PRINTBARE VERSIE

WETENSCHAP EN BUITENAARDS LEVEN

DE TOEKOMST IS NÚ - DEEL I

Door: Kees Deckers

januari 2011


De verengde wetenschap zet in op buitenaards leven
De laatste jaren begint wat ik de verengde wetenschap noem zich steeds meer uit te spreken over en bezig te houden met de mogelijkheid van buitenaards leven. Met verengde wetenschap bedoel ik het wetenschappelijk instituut, zoals dat zo’n 100 tot 150 jaar geleden zich is gaan ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot de term wetenschap in haar meest omvattende betekenis: Alles dat mensen weten, alles dat ze kennen en alles waarmee ze bekend zijn.

Ik noemde in het 3de deel van een drietal artikelen over “Wetenschap en Buitenaards Leven” (zie: http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/WetenschapET3.htm) al wetenschappers als Martin Rees, Stephen Hawking en Wubbo Ockels, die de laatste jaren uitspraken hebben gedaan met betrekking tot dit onderwerp.


Stephen Hawking, kaartspelend met Newton, Einstein en Data. Science èn fiction in een aflevering van Star Trek - The next generation
Internetreferentie (27-01-11):
http://www.youtube.com/watch?v=5O31qRH3O6c&feature=&p=116C5168BBDCDAE9&index=0&playnext=1

Waarom wordt er pas nu door de verengde wetenschap ingezet op buitenaards leven?

De meest eenvoudige en meest logische reden daarvoor is, dat wij als mensheid steeds vaker en steeds verder onze veilige, directe, eigen omgeving, de Aarde, verlaten, richting de eindeloosheid van de ruimte. En waar kunnen we zeker verwachten buitenaards leven te vinden? Juist! Buiten de Aarde.

Nu de verengde wetenschap steeds geavanceerder technologieën zoals de Spirit, Rover, Cassini–Huygens, Hayabusa en Chang'e 1, de ruimte in stuurt om van nabij en zelfs òp de andere planeten van ons zonnestelsel onderzoek te doen, kan op elk moment buitenaards leven in één of andere vorm worden ontdekt. En wat dan?

Voortbouwend op haar eigen succes moet het wetenschappelijk instituut zich nu, uit pure nood-zaak, daadwerkelijk serieus bezig gaan houden met buitenaards leven.

Een tweede reden is dat de verengde wetenschap nog steeds beweert dat er geen buitenaards leven bestaat. Het is slechts een onbewezen veronderstelling. Er is geen bewijs. En dat bewijs is er niet,… omdat het nog niet door de verengde wetenschap is onderzocht en bewezen. De verengde wetenschap gebruikt tot nu toe graag deze cirkelredenatie om haar eigen gelijk te benadrukken.

Dat betekent meteen ook dat onze planeet nog nooit door buitenaards leven is bezocht. Hooguit is wat organisch materiaal, waaruit mogelijk leven zou kunnen ontstaan, bij toeval door een meteoriet- of komeetinslag op onze planeet terechtgekomen.

Hoewel er letterlijk honderdduizenden ervaringen zijn opgetekend door de gehele menselijke geschiedenis heen, die kunnen duiden op al plaatshebbend buitenaards bezoek aan de Aarde, en die als algemene wetenschap bestaat, wordt vrijwel niets hiervan erkend en serieus onderzocht door de verengde wetenschap. Zelfs niet om het tegendeel te bewijzen door onderzoek van bijvoorbeeld het tastbare materiaal van implantaten tot de “sterrenkindschedel”.

Kortom, de verengde wetenschappers beschouwen het ontdekken van buitenaards leven nog altijd als iets dat misschien in de toekomst kan gebeuren. En het is aan hèn om het bestaan te bewijzen. Zolang zíj dat niet hebben gedaan is het geen feit. Dus: Niet waar. Zo ook is door hen buitenaards leven, dat ons vele duizenden jaren voorop ligt qua kennis en mogelijkheden, en dat ons mogelijk allang al heeft bezocht, niet bewezen. Dus het is geen feit. Dus: Niet waar. Pas als de verengde wetenschapper iets bewijst is het waar. Wordt het van fictie feit. Ook al was het natuurlijk al honderdduizenden jaren een feit.

