke verklaring zijn. Daarom zou de nationale veiligheid in feite inderdaad niet in het geding zijn. Maar geldt dat ook voor de veiligheid van de individuele en onbelangrijke burger? Of zou het kunnen zijn dat de gewone burger slechts als nevenschade (collateral damage) en zelfs als middel beschouwd wordt in hetgeen zich daadwerkelijk afspeelt. Een standaardelement, dat wordt ingevoed door vrijwel alle Noord-Amerikaanse films en televisieseries van elke cowboy- en oorlogsfilm tot het hele Star Trek-oeuvre. Het gaat om de held. Die moet overleven. De figuranten er omheen? Ach, maak maar af, nevenschade, om de held nog heroïscher te doen schijnen, daar heb je ze alleen maar voor.

Maar wie is in werkelijkheid dan die held van het film-, televisie- en computerscherm? Wat als het nu toch om bepaalde bloedlijnen gaat? Dat er een aantal kliekjes mensen zijn, die de eigen bloedlijn boven dat van alle andere mensen verheerlijken? Is het bijvoorbeeld niet verbijsterend dat alle presidenten van Noord-Amerika op één uitzondering na bloedverwanten zijn van de zogenaamd koninklijke familie van Groot-Brittannië (zie internetreferentie (22-08-12): http://www.youtube.com/watch?v=HGrbJ4_jcc8)? En nee, Barack Obama is niet de uitzondering! En dit wordt uitgezocht door een meisje van 12 jaar, terwijl alle zogenaamde historische experts op dit soort gebied, dat niet ontdekken?! Is het niet nog meer verbijsterend, dat zelfs na die onthulling de reactie van de Noord-Amerikanen en van de rest van de mensheid simpelweg vrijwel niet-bestaand is. Het zogenaamde "Land van de Vrijen" en van die "Grote Noord-Amerikaanse Droom", waar je het zelfs tot president kunt schoppen, ook al begin je als schoenpoetser of stratenmaker. Tenminste... als je maar familie bent van een bepaalde bloedlijn. Het land van de democratie, waar je kunt kiezen voor een goede president, die lief, aardig en vaderlijk is, en die het goed meent met alle mensen van niet alleen Noord-Amerika zelf, nee, van de hele wereld. Maar je mag alleen kiezen op nazaten van het zogenaamde Engelse koningshuis. Wat is dat voor een democratie? En wie houdt zichzelf voor de gek, door altijd maar weer te kiezen voor een kandidaat uit één of enkele familiekliekjes en dan de indruk te hebben dat dat democratie heet? En het is elders in de wereld weinig anders.

De zaken, die de Grijzen met deze kliekjes mensen doen, zijn gericht op zowel het behoud en voortbestaan van de Grijzen zelf, als op het behoud en voortbestaan van de bloedlijnen van be-paalde en be-perkte kliekjes mensen. Om twee alles overheersende redenen is geheimhouding daarom essentieel. Ten eerste wil men voorkomen dat de gewone burger bekend raakt met hoe de situatie er in onze verre toekomst, "daar", voor staat. Ten tweede willen de bloedlijnen van "hier" boven alles en iedereen hun eigen voortbestaan verzekeren in die verre toekomst.

Het project kan uitgevoerd worden ondanks de tijdslijnproblematiek. De tijdslijn kan namelijk voor kleine groepen mensen goed bewaakt en bewaard blijven. Maar voor de overgrote meerderheid van de wereldbevolking is het onmogelijk om dit te verzekeren. Zij dient welbeschouwd, zoals altijd, als collateral damage, als nevenschade. Omdat de tijdslijnproblematiek alleen voor een klein aantal mensen valt te overzien en te voorkomen, en omdat de mensheid al onderverdeeld is in een machteloze meerderheid en een extreem machtige minderheid, mag het duidelijk zijn aan wie de zekerheid van het voortbestaan van de eigen bloedlijn wordt toebedeeld.


Internetreferentie (26-08-12):
http://www.youtube.com/watch?v=-8232h3xlUY&feature=player_embedded

Ik heb, vanuit een zeer negatieve kijk op de mensheid, in bovenstaand scenario allerlei feiten en ideeën op een hoop gegooid. Er is niets echt over bewezen, dat dit scenario zich daadwerkelijk afspeelt. Maar triest genoeg is het een reële mogelijkheid. Meer reëel dan dat een BuitenAardse beschaving naar de Aarde zou komen om zichzelf op te heffen door zich te hybridiseren met de plaatselijke inboorlingen.

