PRINTBARE VERSIE

HET 9/11 DRAAIBOEK EN HET TIJDPERK VAN TERREUR

Door: ©Whitley Strieber

28 februari 2007

Vertaling: Paul Harmans

Voorwoord ufowijzer
Whitley Strieber is bekend vanwege zijn boeken die hij over het buitenaardse ontvoeringsfenomeen heeft geschreven. Hij is zelf ook vermeend slachtoffer van dat fenomeen en zegt er het volgende over: “De hele kwestie van vliegende schotels en buitenaardse wezens had mij altijd koud gelaten; ik beschouwde ze als verzinsels die eenvoudig te verklaren waren als gezichtsbedrog of hallucinaties. Maar wat ik hier van moest denken? De bezoekers marcheerden plompverloren het leven binnen van een onverschillige scepticus.” Voor meer info over Whitley zie de links onder dit artikel.


Whitley Strieber

Whitley Strieber
Ik moet toegeven dat ik diep geschokt ben door een verhaal dat vandaag op mijn website verscheen, en dat ging over het feit dat de BBC de instorting van het World Trade Center gebouw nr. 7 (WTC-7) 23 minuten eerder rapporteerde dan het werkelijk plaatsvond. Kort geleden kondigde de BBC aan dat het al haar 9/11 verslagen kwijt was, maar deze video kwam boven water. (De video kwam beslist niet door toedoen van de BBC boven water, ik denk dat Whitley de zaken door elkaar haalt. Kortgeleden dook deze video van de journaaluitzending van de BBC op, die een ander bij toeval had ontdekt, waarin men de instorting te vroeg aankondigde en toen onderzoekers navraag bij BBC deden om deze beelden te verifiëren met de originele banden in het archief van de BBC, kwam de BBC met de zeer onaannemelijke aankondiging dat men alle banden betreffende 9/11 kwijt was. Vert.) Ik bekeek de video en werd helemaal koud toen ik zag hoe hun reporter aankondigde dat WTC-7 was ingestort terwijl het gebouw achter haar nog duidelijk zichtbaar was, perfect in tact.

Welnu, waarom was dit niet gewoon een vergissing? CNN liet al geruchten rondgaan dat WTC-7 wellicht zou instorten een uur voordat dat werkelijk gebeurde. Maar het is duidelijk te zien dat de BBC journaliste iets afleest van een tekstscherm voor haar. Het is duidelijk dat ze iets las wat daarop was geschreven en ze niet zomaar een gerucht herhaalde. Met andere woorden: zij las een script en dat script was eerder op haar tekstscherm verschenen. En niet alleen dat, ze zat voor een raam waardoor we de live-beelden van het intacte WTC-7 konden zien.

Rood: een raamstijl en dat doet de beweringen van sceptici teniet dat het een videoscherm is.
Blauw: WTC-7 (de officiële naam daarvan is: Salomon Brothers Building).
Groen: om alle twijfel weg te nemen, het betreft hier een live uitzending.

Iemand schreef het script en deed dat terwijl WTC-7 recht overeind stond. Hoe wisten zij dat het zou instorten, zelfs als het onstabiel was en zelfs als er brand was in de kelder? Nee, de schrijver van het script dacht niet dat het gebouw was ingestort. Hij wist dat het ging gebeuren en de verklaring werd door een blunder te vroeg naar buiten gebracht.

De BBC journaliste draait zich tijdens de uitzending om naar het raam en zegt: “Zoals u achter mij kunt zien, het Trade Center brandt nog steeds, je ziet de grote wolken rook en as.” Nogmaals een bevestiging dat het geen beeldscherm is, maar live-beelden via een raam en rechts in beeld (rechterafbeelding) is duidelijk WTC-7 zichtbaar. Op de dag van de aanslagen was het uiterlijk van het gebouw voor de meeste mensen onbekend, vandaag de dag weten we allemaal hoe het eruit zag en valt het goed op in de beelden van de BBC.

Als de BBC niet al haar video-opnames van die dag was kwijtgeraakt, dan zou het gemakkelijker zijn geweest te geloven dat het een soort van vergissing was. Maar het idee dat een organisatie zoals de BBC, trots op de opnames die ze allemaal nog hebben, de meest historische beelden, ooit gemaakt, van een hele dag zou kwijtraken, is heel moeilijk te geloven. Het lijkt er meer op dat er iets met de beelden is dat ze liever begraven zien.

