PRINTBARE VERSIE

PROFESSIONAL SCEPTICS GROUP PROVES UFO’s REAL!

By Michael Horn

Overgenomen en vertaald uit UFO Magazine uitgave maart 2004 door Paul Harmans


EEN PROFESSIONELE GROEP SCEPTICI BEWIJST DAT UFO’s BESTAAN!

Organisatie verwacht het intrekken van lasterlijke beweringen en het uitkeren van een beloning van $1.000.000 aan een Zwitserse man.

Los Angeles – Het was slechts een kwestie van tijd eer er een doorbraak zou worden bereikt in de bevestiging van het bestaan van niet-aardse UFO’s, maar het is welhaast zeker dat niemand had gedacht dat het op deze manier zou gebeuren. Ondanks het bevestigende bewijs in de laatste halve eeuw, hebben de leidende figuren en manipulatoren van de publieke opinie in de media en in regerings- en wetenschappelijke kringen, tezamen met professionele sceptici en debunkers, een serieuze discussie verwaarloosd en alle bewijs van tafel geveegd als twijfelachtig en gebrekkig.

Lasterlijke beweringen?
Een speciaal mikpunt, al meer dan 25 jaar aan de top van de lijst van sceptici en debunkers, zijn de beweerde contacten van een Zwitserse man, Billy Meier. Meier beweert dat zijn contact met buitenaardse wezens in 1942 begon, toen hij vijf jaar oud was en zegt dat die contacten meer dan zestig jaar lang plaatsvonden en zelfs vandaag de dag nog voorkomen. Maar de sceptici bestempelen Meier en zijn bewijs als frauduleus en beweren dat hij zijn 35mm foto’s en 8mm filmfragmenten heeft vervalst. Hij zou dit bedrog in het midden van de jaren zeventig volbracht hebben door gebruik te maken van modellen of door middel van een niet bekende vorm van special effects.


Billy Meier

Professionele sceptici zoals die van de internationale organisatie ‘CFI’, de sceptische goochelaar ‘The Amazing Randi’ en de sceptische wetenschappelijke schrijver Michael Schermer hebben lang vooraan gestaan bij hen die Meier beschuldigden van het vervalsen van zijn fysieke bewijs, dat onder andere bestaat uit video en geluidsopnamen en monsters van metaallegeringen.

De aanhangers van Meier zeggen dat deze sceptische beweringen weerlegd worden door de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar Meiers bewijs door experts van JPL, IBM, USGS en Nippon TV en door de special effects expert Wally Gentleman, bekend van zijn bijdrage aan Stanley Kubrick’s: ‘2001’ en andere films. Zij beweren ook dat al het bewijs van Meier nog steeds niet is na te maken zelfs niet met de techniek van vandaag de dag.

De uitdaging
Om de zaak nu eens definitief op te lossen werden begin februari 2001 een aantal van de meer dan 1200 foto’s en acht filmfragmenten van Meier voor een analyse aan de onderzoeker Vaughn Rees van CFI West (te Los Angeles) overhandigd. De specialist Rees concludeerde vervolgens dat het allemaal eenvoudig na te maken vervalsingen waren en dat de twee lichten die men beurtelings kan zien opflitsen vanuit twee verschillende delen van de UFO - in de film: ‘Hasenbol’ gemaakt op 18 maart 1976 www.figu.org/us/ufology/videos.htm - simpelweg het effect zijn van het feit dat Meier de film met een speld heeft bekrast.


Vaughn Rees

Mr. Rees ging ermee akkoord zijn beweringen te staven door één van Meiers foto’s en het filmfragment met de lichtflitsen (wat het gemakkelijkste fragment was omdat er zich geen andere objecten in bevonden) te dupliceren. Mr. Rees verklaarde dat hij reeds over een 35mm camera beschikte en wist waar hij een 8mm filmcamera kon verkrijgen. Zijn werk werd niet geacht exact tot in detail overeen te komen met dat van Meier, maar wel met een overtuigende overeenkomst in kwaliteit.

Na twee maanden had Rees nog niets waarmee hij zijn beweringen kon staven en in mei 2001 werd hem voorgesteld om dan maar high-tech apparatuur te gebruiken om zijn belofte waar te maken, zoals computers, special effects, Photoshop, enz. Hem werd ook in overweging gegeven dat, als hij sportief was, hij slechts één hand zou gebruiken omdat Meier iemand is die een arm mist.

De resultaten
Twee jaar later werd Rees op een UFO-conferentie geconfronteerd met zijn verzuim de belofte na te komen. Zijn antwoord was dat hij nog steeds geen toegang had tot een foto-ontwikkellaboratorium. Iets waartoe Meier nooit toegang had gehad, die stuurde zijn films naar een locale fotohandelaar om ze daar te laten ontwikkelen en afdrukken. Mr. Rees werd er aan herinnerd dat hij desnoods high-tech apparatuur mocht gebruiken en misschien had hij dat al gedaan in een poging zich er vanaf te maken? Als vergelijking: in een periode van twee jaar had Meier, met één hand, honderden foto’s geproduceerd en de niet gehandicapte en technisch gewiekste Mr. Rees niet één.