De belangrijkste argumenten waarom de Grijzen onze nazaten zijn
In vier artikelen heb ik een toekomstbeeld en een beeld van de huidige werkelijkheid geschilderd van de mens, die niet alleen tè fantastisch lijkt, maar die ook voornamelijk gebaseerd is op de negatieve gedragingen en strevens van zowel de Grijze als de huidige mens. Of de Grijzen inderdaad onze nazaten zijn uit een verre toekomst? In ieder geval is dit voor mij tot nog toe de meest realistische theorie om hun gedrag te verklaren. Ik heb daartoe een groot aantal argumenten naar voren gebracht. Ik zet de belangrijkste hier nog eens op een rijtje:

1. Het biologisch-lichamelijke argument: Ten eerste lijkt de Grijze, ondanks de verschillen, in grove lichamelijke bouwlijnen sterk op de huidige mens. Een lichaam met een hoofd, twee armen en twee benen als extremiteiten. Een hoofd met twee ogen, een soort van neus, een soort van mond en een soort van oren. Een hoofd, dat volgens Malmstrom zelfs appelleert aan het aangeboren gezichtsherkenningssjabloon van de mens. Die vergelijking gaat klaarblijkelijk nog veel dieper dan de grove lichaamsvormen. De Grijze lijkt zich te kunnen hybridiseren met de huidige mens, wat inhoudt dat ook in de fijnere bouwelementen de Grijze en de huidige mens sterk met elkaar overeenkomen. Ons D.N.A.-materiaal, onze lichaamscellen en onze vorm van reproductie komen blijkbaar zo sterk overeen met dan van de Grijzen dat ze er in hun ontvoerings- en voortplantingsprogramma veelvuldig gebruik van maken, om blijkbaar uiteindelijk een hybride te kunnen creëren tussen ons en hen. Een hybride die zo sterk op ons zal gaan lijken, volgens onder andere David M. Jacobs, dat via deze hybridisatie de Aarde zal worden overgenomen door de Grijzen. Hoe groot is de kans dat de Grijzen BuitenAardsen van ver weg uit het universum zijn, met zoveel biologisch-lichamelijke overeenkomsten met de mens? Mijn indruk is dat de mogelijkheid vele malen groter is dat ze eerder onze eigen kindskinderen zijn, uit een verre toekomst. Dat zou de grote hoeveelheid biologisch-lichamelijke overeenkomsten veel beter verklaren. Het verklaart ook veel beter waarom de Grijze zich schijnbaar zonder problemen wil hybridiseren met een ander wezen om een nieuw wezen te creëren en daarbij mogelijk zelfs zelf ophoudt te bestaan. Er is geen sprake van het maken van een echt nieuwe soort. Maar van het mengen van oud D.N.A.-materiaal met nieuw D.N.A.-materiaal binnen dezelfde soort. Er is sprake van een intraspecies hybridisatie in tegenstelling tot een interspecies hybridisatie. Dat wil zeggen dat er geen vermenging van soorten plaatsvindt, maar slechts een vermenging van mensen uit een verre toekomst met mensen uit het heden. Waarbij de enige belangrijke factor wel eens kan zijn: Het behoud en voortbestaan van bepaalde bloedlijnen.

2. Het psychologisch-gedrag argument: Ook qua gedrag zijn er veel overeenkomsten tussen de Grijze en de huidige mens. We vinden dezelfde ideeën over geheimhouding, over misbruik van anderen, over een hiërarchie van zogenaamde belangrijkheid, zoals groot is de baas en klein is de slaaf. De Grijze schijnt daarnaast over een zeer gedegen kennis te beschikken van de psychologie van de mens. Daarmee kan hij ontvoeringservaarders niet alleen hun ervaringen doen "vergeten", maar mogelijk ook misbruik maken van het aangeboren gezichtsherkenningssjabloon, dat volgens Malmstrom bestaat. De Grijze is verder in staat om mensen "uit te schakelen", om te voorkomen dat ze anders getuigen zouden zijn van de ontvoeringen. Inhoeverre dat psychologisch of biologisch wordt bewerkstelligd is onduidelijk. Maar dat zorgt er tevens voor dat het slachtoffer zelf daardoor de indruk krijgt, dat het nooit gebeurd kan zijn, omdat niemand van de direct aanwezigen ten tijde van de ontvoering zich iets herinnert. Het slachtoffer durft zich daardoor niet of nauwelijks meer uit te spreken over hetgeen zij heeft ervaren. Ze begint te twijfelen aan haar eigen verstand. De Grijze weet zo ook misbruik te maken van ridiculisering en het ongeloofwaardig maken van hetgeen is gebeurd, zodat er door niemand meer over wordt gesproken. Het onderwerp wordt in veel gevallen zelfs taboe verklaard. En hoe de Grijze aan al deze psychologische oorlogsvoeringstrucs komt en hoe hij zo bijzonder goed weet hoe mensen op elkaar zullen reageren?

3. Het onlogisch-BuitenAards-gedrag argument: Waarom zou een duidelijk verder geavanceerde, BuitenAardse beschaving naar de Aarde komen om zich daar te hybridiseren met de Aardlingen, waardoor ze niet alleen zichzelf, hun eigen soort en hun eigen identiteit, laat ophouden te bestaan, maar er een nieuwe soort zal ontstaan, die vrijwel zeker minder geavanceerd zal zijn dan zij zelf? Waarom zouden ze al die lichtjaren reizen om daarna een generaties langdurend programma op te starten om via hybridisatie uiteindelijk de Aarde over te nemen? Er lijken daar toch veel snellere en radicalere manieren voor te bestaan? We kunnen nog bedenken dat zij die niet mogen of willen gebruiken. Maar waarom niet? Het is niet alsof de nu gehanteerde methoden mensvriendelijker of pacifistischer zijn.

4. Het redden-wat-er-te-redden-valt argument: De Grijze lijkt er geen of weinig problemen mee te hebben om zich als soort met de mens te hybridiseren. En daarmee in principe zelf op te houden te bestaan. Daarin lijkt hij sterk te verschillen met de huidige mens. Tot we ons realiseren dat er twee redenen voor zijn: a. De Grijze heeft geen keus. Geen hybridisering betekent uitsterven, extinctie van de Grijze. b. De Grijze is ook een mens, alleen door tijd en devolutie van de huidige mens gescheiden. Daarnaast moet ook de leefomgeving Aarde zo worden bijgesteld, dat in die verre toekomst een zo natuurlijk mogelijke, leefbare, Aardse omgeving voor de Grijze mens weer mogelijk wordt. Bepaalde uitlatingen van de Grijzen lijken daar tenminste op te wijzen.

5. Het verbluffende-kennis argument: Hoe lang de Grijzen al doende zijn in onze tijd tot ver daarvoor is nog veel te weinig onderzocht. Maar afgaand op wat bekend is, is het wel heel opmerkelijk dat de Grijze zoveel psychologische, biologische en andere kennis heeft weten op te bouwen over ons als mensheid, zelfs met behulp van mensen uit deze tijd. Vooral als zij inderdaad BuitenAardsen zijn, zou dit wel heel verbluffend zijn. Dat er BuitenAardse beschavingen zijn, die ons miljoenen jaren voor liggen, is een reële mogelijkheid. Maar dat houdt nog niet in dat zij à la minute alles begrijpen over de mens, tot in het diepst van diens wezen. Dat kost tijd, onderzoek en heel wat geëxperimenteer. De Grijze als onze eigen nazaat zou het enorme voordeel hebben al alles te weten over de mens dat er te weten valt. En zelfs nog meer dan de huidige mens zelf, vanuit de generaties tussen dit huidige moment en hun verre toekomst.

6. Het uitspraken-door-de-Grijzen-zelf argument: Er zijn heel wat ontvoeringservaarders, die aangeven dat de Grijzen zelf beweren geen slechte bedoelingen te hebben. Dat hetgeen de ontvoeringservaarders wordt aangedaan noodzakelijk is en belangrijk. De Grijzen waarschuwen soms ook voor de onverstandige manier, waarop de mensheid omgaat met de Aarde. En ze beweren soms zelfs dat ze de experimenten plegen op de ontvoeringservaarders om van de Aarde een betere verblijfsplaats te maken. Dat kunnen natuurlijk allemaal leugens zijn. Om de angst van de ontvoerden te verminderen en om hun vertrouwen en samenwerking te verkrijgen. Het kan ook zijn dat juist dit het weinig eerlijke en ware is dat de Grijzen vertellen. Hoewel die betere verblijfsplaats dan wel eens voor slechts een klein kliekje van de mensheid, de bloedlijnen, die nu al de macht in handen hebben, bedoeld kan zijn. Waarom zouden de Grijzen een betere verblijfsplaats van de Aarde willen maken, als ze zelf van elders komen? Om de Aarde zelf te kunnen overnemen? Maar waarom dan, zoals al gezegd, zo'n langdurige overname en geen directe?

7. Het evolutionaire argument: Malmstrom en anderen hebben gelijk als zij beweren dat de Grijze 100% humanoïde is qua vorm. Sterker nog, de Grijze is heel eenvoudig een mens. Echter een mens die een evolutionaire stap verder is dan de huidige Homo Sapiens. De vraag is in hoeverre naast de natuurlijke evolutie, een cultuurlijke evolutie zal plaatsvinden in de mens, die uiteindelijk leidt tot de Grijze. Gezien de enorme vaart van wetenschap en technologie, die er beide op gericht zijn de totale leefomgeving èn de mens zelf te "verbeteren", lijkt een cultuurlijk evolutionaire stap de meest logische. Maar dan een cultuurlijk evolutionaire stap, die alleen gericht is op de veiligheid en zekerheid van het voortbestaan van een klein kliekje zich superieur menende mensen. Een evolutie, die met name gebaseerd is op extreem-kapitalistisch korte termijn-denken, welke ondoordacht en rücksichtslos, ongewild leidt tot een devolutie van zowel de Aardse natuurlijke mogelijkheden als de devolutie van de mens tot een Grijze. Er zijn meerdere, hedendaagse, wetenschappelijk-technologische lijnen door te trekken, die mogelijk verklaren waarom de mensen er in die verre toekomst, "daar", als Grijzen kunnen gaan uitzien. En waarom ze uiteindelijk genoodzaakt zijn om vanuit hun tijd, "daar", naar de onze, "hier" te komen. De verder geavanceerde, wetenschappelijk-technologische middelen die de Grijze gebruikt om hun totale plan geheim te houden en om hun hybridisatieproject tot uitvoering te kunnen brengen, zijn voor bepaalde mensen alle graag geziene en in handen te krijgen wapenen, om toe te passen op hun eigen medemensen. Wat de vraag doet opwerpen, hoeveel verschil er is in Grijzen en bepaalde, huidige mensen als het gaat om het manipuleren en misbruiken van andere mensen.

Er zijn nog meer argumenten te noemen, die de veronderstelling dat de Grijze onze verre nazaat is logischer maken dan dat de Grijze een BuitenAardse is. Al hetgeen in dit en de drie voorgaande artikelen is beschreven kan beschouwd worden als een fantasie-werkelijkheid, waar een seizoenen-lange televisie-serie uit gemaakt kan worden. Maar het kan ook zijn dat de mens momenteel een dergelijk evolutionair pad aan het bewandelen is. Er zijn, zoals gezien, zeker lijnen aan te geven vanuit hedendaagse, wetenschappelijke, technologische en andere feitelijkheden, die te denken geven.

Het is aan de mens zelf of we die trieste toekomst ook bewerkstelligen of dat we er een andere draai aan gaan geven. Er zijn veel andere mogelijkheden. Zelfs als die Grijzen daadwerkelijk al van onze toekomst komen, met hun eigen plan en project. Alleen daadwerkelijk open en wereldwijd onderzoek zal antwoord kunnen geven op de vraag of dat inderdaad hetgeen is dat zich afspeelt en wat we er gezamelijk mogelijk aan kunnen doen. Maar een dergelijk onderzoek vraagt een geheel andere mentaliteit en ander gedrag van letterlijk elk van ons, dan die wij momenteel volgen.


De websites van Kees Deckers
http://worldwidebeingfreewebsite.com/index.htm
http://www.xs4all.nl/~deckers0


ONTVOERINGEN PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen