UFO's IN DE OUDHEID

Let op! De meeste van de onderstaande artikelen staan ook op de oude ufowijzer site (ondergebracht in deze nieuwe ufowijzer) en als je na het bekijken van het artikel, onderaan de pagina op de daar staande links klikt die je terug brengen naar de hoofdpagina, dan kom je op de oude ufowijzer hoofdpagina. Wil je weer terugkomen op de nieuwe ufowijzer hoofdpagina alwaar je op de link klikte om het betreffende artikel te bekijken, klik dan op het pijltje linksbovenin je browser. Het is wat omslachtig, maar dat komt omdat beide websites zijn samengevoegd. (Als een artikel in een pdf. file wordt geopend, dan kun je die pagina gewoon afsluiten door bovenin de taakbalk op het kruisje van het betreffende tabblad te klikken.)

Op de volgende pagina vind je oude UFO-magazines in PDF formaat die je eventueel kunt downloaden. Zoals van de magazines van de Nederlandse UFO-vereniging Plativolo opgericht in 1954, de magazines van studiecentrum ‘DISC’ (Diets Interplanetair Studie Centrum) opgericht in 1957 en nog een aantal magazines die in de oude tijd werden uitgegeven en waarvan de meesten het bestaan niet kennen. De inhoud ervan zal de meeste mensen verbazen.
Magazines in PDF formaat

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WAT DE 'EXPERTS' ERVAN DACHTEN Loes Modderman: UFO's zijn, zoals we weten, pas in 1947 op de kaart gezet, toen Kenneth Arnold er negen tegenkwam bij Mount Rainier, Washington. Sindsdien waren ze voortdurend in het nieuws, want die irritante dingetjes werden ineens overal gezien. Alsof mensen pas in 1947 naar de hemel zijn gaan kijken. De betweters en lachebekjes beleefden gouden tijden, en er werden commissies in het leven geroepen om wat niet bestaat voor eens en voor altijd het bestaan onmogelijk te maken. Die geschiedenis bespaar ik u, er zijn bibliotheken vol over geschreven en er is zoveel materiaal op internet, bijvoorbeeld op www.ufowijzer.nl, dat het u voor de rest van uw leven wakker kan houden. Het is logisch dat iets wat gezien wordt maar er niet is veel irritatie oproept, en op een zeker moment aangepakt dient te worden. Zo jammer toch dat Charles Fort dit allemaal niet meer heeft mogen meemaken, hij zou ervan genoten hebben. In de loop van mijn krantenpluis kwam ik zulke geweldige 'verklaringen' tegen, allemaal net even anders, en die heb ik natuurlijk opgeslagen om u mee te laten genieten.

PLATIVOLO deel 1 In 1954 wordt in ons land een heuse en professionele UFO-vereniging opgericht. Zelfs in onze moderne tijden van vandaag de dag ontbreekt het naar mijn idee aan een vereniging welke zich zou kunnen meten met wat men in 1954 opricht en in de daarop volgende jaren uitbreidt.

PLATIVOLO deel 2 In 1954 wordt in ons land een heuse en professionele UFO-vereniging opgericht. Zelfs in onze moderne tijden van vandaag de dag ontbreekt het naar mijn idee aan een vereniging welke zich zou kunnen meten met wat men in 1954 opricht en in de daarop volgende jaren uitbreidt.

PLATIVOLO deel 3 In 1954 wordt in ons land een heuse en professionele UFO-vereniging opgericht. Zelfs in onze moderne tijden van vandaag de dag ontbreekt het naar mijn idee aan een vereniging welke zich zou kunnen meten met wat men in 1954 opricht en in de daarop volgende jaren uitbreidt.

ALIENS IN TAIZ… We horen soms over UFO's die zich boven het Vaticaan ophouden en bij voorkeur als daar bijzondere dingen gebeuren. Er is nogal wat discussie, schijnt het, in Vaticaanse kringen, over wat te doen met Aliens: bekeren of maar gewoon hun eigen geloof laten houden? Over de Katholieke arrogantie gaan we het nu niet hebben. Tenslotte doet het probleem zich, voor zover we weten nog niet voor. Maar ik kan me wel voorstellen dat Aliens zich veiliger voelen in Taizé, waar van bekering geen sprake is, en toch die gloed kan worden opgesnoven waar Aliens, als we kijken naar alle religieuze 'wonderen' waar ze de hand in lijken te hebben, blijkbaar naar snakken.

ONLANGS ONTDEKT 4 VINGERIG WEZEN EN TOESTEL OP DRIEPOOT, 10.000 JAAR GELEDEN GESCHILDERD IN GROTTEN NABIJ CHARAMA, INDIA Archeoloog J. R. Bhagat van de Chhattisgarh State Department of Archaeology and Culture werd op 15 juli in The Times of India aangehaald met de melding dat er onlangs 10.000 jaar oude grottekeningen waren ontdekt welke buitenaardsen en UFO’s uitbeelden.

DE HISTORISCHE WAARNEMING VAN KENNETH ARNOLD IN 1947 FATE Magazine van begin 1948 plaatste in zijn allereerste nummer het volledige verhaal van Kenneth Arnolds waarneming op 24 juni 1947, geschreven door hem zelf: "Het volgende verslag van wat ik waarnam boven de Cascade Mountains is, hoe onmogelijk het ook mag schijnen, absoluut waar. Ik heb nooit enige bekendheid verlangd omdat ik toevallig op het juiste moment op de juiste plaats was om te zien wat ik zag. Ik rapporteerde wat bij mijn weten iedere piloot zou hebben gerapporteerd, en ik denk niet dat mijn observatie ook maar in het minst lag aan overgevoeligheid van mijn ogen of aan mijn oordeelsvermogen dat niet afwijkt van wat normaal is voor iedere piloot."

HET WIERD ZO LICHT... Op den 3 November 1777, des avonds ten half agt uren, wanneer de lucht zeer zagt, het weder helder, en den wind in het Noorden was, zag men te Sarlat in de Provincie van Roussillon in Vrankrijk, en in den omtrek van dien, eene ongemeene luchtverheveling. Het wierd zoo licht, dat men gezeyd zou hebben dat'er eenen tweeden dag aenbrak.

VERWARMINGSKETEL, IJSKAST EN BLIKJE FRIS Een man heeft een UFO in de vorm en het formaat van een ijskast zien vliegen, in Wisconsin, lees ik op 23 maart 2013 in 'Who Forted' : Refrigerator Shaped UFO Causes Odd Car Troubles in Wisconsin. In dezelfde staat zag een ander tot zijn schrik een blikje fris ter grootte van enkele meters overkomen. Beide gevalletjes werden gemeld aan de UFO organisatie MUFON, maar behalve de bellers hadden anderen deze huishoudelijkheden niet waargenomen. Ook waren er geen foto's gemaakt. Die zien ze vliegen, zou je dus met recht kunnen zeggen.

GEZIEN.... Op deze 'broadside' (pamflet) uit 1722 wordt melding gemaakt van een 'Wonderful Prodigy' , een wonderbaarlijk voorteken gezien in de lucht, door John Moor, bij Greenock, Schotland. John Moor beschrijft hoe hij op dinsdagnacht om half 12 de 15de mei, vanaf het dek van een vissersboot, terwijl zijn kameraden benedendeks sliepen, in het noorden hoog aan de hemel een vreemd verschijnsel zag.

ROERICHS WAARNEMING Nicholas Roerich (1874-1947),(spreek uit 'Rerich') de Russische esoterische filosoof, ontdekkingsreiziger en schilder, maakte in de eerste decennia van de 20ste eeuw verschillende reizen naar Mongolië en Tibet. Op zijn reizen hield Roerich dagboeken bij waarvan er een opnieuw is uitgegeven: Altai Himalaya, dat voor me ligt. Er is een klein stukje in het dagboek dat de aandacht heeft getrokken van geïnteresseerden in UFO's, en dat daarom nog al eens op internet en in boeken wordt aangehaald, niet altijd correct. Het heeft zich afgespeeld in 1926, op 5 augustus.

ALIEN IN JAPAN? Wie deze illustraties ziet kan niet anders dan zich afvragen waar hij naar zit te kijken; illustraties uit verschillende bronnen, lees ik in Fortean Times 48, in een artikel van Masaru Mori. Gaat het hier om UFO's? Om te beginnen haalt de schrijver een heel oud verslag aan van iets wat op 23 aug 1015 werd waargenomen, en vastgelegd in een Japans astronomisch document:

CHINESE UFO's EN DE PAREL VAN SHEN KUO China is een ongelofelijk land, maar door de taalbarrière zijn historische kronieken helaas alleen toegankelijk voor Chinezen en Westerse specialisten. Paul Dong is een tweetalige kenner van de Chinese geschiedenis en schrijver van een paar 'mindblowing' boeken over paranormaal China. In China's Major Mysteries (1984) wijdt hij ook een hoofdstuk aan Chinese UFO's, waaruit ik een deel van onderstaande informatie haal.

UFO's VAN V””R 1947 Het is niet moeilijk om in oude kranten berichten te vinden van wonderlijke verschijnselen in de lucht. Moeilijker is het om na te gaan of er in die berichten sprake is van wat we nu UFO's noemen, of dat het gaat om een natuurlijk maar (door de waarnemer) onbegrepen fenomeen. Er zijn intussen heel wat goeie boeken verschenen over mogelijke UFO's van (lang) voor 1947, het 'officiële ' begin van het UFO tijdperk.

UFO's IN DE NEDERLANDSE PERS Hieronder een aantal berichten uit de eerste decennia van het UFO fenomeen, zoals het werd belicht in verschillende kranten. Het is duidelijk dat men geen raad weet met de 'Vliegende schotels' , en de meeste journalisten drijven er dan ook de spot mee. Wezenlijk is er niets veranderd: journalisten ridiculiseren nog altijd, wetenschappers 'verklaren' met schijngezag en de Nederlandse bevolking 'gelooft' er niet in.

1947 NEDERLAND en ROSWELL Op deze pagina vindt u de originele krantenberichten uit de Nederlandse kranten: Volkskrant, Parool en Trouw. Deze berichten gaan over de UFO-golf en de legendarische Roswell-crash in Amerika kort na de 2e WO. (Met dank aan George Schermer)

UFO's VERWERKT IN HISTORISCHE KUNST Hoewel sommige van de illustraties echte UFO-ervaringen weergeven, zijn andere meer gemaakt in een godsdienstige context. Je kunt je alleen afvragen waarom deze schilders en kunstenaars ervoor gekozen hebben om op UFO’s gelijkende objecten in hun schilderijen en kunstwerken in te voegen.


Share