Mystery Stalks The Prairie

Hoofdstuk 13

UFO gemeld in 1897

Veel mensen kijken naar de waarnemingen van UFO’s alsof het iets is dat alleen in recente jaren voorkomt. Maar er was op zijn minst al in 1897 een UFO-melding volgens een verhaal in een krant uit die tijd. Dit vreemde voorval vond volgens vermelding plaats halverwege april in 1897 op een boerderij in Kansas en het betrof de diefstal van een koe door de UFO, recht voor de ogen van de boer!

Het verhaal gepubliceerd in de Woodson County Advocate op 23 april, haalt het volgende incident aan, zoals verteld door de boer Alexander Hamilton, uit Vernon:

‘Afgelopen maandagavond omstreeks half elf, werden we wakker van de geluiden van het vee. Ik stond op en dacht dat mijn buldog wellicht weer één van zijn stunten uithaalde, maar toen ik bij de deur kwam zag ik tot mijn verbazing een luchtschip dat langzaam afdaalde boven mijn perceel met koeien, ongeveer 250 meter vanaf het huis. Ik riep Gib Heslop, mijn pachter, en mijn zoon Wall erbij. We grepen een paar bijlen en renden naar de veekraal.

Ondertussen was het luchtschip langzaam gedaald totdat het niet meer dan 10 meter boven de grond was en wij naderden het tot op ongeveer 50 meter afstand. Het bestond uit een groot sigaarvormig deel, ongeveer 100 meter lang met een koets eronder. De koets was gemaakt van panels van glas of van een ander doorzichtig materiaal, afgewisseld door een smalle band van ander materiaal. Het was helder verlicht van binnenuit en alles was duidelijk waarneembaar. Er waren drie lichten, één als van een gigantisch zoeklicht en twee kleinere, waarvan één rood en de andere groen was. Het grootste licht kon in alle richtingen gedraaid worden.

De zes inzittenden waren de vreemdste wezens die ik ooit heb gezien. Er waren twee mannen, een vrouw en drie kinderen. Ze brabbelden met elkaar, maar wij verstonden er geen jota van.

Elk deel van het vaartuig dat niet doorzichtig was, had een donkerrode kleur. Wij stonden daar sprakeloos in verwondering en angst toen een geluid onze aandacht trok en zij hun licht rechtstreeks op ons richtten. Onmiddellijk nadat zij ons zagen, zetten zij een onbekende energie aan en een groot turbinewiel, ongeveer 10 meter in diameter dat langzaam onder het vaartuig ronddraaide, begon te gonzen, het klonk exact als de ronde steen van een dorsmachine, en het vaartuig rees zo licht als een vogel op.

Toen het zo’n 100 meter boven ons was, leek het te pauzeren en bleef het hangen, direct boven een drie jaar oud koekalf dat hevig loeide en in de afrastering sprong. Toen we naar haar toegingen, vonden we een kabel van ongeveer anderhalve cm dik, gemaakt van een rood materiaal dat was vastgemaakt in een slipknoop rondom haar nek, één eind liep naar het vaartuig, maar dat zat vast in de afrastering. We trachtten haar eruit te krijgen, maar dat lukte niet, dus knipten we de afrastering los en keken in verbazing toe hoe de koe en het vaartuig langzaam oprezen en wegvlogen richting het noordwesten.

We gingen naar huis, maar ik was angstig en kon niet slapen. Die dinsdagmorgen stond ik vroeg op, zadelde mijn paard en ging op pad in de hoop een spoor van mijn koe te vinden. Daarin slaagde ik niet en toen ik ’s avonds terug kwam in Leroy, ontdekte ik dat Lank Thomas, die in Coffey County woont, ongeveer vijf tot zes kilometer ten westen van Leroy, die dag in zijn weide de achterpoten en de kop had gevonden. Hij dacht dat iemand een gestolen dier had geslacht en de overblijfselen had weggegooid, en hij had de delen naar de stad gebracht om geïdentificeerd te laten worden. Maar hij was heel verbijsterd dat hij niet in staat was enige sporen in de zachte grond te vinden.