Uiteindelijk lijkt er in Amerika iemand wakker te worden en wordt de verbinding verbroken. Maar de boodschap is inmiddels duidelijk, iemand wist van te voren dat WTC-7 zou instorten en aangezien er geen vliegtuig was ingevlogen zoals bij WTC-1 en -2 en er slechts een paar kleine brandjes op twee of drie verdiepingen waren en het ook nog eens een gepantserd gebouw was, is de vraag terecht hoe men wist dat het zou instorten. Overigens laten de beelden van de instorting heel duidelijk zien dat het gaat om een gecontroleerde demolition en dat er dus explosieven geplaatst waren. Het plaatsen daarvan en de berekeningen waar ze moeten komen, kost een gespecialiseerd bedrijf op zijn minst een paar weken en dat het binnen een paar uur (op de middag van 9/11) zou zijn gedaan is de grootst mogelijk onzin!

En inderdaad, dat is er.

Ik heb al langgeleden de Amerikaanse media als een verloren zaak gezien. Dank God dat we Internet hebben, want de Amerikaanse pers bestaat eerlijk gezegd slechts uit een stelletje hoeren. Ik besteedde gisteren 45 minuten aan CNN Headline News, wachtend op nieuws over Iran. 31 minuten van die uitzending werden gespendeerd aan de dood van Anna Nicole Smith en de rest was flauwekul.

De Pravda deed het in de hoogtijdagen van de Sovjet Unie beter. Die krant nam ten minste geen loopje met de intelligentie van haar lezers, ze verveelde hen enkel met de duidelijke leugens. De Amerikaanse media gaat nog een stapje verder door het echte nieuws te negeren en alleen het domme spul te brengen. En de kranten die het beter zouden moeten doen, zoals de New York Times, beweren al sinds de moord op Kennedy dat er in dit land geen samenzweringen bestaan. Omdat wat lijkt op een bijna geheel surrealistisch geloof dat mensen in onderlinge samenwerking geen slechte dingen kunnen doen, misten zij Watergate. En ze missen 9/11 ook. Dat doen ze allemaal en uiteindelijk zullen ze allemaal door het volk in de steek gelaten worden, vanwege hun stilzwijgen en hun weigering te onderzoeken en als gevolg van hun leugens, uitgesproken zonder woorden, betreffende wat eruit begint te zien als een vernietigende en wijdverspreide samenzwering tegen de levens van duizenden mensen, tegen de Westerse beschaving en tegen de menselijke vrijheid tot op het diepste niveau.

Vandaag de dag wordt letterlijk elke straat in Engeland door een video bespied en er is in het parlement een wet in de maak die het maken van publieke foto’s moet verbieden. Kun je je dat voorstellen, dat je buiten niet meer een foto mag maken? Wat een achterlijk gedoe is dat, wat een krankzinnigheid? Maar het is echt en het eindigt echt niet in Engeland. Afgelopen oktober, zonder debat en in het holst van de nacht, werd de president de macht gegeven, via een tekst die verborgen zat in het begrotingswetvoorstel, om het leger als politiemacht in te zetten en de nationale garde in te zetten zonder de gouverneurs te raadplegen. Met andere woorden, de politiewet van 1878 en de oproerwet van 1807 werden zonder beraadslagingen geschonden en er werd door de Amerikaanse pers geen woord over gesproken of geschreven.

Het moet gezegd, de New York Times pikte het verhaal recentelijk op, ze bracht een verslag van deze gebeurtenis op 19 februari (2007), vele maanden nadat het plaatsvond. Maar waarom dat wachten? Deze twee wetten zijn de hoekstenen van de Amerikaanse vrijheid, maar ze zijn op bevel verdwenen, opgeofferd aan wat nu lijkt op een zelf gegenereerde oorlog tegen het terrorisme, waarvan het doel niet duidelijker kan zijn: het is namelijk niet om ons te beschermen, het is om ons onze vrijheid af te nemen en dit land om te vormen tot een dictatuur en haar kleine zusters Engeland en Australië zitten bij de koop inbegrepen.

De schaal waarop dat gebeurt is beangstigend. Als de BBC een script voorlas, zoals het wel moet zijn, dan lazen zij allemaal scripts voor en niet één journalist en niet één redacteur is daarover naar voren gekomen en er is niet één glimp van een aanwijzing in het rapport van de 9/11 commissie dat zoiets mogelijk is gebeurd.

En toch, men kan niet ontkennen dat er een substantiële handel op de beurs was in putopties bij de verzekeringsmaatschappijen en vliegmaatschappijen voorafgaand aan 9/11 en dat een deel van deze handel was te herleiden naar individuen die verbonden waren aan de CIA, zoals Jim Marrs vertelt in ‘Terror Conspiracy’.

Men kan ook niet ontkennen dat Condoleezza Rice voor de 9/11 commissie getuigde dat de National Security Council door de aanslagen overrompeld was. Zelfs na de 11 waarschuwingsmemo’s die de FAA haar daarover had gezonden toen ze nog voorzitter was?

Hoe lang kan dit nog doorgaan? Hoeveel kunnen wij nog hebben? Ik vind het volslagen bizar dat de conservatieven niet zwaar beledigd waren over de opoffering van de politie- en de oproerwet en de aanval op de verweerschriften en wat te denken van het massale gebruik van marteling en wreedheid als een zaak van nationale politiek.

Whitley Strieber gaat op dezelfde voet nog een stuk verder, maar het is duidelijk dat ook hij zich afvraagt wie de werkelijke opdrachtgevers van de aanslagen op 9/11 waren. Hij sluit zijn artikel af met het volgende:

Dus, hebben wij een vrije media? Natuurlijk niet. En zij zullen doorgaan met het dansen naar de pijpen van hen die aan de macht zijn, dat zullen zij zeker doen.

De hedendaagse situatie is gevaarlijk. Het is zeer gevaarlijk. Een paar dagen geleden kondigde de president van Iran aan dat zijn land niet zal stoppen met het kernwapenprogramma. Bepaalde elementen in het Midden Oosten dreigen met verwoestende represailles als Iran wordt aangevallen. Als het wordt aangevallen en de aanval gebeurt met kernwapens, dan ben ik bang dat wij in de Verenigde Staten een kernaanval kunnen verwachten, door middel van een bom of bommen die geplaatst zijn, of met toestemming zijn geplaatst door de vijanden van onze natie, vijanden waarvan ik denk dat ze dichter bij huis zijn te vinden dan u denkt.

Als u wilt weten wat er daarna te gebeuren staat, welnu, ik raad u aan daarvoor het script te lezen.

Nawoord ufowijzer
Wat Whitley volgens mij bedoelt, is dat je jezelf op de hoogte moet stellen van de feiten en de bewijzen rondom 9/11 die aantonen dat enkele Amerikaanse elitegroeperingen de drijvende kracht achter de aanslagen waren en wat hun exacte beweegredenen daarvoor waren en wat ze uiteindelijk willen met niet alleen Amerika, maar met de gehele wereld. Ga op zoek op Internet naar die feiten en bewijzen en denk niet dat je het zo wel weet, dat het allemaal onzin is en het slechts samenzweringstheorieën zijn. Er is iets heel groots aan de gang en wij als volk staan erbij en kijken ernaar en we hebben het niet door of we willen het niet weten. Geloof Whitley en mij niet op ons woord, maar doe net als al die anderen die uiteindelijk de waarheid achter 9/11 ontdekten, ga op onderzoek uit en laat je overtuigen door de feiten!

Het UFO-fenomeen wordt door niet één krant of tv-station serieus genomen, geen enkele universiteit geeft er een volwassen antwoord op en toch is het een fenomeen dat het waard is om bloedserieus genomen te worden, dat weten wij als UFO-gemeenschap maar al te goed. Wij weten als geen ander dat de media en de universiteiten in het geval van UFO’s voor de veiligste opinie kiezen en dat is een volmondig ontkennen en kiezen voor de kant van macht van de regeringen en het bedrijfsleven. Zou dat in het geval van 9/11 niet net zo kunnen zijn?

Alles wat er mis is met 9/11: www.waarheid911.nl

Meer over Whitley Strieber op ufowijzer: Whitley Strieber


9/11 PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen