WAT HEBBEN UFO’s, ENERGIE, DE DEEP STATE EN DONALD TRUMP MET ELKAAR GEMEEN?

Door: Paul Harmans - ufowijzer.nl

November 2019


UFO’s
Wat UFO’s, energie, de Deep State en Donald Trump met elkaar gemeen hebben is voor mij inmiddels heel duidelijk, maar laat ik bij het begin beginnen. Nadat ik mijn eigen UFO-waarneming in 1974 deed, raakte ik geleidelijk aan geïnteresseerd in het fenomeen. Ik kwam erachter dat overheden niet echt eerlijk blijken te zijn en duidelijk leugens verspreiden over het UFO-fenomeen. Zij (met name de Amerikaanse en Russische) waren en zijn echter wel degelijk heel erg geïnteresseerd in het fenomeen en hebben vanaf de jaren ’40 talloze onderzoeken naar UFO’s gedaan en doen dat vandaag de dag nog steeds. Wat zij, in tegenspraak daarmee, vanaf de jaren ’40 het volk hebben voorgehouden, is dat UFO’s niet bestaan, het reizen over afstanden van lichtjaren onmogelijk is, dat zij er geen onderzoek naar hebben gedaan en dat nooit zullen doen en dat het alleen domme mensen zijn die er wel in geloven.

Maar iedereen die de moeite neemt zich onbevooroordeeld op de hoogte te stellen van het UFO-fenomeen, zal er al snel achterkomen dat de overheid de waarheid zwaar geweld aan deed. Het zal vervolgens een tijdje duren voordat je dat accepteert, 'een overheid die over zoiets belangrijks liegt, dat kan toch niet?' Helaas wel!

De meeste wetenschappers willen niet voor dom aangezien worden en dus waren zij er als de dood voor bij het UFO-fenomeen betrokken te raken. Ook zij, vanwege lijfsbehoud of het absoluut niet op de hoogte zijn van de feiten, deden het fenomeen af als ‘onmogelijk!’ Bijvoorbeeld met de bewering dat de onmetelijk grote afstanden in het heelal niet te overbruggen zijn met ruimteschepen. De ene beschaving zou nooit de andere kunnen bezoeken vanwege het ‘simpele’ feit dat het startgewicht van hun ruimteschip tienduizenden tonnen of meer zou zijn vanwege de hoeveelheid brandstof die nodig is voor dergelijke afstanden. Een ruimteschip zou met dat gewicht onmogelijk aan de zwaartekracht van een planeet kunnen ontsnappen. En ze moesten een dubbele hoeveelheid brandstof meenemen, want er was ook nog een terugweg af te leggen, dus: ‘onmogelijk!’

De wetenschap weigerde te overwegen of een mogelijke buitenaardse beschaving, die onze aardse beschaving duizend, tienduizend, een miljoen of …..? jaar vóóruit is, heel aannemelijk een andere vorm van energie ontdekt kan hebben die je niet vanaf de start in je ruimteschip hoeft mee te nemen, die mogelijk overal rondom je in het gehele universum voor het oprapen ligt, nu nog onzichtbaar voor ons, maar wel ontdekt door een beschaving die veel ouder en verder ontwikkeld is dan de onze.

Maar ondanks al die tegenwerpingen van overheden en wetenschappers, nageblaat door de gevestigde media, bestaan UFO’s wel degelijk en dat wordt nu ook erkend!

UFO’s bestaan en de Amerikaanse overheid is in het bezit van wrakstukken ervan


(Klik op de afbeelding om de video te bekijken)

ENERGIE
Voor mij was het toen duidelijk dat ik ook naar andere energiebronnen moest kijken die ruimtereizen over afstanden van vele lichtjaren mogelijk maken. En wat bleek… ook daarover liegen dezelfde overheden! Er zijn heel wat alternatieve energiebronnen die de kop zijn ingedrukt, uitvinders die een onverklaarbare dood stierven en wetenschappers onder druk gezet om vooral niet ‘dom’ te lijken en dus openlijk te verklaren dat dergelijke bronnen van energie volgens de natuurwetten niet kunnen bestaan.

Natuurlijk, een aantal mensen heeft het mij kwalijk genomen te beweren dat overheden en wetenschappers liegen, want zo vonden zij: als je in UFO’s gelooft, dan zit er een kronkel in je hersens, dan geloof je ten onrechte alles, dan geloof je ook dat de wetenschap en overheid energiebronnen onderdrukken die schoner en goedkoper zijn, je gelooft dan ook dat er een macht achter de schermen de wereld regeert die belang bij dergelijke leugens heeft en je gelooft dat de gevestigde media niet onafhankelijk zijn en zich voor het karretje van de politiek en elite laten spannen.

Feit is, als je er eenmaal bent achtergekomen op basis van bewijs, getuigen en feiten, dat overheden en veel wetenschappers op het gebied van het UFO-fenomeen liegen alsof het gedrukt staat, dat ze dat op andere gebieden net zo goed kunnen doen. En dus blijkt dat als je je verdiept in bv. het energievraagstuk, dat we ook op dat gebied worden bedrogen voorgelogen en dom gehouden. 'En waarom zouden ze daar over liegen' denk je dan wellicht? Wel, al eens gedacht aan de vele en vele triljoenen dollars en euro’s die de politiek aan accijnzen en belastingen op de fossiele brandstoffen binnenharken? En de oliemaatschappijen in handen van de Deep State (daarover hieronder meer) verdienen er nog meer aan. Fossiele brandstoffen zijn als kippen die massief gouden eieren voor de elite leggen en die zullen ze NOOIT slachten.

De Verdwenen Geheimen van Nikola Tesla - Aflevering 1


(Klik op de afbeelding om de video te bekijken)

DE DEEP STATE
Als dan je ogen en je brein geopend zijn voor de wel degelijk bestaande grote leugens die de gevestigde orde (politiek, wetenschap en gevestigde media) je op de mouw spelden, dan is opeens in het licht daarvan heel veel van wat je voorheen als onmogelijk beschouwde wel degelijk mogelijk. En iets dat nauw is verbonden met het behouden van fossiele energiebronnen en het onderdrukken van mogelijke buitenaardse kennis en techniek, is de elite, de Deep State zoals het vandaag de dag wordt genoemd en waarvan inmiddels heel duidelijk is dat die absoluut bestaat en zich wereldwijd op heimelijk verborgen wijze laat gelden als de grote baas over ALLES en IEDEREEN.

Ik heb net als op het gebied van de alternatieve energiebronnen, jarenlang alles over een dergelijke Deep State bekeken en alweer, met de reeds aanwezige kennis dat de gevestigde orde er geen enkel probleem mee heeft over de belangrijkste zaken op deze planeet klinklaar te liegen en ons op grote schaal te beduvelen en bestelen, bleek het ook hier te gaan over iets heel reëels, iets dat de elite koste wat kost wil verbergen en erover liegt alsof het gedrukt staat. Maar de Deep State bestaat, dat is inmiddels wel duidelijk voor een heel groot deel van de wereldbevolking.

WIJ ZIJN HET PLAN!


(Klik op de afbeelding om de video te bekijken)

DONALD TRUMP
Dus toen Donald Trump zich opwierp president van de Verenigde Staten te worden en daarbij de wereld beloofde de Deep State omver te werpen en al hun corruptie aan het licht te brengen, werd dat voor mij de hoop dat er voor de wereld en de mensheid een veel betere toekomst in het verschiet lag. Dat zoiets niet van een leien dakje zou gaan begreep ik ook. Ik weet hoe de weinige politici en wetenschappers behandeld worden die zich serieus met UFO’s of alternatieve energiebronnen bezig houden, hun carrières zijn in no-time verleden tijd, ze worden belachelijk gemaakt, er wordt karaktermoord op hen gepleegd en ze worden ontslagen of zelfs erger: VERMOORD! Dus verwachte ik niet dat Trump het makkelijk zou krijgen, dat de elite, de Deep State, er ALLES aan zou doen te voorkomen dat hij kan uitvoeren wat hij heeft beloofd en geen enkele poging ongemoeid zou laten hem af te zetten of te vermoorden.

Met het beleid van Trump is de kans ook groot dat er eindelijk een daadwerkelijke disclosure op het gebied van het UFO-fenomeen komt. Dat eindelijk de ontelbare UFO-files van de Amerikaanse overheid vrijgegeven worden, dat er daarmee ook kennis over alternatieve energiebronnen vrijkomt en dat de schier oneindige corruptie en zelfverrijking door een bepaalde elite aan het licht komt en we allemaal kunnen begrijpen hoe die de mensheid, voor velen ongemerkt, in een wurggreep heeft gehouden. We dan gaan inzien hoe die elite de wereld in haar macht had. Hoe die elite bepaalde waar, wanneer en waarover er oorlogen gevoerd moesten worden, wie het geld en goud beheerde, welke energiebronnen er in stand gehouden moesten worden en wie daar triljoenen aan mocht verdienen, welke informatie er geheim moest worden gehouden, zoals die over mogelijke buitenaardse beschavingen die de aarde bezoeken en waarvan overheden bewijs in hun bezit hebben.

Trump doet wat hij beloofd heeft!


(Klik op de afbeelding om de video te bekijken)

Zolang Trump aan het bewind is en alle tekenen wijzen erop dat hij doet wat hij heeft beloofd, zal ik daarover informatie verschaffen op mijn Facebook pagina en mijn Youtube kanaal, tenminste, zolang deze twee platforms het mij toestaan deze info te brengen, want inmiddels is het klaterhelder dat ook bij de grote techbedrijven zoals Facebook, Twitter, en Youtube, de Deep State het voor het zeggen heeft en veel accounts vergelijkbaar met die van mij, zonder waarschuwing, met inhoud en al en zonder terugwerkende kracht, door hen van het Internet worden verwijderd.

Natuurlijk, er bestaat altijd de kans dat Trump toch niet de man is die hij beweert te zijn, dat hij zich net als zijn voorgangers in de klauwen van de Deep State bevindt. Na het inmiddels drie jaar volgen van alles dat Trump doet en heeft gedaan, lijkt mij dat zeer onwaarschijnlijk, omdat nagenoeg al zijn daden een slag in het gezicht van de Deep State zijn en zij inmiddels (nov 2019) in paniek zijn en wild om zich heen slaan om de komende openbaringen te voorkomen. Openbaringen die de mensheid de ogen zullen openen betreffende een ongekende corruptie en wreedheid jegens ons!

TERUG


Share