Ik ging die avond naar huis, maar telkens als ik ging liggen om te slapen, zag ik dat vervloekte ding met de grote lichten en de afzichtelijke personen. Ik weet niet of het duivels of engelen waren, maar wij allemaal zagen ze en mijn hele familie zag het vaartuig en ik wil niets meer met ze te maken hebben.’
---------------------------------------------------------------

De beschrijving van de boer van het vaartuig heeft een sterke gelijkenis met de omschrijvingen gegeven door velen die in recente jaren een UFO hebben gezien. Maar wat dit 1897 verslag zelfs nog meer opzienbarend maakt, is dat het voorviel ongeveer zeven jaar voordat de Wright Brothers historie schreven met de eerste vlucht met een vliegtuig en ruimtevaart was iets dat nog ver in de toekomst lag!

Zoals het verleden raadselachtig was, zo is het heden terwijl de verslagen continue binnenkwamen gedurende de lente van 1976. Verscheidene incidenten vielen voor binnen een dag of twee in begin mei, iets dat wel of niet van betekenis is. Er werden op 29 april twee gevallen van veeverminking gemeld bij het Cascade County Sheriff’s bureau. Eén betrof een koe die toebehoorde aan een boer in Castner Falls. De Black Angus koe was al te lang dood om een succesvolle autopsie op uit te voeren, maar het was voor de onderzoekende agenten duidelijk dat de tong, een oog, een oor en de lippen weg waren. Het rectale deel was waarschijnlijk ook weggesneden. De kop en de nek van de koe waren achterover gebogen in een hoek naar rechts en een witte vezelachtige substantie bedekte één zijde van de koe. Het leek op het petroleumdestillaat gevonden op het kalf in Judith Basin County, maar laboratoriumproeven wezen uit dat het niet dezelfde substantie was.

Het andere verminkte dier was een eenjarige stier die toebehoorde aan een boer in het Simms gebied. Het rectale deel bleek weggesneden te zijn en er zat een, wat leek op een punctiegat aan de rechterkant van het karkas. De veearts die de autopsie op de stier uitvoerde, viel het op dat de stier tot aan het tijdstip van zijn dood had gegeten en dat hij blijkbaar in goede gezondheid had verkeerd.

Een ongewone factor die men niet eerder was tegengekomen, was een gescheurd gebied van ongeveer 10cm in de borstholte. Er was ook een scheur over de volle lengte van het lichaam aan de rechterzijde van het dier. De veearts gaf te kennen dat de scheuren ongewoon waren. Er waren geen externe blauwe plekken.

Een andere mysterieuze noot werd aan het onderzoek toegevoegd door de melding van de buurvrouw van de eigenaar van de stier, namelijk dat zij een drie nachten eerder een vreemd geluid had gehoord dat haar bang maakte. Ze vertelde dat ze alleen thuis was en naar de tv keek. Rond half twaalf viel het haar op dat er een hoop verkeer voorbij ging. Ze deed de lichten uit en liep bij de tv weg zodat ze de lichten kon zien. Op dat moment hoorde ze een vreemd geluid dat ze omschreef als een zoemend geluid dat regelmatig aan en uitging. Het was niet luid, maar ging door gedurende ongeveer 10 minuten. Omdat de veearts had vastgesteld dat de stier al twee of drie dagen dood was, is het mogelijk dat het geluid dat de vrouw hoorde in dezelfde nacht voorviel als de dood van de stier.

De avond nadat de agenten de verminkte stier hadden onderzocht (30 april 1976), ontvingen ze een telefoontje van een vrouw uit het Fife gebied welke meldde dat er een groep van vliegende objecten over haar woonplaats manoeuvreerden. Ze keek met een verrekijker naar de objecten en vertelde dat het leek alsof ze groene en blauwe lichten rond de buitenkant van de objecten zag en dat het midden ervan leek te gloeien. Het leek dat ze op hoge snelheid naar het zuiden vlogen, zei ze. Ze voegde eraan toe dat ze dergelijke objecten eerder had gezien, maar ze niet had gemeld.

Tijdens een later gesprek met de vrouw, kwam commandant Wolverton erachter dat ze vaak naar vliegtuigen en helikopters keek en daar bekend mee was. Ze zei dat ze nooit een telefonische melding ervan deed, tenzij ze niet in staat was het object te identificeren.

Een stel uit Great Falls, dat rond 3 uur ’s morgens geparkeerd stond op een landweg nabij Great Falls, was heel erg bang geworden toen ze een UFO zagen die een verdwijningsact opvoerde. Het incident gebeurde rond 1 mei 1976, maar werd pas twee weken later gemeld. Het stel vertelde commandant Wolverton dat zij juist op een toegangsweg hadden geparkeerd en de lichten uitdeden, toen ze een klein driehoekig gevormd object zagen dat ongeveer een meter boven de grond hing, zeer dicht voor hun auto.

Het gloeide met een blauw licht. Ze omschreven de grootte van het object als 30 bij 60 cm. Toen ze de autolichten weer aandeden, was het object verdwenen. Toen ze de lichten weer uitdeden, verscheen het weer. Deze procedure werd een keer of drie, vier herhaald, maar toen het object dichter bij hen leek te komen, deden ze de lichten aan, startten de motor en reden haastig weg! Dit incident was gelijk aan een ander in een andere staat waarover commandant Wolverton had gehoord.

De vreemde geluiden die aan de harige wezens worden toegeschreven, kwamen opnieuw naar voren in een verslag aan het Cascade County Sheriff’s bureau op 7 mei 1976. Een man wiens ranch in de buurt van Gore Hill lag, de locatie ven het Great Fall’s internationale vliegveld, belde om te zeggen dat hij die morgen vroeg buiten was om het vee te voederen, toen hij een jammerend-kreunend geluid hoorde. Het was zeer luid en hij dacht dat het heel dichtbij moest zijn, maar hij kon de richting vanwaar het kwam niet vaststellen. Hij zei dat zijn paarden zich vreemd en rusteloos gedroegen.

Toen commandant Wolverton een op band opgenomen opname (van Sasquatch gehuil?) in het Puyallup, Washington gebied, van de vreemde geluiden die daar waren gehoord, liet horen, zei de man: “Dat is exact wat ik hoorde.” Commandant Wolverton en ondersheriff Osborne controleerden het gebied nauwgezet, maar er werd niets gevonden.

De meldingen bleven binnenkomen en daarmee kwamen ook de theorieën en speculaties. Sommige mensen hebben in alle eerlijkheid gezegd dat zij de vreemde gebeurtenissen zien als de tekenen van de wederkomst van Jezus Christus of het einde van de wereld, zoals aangegeven in het boek Openbaringen in de Bijbel. Deze theorie, zoals ook andere, werd niet uitgesloten noch omarmd door hen die het onderzoek deden.

Een man welke gedurende 18 jaar een professionele vallenzetter voor de overheid was, werd om zijn mening gevraagd of het roofdieren konden zijn die de verminkingen deden. Hij zei dat als prairiewolven van een dood dier vreten, ze niet de huid nemen en ze zullen ook niet op een plek beginnen waar ze de huid eerst moeten verwijderen. Hij zei dat ze drie tot vier pond vlees in één of twee dagen eten, maar dat ze niet aan de ingewanden beginnen als er nog enig vlees aanwezig is. Hij baseerde zijn mening op zijn ervaring in het gedurende jaren onderzoeken van meer dan 2000 dieren die door roofdieren waren gedood.

De onderzoeksagenten waarderen de commentaren van iedereen die denkt dat hij of zij over informatie beschikt dat mogelijk kan helpen het mysterie op te lossen. Zij zijn met name de hulpvaardige burgers dankbaar die de veeverminkingen hebben gemeld, of waarnemingen van UFO’s of harige wezens. Zonder deze hulp zouden ze niet in staat zijn bewijs te vergaren waarvan zij hopen dat het zal leiden tot een eventuele oplossing.

“Ik wil mensen laten weten,” zei commandant Wolverton, “dat ons departement, onder leiding van sheriff John Krsul, deze gehele situatie als belangrijk ziet.”

Commandant Wolverton spoort iedereen aan die mogelijk iets ongewoons te melden heeft, het lokale politiebureau te bellen of met hen in contact te komen. Het is alleen als we doorgaan met het volgen van elke aanwijzing, elk incident te onderzoeken, dat we in staat zullen zijn het mysterie van de veeverminkingen en andere vreemde incidenten die Montana en andere gebieden teisteren, op te lossen.

