UFO's EN KERNWAPENS

Vrijgegeven Amerikaanse regeringsdocumenten en de getuigenissen van inmiddels een paar honderd voormalige of gepensioneerde militairen, hebben zonder twijfel de realiteit van (nog steeds voortgaande) UFO-bemoeienissen met Amerikaanse kernwapensites vastgesteld. Ondanks dat het in veel gevallen alleen om het waarnemen van UFO’s boven de ICBM Minuteman locaties gaat, waren er verschillende incidenten waarbij plotseling en gelijktijdig een aantal kernraketten op non-actief gingen, juist op het moment dat USAF militair beveiligingspersoneel meldde dat ze schijfvormige voertuigen in de nabijheid zagen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

21 december 2017 - TWEE VIDEO-FRAGMENTEN UIT DE VIDEO: ‘UFO’s EN KERNWAPENS – DE GEHEIME LINK ONTHULD’ Deze twee video’s zijn door mij voorzien van een Nederlandse ondertiteling. Deze video’s zijn twee fragmenten van de originele documentaire: ‘UFOs and Nukes: The Secret Link Revealed’ die Robert Hastings heeft gemaakt.

UFOs and Nukes: The Secret Link Revealed - deel 1

Klik op de afbeelding om de video te bekijken

UFOs and Nukes: The Secret Link Revealed - deel 2

Klik op de afbeelding om de video te bekijken

21 december 2017 - UFOs AND NUKES: THE SECRET LINK REVEALED Onderstaand de originele documentaire waarvan de bovenstaande video’s een fragment zijn. Ik had voor deze complete documentaire vertalingen en ondertitels gemaakt en had gehoopt toestemming van Robert Hastings te krijgen om die eronder te zetten. Hastings kon mij daar echter geen toestemming voor geven. De video is alleen beschikbaar voor iemand die er een licentie voor heeft gekocht. Dat heeft UAMN TV gedaan en zij mogen hem vertonen, alleen is dat zonder Nederlandse ondertiteling.

Voor iedereen die denkt dat het Hastings alleen maar om geld gaat, hij schreef mij dat het maken van deze documentaire 150.000 dollar heeft gekost en dat geld kwam uit zijn eigen zak en dat van voormalig USAF kapitein en Minuteman lanceerofficier Robert Salas. Dat bedrag zullen zij nooit volledig terug kunnen verdienen, dus wat de sceptici ook beweren, het gaat bij deze mensen niet om geld verdienen, het gaat hen om het verspreiden van zeer belangrijke informatie!


Klik op de afbeelding om de video te bekijken

ROBERT SALAS Voormalig kapitein en Minuteman lanceerofficier bij de Amerikaanse luchtmacht. Hij getuigt over een UFO-incident op de morgen van 16 maart 1967 waarbij op twee lanceerinrichtingen 16 kernraketten tegelijkertijd op non-actief gingen, terwijl de beveiliging UFO’s boven de lanceerinrichtingen waarnam. De beveiligingsmensen konden deze objecten niet identificeren ondanks dat ze ongeveer 10 meter bij hen vandaan waren.

JOHN MIILS - LIKE A DIAMOND IN THE SKY Volgens de nu gepensioneerde USAF technische sergeant John W. Mills III, vielen de hieronder beschreven incidenten eind december 1978, of vroeg in januari 1979 voor, buiten luchtmachtbasis Ellsworth, South Dakota, op één van de afgelegen Minuteman raketlanceerinstallaties. Robert Hastings: dit geval valt onder de meest fascinerende zaken die ik gedurende mijn tientallen jaren van onderzoek naar UFO-waarnemingen waarbij kernwapens zijn betrokken ben tegengekomen.

DE COVER-UP VAN DE AMERIKAANSE LUCHTMACHT DEEL 1 Robert L. Salas: Het volgende is een verslag en beoordeling van een unieke periode in de geschiedenis van het UFO-fenomeen met betrekking tot de incidenten op de Malmstrom luchtmachtbasis in 1967. Het is gedeeltelijk gebaseerd op de eigen, handgeschreven aantekeningen van Dr. Roy Craig en uittreksels afkomstig van zijn boek: UFOs – An Insider’s View of the Official Quest for Evidence. (UFO’s, en een insiderskijk op de officiële zoektocht naar bewijs). Als toevoeging zullen ook de acties van Lt. Col. Lewis Chase, de UFO-officier van de luchtbasis Malmstrom, worden bekeken. En omdat ik op wacht was en een getuige was van één van de incidenten, zal ik ook mijn eigen herinneringen van de feiten van deze belangrijke gebeurtenissen weergeven.

DE COVER-UP VAN DE AMERIKAANSE LUCHTMACHT DEEL 2 Robert L. Salas: In het belang van die militair die mij belde en voor al die andere officieren en mannen in de luchtmacht die zich stil moesten houden over wat ze ervaarden met deze objecten, klaag ik zonder voorbehoud het Amerikaanse Department of the Air Force aan voor de schaamteloze, diepgaande en nog steeds voortgaande cover-up van de feiten en voor de misleiding, verdraaiing en leugens aan het publiek over de realiteit van het UFO-fenomeen.

LANCERING IN VOORBEREIDING! Robert Hastings: "Van alle interviews die ik gedurende de laatste 30 jaar met voormalige of gepensioneerde ICBM lanceerofficieren heb gedaan, was dit misschien wel de meest verontrustende. Volgens deze bron, David H. Schuur, had een UFO kennelijk de lanceerprocedure bij zijn meeste Minuteman raketten geactiveerd."

Ga voor nog eens dik 20 artikelen over UFO's en kernwapens naar de oude UFOWIJZER pagina:
UFO's EN ATOOMWAPENS


Share