De combinatie van deze twee redenen, het eigen succes in de ruimtevaarttechnologie en het feit dat het bestaan van buitenaards leven nog een nauwelijks ontgonnen onderzoeksgebied is, maakt dat de toekomst nú is voor het gros van de verengde wetenschappers. Het is een gebied waar vanaf nu veel geld, eer en prestige valt te verdienen. Ook voor andere gevestigde instituten als geloof, staat, bedrijfsleven en multimedia is er vanaf nu groot belang bij. Wie gaat met de eer strijken? Wie mag het eerste gevonden buitenaardse leven onderzoeken? Etcetera.

Het is toe te juichen dat er eindelijk meer en serieus aandacht besteed wordt aan het mogelijk bestaan van buitenaards leven. Echter, het is ook reden om goed in de gaten houden wat er eigenlijk allemaal voor belangen spelen op dit gebied.

Zo stond er op 10 januari jongstleden op de webplek van de Britse krant “The Guardian” het volgende artikel te lezen:

De Aarde moet zich voorbereiden voor een nabije ontmoeting met buitenaardsen, zeggen wetenschappers
De U.N. (Verenigde Naties) zou de plannen om om te gaan met buitenaardsen moeten coördineren - en we kunnen niet garanderen dat buitenaardsen vriendelijk zullen zijn.
Alok Jha, wetenschappelijk correspondent
guardian.co.uk, Maandag 10 januari 2011

Internetreferentie (19-01-11) (Eigen vertaling):
http://www.guardian.co.uk/science/2011/jan/10/earth-close-encounter-aliens-extraterrestrials?INTCMP=SRCH

Het artikel is geschreven naar aanleiding van een speciale editie van het wetenschappelijke tijdschrift “Philosophical Transactions of the Royal Society A”. Het thema: “De ontdekking van buitenaards leven en de consequenties voor wetenschap en maatschappij”.


Voorpagina van de speciale editie van het tijdschrift “Philosophical Transactions of the Royal Society A”
Internetreferentie (27-01-11): http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/369/1936/local/front-matter.pdf

Voor de helderheid, ik ga niet in op de genoemde editie. Die is, in de vorm van PDF-bestanden, in zijn geheel te downloaden van de webplek: http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/369/1936.toc

Ik ga in op het internetkrantenbericht van “The Guardian”. Welke informatie brengt zij naar buiten over deze editie? En op welke wijze?

Agressie voert de boventoon
In het internetkrantenbericht voert agressie de boventoon. Ik tel 7 opmerkingen over de gevaren van de ontdekking van buitenaards leven, waarvan er 5 wijzen op waarschijnlijk agressieve, zelfbewuste, intelligente buitenaardsen. De bijgevoegde foto geeft nog een extra angst oproepend beeld van een fictieve soort van buitenaards leven. Alhoewel, het kan ook een karikatuur zijn van een verengde wetenschapper. Intelligenter dan zijn medemens, beschikt die natuurlijk ook over een veel groter brein. Hoeveel maal wordt in het artikel geschreven over mogelijk vreedzame, zelfbewuste, intelligente, buitenaardse wezens? Juist! Nul maal!

Achtereenvolgens wordt er geschreven:
- ...we kunnen niet garanderen dat buitenaardsen vriendelijk zullen zijn;
- ...dat buitenaardsen onze neigingen tot geweld en uitbuiting delen;
- ...zouden structuren moeten oprichten gelijk aan die zijn voorgesteld hoe om te gaan met bedreigingen van nabij-de-Aarde objecten, zoals asteroïden, die mogelijk op een ramkoers zijn met onze planeet;
- ...moet een ieder die contact met buitenaardsen ontwerpt zich op het ergste voorbereiden;
- ...dat houdt in dat E.T. op ons zou kunnen lijken, wratten en al, met onze neigingen tot geweld en uitbuiting;
- “Waarom dienen we ons ‘op het ergste voor te bereiden’? Ten eerste, als intelligente buitenaardsen bestaan, dan zullen ze precies op ons lijken, en gegeven onze verre van glorierijke geschiedenis, zou dit ons tot nadenken moeten aanzetten,”…;
- “Plaatsen onze traditionele godsdiensten ons mensen aan de top van de hiërarchie van het leven, zodat als we intelligente buitenaardsen ontmoeten die slimmer en intelligenter zijn dan wij, we onze superieure rang zullen verliezen? Indien we gemaakt zijn naar het beeld van god, zoals de bijbelse tradities ons leren, dienen we dit goddelijke beeld dan te delen met onze nieuwe buren?”

Zelfs als de verengde wetenschap zelf gevaar en agressie niet benadrukt in haar editie van het tijdschrift, dan nog wordt door de berichtgeving van “The Guardian” dit beeld wel richting haar lezerspubliek gestuurd. En dat is een heel groot lezerspubliek, blijkt uit hetgeen de Wikipedia over deze krant schrijft.

Over “The Guardian” zegt de Wikipedia:
The Guardian (vroeger bekend als The Manchester Guardian) is een Brits, nationaal, dagelijks nieuwsblad, in het bezit van de Guardian Media Group. Opgericht in 1821, is het uniek onder de voornaamste Britse kranten, omdat het in het bezit is van een stichting (de Scott Trust, via de Guardian Media Group). Tijdens de verkiezingen in 2010 steunde het de Liberaal Democraten.

The Guardian had in maart 2010 een verzekerd gemiddelde dagelijkse oplage van 283.063 exemplaren, achter The Daily Telegraph en The Times, maar vóór The Independent. De webplek, guardian.co.uk, is een Engelstalige nieuwswebplek met één van de hoogste internetverkeerpercentages. Volgens haar hoofdredacteur, heeft The Guardian het op één na grootste online lezerspubliek van alle Engelstalige nieuwsbladen in de wereld, achter de New York Times.

Internetreferentie (25-01-11) (Eigen vertaling):
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Guardian

Het is waar, niemand kan garanderen dat buitenaardsen vriendelijk zullen zijn. Zo kan niemand garanderen dat de eerste de beste mens die ik straks op straat tegenkom dat zal zijn. Het is een vrij nutteloze opmerking. Het is het intrappen van een open deur, naar een lezend publiek, dat al dagelijks geconfronteerd wordt met het niet aflatend agressieve gedrag van eigen staat, geloof, wetenschap, bedrijfsleven en militair apparaat, kortom van vrijwel elke medemens. Tot overmaat van ramp is nu ook de toekomstige buitenaardse buurman en/of buurvrouw dus al onbetrouwbaar.

Alles in onze westerse culturen wordt gericht op angst en gevaar voor de eigen omgeving. Vervolgens worden daarvoor financiële middelen geëist en allerlei andere offers “gevraagd” van het publiek, bedoeld om hen te beschermen. Het beeld doet het meest denken aan de maffia, die, in vele televisieseries en films, ter “bescherming” van kruideniers en restauranthouders hen geld afperst, na eerst het “gevaar” zelf te hebben gecreëerd.

Een ommedraai van 1800
Het is verbazingwekkend hoe de gevestigde instituten staat, geloof, wetenschap, bedrijfsleven, militair apparaat en gevestigde multimedia, hun tientallen jaren lang gebruikte kretologie, waarvan de meest bekende zijn: “U.F.O.’s zijn geen gevaar voor de nationale veiligheid”, en: “Er bestaat geen leven buiten de Aarde”, nu opeens opzij zetten voor de bijna 100% zekerheid dat mogelijk zelfbewust en intelligent, buitenaards leven agressief en gevaarlijk is.

Een dergelijke ommezwaai riekt naar een nieuwe trend bij deze instituten om hun eigen belangen op een nieuwe wijze uit te buiten op de gewone burger. De vraag is dan ook of het bijna plotsklaps 180 graden draaiende gedrag van de verengde wetenschap en de andere gevestigde instituten daadwerkelijk gericht is op serieus onderzoek en serieuze voorbereiding van mogelijk toekomstig contact. Of dat ze inderdaad slechts een andere manier is om de grote massa aan mensen uit te buiten ter verrijking van een kleine, elitaire groepering. Door middel van bijvoorbeeld een nieuwe bewapeningswedloop tegen dat buitenaardse leven. Een wedloop trouwens met wat? Of met wie? Een vooralsnog totaal onbekende vijand, toch?

