TROLLEN OF ANGSTHAZEN?

Door: Paul Harmans – ufowijzer.nl

29 december 2018

TERUG

Wat mijn oprechte recensie over de film van Bob Lazar voor reacties kan uitlokken zie je hieronder.

Ik plaatste deze recensie ook op mijn Facebookpagina en als eerste reageerde Alex Griffioen, hij heeft ook een zeer uitgebreide recensie over de film van Corbell geschreven en zijn artikel geldt als een goede vervanging voor de film, alle getoonde feiten en bewijs somt Alex op. Met Alex is niets mis en ook niet met zijn recensie, zie:
https://www.ufozaken.nl/columns/bob-lazar-area-51-en-vliegende-schotels

Echter, binnen no time doken er twee ‘waarheidsridders’ op, ene Jurriaan Maessen en een Bertje Bru. Deze twee reageren op mijn recensie op Facebook in een stijl a la Skepsis, zie de onderstaande screenshots (alle duimpjes en hartjes die je onder de berichtjes van beide heren ziet, hebben zij elkaar toegekend):


(In de bovenste reactie citeert Bertje uit mijn recensie)

Maar als je de recensie van Alex Griffioen leest, dan zie je dat hij nagenoeg tot dezelfde mening komt als ik, misschien dat hij zijn mening minder uitspreekt, maar als je zijn artikel leest, dan ontkom je niet aan de indruk dat ook hij gelooft dat Lazar de waarheid vertelt.

Afijn, het ging van kwaad tot erger:

Dus ik zou de 'ufologie een klap in het gezicht geven' door te weten dat Lazar de waarheid vertelt? Op mijn vraag daarop of hij de film wel heeft gezien, antwoordt Jurriaan op dezelfde wijze waarop Skepsis zou reageren: ‘jazeker. Vond niets overtuigend behalve de kalme overredingskracht van Lazar zélf.’

Hij kon niets overtuigends in de film vinden, mm, zeker na de eerste 10 minuten in slaap gevallen Jurriaan?

Nadat ik heb uitgelegd dat Lazar’s verhaal helemaal niet zo bizar is als we kijken naar wat we weten over het UFO-fenomeen, de geheimhouding van overheden en in het bijzonder over Area-51 en S-4, komt Jurriaan met het volgende:

Dat ik Jurriaan’s commentaar een hoog Skepsis gehalte toedichtte, werkte als een rode lap op Bertje Bru en lo and behold!, daar vloog Bertje uit de bocht, met een opmerking die iedereen met een beetje affiniteit voor UFO’s nooit zou durven openbaren:

Ha!, iemand die beweert in het UFO-fenomeen te geloven en alleen voor de waarheid te gaan, maar wel de volksverlakkers bij stichting Skepsis geld geeft om te doen wat zij doen. En wat doen zij bij Skepsis dan voor het UFO-fenomeen? Zie daarvoor onderstaande opmerking van volksverlakker Nienhuys van Skepsis:

“Als iemand van de pers mijn mening zal vragen over ufo's zal ik uitleggen dat het "geloof in ufo's" (preciezer het geloof in een onoverzienbare brij grappen en foute waarnemingen en sterke verhalen van aandachttrekkers) in stand wordt gehouden door een krimpend gezelschap gekken”

Dr.Jan Willem Nienhuys secretaris stichting Skepsis

Dus beste Bertje, als jij voor de ‘waarheid’ van Skepsis valt, dan zou ik maar heel snel bij het UFO-fenomeen wegblijven, zoniet, dan ben je volgens Skepsis gek!

Maar Bertje gaat nu los en weet nog meer onzin op te hoesten:

Tsja, ik schrijf gewoon mijn eigen mening over Lazar en die is dat ik ervan overtuigd ben dat hij de waarheid spreekt. Bertje ziet daarin hetzelfde als Skepsis mij al jaren duidelijk maakt, ik ben een ‘gelovige’, doe aan ‘kritiekloze bejubeling’ en ik toon ‘woede’ als mensen het niet met mij eens zijn. Bertje heeft in 1 ding gelijk, ja, ik geloof in het UFO-fenomeen, al bijna 45 jaar, dus ben ik inderdaad een ‘gelovige’, maar ik doe niet aan kritiekloze bejubeling en waar ik mijn woede heb getoond in de conversatie op Facebook, ik zou het niet weten. Maar Bertje met zijn ‘kritiekloze bejubeling’ van en ‘geloof’ in Skepsis heeft er geen moeite mee een ongefundeerde karaktermoord te plegen, exact zoals Skepsis hem daar al jaren het goede voorbeeld voor geeft.

Dan komt Jurriaan weer met een statement dat moet aantonen dat ik maar eens naar Stanton Friedman moet gaan luisteren. En (helemaal naar de beschuldigingsleer van Skepsis) dat ik ‘feitenvrij redeneer’, dat ik het ben die een ‘rem zet op de ufologie’ en op de ‘acceptatie van het kwaliteitsonderzoek’ ernaar. Ten eerste: waar is dat kwaliteitsonderzoek dan wel Jurriaan, anders dan de geheime UFO-onderzoeken van het Pentagon en op Area-51 en S-4? En ten tweede: Friedman is ook mijn held, maar wie zegt dat hij altijd gelijk heeft? En WAAR is Friedman's bewijs? (Meer daarover iets verderop in het artikel.)

En mag ik jullie trollen of angsthazen (Jurriaan en Bertje) even wijzen op wie het zijn die een ‘rem zetten op de ufologie’ en op de ‘acceptatie van het kwaliteitsonderzoek’ ernaar. Dat zijn de orthodoxe wetenschappers en journalisten van de gevestigde media zelf! Met hun aangeboren overdreven sceptische instelling waardoor ze als de dood zijn positief over UFO’s te praten of schrijven, bang om door collega’s uitgelachen te worden of omdat ze denken dat ze zo intelligent zijn dat zij zich niet inlaten met een ‘complottheorie’. En als zich dan een niet te weerleggen UFO-waarneming voordoet, of in het geval van de openbaring van het Pentagon-onderzoek naar UFO’s en de Amerikaanse marine die ze met straaljagers achtervolgt, dan bellen de hooghartige journalistjes eerst met stichting Skepsis om te vragen of UFO’s nu wel of niet bestaan. Het antwoord van Skepsis staat een aantal alinea's hierboven.

En Bertje en Jurriaan, weet je wie er nog meer schuldig zijn aan het niet geaccepteerd krijgen van het bestaan van UFO’s en een eventueel onbevooroordeeld kwaliteitsonderzoek daarnaar? Dat zijn mensen die Skepsis geld schenken, dat zijn klungels zoals jij Bertje!

Uiteindelijk heb ik deze twee trollen of angsthazen geblokkeerd, want dit soort onzin tolereer ik niet op mijn pagina, dat mogen ze op hun eigen blogje doen.

Dat Stanton Friedman een bekende scepticus is aangaande het verhaal van Bob Lazar is natuurlijk allang bekend, maar wat is de werkelijke reden daarvoor? Kan het zijn dat Friedman, zodra hij Lazar’s verhaal steunt, bang is in dezelfde hoek te worden geschopt waarin de ontkenners (zoals Bertje en Jurriaan) iedereen trappen die een bizarre UFO-ervaring heeft gehad? Een ervaring die wellicht te bizar voor woorden is, maar wel wordt ondersteund door feiten en bewijs die aantonen dat de ervaring heel goed op waarheid kan stoelen.

En de kans is groot dat ook onze Bertje en Jurriaan aan de (vermoedelijke) zelfde bekrompen angst als Friedman lijden. Hoewel zij het Godbetert zijn die mensen als Friedman aan die vermoedelijke angst helpen door hem wel even aan de hoogste boom te knopen mocht hij steun aan Lazar geven, over het scheppen van je eigen geloofswereldje gesproken!

Zo beweert Friedman geen bewijs te kunnen vinden dat Lazar op het MIT en Caltech heeft gestudeerd en zegt dat hij wel de prestaties van Lazar op het middelbaar onderwijs kon achterhalen en die laten zien dat Lazar daar onder de maat presteerde. Kan zijn, maar wat zegt dat? Ik persoonlijk ging altijd met de hakken over de sloot naar het volgende jaar onderwijs, maar toen ik eenmaal een opleiding volgde die exact bij mij paste, haalde ik nagenoeg alleen negens en tienen. Van Lazar weten we dat hij als jongen al raketmotoren bouwde. Hij monteerde die eerst op een fiets, later op een motorfiets en nog wat later had hij zelfs een raketmotor op vier wielen, zo groot als een personenauto. Lazar was gefascineerd door dergelijke techniek en had blijkbaar hersens genoeg om dat soort zaken te bouwen en er veilig mee om te gaan.

Zijn bijzondere hobby was volgens Lazar ook één van de redenen dat men hem vroeg op S-4 te komen werken, hij vertelt in de film dat tijdens zijn sollicitatiegesprek men meer interesse toonde voor wat hij in zijn vrije tijd deed, dan wat zijn werkervaring was. Wellicht omdat men iemand zocht met interesse en verstand van bijzondere motoren die ook aan de exotische aandrijving van vliegende schotels kon werken.

In de zeer goede recensie die Alex Griffioen schreef en waarvan je hierboven al de link van mij kreeg (en ik raad je aan die te lezen), haalt hij alle feiten aan die aantonen dat Lazar beslist op S-4/Area-51 geweest moet zijn om dergelijke, in die tijd voor de complete buitenwereld nog volkomen onbekende feiten te kunnen weten.

In de film zie je dat Jeremy Corbell Lazar ergens in het bos, met hun mobieltjes uit en op afstand weggestopt, vraagt of hij inderdaad (zoals blijkbaar jaren geleden door Lazar is beweerd) een stukje element 115 (de brandstof voor de vliegende schotel waaraan hij werkte) achterover heeft gedrukt. Wat Lazar aan Corbell vertelt is vervormd en dus onverstaanbaar, dat was de voorwaarde van Lazar om het aan Corbell te vertellen en aan niemand anders. Binnen een dag stond er een cordon van overheidsauto’s bij zijn winkel en zoals Lazar en zijn medewerker in de winkel het vertellen, het krioelde van overheidsagenten van diverse geheime agentschappen, je kon over de koppen lopen, de auto’s van hen vulden de hele straat.

De reden van de inval en huiszoeking was volgens deze agenten een levering van Lazar aan een klant van hem, twee jaar daarvoor en het zou om giftig spul gaan waarmee de klant een misdrijf gepleegd zou hebben. Men zocht naar de bestel- en leveringsformulieren van die bestelde goederen. Lazar vertelt dat ze hem dat ook telefonisch hadden kunnen vragen of dat daarvoor 1 agent genoeg was die even langskwam om daarnaar te vragen en er een kopie van te maken. Geen 20 of 30 man van de hoogste autoriteiten die de hele zaak doorzochten. Voor iedereen met een logisch denkvermogen ook weer een zware aanduiding dat Lazar de waarheid vertelt.

Ik vraag mij dus terecht het volgende af, kan het zijn dat een overheid Lazar’s school en werkverleden heeft gewist (maar niet helemaal perfect!) omdat hij uit de school klapte over iets zo geheim en belangrijk dat zij daar burgers en andere regeringen NIETS van wilden laten weten, NOOIT? Vandaar ook die inval na 30 jaar omdat men vermoedelijk de conversatie tussen Corbell en Lazar heeft afgeluisterd met een techniek die nog verder gaat dan het afluisteren van een mobieltje, zelfs als dat uitstaat.

Lazar laat weten dat hij al die jaren nadat hij zijn verhaal aan George Knapp vertelde, nog steeds gevolgd wordt door de overheid. De overheid (de instanties die zij daarvoor hebben) wist natuurlijk al lang dat Corbell een film over Lazar ging maken, maar liet dat voor het oog ongemoeid, totdat er afspraken werden gemaakt om over element 115 te praten en of Lazar daar een stukje van in zijn bezit had. En Corbell kan dan wel gezorgd hebben dat hetgeen Lazar in de film vertelt niet te verstaan is, maar Lazar heeft het in dat bos wel duidelijk verstaanbaar aan Corbell verteld en dat is bijna zeker afgeluisterd door de instanties die zeer kort daarna Lazar een bezoek brachten.

Allemaal feiten en aanwijzingen (en er zijn er nog talloze!) die voor iemand (ik) die al meer dan 40 jaar het UFO-fenomeen volgt, duidelijk maakt dat Lazar de waarheid vertelt! En die conclusie trek ik dan ook en dat wordt me vreselijk kwalijk genomen door twee trollen of angsthazen genaamd Jurriaan Maessen en Bertje Bru.

Waar is het bewijs van Stanton Friedman?
Jurriaan en Bertje vinden dat ik maar eens naar Stanton Friedman moet luisteren, dat is hun held als het over UFO’s gaat. Zoals ik aangeef, vind ik Friedman ook een held, maar waarom ik hem boven andere UFO-onderzoekers zou moeten stellen is mij een raadsel. Zij nemen het samen met Friedman Lazar kwalijk dat hij geen bewijs kan leveren voor zijn bewering dat hij op S-4 aan vliegende schotels heeft gewerkt. Nu zijn er in het geval van Lazar talloze aanwijzingen die er sterk op wijzen dat hij daar wel degelijk heeft gewerkt, maar hard bewijs kan hij niet leveren. Hadden Jurriaan en Bertje verwacht dat hij in de nieuwe film over hem met een vliegende schotel had komen aanzetten, of dat we uitgenodigd zouden worden voor een rondleiding op Area-51 en S-4 en we met eigen ogen de vliegende schotels konden gaan bekijken?

Maar… WAAR is het bewijs van Friedman? Heeft hij bewijs voor de ontvoering door een UFO-bemanning van Betty en Barney Hill? Een buitenaardse ontvoering waar hij zich hard voor maakt. Nee, alleen het verhaal van de Hill’s en een aantal hypnosesessies door hen ondergaan en die hun verhaal bevestigen. Nu worden ‘verhalen’ door sceptici afgedaan met de dooddoener: “Iedereen kan wel wat beweren”. En hypnose wordt door hen steevast weggezet als volledig onbetrouwbaar, want volgens hen kan iedereen onder hypnose de boel bedotten. Net als zij beweren dat je de vier leugendetectortests die Lazar met goed gevolg heeft afgelegd niet mag meenemen in de beoordeling of Lazar de waarheid vertelt, want: “Iedereen kan daarvoor slagen.” Er zijn zat politiemensen die dat beslist niet met ze eens zijn en het is een wel heel simpele voorstelling van zaken, maar zo werkt hun sceptische redeneringsvermogen nu eenmaal.

En, waar is het bewijs van Friedman van die 2 (of zelfs 3) vliegende schotels die in 1947 in de buurt van Roswell zijn neergestort? Geen snipper bewijs heeft Friedman in handen en toch geloven Jurriaan en Bertje heilig in de man. Is het neerstorten van vliegende schotels dan geen ‘bizar’ verhaal en blijkbaar mogen we van hen dat verhaal wel voor waar aannemen omdat Friedman het vertelt, ondanks dat ook hij er geen bewijs van kan overleggen.

Stel nu dat die buitenaardse schotels wel zijn neergestort, iets wat ik beslist ook geloof, want de feiten en aanwijzingen daarvoor spreken voor zich, net als die van de zaak Lazar. Dan heeft het Amerikaanse leger ze geborgen, ook dat weten we van de Roswell zaak. Zou het leger de wrakstukken bij het oud-ijzer hebben gegooid? Beslist niet! Dus grote kans dat het bewijs van Friedman ergens is opgeborgen op een geheime locatie om er onderzoek naar te doen en om te achterhalen hoe die dingen vlogen, welke brandstof ze gebruikten, enz. enz.

En daar komt Area-51 weer om de hoek kijken. In eerste instantie zijn de Roswell-wrakstukken in 1947 ergens in een hangar opgeslagen, maar later mogelijk overgebracht naar een veilige en onbekende (voor het volk) basis met de naam Area-51 en grote kans dat er daar een aparte ruimte voor werd gebouwd die men S-4 noemde. Hoe vreemd is het dan, dat daar mensen werken die het daadwerkelijke onderzoek naar die Roswell schotels (en andere neergestorte of buit gemaakts schotels) deden en doen? Als Friedman eerlijk was geweest in de zaak Lazar, had hij daar veel dieper in moeten duiken en wellicht zijn eigen bewijs gevonden en tevens dat van Lazar!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PS. Voor iedereen die mijn artikel flauw vindt, stichting Skepsis geeft 4x per jaar het tijdschrift Skepter uit, een deel van de artikelen daarin gaat uitsluitend over karaktermoord plegen op mensen die niet alles klakkeloos aannemen wat de gevestigde orde je graag als waarheid opdringt. Wikipedia geeft de volgende omschrijving voor scepter/skepter: 'Van oorsprong wordt de scepter soms gezien als een knots, een slagwapen dus.' En dat is exact zoals Skepsis het tijdschrift gebruikt!

In bijvoorbeeld het geval van Dr. Ir. Coen Vermeeren heeft Skepsis een aantal jaren geleden een ware karaktermoord gepleegd en een heksenjacht op hem ontketend vanwege zijn roep om wetenschappelijk onderzoek naar UFO’s, dat leidde in eerste instantie tot zijn ontslag als docent aan de TU Delft en na een tijdje werd hem ook het bestuur over het studium generale afgenomen en was hij werkloos. Iemands carrière bewust vernield omdat hij 'out of the box' dacht. Notabene was het studium generale door de TU Delft opgericht om studenten kennis te laten maken met zaken die niet in het studieaanbod voorkomen en ook hen 'out of the box' te gaan laten denken. En dat werd de opdracht voor Coen, laat ze lezingen volgen die buiten het gangbare vallen. Helaas voor Coen dacht Skepsis daar heel anders over, met als gevolg het bovenstaande. Natuurlijk, Skepsis onkent in alle toonaarden dat zij op zijn ontslag hebben aangedrongen, maar ooit zal nog wel eens duidelijk worden hoe de vork werkelijk in de steel zit stichting Skepsis!

En ja, natuurlijk zijn er mensen die vinden dat het Coen's eigen schuld was, hij hing teveel theorieën aan die de gevestigde orde maar wat graag 'fake news' en 'complottheorie' noemt, omdat ze bang zijn dat teveel mensen 'wakker' worden. Had iedere wetenschapper en journalist maar een tiende van de moed die Coen bezit, dan zou het wel goed komen met deze wereld, maar helaas.

TERUG


Share