AMERIKAANSE MARINE GEEFT DE DATA VRIJ VAN DRIE OFFICIEEL ERKENDE ONTMOETINGEN MET HET ‘FENOMEEN’

Door: John Greenewald, Jr.

11 september 2019

Vertaling: Paul Harmans

Bron: https://www.theblackvault.com/documentarchive/u-s-navy-releases-dates-of-three-officially-acknowledged-encounters-with-phenomena

TERUG

Vandaag heeft de Amerikaanse marine de data vrijgegeven van de drie officieel erkende ontmoetingen met wat zij het ‘fenomeen’ noemen. In meerdere verklaringen exclusief ontvangen door de Black Vault, heeft de marine hen die in UFO’s geïnteresseerd zijn geprikkeld door officieel toe te geven dat de video’s waaraan gerefereerd wordt als ‘FLIR1’, ‘Gimbal’ en ‘GoFast’ feitelijk ‘Unidentified Aerial Phenomena’ (Ongeïdentificeerd Lucht Fenomeen) of UAP’s betreffen. De marine heeft een aantal aanvullende details verschaft over deze gevallen, waarvan sommige nog onbekend waren.


Screenshot van de ‘GoFast’ video op de To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA) website

De drie genoemde video’s werden aanvankelijk vrijgegeven door de New York Times en door de Stars Academy of Arts & Science (TTSA). Twee van de drie video’s, ‘FLIR1’ en ‘Gimbal’, werden als eerste in december 2017 vrijgegeven. Later, in maart 2018, werd de ‘GoFast’ video getoond op de TTSA website, maar bevatte weinig details.

De meeste mensen herkennen de aanduiding ‘Ongeïdentificeerd Vliegend Object’ (UFO) gemakkelijker dan UAP. De Amerikaanse marine heeft klaarblijkelijk in recente jaren de laatste aanduiding geadopteerd. Volgens Joseph Gradisher, de officiële woordvoerder voor de Deputy Chief of Naval Operations for Information Warfare: “Wordt de aanduiding Ongeïdentificeerd Lucht Fenomeen gebruikt omdat het de fundamentele omschrijving is voor de waarnemingen/observaties van clandestiene/ongeïdentificeerde luchtvaartuigen/objecten die geobserveerd werden tijdens het binnenkomen/opereren in het luchtruim van verscheidene militair gecontroleerde oefengebieden.”

Op de vraag wat de drie video’s nu laten zien, verklaarde Gradisher aan de Back Vault: “De marine heeft nog niet publiekelijk enige karakterisering of omschrijving vrijgegeven, noch enige hypothese of conclusie aangaande de objecten die te zien zijn in de drie betreffende video’s.”

Ondanks dat de marine niet openlijk praat over enige conclusie die ze hebben getrokken, bood Gradisher een glimp van hoe ze deze video’s karakteriseren door eraan toe te voegen: “De marine beschouwd het fenomeen zoals te zien in deze drie video’s als ongeïdentificeerd.”

Tevens werd onthuld dat ‘FLIR1’, ‘Gimbal’ en ‘GoFast’ niet de officiële namen zijn gebruikt door het Amerikaanse leger als zij refereren aan deze video’s: “De marine identificeert de video’s aan hun respectievelijke datum van de observatie/waarneming.” zei Gradisher.

De marine gaf niet de exacte data-aanduiding van de video’s, maar onthulde wel de data van alle drie de incidenten: “De data zijn 14 november 2004 voor ‘FLIR1’ en 21 januari 2015 voor zowel ‘Gimbal’ als ‘GoFast.’”

De ‘FLIR1’ video werd opgenomen gedurende wat bekend staat als het ‘Tic-Tac Incident’ dat zich voordeed voor de kust van San Diego, en de datum van die ontmoeting was al langere tijd bekend. Echter, de data voor de ‘Gimbal’ en ‘GoFast’ video’s waren dat niet. Volgens de TTSA website: ‘De datum, locatie en andere informatie is door de originele autoriteit verwijderd als deel van het proces voor goedkeuring voor vrijgave.’


Klik op de afbeelding om de video met NL ondertiteling over het Tic-Tac incident te bekijken

Deze nieuwe onthullingen van de marine laten zien dat de ‘Gimbal’ en ‘GoFast’ incidenten zich op dezelfde dag voordeden en heel goed mogelijk twee aspecten zijn van dezelfde gebeurtenis. Het idee ging bij sommige onderzoekers al langer rond dat de video’s verwant waren, dit vanwege de analyse van wat er op het scherm getoond wordt en het feit dat de stemmin in de video’s gelijk klinken, maar dat feit was niet officieel bevestigd, nu dus wel.


Klik op de afbeelding om de video met NL ondertiteling te bekijken

De marine werd gevraagd om meer specifieke zaken, zoals details van de locatie waar de video’s opgenomen waren, maar de reactie op die vraag was kort: “We zullen geen nadere details op individuele berichten verschaffen,” zo reageerde Gradisher. En dat is waar de informatie ophoudt betreffende deze drie video’s.

Dit nieuws komt als een verrassing voor velen en voor de onderzoekers bij de onderzoeken die momenteel naar deze UAP gevallen lopen. Ondanks dat de marine niet wil ingaan op details over de ‘Gimbal’ en ‘GoFast’ locatie, denkt één onderzoeker dat hij het gevonden heeft.

Volgens filmmaker Dave Beaty, die eerder dit jaar de film ‘Nimitz Encounters’ opnieuw heeft uitgebracht en die gaat over het ‘Tic-Tac Incident’, is er in deze recente verklaringen een nieuw stukje van de puzzel opgedoken. “Het feit dat we de datum kennen van de ‘Gimbal’ en ‘GoFast’ video’s heeft een stukje aan de puzzel toegevoegd,” zegt Beaty. “Het logboek van de USS Normandy, de kruiser in de USS Roosevelt aanvalsgroep, toont dat ze zich op een specifieke locatie bevond voor de kust van Florida en Georgia. Meer precies, iets meer dan 180 kilometer ten oosten daarvan, op gelijke afstand van Jacksonville en Savannah. Dat is de JAX OPAREA (Jacksonville-oefengebied voor de marine. Vert.) De kruiser blijft altijd bij het vliegdekschip tijdens militaire acties. We weten nu niet alleen de datum, maar ook de berekende positie van de UAP.”


De Nimitz Encounters filmposter. Image Credit: Dave Beaty

Ondanks dat er vele theorieën zijn opgesteld over wat deze UAP’s zijn, zijn er enkelen die geloven dat ze eenvoudigweg een onderdeel van de Amerikaanse legeroefeningen zijn en dat het geheime drones zijn of daaraan gerelateerde technologie. Onbekend aan de piloten die erbij betrokken zijn, worden deze geheime toestellen ingezet binnen hun blikveld, vastgelegd door infrarood camera’s, en bepaalde mensen van het leger kunnen wellicht niet zijn ingelicht over de geheime technologie waarvan ze getuige zijn. En ondanks dat dit een plausibele verklaring kan zijn voor deze ontmoetingen, zorgen de nieuwe verklaringen van de marine ervoor dat over die theorie nog eens goed nagedacht moet worden, want de nieuwe verklaringen van de marine labelen de gevallen als ‘Ongeïdentificeerd Lucht Fenomeen’

“Ik vind het moeilijk te geloven dat een andere tak, zoals de Amerikaanse luchtmacht, geheime testen uitvoert zonder dat de marine te laten weten,” zegt Beaty. “Het is niet helemaal onmogelijk als geheimhouding van het grootste belang is, maar ik denk dat het een aantal veiligheidsprotocollen schendt. Ik speculeerde dat ze de nieuwste geavanceerde drones waren die we hebben, maar nu moet ik dat opnieuw overwegen.


Klik op de afbeelding om de video met NL ondertiteling te bekijken

De jacht op de waarheid… gaat verder.

TERUG


Share