------------------------------------------------------------------

Epiloog
Dit boek heeft in zekere zin geen einde. Dat kan ook niet zolang het verhaal dat het vertelt niet is opgelost. Ten tijde van dit schrijven heeft nog niemand het bewijs geleverd van wie of wat het vee verminkt of waarom. En ondanks dat er veel vermoedens zijn, sommige daarvan zijn overtuigend, heeft geen ervan momenteel de identiteit en de oorsprong van de ongeïdentificeerde vliegende objecten bewezen. Of die van de harige wezens (Bigfoot/Sasquatch). Het mysterie duurt voort en voort, met nu en dan nieuwe puzzelstukjes die worden toegevoegd om hen die ervoor strijden het op te lossen nog meer te verbijsteren.

Eén feit is zeker. De agenten van het Cascade County Sheriff’s bureau, van sheriff John Krsul, tot aan zijn ondergeschikten, nemen de vreemde incidenten serieus en zij ondernemen een serieus onderzoek. Zij realiseren zich natuurlijk dat er tijden zijn dat iemands verbeelding op hol slaat. En er kunnen ook grappenmakers bellen. Maar de mannen die de vreemde episodes onderzochten hebben teveel gezien en gehoord om het allemaal van de hand te wijzen. Zij geloven de personen die zeggen dat ze harige wezens hebben gezien of UFO’s. In feite hebben sommige agenten de UFO’s met eigen ogen gezien.

Wat betreft de veeverminkingen, de agenten hebben teveel vreemd afgeslachte koeien gezien om het allemaal af te doen als natuurlijke oorzaken of aan roofdieren toe te schrijven. Er moet een verklaring zijn voor de vreemde en beangstigende incidenten en een oplossing voor de onbegrijpelijke gebeurtenissen.

Zij van het Cascade County Sheriff’s bureau hebben niet de intentie het op te geven voordat zij het mysterie hebben ontrafeld, ongeacht hoe lang het duurt. Zij hebben het sterke vermoeden dat de lokale ondersheriffs mogelijk de mensen zullen zijn verantwoordelijk voor het oplossen van het verminkingsmysterie. Als dat gebeurt, dan komt er een vervolg op dit boek.


Nawoord Paul Harmans – ufowijzer.nl - december 2019
We zijn inmiddels dik 40 jaar verder nadat dit boek werd geschreven en deel 2 ervan is nog steeds niet geschreven. Niemand heeft tot op de dag van vandaag de oplossing voor het mysterie gevonden. En de verminkingen, de UFO-waarnemingen en het waarnemen van harige wezens (Big Foot) gaat onverminderd voort. Iedereen die denkt dat het een jaren ’70 fenomeen was, heeft het volslagen mis.

Het aantal dierverminkingen loopt inmiddels in de vele tienduizenden en doet zich beslist niet alleen in de VS voor, het is een wereldwijd fenomeen! En het komt voor bij koeien, paarden, pony’s, schapen, en ander groot vee, maar er zijn ook wel kleine knaagdieren en zelfs dolfijnen met dezelfde verminkingen gevonden, naast natuurlijk de gevonden karkassen van dieren die duidelijk door een natuurlijke oorzaak zijn gestorven of door roofdieren zijn aangevallen, maar iedereen die eerlijk is, ziet duidelijk het grote verschil ertussen.

Overheden, wetenschappers, veeartsen en het grootste deel van de politie doen al meer dan 60 jaar alsof hun neus bloedt, ze doen het minachtend af als een complottheorie en blijven roofdieren er de schuld van geven ondanks dat het verschil tussen een door roofdieren ‘verscheurd’ dier en dat door een authentieke verminking, gelijk staat aan een total loss gereden auto in een modderige greppel langs de snelweg en een professioneel ontmanteld exemplaar in een goed uitgeruste garage.

Zie voor meer info deze getuigenis van Linda Moulton Howe, een expert op het gebied van de veeverminkingen:


Klik op de afbeelding om de video te bekijken

TERUG naar pagina Overzicht Hoofdstukken

TERUG naar pagina 'Dier- en Veeverminkingen'


Share