Nu zijn er drie jaar verstreken en Mr. Rees heeft nog steeds niet één foto of film geleverd om zijn beweringen waar te maken. In een periode van drie jaar had Meier bijna duizend foto’s gemaakt en in een periode van ongeveer 12 maanden een half dozijn 8mm films en dat allemaal door gebruik te maken van slechts één hand! Een vergelijkbaar aantal van dergelijke type films, van dezelfde kwaliteit, gemaakt door een particulier in de jaren zeventig (en misschien zelfs in elke andere tijdsperiode) zou respect afdwingen, maar een speurtocht op Internet onthulde dat er geen van dergelijke prestaties, professioneel of anderszins, bestaan.

Dit is voor het eerst in de geschiedenis dat sceptici zich ten doel stelden de juistheid aan te tonen van een vermoedelijke vervalsing en eindigden met het bewijs dat het juist wel authentiek is. En in dit geval is dat wat zij bewijzen ongetwijfeld de meest feitelijke en meest belangrijke gebeurtenis in de menselijke geschiedenis: het bestaan en het contact met buitenaardsen.

Wat de integriteit verlangt
De professionele sceptici in de Billy Meier zaak hadden allerlei bizarre concepten en theorieën bedacht waarop hij het bewijs vervalst zou hebben. Maar toen zij uitgedaagd werden hun beweringen te bewijzen, hebben zij herhaaldelijk gezegd dat het niet hun taak was om de vervalsingen te dupliceren, ondanks dat de wetenschappelijke methode een dergelijke handelwijze vereist.

Hun tijd van vrije en onverantwoorde aanvallen op Meier was over toen Mr. Rees en CFI-West volslagen en absoluut faalden in het waarmaken van de uitdaging die men uiteindelijk had aangenomen. Door deze gang van zaken bewees men dat Meier’s UFO’s werkelijk bestaan en dat hun beweringen ongefundeerd en lasterlijk waren.

Ondubbelzinnige, publiekelijke herroeping en verontschuldigingen van CFI West, Vaughn Rees, Randi, Michael Schermer, etc. zijn nu verschuldigd aan Meier. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan karaktermoord, laster, valselijk beschuldigen en het meest onzorgvuldige en laagst wetenschappelijk denken dat je je kunt voorstellen. Het is nu absoluut de verantwoordelijkheid van alle sceptici die geld ter beschikking hebben gesteld voor het bewijs van ‘paranormale’ fenomenen, dit aan Meier en zijn organisatie zonder winstbejag (FIGU in Zwitserland) over te maken. En dan speciaal het bod van $1.000.000 van Randi voor het bewijs van het beschikken over paranormale gaven dat meer dan bevestigd is en nu dus uitgekeerd moet worden.

De integriteit verlangt dat zij nu hun beloftes nakomen. Er kan absoluut geen argument, discussie en twijfel meer bestaan, speciaal niet als men de hopeloze en falende pogingen van de beschuldigende sceptici zelf in ogenschouw neemt, met alle hun ter beschikking staande uitrusting, hun afkrakende houding en het falen in het dupliceren van Meier’s verbazingwekkende bewijs. Nu is het tijd om te erkennen dat de meest belangrijke gebeurtenis in de menselijke geschiedenis is voorgevallen en te onderzoeken wat het voor ons betekent.

Aanvulling
Hoewel de sceptici een onverwachte bijdrage hebben geleverd in het bewijzen van wat bekend is geworden als de ‘Meier contacten’, is het in werkelijkheid slechts het topje van een solide ijsberg aan onweerlegbaar bewijs dat verre ligt van redelijke twijfel.

Beroemd sterrenkundige bevestigt aanvullend bewijs
In april 2003 presenteerde de voorzitter van de sectie Astronomie aan de universiteit van Cornell gedocumenteerde specifieke informatie over Jupiter, haar ringen en haar manen die al in oktober 1978 gepubliceerd was door Meier, vijf maanden voordat de Voyager sonde deze feiten fotografeerde en de informatie naar de aarde zond. Toen Dr. Veverka het bewijs werd getoond dat Meier - eerder dan de officiële kennis daarvan in maart 1979 - de maan Io beschreef als het lichaam in ons zonnestelsel met de meeste vulkanische activiteit, was hij eerlijk en oprecht en zei: “Als hij dat drie of vijf maanden eerder al vertelde, dan kan ik niet anders zeggen dan dat hij het juist had.”

Meier documenteerde ook het feit dat Jupiter ringen had, beschreef de chemische samenstelling van de oppervlakte van de planeet, de kleur van haar manen, Io’s gladde oppervlak en Europa bedekt met een ijskorst. Maar nog verbazingwekkender was het feit dat Meier accuraat de samenstelling van de beide ringen van Jupiter beschreef, 20 jaar voordat wetenschappers van Cornell in 1998 hun conclusies openbaar maakten!

Accuraat voorspelde informatie
In februari 1995 publiceerde Meier een uitgebreid document van een enorme complexiteit waarin hij de mogelijkheid voorspelde van enkele toekomstige gebeurtenissen. In september 2001 werden delen van die informatie opgenomen in het boek: ‘And Yet They Fly!’ geschreven door Guido Moosbrugger, een voormalige Oostenrijkse schoolmeester en grootste aanhanger van Meier gedurende 25 jaar.

De volgende zeven voorspellingen (opgetekend op pag. 347 en 348 in ‘And Yet They Fly!’) hebben zich recentelijk voorgedaan en praktisch in de volgorde die Meier voorspelde.

1. De strijd om of de aanval op (Irak) door de Amerikaanse president. Meier gebruikte zelfs het woord ‘stun’ toen hij zei dat de strijd: ‘stun the entire world’. Stun is een acroniem voor de term: ‘shock’ die gebruikt werd door de Amerikanen als: ‘shock and awe’.

2. Meier voorspelde correct de plotselinge toename van beroering en geweld onder de Islamitische fundamentalisten.

3. Meier voorspelde de verspreiding van Aids, welke inderdaad zeer wijdverspreid voorkomt.

4. De gekke koeienziekte is inmiddels overgesprongen naar andere dieren en mensen zoals Meier voorspelde.

5. Meier vertelde dat een nieuwe ziekte en epidemie zou verschijnen en het was SARS dat opkwam.

6. Zijn waarschuwing aangaande een vernieuwde dreiging van chemische oorlogsvoering is nu meer in het nieuws dan ooit.

7. Meier waarschuwde specifiek voor een mogelijk ongeluk, een ongeluk dat volgens hem voorkomen kon worden en kon plaatsvinden in de kerncentrale nabij Lyon, Frankrijk. Die noodsituatie en de tijdelijke sluiting van die exacte centrale deed zich voor op 12 augustus 2003.

Welnu, als u denkt dat hij, tegen alle redelijke verwachtingen in, geluk had of dat het toeval was, neem dan onderstaande punten in overweging met de wetenschap dat hij ze allemaal juist had:

1. Het exacte land en de leider (uit honderden) die een ongelofelijke aanval zullen beginnen en een synoniem voor de term die feitelijk gebruikt gaat worden door de leider van dat land. (Onmogelijk vooraf in te calculeren.)

2. De exacte religieuze groepering (uit duizenden) die zal reageren met een eigen aanval.

3. De exacte ziekte (uit duizenden) die zich wijd zal verspreiden onder de mensheid.

4. De exacte dierenziekte (uit duizenden) die zal overspringen op andere diersoorten en de mens.

5. De onverwachte verschijning van een nieuwe ziekte en epidemie.

6. De exacte soort wapens en oorlogsvoering die een nieuwe dreiging zullen oproepen.

7. De exacte locatie (uit 436) en het type faciliteit (uit verschillende) die een bijna ongeluk zal hebben.

Als dit niet wordt gekwalificeerd als een zuivere demonstratie van bovennatuurlijke of paranormale begaafdheid, dan zal niets dat doen. En het overstijgt verre de redelijke eisen voor het binnenhalen van de financiële beloning die is beloofd voor een dergelijke demonstratie. Toch is dat nooit het doel geweest van Meier’s roeping. Het is slechts een passende oplossing voor hen die hem lang beschuldigd hebben als vervalser, die zogenaamd uit was op niet-bestaand en onbewezen financieel gewin. Zij hebben nu de mogelijkheid hem te belonen, niet alleen voor zijn bekwaamheden, maar ook voor het lijden hem aangedaan door deze dwazen en hun belastering gedurende lange tijd.

Voor hen die niet op de hoogte zijn van de karaktermoorden op Meier: Meier heeft zich weten te handhaven ondanks 19 (gedocumenteerde) feitelijke pogingen tot karaktermoord.

De geluidsopname
Tot slot, de sceptici (en anderen die het hebben geprobeerd) zijn niet in staat gebleken de geluidsopname die Meier van een UFO maakte te reproduceren. Hij gebruikte slechts een cassetterecorder in een open veld onder het toeziend oog van 15 getuigen. Er staan 32 gelijktijdige frequenties op, 24 daarvan in het hoorbare en 8 in het onhoorbare bereik. Tot op de dag van vandaag zijn die niet te reproduceren, zelfs niet met de nieuwste synthesizers, laat staan met enkel een cassetterecorder buitenshuis.

Je kunt een paar seconden durend deel van het geluid beluisteren of downloaden op: http://www.figu.org/us/ufology/beamship_sound.htm Je kunt er zelf mee experimenteren en je kunt meer gegevens vinden over de Meier contacten op de volgende website: http://www.theyfly.com

(Het downloaden van het geluid is waarschijnlijk niet mogelijk, mij en enkele anderen lukt het althans niet. Het geluid is online wel te horen met het programma: real player. Vert.)

De meest belangrijke gebeurtenis in de menselijke geschiedenis
Nu de authenticiteit van de Meier contacten is bewezen kunnen we beginnen met het onderzoeken van de informatie en de ware betekenis achter de meest belangrijke gebeurtenis in de menselijke geschiedenis.

Aanwijzing: het heeft te maken met onze overleving in de toekomst.

Website van Billy Meier: http://www.figu.org

UFO's