PRINTBARE VERSIE

VOOR ALLE DAP HARTMANN’s OP DE AARDE
“BUITENGEWONE BEWERINGEN VEREISEN BUITENGEWOON BEWIJS”

Door: Kees Deckers

Juni 2012


Ik beschouw reclame als één van de meest ziekmakende wapens van het kapitaalextremisme. Maar soms moet je de naam van iemand wel eens gebruiken, omdat zij uitspraken van anderen als zwaarden, atoombommen en andere, kleinzielige wapens toepassen om hun vijanden mee uit te schakelen. Zoals Dap Hartmann (Nederlands astronoom en publicist) dat deed met een uitspraak van Carl Sagan: “Extraordinary claims require extraordinary proof” (Buitengewone beweringen vereisen buitengewoon bewijs), om zijn collega Coen Vermeeren aan de Technische Universiteit Delft (Faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek) weg te bombarderen, vanwege diens mening dat het verstandig is het U.F.O.-fenomeen serieus te gaan onderzoeken in de wetenschappelijke wereld.

Er is een “buitengewone bewering” gedaan met betrekking tot de zogenaamde “Star Child Skull” (SterrenKind-Schedel). En al vanaf 1999, dus al 13 jaar lang, heeft Lloyd Pye zeer veel energie en tijd gestopt in zijn “buitengewone bewering” dat de SterrenKind-schedel” niet van Aardse, maar mogelijk van Buiten-Aardse afkomst is.

De zogenaamde Mainstream oftewel Heersende Stroming-wetenschap heeft zich er van meet af aan van gedistantieerd. Met gemakkelijke beweringen als: Een kind met hydrocefalie (beter bekend als een waterhoofd); het gevonden D.N.A.-materiaal, zowel dat van de celkern als het mitochondriale is menselijk; de gevonden afwijkingen zijn van genetische aard; de schedel bestaat uit normaal menselijk bot. Quod erat demonstrandum: Of bewijs is geleverd. Punt uit.

Meer hebben Heersende Stroming-wetenschappers niet nodig, want hé, tenslotte weten zij wat werkelijkheid is en wat niet. Dus vanuit die hoek heeft Lloyd Pye vrijwel nooit enigerlei steun ontvangen, tenzij met extreem veel moeite en van individuele onderzoekers, die meestal het liefst ook nog anoniem wensen te blijven. Het is voor de meeste wetenschappers namelijk veel gemakkelijker om zich te beperken tot al bewezen wetenschap, en in de marges daarvan onderzoekjes te plegen, dan buiten de vastgestelde grenzen eens verder te durven kijken. Het is veel veiliger en veel beter voor een dikke portemonnaie en een goed pensioen. En, geen interesse van de Heersende Stroming-wetenschap, dan ook weinig kans op financiële steun uit welke hoek dan ook. Als er niet meer geld mee valt te verdienen dan dat er wordt ingestopt, dan is het nutteloze kennis, toch?

Maar dat is een extreem kortzichtige en extreem inperkende manier om onze werkelijkheid daadwerkelijk te leren kennen en begrijpen.

Ik gebruik hier maar eens twee citaten om terug te bombarderen, aangezien dat blijkbaar de enige manier is, waarop mensen met elkaar kunnen en mogen omgaan, met gebruikmaking van kleinzielig geweld:

“Geen enkel probleem kan opgelost worden vanuit hetzelfde niveau van bewustzijn dat het creëerde.”
Albert Einstein

“Je verandert de dingen nooit door de bestaande werkelijkheid te bevechten.
Om iets te veranderen, bouw een nieuw model, dat het bestaande model overbodig maakt.”

Bucky Fuller

Zelf heb ik daarnaast altijd begrepen van detective-schrijvers, zoals Arthur Conan Doyle, Agatha Christie en Dorothy L. Sayers, dat je een moordzaak niet kunt oplossen, zolang je niet alle puzzlestukjes hebt en zolang die niet allemaal precies op hun plek vallen. Nu werken de meeste verengde wetenschappers veel gemakkelijker. Zij maken namelijk altijd modellen, oftewel vereenvoudigde weergaven, van de werkelijkheid. Deze vereenvoudigde weergaven gebruiken ze om hun veronderstellingen te bewijzen. Vereenvoudigen doen ze onder andere door hoofdzaken van bijzaken te scheiden. De bijzaken, de details worden veelal als onbelangrijk opzij gelegd en als “te verwaarlozen” bestempeld. Ze worden tot constanten gemaakt. Of ze worden helemaal uitgebannen. Zo was in de mathematische berekeningen van Maxwell en anderen de “ether” niet nodig om hun model van de natuurwetten in het heelal te bewijzen. Ergo: Het heelal had geen ether, maar een vacuüm, een materie-vrije ruimte. Sinds die uitspraak worstelen diezelfde wetenschappers met donkere energie, donkere materie, antimaterie enzovoorts om hun model toch staande te houden. Maar de ether? Nee, die bestaat nog altijd niet.

