AMERIKAANSE MARINE ONDERZOCHT DE OMSTANDIGHEDEN AANGAANDE GELEKTE UFO BEELDEN

Door: John Greenewald, Jr.

17 september 2019

Vertaling: Paul Harmans

Bron: https://www.theblackvault.com/documentarchive/u-s-navy-investigated-circumstances-behind-leaked-ufo-footage

TERUG

Op 16 december 2017 publiceerden de New York Times en To the Stars Academy of Arts & Science (TTSA) twee video’s waarvan beide organisaties beweerden dat ze een ‘Ongeïdentificeerd Lucht Fenomeen’ (UAP) toonden. Ondanks dat ze in die tijd meldden dat ze door de Amerikaanse overheid waren ‘gedeclassificeerd’ (een bewering die momenteel door de VS marine wordt aangevochten), toonden onthullingen in de week daarop aan dat één van de twee video’s, bekend als ‘FLIR1’, al eerder in 2007 naar het Internet was gelekt, ongeveer tien jaar eerder.


Een screenshot van de FLIR1 UAP video dat het onbekende object toont terwijl het wordt gefilmd door de Nimitz vliegdekschip aanvalsgroep in 2004, voor de kust van San Diego

De FLIR1 beelden zijn van een ongeïdentificeerd vliegend object (UFO) dat in 2004 werd gezien door piloten die vlogen in de Nimitz vliegdekschip aanvalsgroep tijdens trainingen voor de kust van San Diego. Echter, de video was nooit bedoeld om door het volk gezien te worden en dat was een zorg voor de marine.

In verklaringen onlangs verstrekt aan de Black Vault, geeft de marine toe dat ze niet alleen in 2009 op de hoogte kwamen van het eerste lek, maar dat ze ook onderzochten hoe de beelden op Internet terecht waren gekomen. “Wat betreft de 2004 waarneming gedaan door vliegtuigen van het vliegdekschip de USS Nimitz (CVN 68), die video werd in die tijd volop gedeeld aan boord van het schip. In 2007 poste één van de bemanningsleden de video op het Internet,” zei Joseph Gradisher, de officiële woordvoerder voor de Deputy Chief of Naval Operations for Information Warfare. “In 2009 kwam de Internet posting ter attentie van marinefunctionarissen,” zo verklaarde hij verder.

De eerst bekende verschijning van de FLIR1 video was op het populaire ‘alternatieve onderwerpen’ forum AboveTopSecret op 4 februari 2007. Een file met de naam ‘f4.mpg’ was gelinkt aan een grotere post op het forum, welke vervolgens leidde naar de website van een Duits productiebedrijf bekend als ‘Vision Unlimited’ alwaar men de video kon downloaden. Ondanks dat de digitale video allang is verwijderd van de nog steeds actieve website, kan het nog steeds gevonden worden met de ‘Wayback Machine’ een project van ‘Internet Archive’ wat als doel heeft op willekeurige tijden snapshots van Internet te nemen.


De website van Vision Unlimited vandaag de dag. De file f4.mpg is lang geleden verwijderd en niemand bij Vision Unlimited weet hoe het er ooit op is gekomen

Het is onduidelijk hoe de video bij Vision Unlimited op de website is gekomen, zelfs voor Vision Unlimited zelf. In een interview van december 2017 door Grenzwissenschaft-Aktuell, beweert manager Schneider van Vision Unlimited: “We weten niet waar het file vandaan kwam en ik kan alleen zeggen dat het al heel lang niet meer op de server staat. Omdat de zaak zo vreemd is, wilden wij het ook onderzoeken, maar al snel bleek dat vruchteloos omdat het file op een oude server stond en alle data daarop waren niet meer beschikbaar. Ik heb ook met voormalige personeelsleden gesproken die toegang tot die server hadden, maar niemand kon mij er iets over vertellen.”

Er is geen nadere informatie beschikbaar over hoe de FLIR1 video onder een andere naam op een Duitse server opdook, de marine werd er alleen opmerkzaam op gemaakt. Gradisher vertelde de Black Vault: “Ne overleg met gerechtelijk- en politiemarinepersoneel, besloot de marine de zaak niet verder uit te zoeken. Gegeven de voorbije tijd sinds de opname (ongeveer 5 jaar), het breed delen van de video op het schip net nadat de beelden waren opgenomen en de grootte van de bemanning (ongeveer 5000), werd besloten dat er geen manier was om accuraat vast te stellen wie de video had vrijgegeven.”


Hier is het officiële papierwerk opgemaakt door Mr. Luis Elizondo voor een herziening van de drie UAP video’s. Tot nu toe houden zowel het Pentagon als de marine vol dat dit geen toestemming is de video’s voor het volk vrij te geven

Ondanks dat er geen actie werd ondernomen naar de originele 2007 lekkage, hebben het Pentagon en de marine verklaringen aan de Black Vault afgegeven waarin zij bevestigen dat niet alleen de FLIR1 video, maar ook de andere UAP gerelateerde video’s bekend staand als ‘Gimbal’ en ‘GoFast’ niet waren vrijgegeven voor publieke vrijgave. Dat houdt in dat alle drie de video’s, waarvan de marine officieel heeft toegegeven dat ze UAP’s weergeven, allemaal worden gezien als gelekte video’s en niet als officiële vrijgaven.

Wanneer specifiek wordt gevraagd naar het 2017 en 2018 lekken van de ‘Gimbal’ en ‘GoFast’ video’s, verklaart Gradisher: Wat betreft de twee andere genoemde video’s, daarover heeft de marine geen informatie hoe die voor algemene circulatie zijn vrijgegeven.”

Echter, die informatie is ogenschijnlijk breed gerapporteerd. TTSA heeft lang beweerd, via meerdere interviews en geschreven verklaringen dat het TTSA bestuurslid Mr. Luis Elizondo de beweging in gang zette deze video’s te laten heroverwegen door onderdelen van het Ministerie van Defensie. Daar komt bij dat vrijgave rechtstreeks aan de Black Vault via de wet op openbaarheid van bestuur door het Ministerie van Defensie bewijst dat Elizondo het officiële papierwerk heeft opgesteld en rechtstreeks communiceerde met het Defense Office of Prepublication and Security Review (DOPSR), het agentschap dat alle gerelateerde veiligheidsherzieningen van informatie voor het Ministerie van Defensie beheert.

TTSA heeft nooit publiekelijk enige van de honderden nieuwsartikelen aangevochten die beweren dat Elizondo deze video’s in algemene circulatie heeft gebracht. Toen deze informatie bij de marine naar voren werd gebracht en wederom werd gevraagd of ze het lekken van de Gimbal en GoFast video’s verder zouden onderzoeken, was de marine duidelijk en verklaarde dat er geen nadere informatie over deze zaak zou worden vrijgegeven. Gradisher verklaarde eenvoudig: “De marine geeft geen commentaar op beweringen/opmerkingen van buitenstaande partijen aangaande de video’s die u aanhaalde.”

TERUG


Share