PRINTBARE VERSIE

BOEK LINKT UFO’s AAN NUCLEAIRE RAKETTEN

Robert Salas reageert op misleidend artikel

Door: Robert Salas

Donderdag 4 september 2008

© Copyright 2008 Robert L. Hastings. All Rights Reserved

Vertaling: Dorine Boontje

(http://www.bbhetoudediep.nl)

Bron: http://www.theufochronicles.com

Website Robert Hastings: http://www.ufohastings.com


Editors opmerking: Onlangs is een artikel genaamd: ‘Boek linkt UFO’s aan nucleaire raketten’ verschenen in de Albuquerque Journal, geschreven door een hoofdjournalist met de naam John Fleck. Zoals zo vaak het geval is, was de verslaggever onwetend over het onderwerp en deed duidelijk geen moeite zijn huiswerk te doen. Robert Hastings verbetert in zijn weerwoord (zie: VERSLAGGEVER DWARS GEZETEN DOOR UFO DEBUNKERS)
plichtgetrouw de onjuiste uitspraken van John Fleck. Ooggetuige Bob Salas doet hetzelfde in onderstaand artikel gezien vanuit zijn perspectief. FW.


Robert Salas

In het artikel: ‘Boek linkt UFO’s aan nucleaire raketten’ vertrouwt Fleck op twee zogenaamde experts om het voortreffelijke werk van Robert Hastings in diskrediet te brengen. Elke advocaat kan je vertellen dat wanneer je met de juiste ‘expert’ komt, je elke conclusie kan krijgen die je wilt. In dit geval zijn noch Kingston George, noch James Oberg experts wat betreft UFO’s omdat er geen expert zijn in het onderzoek naar dit fenomeen. Ze zijn zelfs niet erg deskundig over wat ze bekritiseren. Oberg verklaart dat de evenementen beschreven in het boek een logische, prozaïsche uitleg hebben.

Ik ben één van de getuigen beschreven in dat boek UFOs and NUKES. Ik heb gedurende ruim 12 jaar bewijs verzameld van de gebeurtenissen met UFO’s die nucleaire raketten onklaar maakten, iets wat in 1967 gebeurde op de luchtmachtbasis Malmstrom, zodat ik kan bewijzen dat ze geen logische of prozaïsche uitleg hebben.

Als Oberg verder verklaart dat de overkoepelende geheimhouding, waarmee de algemene storingen met nucleaire wapens zijn omgeven, heeft gezorgd voor onzekerheden waardoor vandaag de dag UFO-beweringen worden verzonnen, dan heeft hij dat gewoon mis. Hij heeft het fout omdat het geleverde bewijs in mijn boek Faded Giant staat. In de Malmstrom zaak hebben mijn collega-schrijver James Klotz en ik 13 jaar geleden al deze ‘overkoepelende geheimhouding verklaring’ verworpen omdat we documentatie hebben bestudeerd, verkregen via de Freedom of Information Act, en veel werk hebben gemaakt van het contact zoeken met getuigen en het onderzoeken van hun verklaringen.

Ik weet dat Hastings ook onvermoeibaar heeft gewerkt aan het vergaren en bevestigen van het materiaal voor zijn boek. Het bewijs is er, mits daar nauwgezet en met open geest naar wordt gekeken. Het bewijs in beide boeken is van de soort die geldig is in elke rechtbank. Het bewijs is afkomstig uit verifieerbare documenten en van geloofwaardige getuigen. Het is misschien niet het bewijs dat men zou willen, maar het is echt en zeker genoeg bewijs om deze claims serieus te nemen. Het is gemakkelijk voor sceptici om te generaliseren en dit fenomeen te ontkennen zonder het gegeven materiaal te bekijken.

Voor zijn boek heeft Hastings een gedegen onderzoek gedaan naar Kingston George’s onderzoeken betreffende het Big Sur incident (De raketkop die door een UFO van een nucleaire raket werd geschoten, iets dat werd gefilmd door professor Robert Jacobs. Vert.) Hastings laat duidelijk zien dat George flinke fouten heeft gemaakt bij die onderzoeken. Het is jammer dat Mr. Fleck ervoor gekozen heeft hetzelfde aan te nemen als George en Oberg zonder de details te bestuderen.


Documenten: http://aboutfacts.net/UFOsDocs8.htm

Nog veel meer getuigen: http://www.nicap.org/babylon/missile_incidents.htm

Over de locaties: http://www.siloworld.com

Website Robert Hastings: http://www.ufohastings.com./index.html

Boek UFOs and Nukes kopen: http://www.ufohastings.com./BookPage.html

Boek Faded Giant kopen: http://www.amazon.com/Faded-Giant-Robert-Salas/dp/1419603418

 

VERSLAGGEVER DWARS GEZETEN DOOR UFO DEBUNKERS oktober 2008 Op 11 augustus 2008 was ik bij Albuquerque Journal verslaggever John Fleck om te praten over mijn uitgebreide onderzoek over nucleaire wapens gerelateerd aan UFO-activiteit en de publicatie van mijn 600 bladzijden grote boek: ‘UFOs and Nukes: Extraordinary Encounters at Nuclear Weapons Sites’. (UFO’s en Kernraketten: Buitengewone Ontmoetingen op Nucleaire Wapenlocaties.) De laatste 35 jaar heb ik bijna 100 voormalige of gepensioneerde personeelsleden, betrokken bij de nucleaire wapens van de Amerikaanse luchtmacht, geïnterviewd, inclusief lanceringsofficieren, richtingsofficieren, onderhoudspersoneel en veiligheidsmensen.

'LIKE A DIAMOND IN THE SKY' oktober 2008 Robert Hastings: Het volgende verslag is buitengewoon. De bron is zeer betrouwbaar en de betekenis van het incident vanzelfsprekend. Eenvoudig gezegd, dit geval valt onder de meest fascinerende zaken die ik gedurende mijn tientallen jaren van onderzoek naar UFO-waarnemingen waarbij kernwapens zijn betrokken ben tegengekomen.

GETUIGENIS ROBERT SALAS Hij getuigt over een UFO-incident op de morgen van 16 maart 1967 waarbij op twee lanceerinrichtingen 16 atoomraketten tegelijkertijd op non-actief gingen, terwijl de beveiliging UFO’s boven de lanceerinrichtingen waarnam. De beveiligingsmensen konden deze objecten niet identificeren ondanks dat ze ongeveer 10 meter van hen af waren.

PROFESSOR ROBERT JACOBS GETUIGENIS Professor Jacobs is een gerespecteerde professor aan een grote universiteit in de Verenigde Staten. In de jaren zestig was hij in dienst van de luchtmacht. Hij was de dienstdoende officier optische instrumenten en zijn werk was het filmen van de proefnemingen van de ballistische raketten die gelanceerd werden vanaf de Vandenberg luchtmachtbasis in Californië. Gedurende een test in 1964 van de eerste raket die ze filmden, legden zij de beelden vast van een UFO die naast de raket meevloog.


UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen