Mystery Stalks The Prairie

1976

Voorwoord Paul Harmans - ufowijzer

Dit is de vertaling van het volledige boek: ‘Mystery Stalks The Prairie’ geschreven in 1976 door journaliste Roberta Donovan en hulpsheriff Keith Wolverton. Het boek beschrijft de incidenten van veeverminkingen, UFO’s en vreemde wezens waar de politie van Montana in de jaren 70 (en in feite tot vandaag de dag!) mee werd geconfronteerd en waarvoor men geen dader heeft kunnen vinden.

Bij de veeverminkingen/dierverminkingen gaat het om zeer vreemde incidenten (inmiddels tienduizenden) waarbij het volstrekt duidelijk is dat het niet gaat om verwondingen aangebracht door roofdieren of dierenbeulen. De telkens weer waargenomen omstandigheden rondom de gedode dieren en het professioneel verwijderen van organen en weefsel bij het betrokken dier/vee duiden op een zeer technische en nagenoeg onzichtbare dader.

Deze authentieke dierverminkingen vinden al tientallen jaren wereldwijd plaats, dus niet alleen in Amerika. In dit boek gaat het echter over een gebied in de Amerikaanse staat Montana, rondom de plaats Great Falls, waar ook de luchtmachtbasis Malmstrom ligt met daaromheen de vele raketlocaties waar in die tijd de Minuteman kernraketten stonden opgesteld.

In het boek worden de meldingen van burgers en ranchers van vreemde objecten in de lucht en van verminkt vee weergegeven en hoe de politie daar onderzoek naar heeft gedaan, echter zonder een oplossing te kunnen aandragen omdat het gaat om verbazingwekkende incidenten waarop een eenvoudig antwoord absoluut onmogelijk is.

Lees de vertaling van het boek en je beseft dat mensen die beweren dat de veeverminkingen het werk zijn van sektes, roofdieren, de eigen overheid, enz, volslagen onwetend zijn van de ware feiten, het adagium ‘Lees Eerst, Oordeel Dan!’ is aan hen blijkbaar niet besteed.

TERUG naar pagina Overzicht Hoofdstukken

TERUG naar pagina 'Dier- en Veeverminkingen'


Share