Zelfs als we hier slechts te maken hebben met de kretologie van een mainstream media-krant, die de meest saillante uitspraken uit een editie van een wetenschappelijk tijdschrift uit hun context haalt en als nieuws verspreidt, blijft nog de vraag, waarom de zogenaamd gerenommeerde, verengde wetenschappers, die meegewerkt hebben aan deze speciale editie niet om rectificatie vragen van dit nieuws. Of tenminste via andere media een evenwichtiger en genuanceerder beeld naar buiten brengen.


Foto: Rex
Internetreferentie (27-01-11): http://www.guardian.co.uk/science/2011/jan/10/earth-close-encounter-aliens-extraterrestrials?INTCMP=SRCH

Laten we eens kijken naar de verdere tekst van het krantenbericht. Ik geef deze steeds in een kleinere letter en schuingedrukt aan.

De koek wordt verdeeld: positioneren en indekken

Wereldregeringen moeten zich, volgens wetenschappers, voorbereiden op een gecoördineerd plan in het geval buitenaardsen contact maken met de Aarde.

Ze beargumenteren dat een tak van de Verenigde Naties verantwoordelijkheid dient te worden gegeven voor “Supra-Aardse zaken” en een plan dient te formuleren hoe om te gaan met buitenaardsen, mochten ze verschijnen.

De opmerkingen zijn onderdeel van een editie van de Philosophical Transactions of the Royal Society A met als thema buitenaardsen, welke vandaag is gepubliceerd. In de editie onderzoeken wetenschappers alle aspecten met betrekking tot de zoektocht naar leven buiten de Aarde, van astronomie en biologie tot aan de politieke en godsdienstige neveneffecten, die het resultaat zouden kunnen zijn van contact met buitenaardsen.

“Zal een toepasselijk proces gebaseerd op deskundig advies van juiste en verantwoordelijke wetenschappers ontstaan, of is het waarschijnlijker dat de belangen van macht en opportunisme het toneel gaan bepalen?” vragen professor John Zarnecki van de Open Universiteit en dr. Martin Dominik van de Universiteit van St. Andrews zich af in het inleidende deel. “Een gebrek aan coöperatie kan voorkomen worden door een overkoepelend kader in een daadwerkelijke globale krachtsinspanning bestuurd door een internationaal politiek erkend lichaam.” De twee beargumenteren dat de Verenigde Naties al een dergelijke groep deskundigen heeft in haar Comité voor het Vreedzaam Gebruik van de Ruimte (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (Copuos)).

Lidstaten van Copuos zouden “Supra-Aardse zaken” op hun agenda moeten zetten, zeggen de wetenschappers, en zouden structuren moeten oprichten gelijk aan die zijn voorgesteld hoe om te gaan met bedreigingen van nabij-de-Aarde objecten, zoals asteroïden, die mogelijk op een ramkoers zijn met onze planeet.

De eerste alinea’s van het artikel laten zien hoe verengde wetenschappers al aan het bepalen en beperken zijn wie wat gaat doen bij de eerste ontdekking van buitenaards leven en/of bij het eerste bezoek van zelfbewuste en intelligente buitenaardse wezens aan onze planeet. Kortom, de koek wordt al verdeeld.

Maar het gaat hier niet om zomaar iets. Het gaat om een mogelijk aanstaand gebeuren op wereldniveau. Dat wil zeggen dat elk mens op Aarde hier belang bij heeft en bij betrokken dient te zijn. Het mag niet zo zijn dat slechts een bepaalde elite aan mensen, van een bepaalde elite aan landen, het voor het zeggen heeft.

Zelfs als dat buitenaardse leven nooit gevonden wordt of dat contact nooit zal komen, dienen op Aarde-niveau mensen betrokken te worden bij het voorbereiden van de plannen. Al is het alleen om te voorkomen dat letterlijk triljarden aan Euro’s over de ruggen van mensen heen gespendeerd gaan worden aan slechts een nieuwe bewapeningswedloop.

Essentieel boven alles zijn de vragen wie het zullen zijn die het bij het vinden van buitenaards leven voor het zeggen hebben en wie bij een daadwerkelijke ontmoeting de bezoekers van elders ontvangen.

In Deel II. ga ik verder in op de tekst van het internetnieuwsartikel van “The Guardian”.


De websites van Kees Deckers
http://worldwidebeingfreewebsite.com/index.htm
http://www.xs4all.nl/~deckers0


UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen