TERUG NAAR ARTIKEL

"HISTORISCHE VEEKRALEN" EN UBUNTU CONTRIBUTIONISME - MICHAEL TELLINGER

(DE GLOBAL B.E.M.-CONFERENTIE - DEEL I)

Door: Kees Deckers

November 2012


Geluid, geluidsgolven, in galmen, in nagalmen, een ting, een BOIINGOIINGOOOIINGG, aanzwellend, wegstervend, de introductie van de tweede conferentiedag georganiseerd door Global B.E.M. Geluid, trillingen, energie bewegend door de ruimte van de theaterzaal van de Gooiland Evenementenlocatie in het hart van Hilversum. Een geluidsopvoering met gongs door Valekriy luiden mijn eerste van de twee dagen dat ik de conferentie kan bezoeken in. (internetreferentie 19-11-12): http://www.slavski.com/gongsound_net/index_en.html en: http://www.youtube.com/watch?v=AT7ArdXqf7E).

Die introductie, dat geluid zou in de loop van deze zaterdag op allerlei wijzen opnieuw en opnieuw opduiken en doorklinken in de lezingen van heel diverse sprekers op het gebied van energie en energiebronnen.


http://globalbem.com/conference

Hoe breng je in één artikel, dat slechts enkele pagina's beslaat alle informatie over, die tijdens deze conferentie door meer dan 18 sprekers onder de aandacht wordt gebracht? Dat kan niet. Dat kan ook niet, omdat, helaas, voortdurend twee lezingen tegelijk plaatsvinden. Het enige teleurstellende in de organisatie van dit Global B.E.M.-gebeuren. Welke lezing bezoek je wel? Welke niet?

In een reeks van artikelen geef ik samenvattingen van mijn keuze van de lezingen. Daaraan toegevoegd zal ik mijn eigen impressies, gedachten en vraagtekens weergeven in de vorm van terzijdes. Deze terzijdes geef ik cursief aan.


Global B.E.M.
Op 9, 10 en 11 november organiseerde Global B.E.M. een driedaagse conferentie, de "Breakthrough Energy Conference" - "EnergieDoorbraak-Conferentie" over energie en energiebronnen. Elke dag, van 's ochtends 10:00 uur tot 's avonds 20:00 uur, werden in twee zalen tegelijk door meer dan 18 sprekers lezingen gegeven. Niet over de energiebronnen steenkool, olie en gas (de zogenaamde fossiele brandstoffen) en hete nucleaire reactoren, waaruit wij momenteel nog altijd vrijwel al onze energie betrekken. En nee, ook niet over zonnepanelen en windmolens. Deze energie-conferentie richtte zich vooral op de andere bronnen van energie. Sommige waarvan het bestaan al honderdduizenden jaren bekend is, andere die al honderden jaren bekend zijn en weer andere die de laatste 20 à 25 jaar zijn ontdekt. Het gaat hier over de ontdekkingen en uitvindingen van mensen overal op Aarde, die op zoek zijn naar andere, gezondere, veiligere, goedkopere en vooral ook vrijere vormen van energie. Vrijere vormen van energie in zowel de betekenis van zonder het milieu, onze eigen leefomgeving en de mens zelf teveel te belasten als wel in de betekenis van in economische en geldtermen goedkope tot zelfs gratis energie voor iedereen.

Global B.E.M. staat voor "Global Breakthrough Energy Movement" - "Wereldwijde beweging voor EnergieDoorbraak". Ze is gebaseerd op de uitspraak van Brian O'Leary, die over de huidige energiesituatie op Aarde zei: "The only solution is a Breakthrough Energy Revolution", "De enige oplossing is een EnergieDoorbraakRevolutie".

Brian O'Leary
Brian Todd O'Leary (27 januari, 1940 – 28 juli, 2011) was een Amerikaanse wetenschapper, schrijver en voormalig N.A.S.A.-astronaut. Hij was een lid van de zesde groep van door N.A.S.A. in augustus 1967 geselecteerde astronauten. De leden van deze groep van elf stonden bekend als de wetenschapper-astronauten, bedoeld om te trainen voor het Apollo Toepassingen Programma - een vervolg op het Apollo Programma, dat uiteindelijk werd geannuleerd. In zijn latere leven werd hij een advocaat voor het gebruikmaken van exotische energiebronnen om de energieproblemen van de mensheid op te lossen.

Internetreferentie (19-11-12) (Eigen vertaling):
http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_O%27Leary

Die energiedoorbraak is pure nood-zaak. Pure nood-zaak om de wereldwijde problemen met onze huidige bronnen van energie op te lossen. Niet alleen zijn de gevolgen van de manier, waarop deze bronnen van energie worden geëxploiteerd te ernstig, zoals blijkt uit de wantoestanden die Shell veroorzaakt in Nigeria en waar desondanks de Nederlandse regering achter blijft staan, zie bijvoorbeeld het artikel: "Overheid kiest kant Shell in Nigeria" op de webplek "Nu.nl" (internetreferentie (22-11-12): http://www.nu.nl/politiek/2960050/overheid-kiest-kant-shell-in-nigeria.html), zoals blijkt uit de nog altijd voortwoekerende olie-ramp veroorzaakt door de B.P. in de Golf van Mexico, en zoals blijkt uit de nucleaire rampen in Chernobyl, Rusland en Fukushima, Japan. Maar ook zijn deze bronnen van energie en grondstoffen op internationaal niveau de reden voor vele oorlogen en op individueel menselijk niveau leiden ze tot veel onnodig armoede en leed, zoals de jaarlijks honderden mensen in Engeland, die omkomen van de kou, omdat zij zich geen energie voor warmte kunnen veroorloven vanwege de veel te hoge kosten. Waarom? Omdat deze energiebronnen in handen zijn van slechts weinigen, die er op kleinzielige wijze machtsspelletjes mee spelen.

Een verhaal over "een zeer lang geleden" en een verhaal over "nu"
Michael Tellinger (internetreferentie (14-11-12): http://www.michaeltellinger.com/index.php) kwam tijdens zijn lezing met twee belangrijke verhalen. Het eerste verhaal gaat over "een zeer lang geleden". Het tweede verhaal gaat over "nu".

Geluid, resonantie (weerklinken, nagalmen, meeklinken, echoën, een gedwongen trilling waarbij de aanstoot-frequentie dicht bij de eigenfrequentie ligt, resulterend in grote uitwijkingen, oftewel re-son-eren = her-geluid-en), daar begon deze tweede conferentiedag mee. In Tellinger's eerste verhaal speelt geluid een zeer belangrijke rol. Zoals hij zelf zegt: "Geluid is vrije energie". Geluid is te gebruiken als bron van energie. Sterker nog het gebruik van geluid en de geboorte van de mens zijn volgens hem totaal met elkaar vervlochten. Geen wonder misschien dat mensen spreken van de AUM, van het in leven gezongen zijn van de wereld en van "In den beginne was het Woord". Maar ik laat Michael Tellinger nu zelf aan het woord.

Eerst zijn verhaal over "een zeer lang geleden". Het speelt zich af in zuidelijk Afrika, hoewel er verbindingen zijn met geschreven bronnen in Soemerië. Wie zijn wij? Waar komen we vandaan? Waarom zijn we hier? Dat is "De Grote Menselijke Puzzle", waar een ieder mens zich voor geplaatst ziet. Geluid en resoneren liggen aan het begin van Michael Tellinger's verhaal. Ze liggen ook aan het begin van veel godsdiensten, religies en creatie-mythen en van hoger bewustzijn. De christenen kennen het als "Het Woord". De hindoeïsten kennen het als "Om". De Egyptenaren vertellen dat de wereld in leven is "Gezongen". Interessant is dat de christenen de zes dagen van de creatie kennen. De hindoeïsten spreken over de 6 aspecten van Om. En er is prake van de 6 aspecten van Het oog van Horus bij de Egyptenaren. Nikola Tesla zei: "De Aarde klinkt als een klok". Michael Tellinger stelt, dat wanneer je weet hoe het geluid van Gaia, de Aarde, werkt, je een ongelimiteerde bron van vrije energie hebt.

Geluid als bron van energie
Maar wat is geluid? En wat kun je met deze bron van vrije energie?
- Geluid kan water doen koken. Dit bewees Peter Davey. Hij creëerde een apparaatje, de "Sonic Resonance Boiler" (GeluidsResonantieKoker) dat met geluid bijvoorbeeld het water voor een kop thee kan laten koken. Op YouTube is de video "Peter Davey - Sonic Resonance Boiler" terug te vinden (internetreferentie (14-11-12): http://www.youtube.com/watch?v=tGT5PB733a0). Peter Davey wilde zijn geheim niet zomaar prijsgeven. Hij wilde eerst een fabrikant vinden, die het zou kunnen maken, zodat hij zelf er in voldoende mate voor zou worden gecompenseerd. Peter Davey is dood. Hij heeft niet kunnen profiteren van zijn vinding. Maar ook niemand anders op de wereld. Hierin zit een les. De les is: Geef vrij, wees niet hebzuchtig tot je sterft, zoals Peter Davey. Michael Tellinger vraagt zich nu terecht af: Is er geen enkele wetenschapper, die deze vinding kan namaken?

- Geluid kan objecten leviteren, laten opstijgen en zweven. Op het kruispunt van verschillende geluidsfrequenties kan levitatie plaatsvinden. Zie hiervoor bijvoorbeeld het videootje "Acoustic Levitation Chamber" (Akoestische LevitatieKamer) (internetreferentie (14-11-12): http://www.youtube.com/watch?v=94KzmB2bI7s).

- Geluidsfrequenties creëren patronen. Dit staat bekend als cymatics (cymatica): De studie van zichtbaar geluid en vibratie (internetreferentie (14-11-12): http://en.wikipedia.org/wiki/Cymatics). Een voorbeeld is het videootje "Sound Waves" (GeluidsGolven) op Youtube (internetreferentie (14-11-12): http://www.youtube.com/watch?v=s9GBf8y0lY0).

Terzijde. Een ander prachtig voorbeeld al daterend uit de jaren '60 van de vorige eeuw is te vinden onder de titel "Cymatics - Bringing Matter To Life With Sound (Cymatica - Materie tot Leven brengen met Geluid) (internetreferentie (14-11-12): http://www.youtube.com/watch?v=05Io6lop3mk&feature=related).

Terzijde. Geluid kan nog veel meer, zoals we weten. We kijken er mee in ons eigen lichaam door middel van echografie of echoscopie: "... een techniek die gebruikmaakt van geluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen en op grensvlakken tussen zachte en hardere structuren reflecteren." (internetreferentie (15-11-12): http://nl.wikipedia.org/wiki/Echografie). We componeren er de meest verbijsterende muziek mee van schitterende sonates tot rap-ritmische raps. En, misschien de meest belangrijke van alle mogelijkheden van geluid is dat, voor de meesten van ons, het hèt middel is tot communicatie met elkaar. Zo bestaat onze taal onder andere uit een enorme variatie aan klanken en geluiden.

Wat heeft dit alles te maken met oude beschavingen en de evolutie van bewustzijn? Volgens Tellinger zijn veel symbolen uit godsdiensten en religies op deze geluidsfrequentiepatronen, deze zichtbaar geworden geluiden, geïnspireerd en gebaseerd. Zo is er het kruis, dat volgens hem uit dit geluidsfrequentiepatroon voortkomt:

Dit geluidsfrequentiepatroon is onder andere het symbool voor het Soemerische kruis, wat staat voor de Heer van Licht. Het is ook het symbool voor het Koptische en het Paganistische kruis. Tellinger meent dat de pyramides resonantiekamers zijn. Geluid en licht werden door de pyramidebouwers gebruikt, waarbij licht waarschijnlijk werd gebruikt om de pyramides te activeren, om het geluid te activeren. Symmetrische interferentiepatronen zijn ook te vinden bij Stonehenge. Dit bouwwerk is al meer dan een miljoen jaar oud. Dat kan volgens Tellinger geconcludeerd worden uit de erosie van de stenen. Vandaag nog trilt en resoneert het en geeft daarmee energie. Een ander bouwwerk is gecreëerd door een moderne "levitator". De bouwer van wat bekend staat als "Coral Castle" (internetreferentie (14-11-12): http://coralcastle.com en: http://en.wikipedia.org/wiki/Coral_Castle) heet Edward Leedskalnin en het "KoraalKasteel" is te vinden in Homestead, Zuid-Florida. Niemand heeft nog kunnen achterhalen hoe hij het in zijn eentje heeft kunnen bouwen. Gemaakt van oolite, ook wel koraalsteen genoemd, weegt de grootste steen 27.000 kilo. Edward werkte 's nachts en in het geheim, niemand mocht toekijken als hij aan het werk was. Twee schoolkinderen zagen hem echter eens aan het werk. Zij beweerden dat hij twee "ijshoorns" in zijn handen had. Toen Michael Tellinger die vorm zag, begreep hij ineens waarom er in zuidelijk Afrika zoveel hoorn- of kegelvormige stenen werktuigen te vinden waren. Hij spreekt daarom nu over het "IcecreamCone Phenomenon" (IJsHoornFenomeen). In zuidelijk Afrika, zijn werk- en onderzoeksgebied, een gebied waarvan het huidig wetenschappelijke geloof is dat het door de geschiedenis heen dun bevolkt was, zijn niet alleen veel van deze stenen werktuigen te vinden, maar ook veel oude stenen ruïnes, waaronder stenen cirkels. Deze stenen structuren worden door de Grote-Stroom-archeologen vaak "veekraal van weinig historische betekenis" genoemd. Maar waarom heeft een heel dun bevolkt gebied dan zoveel van die "veekralen"? En waarom hebben die "veekralen" geen deuren, geen ingangen? Waarom zijn er wegen en kanalen, die alle "veekralen" met elkaar verbinden? En waarom zijn er zo enorm veel agrarische terrassen in dezelfde omgeving? In 1891 telde Theodore Bent 4.000 ruïnes. In 1994 telde Roger Summers er 20.000. Zelf telde Michael Tellinger er in 2007 100.000 plus. Maar met behulp van Google is die telling nu opgelopen tot 10.000.000. De agrarische terrassen beslaan duizenden kilometers. De oude wegen en kanalen zijn soms honderden kilometers lang. Er zijn geen alleenstaande ruïnes. Ze vormen samen één groot netwerk, één grid.

Waarom is dit alles hier? Waar hebben al deze ruïnes, of zoals Michael Tellinger ze noemt "zeer speciale veekralen", voor gediend? En wat is er met de mensen gebeurd, die hier leefden? Er is niets van hen terug te vinden.

Goud
Het is allemaal vanwege goud! In zijn voortdurend boeiende relaas legt Tellinger uit hoe het verhaal op de Soemerische stenen tabletten, kleitabletten, die vertellen over Enki en de andere goden, in zuidelijk Afrika heeft plaatsgevonden. Hier hebben de goden met de kleine "g", niet de "God" met de grote "G", die geobsedeerd waren met goud, ook wel bekend als de Annunaki en in de bijbel als Elohim, besloten om, uit overwegingen voor hun eigen veiligheid, een nieuwe soort te klonen. Het is volgens Tellinger het verhaal van de Soemerische koningen, dat in grove lijnen spreekt over hoe het koningschap vanuit de hemel neerdaalde op de Aarde en hoe volgens een koningslijst 8 koningen in totaal 222.600 of 241.000 jaren regeerden tot een grote vloed, door de Bijbel bekend als de zondvloed, alles overspoelde (internetreferentie (19-11-12): http://en.wikipedia.org/wiki/Eridu en: http://en.wikipedia.org/wiki/Sumerian_king_list). Hieronder staat deze lijst van 8 koningen:

Terzijde. De educatieve omroep R.V.U heeft in 2004 een prachtig programma over de Annunaki uitgezonden. Daarin vertelt Bram Vermeulen het verhaal van deze goden. Het is onder andere terug te vinden op YouTube onder de titel: "Bram Vermeulen in den beginne" (internetreferentie (14-11-12): http://www.youtube.com/watch?v=tsUS_Ox5GPA).

De AardeSplijter
Het is Enki, die volgens de Soemerische steentabletten de mens creëerde, om als slaaf te werken in de goudmijnen. Het is ook Enki, die een apparaat maakte, dat de AardeSplijter werd genoemd. Michael Tellinger heeft het fysieke bewijs gevonden van deze AardeSplijter, in zuidelijk Afrika. Overal waar steencirkels zijn in zuidelijk Afrika zijn goudmijnen in de buurt. Er zijn zeer oude mijnschachten gevonden. In de jaren '90 van de vorige eeuw vond De Beers een 7 kilometer diepe schacht. Hoe hebben mensen dit kunnen maken?

Er zijn zoals gezegd veel kegelvormige of ijspegelvormige stenen werktuigen gevonden. Deze blijken vervaardigd te zijn van een speciale steensoort, hornsfel genoemd, wat Duits is voor hoornsteen. Maar in Afrika wordt het ook wel belsteen genoemd. De steen klinkt namelijk als een bel als je er op slaat. De steen geleidt geluid. Het bestaat uit gemetamorfiseerd quartziet. Er worden ook andere ongewone stenen werktuigen gevonden, zoals de Heilige Steen, die er uitziet als een cirkelvormige steen met een rond gat in het midden, of, zoals Tellinger zegt, die eruit ziet als een torus, verwijzend naar de energietheorie van de torsievelden. Hij praat vervolgens over de meest belangrijke ruïne van allemaal, Adam's Kalender (internetreferentie (14-11-12): http://toolwielder.wordpress.com/2012/10/20/adams-calandar-stonehenge-the-hopi-medicine-wheel):

Volgens Credo Mutwa is het de "Geboorteplaats van de zon/zoon". Tellinger praat over het verband tussen Orion en Adam's Kalender. In bovenstaande foto-compositie gaat het daarbij om de vier bovenste stenen. De meest linkse steen is een voorstelling van de Egyptische god Horus. De drie stenen ter rechterzijde daarvan geven de positie weer, waar Orion in de tijd dat dit monument is gebouwd 's nachts exact boven de horizon verscheen. Er zijn verschillende dateringsmethoden toegepast om de oudheid van de kalender te bepalen. In de archaeoastronomie wordt het dateren van de oudheid van op astronomie gerichte monumenten gedaan aan de hand van de berekening van de stand van de sterren ten opzichte van de Aarde. Die stand van de sterren kan berekend worden voor elk moment in de menselijke geschiedenis en verder terug. Het moment dat de stand van Orion's riem overeenkomt met de drie rechtse stenen, geeft het datum-moment aan van de bouw van dit monument. In dit geval leek er sprake te zijn van een verkeerde uitlijning van de stenen op grond van een andere dateringsmethode, namelijk de datering van het monument aan de hand van de patinagroei op de stenen. Verweringspatina kan gebruikt worden voor datering, waarbij een getal van 1.000 jaar wordt gesteld voor 1 microscopische laag, aldus Tellinger. De stenen leken verkeerd uitgelijnd, tot men rekening hield met de "aardkorstverschuivingstheorie" van Charles Hapgood (internetreferentie (19-11-12): http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Hapgood).

Tellinger praat dan over het feit dat G.P.S.-apparaten storen binnen de stenen cirkels, maar zodra je er buiten bent weer normaal werken. Hij praat over een experiment met gemeten temperaturen op 300 meter diepte onder de grond, die buiten de cirkels geheel andere waarden vertonen dan er binnen, met verschillen van bijvoorbeeld 9,5 graden Celsius buiten de cirkel en 77 graden binnen de cirkel. En hij spreekt over anomalieën met geluidsfrequenties buiten en binnen de cirkels, waarbij er niet alleen aanwijzingen zijn dat de stenen cirkels zelf soms torusvormige energiestromen lijken te creëren, maar dat zij dat vandaag de dag nog altijd doen. Er zijn zowel horizontale als verticale energiestromen gemeten en Michael Tellinger meent dat op deze wijze het goud omhoog werd getransporteerd.


Links twee beelden uit de video "Sound Waves" (http://www.youtube.com/watch?v=s9GBf8y0lY0) en rechts twee voorbeelden van de steencirkels in zuidelijk Afrika (http://www.michaeltellinger.com/photos.php).

Hoe is de bevolking hier zo volkomen verdwenen? In de Soemerische steentabletten staat het, zowel als in de bijbel. Door een vloed. De bijbelse zondvloed. Waar zijn de goden heengegaan? Weer naar boven. Waar dienden de stenen cirkels, de wegen en de kanalen voor? Ze vormen één gigantisch energienetwerk van en met de Aarde zelf, wat door de goden, de Annunaki, de Elohim ondermeer gebruikt werd voor hun werkzaamheden om goud te delven. Tellinger ziet de stenen cirkels als de cymatische patronen van de Aarde. Hij gelooft dat ze te maken hebben met de AardeSplijter. Een apparaat dat hij vergelijkt met de Japanse Doodsstraal die in 1944 werd ontwikkeld en die ook werkte met geluid of microgolven. Volgens hem zijn de ijspegelvormige stenen en de Heilige Stenen frequentieomvormers, waarbij aan de ene zijde de ene frequentie naar binnen gaat en aan de andere zijde een andere frequentie naar buiten komt. Hetzelfde principe zou gelden voor de "ijshoorns", die Edward Leedskalnin gebruikte om zijn "Koraalkasteel" te bouwen. Tot slot trekt hij de vergelijking met de sinds 2009 gaande ontwikkelingen in de zogenaamde saser-technologie. Een technologie gelijk de laser-technologie, maar die niet met licht werkt (light - laser), maar met geluid (sound - saser). Tellinger ziet deze techniek als een her-ontdekking van de vrije energiebron geluid (internetreferentie (19-11-12): http://www.livescience.com/3705-sasers-sound-based-lasers-invented.html en: http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_amplification_by_stimulated_emission_of_radiation).

UBUNTU
Na dit verhaal over "een zeer lang geleden", vertelt Michael Tellinger zijn tweede verhaal, een verhaal over "nu". De verbinding tussen beide verhalen is gebaseerd op de term UBUNTU. Deze term staat voor de filosofie die elke zeer oude cultuur lijkt te hebben gevolgd: "If it's not good for everyone, it's no good at all" - "Als het niet goed is voor iedereen, is het helemaal niet goed". Als activist is Michael Tellinger verbonden aan de UBUNTU Liberation Movement, de UBUNTU BevrijdingsBeweging, die deze filosofie als basisregel toepast.

Terzijde. In zijn lezing spreekt de vroegere Canadese Minister van Defensie Paul Hellyer over deze zelfde filosofie (zie mijn artikel: "Terwijl de G20 viool speelt, brandt de planeet" (De Global B.E.M.-conferentie - Deel III)). Hij noemt het De Gouden Regel: "Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doet dat ook een ander niet" of zoals hij het zelf stelt: "To treat others as we ourselves would want to be treated." - "Laten we omgaan met anderen, zoals wijzelf willen dat er met ons wordt omgegaan." Een regel, die ik zelf altijd verwoord met: "Wat gij wilt dat U geschiedt, gun dat ook een ander."

De UBUNTU BevrijdingsBeweging stelt dat wij allen vrij geboren zijn. Maar: We mogen niet vrij overal rondlopen. We mogen niet vrij leven en wonen waar we willen. Business, zaken daar gaat alles om. Business: bezigheid, bezig zijn of Busy-ness: Druk bedrijvig, naarstig, rusteloos. De antwoorden zijn terug te vinden in onze taal zelf. We rennen bijvoorbeeld als idioten rond om een betaalde baan te vinden.

Geld, stelt Michael Tellinger, is kwaad-willend geïntroduceerd. Ingevoerd, als een middel, een werktuig voor slavernij. Geld komt niet voort uit een natuurlijke evolutie. Dat is een leugen. Geld bestaat uit lege beloften. Het bestaat niet. De goden met de kleine "g" gaven de heerschappij aan de koninklijke families en later werd geld uitgevonden. Thans bezitten de bank-families de Aarde. Zij beheersen onze regeringen en wij allen zijn hun slaven. Op dit moment is Michael Tellinger in een legale strijd verwikkeld om de banken in Zuid-Afrika ten val te brengen (internetreferentie (20-11-12): http://www.michaeltellinger.com/news.php en ondermeer: http://www.spectrumradionetwork.com/Archive/michael-tellinger-taking-on-the-south-african-bankers-mubuntu-contributionism.html).

Als dit lukt, zal dit wereldwijd kunnen plaatsvinden. Wat gaan we doen wanneer de banken vallen? We beginnen een nieuw systeem. Einstein zei ooit: "Waanzin is hetzelfde opnieuw en opnieuw doen en andere resultaten verwachten". Al 6.000 jaar wordt het experiment van de kapitalistische economie opnieuw en opnieuw gestart en elke keer faalt het opnieuw. En toch beginnen we datzelfde experiment steeds weer opnieuw. Dat is waanzin. Vanuit de Afrikaanse wortels is daarom het UBUNTU Contributionisme gestart (internetreferentie (15-11-12): http://www.ubuntuparty.org.za/p/home.html).

Het gaat om onze onvervreemdbare rechten. Het land, het water, de lucht, de luchtwegen, de mineralen en grondstoffen behoren aan de mensen, zijn van alle mensen. Ze zijn niet van de bedrijven. De regeringen staan echter niet ten dienste van de mensen. Maar (wij) de mensen staan ten dienste van hen. Met als gevolg dat bedrijven meer rechten bezitten dan levende, ademhalende mensen. Geld doet niets, het zijn de mensen die alles doen.

Wat is de oorsprong van geld? Dat is goud. Dat kan begrepen worden uit de Soemerische kleitabletten. Geld weerhoudt, verhindert het natuurlijke stromen van vrije energie.

Het UBUNTU Contributionisme staat voor: Geen geld, geen ruilhandel, geen koophandel, geen waarde verbinden aan, geen hiërarchie. Een ieder geeft vrij contributies, bijdragen aan en voor het grotere welzijn van een ieder in de gemeenschap. Waar en hoe kan dit gestart worden? We beginnen bij het ombouwen van boerderijen, dorpen, kleine steden tot zelfvoorzienende gemeenschappen. Wat nodig is zijn energie, water, voedsel, behuizing, kunst en recreatie. Kinderen volgen hun passies en leren door middel van praktisch onderwijs. Ze leren in de praktijk. En van Meester-leerkrachten, die door de mensen in de gemeenschap zelf worden aangewezen.

Michael Tellinger eindigt zijn lezing tenslotte met de uitspraak: Uit EENHEID komt ONEINDIGE DIVERSITEIT en OVERVLOED.

Terzijde. Hierna volgen twee gedachten van mij op het verhaal van "nu".

Diversiteit van leefgemeenschappen, wel of niet op basis van Eenheid
Hoewel groot voorstander van de filosofie van de UBUNTU BevrijdingsBeweging, wil ik als tijdelijk advocaat van de duivel over het idee van het ombouwen van boerderijen, dorpen, kleine steden tot zelfvoorzienende gemeenschappen toch wel enige aanmerkingen maken. Het idee van kleine, zelfvoorzienende en zichzelf-in-stand-houdende gemeenschappen is niet nieuw. Uit het verleden en nog altijd kennen we bijvoorbeeld alle kloostergemeenschappen en bijvoorbeeld de gemeenschappen gevestigd in de "Nieuwe Wereld" van Noord-Amerika, zoals die van de mormonen, de amish enzovoorts. En we kunnen stellen dat de menselijke geschiedenis precies daar is begonnen, met kleine gemeenschappen, vooral familie- en stamverbanden. We dienen ons te realiseren dat ook deze kleine, zelfvoorzienende gemeenschappen behalve voordelen nadelen hebben. Geen geld, geen ruilhandel, geen koophandel, geen waarde verbinden aan, geen hiërarchie zijn zeer belangrijke elementen om die nadelen te voorkomen. Evenals en vooral ook de regel dat een ieder vrij is contributies, bijdragen te geven aan en voor het grotere welzijn van een ieder in de gemeenschap. Zonder dergelijke regels zullen deze gemeenschappen al gauw gebaseerd zijn op andere, strakke en beperkende regels, van strakke godsdienst-, economische, politieke en racistische tot strakke sociale en zelfs ongeschreven en daarmee bijna onbewuste regels. In haar lezing geeft Catherine Austin Fitts bijvoorbeeld aan hoe "bewondering" één van de lijnen is, waarmee de "officiele" werkelijkheid strak in handen wordt gehouden (zie mijn volgende artikel: De (Totale) Werkelijkheid en de "Officiële" Werkelijkheid (De Global B.E.M.-conferentie - Deel II)). Bewondering is één van de ongeschreven regels, die bij kleine zichzelf-in-stand-houdende groeperingen tot de meest afschuwelijke gevolgen heeft geleid en blijft leiden. Iedereen kent die bewondering voor bijvoorbeeld sekteleiders. Kortom, de vrijheid van de individuele mens kan ook in een kleine, zelfvoorzienende gemeenschap op allerlei manieren beknot worden. In een kleinere gemeenschap is dit probleem van strakke regels beter in de hand te houden, maar zeker niet altijd te voorkomen. Een kleine groepering mensen is tenslotte even goed manipuleerbaar als een groot land, een unie van staten of zelfs een totale wereldgemeenschap. Er kunnen ook gemeenschappen ontstaan, die op roofzuchtige wijze parasiteren op andere gemeenschappen. De geschiedenis staat er bol van. En hoe verdelen zichzelf-in-stand-houdende leefgemeenschappen hun grondstoffen met andere zichzelf-in-stand-houdende leefgemeenschappen, die deze niet in de grond hebben?

Er zijn daarnaast letterlijk miljoenen ideeën, deel van de oneindige diversiteit, voor kleine, zichzelfvoorzienende gemeenschappen. In Noord-Amerika en elders zijn er al heel lang veel mensen, die zich "survivalists" (overlevers) noemen, en die eigen gebieden afrasteren en enorme hoeveelheden voedsel, wapens, werktuigen en bronnen van energie oppotten, gereed om elke andere mens te weren voor het eigen-belang en de eigen overleving. Er zijn ook de niet meer gebruikte raketsilo's en andere ondergrondse "steden", die speciaal gebouwd worden om miljonairs en miljardairs te beveiligen tegen... Wat? Momenteel springen er ook overal ter wereld nieuwe, kleine op zelfvoorziening gerichte gemeenschappen op als gevolg van de zogenaamde economische crisis.

In Griekenland is bijvoorbeeld een groepering jongeren een eigen onafhankelijke eilandgemeenschap begonnen, zie op YouTube "Young Greeks Create Self-reliant Island Society" (internetreferentie (19-11-12): http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R_96v72EgVE).

In Spanje is er het dorp "Marinaleda", dat trouwens al meer dan 30 jaar bestaat (internetreferentie (19-11-12): http://www.youtube.com/watch?v=Cvf4PEhSHJs&feature=player_embedded en: http://nl.wikipedia.org/wiki/Marinaleda).

In Nederland en Duitsland zijn initiatieven met strohuizen gecombineerd met "duurzaam, gemeenschappelijk en open" wonen (internetreferentie (19-11-12): http://www.strowijknijmegen.nl/visie en: http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3229327/2012/03/22/In-Nijmegen-doet-de-corporatie-zelfs-mee-aan-populaire-ecowijk-met-strobouw.dhtml).

Een al zeker 40 jaar oud idee is dat van de "Fietscirkel" (zie mijn artikeltje: "De Fietscirkel" of dom blijven doordenken en doorgaan? (internetreferentie: http://worldwidebeingfreewebsite.com/kapitaal%20extremisme%2015.htm).

Er zijn ideeën als die van Louis le Roy (internetreferentie (21-11-12): http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_le_Roy) en "Transition Towns Nederland" (internetreferentie (21-11-12): http://transitiontowns.nl).

En Gallifa, een Catalaans dorp heeft besloten om nog wel belastingen te betalen, maar niet meer aan de Spaanse staat (internetreferentie (23-11-12): http://www.niburu.nl/financieel/catalaans-dorp-betaalt-belastingen-niet-langer-aan-madrid.html).

Welke gemeenschap wordt gehonoreerd? Welke niet? Wie be-paalt en be-perkt dat? Eén groep(ering) mensen? Wat gaan we voor een Aarde krijgen? Op de ene plek de fantasie van de zelfvoorzienende gemeenschap "Technologie"?


Internetreferentie (06-07-11): http://progresscityusa.com/wp-content/uploads/2008/10/horizons-35.jpg

Op de andere plek de fantasie van de zelfvoorzienende gemeenschap "Natuur"?


Internetreferentie (06-07-11): http://drnorth.files.wordpress.com/2010/01/avatar_concept_art-3.jpg

De eerste vervuilt nog altijd de lucht, het water en het grondgebied van de tweede. En de tweede probeert elke vorm van technologie te voorkomen en af te breken en daarmee het idee van zelfvoorziening van de eerste uit te bannen.

In een enorme diversiteit van mogelijke, zichzelf-in-stand-houdende gemeenschappen zal sprake kunnen zijn van zowel "open" als "gesloten" gemeenschappen. Hoe verhouden dergelijke gemeenschappen zich tot elkaar, vooral als zij elkaar's directe buren zijn? En heel eerlijk, elke zichzelf-in-stand-houdende gemeenschap die het idee van naar de sterren gaan loslaat, zal mij niet als een lid ervan zien. Zo zullen vele, individuele mensen andere redenen hebben om niet aan een dergelijk systeem te willen meedoen. Kortom, zo eenvoudig als het lijkt, is het niet. Michael Tellinger stelt voor te beginnen bij het ombouwen van boerderijen, dorpen en kleine steden tot zelfvoorzienende gemeenschappen. Maar op basis van wat? Van ONEINDIGE DIVERSITEIT? Of van EENHEID?

Oneindige diversiteit is niet zo eenvoudig, wanneer er geen aantoonbare en afgesproken wereldwijde eenheid aan ten grondslag ligt. Een eenheid, waarin elke individuele mens zich kan vinden.

Wat dus, mijns insziens naast oneindige diversiteit nodig is, is een wereldwijde eenheid, een wereldwijde onderliggende eenheid, waarin die filosofie van UBUNTU uitgangspunt is. Een eenheid van waaruit we samen op wereldniveau voor en met elkaar de zekerheid kunnen opbouwen dat individuele mensen niet toch op allerlei plekken, in allerlei kleine gemeenschappen de slaaf van anderen worden. Die eenheid kan bestaan uit een gezamenlijke planetaire ethiek. Een ethiek waaraan elke zelfvoorzienende gemeenschap zich houdt. Daarnaast is een wereldwijd communicatiemiddel als het internet mijns insziens van essentieel belang. Een communicatiemiddel, welke alle zelfvoorzienende gemeenschappen met elkaar verbindt, om problemen, oplossingen, ideeën, gedachten en uitvindingen met elkaar te kunnen uitwisselen.

Kinderen zijn mensen
Michael Tellinger sprak ook over de passie van kinderen zelf om te leren. En over de passies van wat zij willen leren. De vrijheid van kinderen om dit te doen is een onderdeel van het UBUNTU Contributionisme. Daar sta ik zelf onmiddelijk voor 100% achter. Laat ik een aantal voorbeelden noemen, die bewijzen hoe jonge mensen zelf nadenken over hun eigen leven en hun eigen leefomgeving en ook over energie:

- Vier Afrikaanse meisjes, te weten: Duro-Aina Abedola, Akindele Abiola, Faleke Oluwatoyin (14 jaar) en Bello Eniola (15 jaar), hebben een systeem gemaakt dat zes uur lang elektriciteit kan opwekken uit één liter urine (internetreferentie (19-11-12): http://www.niburu.nl/innovatie/afrikaanse-tieners-presenteren-aggregaat-op-urine.html);

- In Tekos, Rusland hebben jonge mensen hun eigen school gebouwd onder leiding van de stichter Mikhail Shetinin. Catherine Austin Fitts haalde dit als voorbeeld aan in haar lezing. Er zijn geen volwassen leraren. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun onderwijs. Ze koken onder andere hun eigen maaltijden, doen administratief werk en schrijven hun eigen leerboeken. Ze leren zichzelf alles, wat ze in hun verdere leven nodig hebben (internetreferentie (19-11-12): http://www.deepsnowpress.com/school.htm en: http://loveforlife.com.au/node/5173);

- Dan is er de toespraak door de 12 jaar oude Victoria Grant uit Canada over het banksysteem (internetreferentie (15-05-12): http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Bx5Sc3vWefE);

- Er is de 19-jarige Aisha Mustafa uit Egypte, die een nieuw type van voortstuwing heeft uitgevonden voor de ruimtevaart (internetreferentie (04-06-12): http://www.digitaljournal.com/article/325785);

- En er is Kelvin Doe uit Sierra Leone, die op 13-jarige leeftijd al batterijen en aggregaten maakte uit materiaal dat hij opviste uit vuilnisbakken. Kelvin Doe, Self-Taught Engineering Whiz From Sierra Leone, Wows MIT Experts (Kelvin Doe, Autodidactisch Technisch Duivelskunstenaar Uit Sierra Leone Imponeert M.I.T. Experts) (internetreferentie (23-11-12): http://www.niburu.nl/innovatie/tiener-uit-sierra-leone-doet-experts-versteld-staan-video.html en: http://www.huffingtonpost.com/2012/11/19/kelvin-doe-self-taught-en_n_2159735.html).

Ik vraag mij vaak ook af of zogenaamde wonderkinderen wel zo wonderlijk zijn. Het overgrote deel van de kinderen en jonge mensen krijgt de kans niet om de restricties van het verplicht "groot te worden gebracht door klein te worden gehouden" te kunnen ontsnappen. Dat kind, die jonge mens, die die kans wel krijgt en daar iets mee doet, zal al gauw meer bijzonder lijken. Indigo-kinderen, kristal-kinderen, sterre(zaad)-kinderen (deze term vind ik altijd nog de meest merkwaardige, want letterlijk alle mensen zijn "zaad" van de sterren, dat is pure harde wetenschap). Ze zijn zo bijzonder niet. Behalve als her-ontdekking door de zogenaamd volwassen mens dat ook kinderen, hun eigen kinderen mensen zijn. Mensen in ontwikkeling. Ontwikkeling, die plaatsvindt van geboorte tot dood. Nieuwetijds-kinderen, ze zijn zo bijzonder niet, wanneer we inzien en begrijpen op welke manier de meeste kinderen, jonge mensen in de westerse wereld van meet af aan in een verplichte standaard levensloop worden gewrongen.

Kinderen worden zo, tot het moment van hun zogenaamde volwassenheid, buiten veel van wat er in hun eigen leefomgeving gebeurt gehouden. En de meesten van hen volgen net zoals het merendeel van de volwassen westerse mensen trouw de verplichte standaard levensloop, die "normaal" wordt geacht.

De westerse, menselijke ontwikkeling kent al sinds meer dan 100 jaar een verplichte, "normale", levensloop-standaard. Grof gesteld is dat de volgende: Tot plusminus 16 jaar is men kind en schoolplichtig. Vanaf ongeveer die leeftijd moet men werken tot plusminus 65-jarige leeftijd. Daarna wordt men, wat ik zelf al dertig jaar lang zo noem, in de prullenbak geworpen. Niet meer nodig, want niet productief. Maar niet productief voor wie?

Kinderen, mensen moeten dus eerst scholing volgen, die hen op een ingepaalde en ingeperkte wijze "productief" moet maken en nog verder "consumptief" dan ze al zijn. Gereed voor alles wat geld oplevert. Want dat is "normaal", dat is "veilig", dat is "zoals het hoort". Daarna volgt de periode, waarin de ontwikkeling van elke mens ten goede dient te komen aan een uiterst smalle weg, de weg van zoveel mogelijk "consumptief" en "productief" gedrag, de uiterst "smalle weg die naar de hemel leidt" van het zogenaamde eigen (afbetaalde) huis en de "gouden jaren" vanaf de pensioensgerechtigde leeftijd, een leeftijd die momenteel steeds verder weg wordt geplaatst, en tenslotte een extreem dure begrafenis. En als de mens het niet goed doet, dan komt hij in de "hel" van armoe, van slecht georganiseerde bejaardentehuizen tot verpleegtehuizen.

Tot slot
Beide verhalen van Michael Tellinger, dat van de "Historische Veekralen" en dat van UBUNTU Contributionisme, maken veel los om over na te denken en om aan te werken. Zijn tweede verhaal bewijst hoe mensen overal op Aarde hun energie willen steken in een leefomgeving, waarin elke mens niet alleen veilig is, maar ook vrij is om zichzelf van meet af aan te ontwikkelen en om uit die eigen vrijheid en ontwikkeling bij te dragen aan de filosofie: "Als het niet goed is voor iedereen, is het helemaal niet goed".

Laat niet het geluid van AardeSplijters, maar laat het geluid van UBUNTU wereldwijd doorklinken.


De websites van Kees Deckers
http://worldwidebeingfreewebsite.com/index.htm
http://www.xs4all.nl/~deckers0

TERUG NAAR ARTIKEL