In de loop van 13 jaar heeft Lloyd Pye, ondanks het wegblijven van serieus wetenschappelijk onderzoek en zelfs tegen veel tegenwerking van bepaalde wetenschappers in, zeer veel werk verricht. En samen met anderen heeft hij binnen deze beperkte mogelijkheden een aantal zeer “buitengewone bewijzen” geleverd, die zijn “buitengewone bewering” lijken te staven, zoals mag blijken uit onderstaande video’s. Het zijn allemaal details, en blijkbaar te verwaarlozen bijzaken voor de verengde wetenschappers, omdat die de hoofdzaken al hebben bepaald: Waterhoofd, menselijk bot, menselijk D.N.A. Dus: Mens met extreme handicaps. Zaak bewezen, zaak gesloten. Maar hoe zit het met al die andere details en bijzaken, die inmiddels door Lloyd Pye en anderen zijn ontdekt en aangewezen? Als die allemaal voorkomen bij een waterhoofd, dan moeten die dus veel vaker voorkomen en zo te weerleggen zijn. Heeft iemand met hydrocefalie een dunnere schedel? Zitten er in het bot van die schedel draadjes? Staat het hoofd van iemand met hydrocefalie anders geplaatst op de rest van zijn lichaam, dan bij een mens met normale hersenen en schedel? Pas als alle details en puzzlestukjes van deze schedel in één geheel passen, kan een antwoord gegeven worden. Het antwoord kan zijn dat het hier gaat om een mensenkind met heel veel verschillende afwijkingen tegelijk. Of het antwoord kan zijn dat het hier inderdaad om een Buiten-Aardling gaat. En wie weet om mogelijk nog iets heel anders.

Het is niet zo, dat er al niet heel veel suggesties zijn gedaan en onderzocht, zoals blijkt op de webplek van “The StarChild Project”. Zo is daar een Röntgenfoto te zien van de zijkant van de SterrenKind-Schedel en die van iemand met hydrocefalie:

Links: Röntgenfoto van zijaanzicht
van de SterrenKind-Schedel

Rechts: Röntgenfoto van zijaanzicht
van iemand met hydrocefalie

Okay, duidelijk verschillend. Maar wat als het SterrenKind als gevolg van zijn hydrocefalie, van geboorte af aan altijd op zijn rug gelegen heeft?

Onderstaande foto geeft een zijaanzicht van een baby, die door een vertraagde ontwikkeling een schedelvervorming heeft opgelopen:


Vertraagde ontwikkeling
Door een gebrek aan buiklig kan de baby onvoldoende stabiliteit ontwikkelen om vlot te leren omrollen en te komen tot zit. Hij kan moeilijkheden hebben met het verplaatsen van zijn gewicht om daarbij te komen tot een andere houding. Hierdoor kan zijn motorische ontwikkeling vertraagd of onregelmatig verlopen.

Schedelvervorming
Een baby kan door een gebrek aan buiklig en variatie in positionering een voorkeurshouding ontwikkelen. Hierbij kan het hoofd steeds naar dezelfde zijde gedraaid zijn. Omdat de schedel van een baby tijdens de eerste levensmaanden van nature zacht is, kan het zijn dat het hoofd hierdoor aan één kant een afplatting krijgt en/of scheefgroeit.

Deze informatie komt van de webplek: “Vooruit op de Buik!” (internetreferentie (11-06-12): http://www.vooruitopdebuik.be/index.html).

Zou bijvoorbeeld een combinatie van hydrocefalie en daardoor altijd op de rug gelegen hebben al voor een deel de schedelvorm kunnen verklaren? Daarmee is natuurlijk nog lang niet alles verklaard aan zichtbare en niet direct zichtbare afwijkingen van de SterrenKind-Schedel.

Het zou daarom de Dap Hartmann’s van deze Aarde niet misstaan om nu eens daadwerkelijk een hand uit te reiken naar Lloyd Pye, om samen met hem voor eens en voor altijd uit te zoeken of zijn “buitengewone bewering” ook volgens de eng wetenschappelijke grenzen te bewijzen valt. Niet alleen voor hem, maar voor de gehele mensheid. Dan maar eens een miljard minder voor de nieuwste vorm van bewapening. En voor diegenen die menen dat je nooit wapens genoeg kunt hebben, ook niet tegen gevaarlijk veronderstelde Buiten-Aardlingen: Stel dat Lloyd Pye gelijk heeft, hoeveel tactisch voordeel kan dan worden verkregen met alle kennis die er te ontdekken valt aan deze merkwaardige schedel?

“Buitengewone beweringen vereisen buitengewoon bewijs,” aldus een uitspraak van Carl Sagan. Voor mij is het eenvoudig! Zolang het tegendeel niet is bewezen door de Heersende Stroming-wetenschap, heeft Lloyd Pye voldoende “buitengewoon bewijs” geleverd: De “Star Child Skull” is van Buiten-Aardse afkomst. Punt uit.

Voor verdere informatie, zie onder andere:
http://www.starchildproject.com
http://www.lloydpye.com
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/StarchildSkull22.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Starchild_skull

http://www.vooruitopdebuik.be/index.html


De websites van Kees Deckers
http://worldwidebeingfreewebsite.com/index.htm
http://www.xs4all.nl/~deckers0


STARCHILD SKULL

UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen