PRINTBARE VERSIE

HIGH TECH IN DE OUDHEID

Lezing: Dr. Bert Thurlings

Afbeeldingen © Bert Thurlings

Bespreking: Paul Harmans

http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/Viewer/?peid=e7ef6d3c5dfa415bbe77e5692d0b872e


Hoogstaande kennis
Even iets anders dan UFO’s, hoewel het er misschien toch wel iets mee te maken kan hebben, maar dat is natuurlijk niet zeker. We weten dat de antieke beschavingen zoals de Maya’s en Egyptenaren (en nog een aantal andere) een hoogstaande kennis bezaten die soms verder gaat dan de huidige. Hoe kwamen zij aan die kennis? Hoe wisten de Maya’s bijvoorbeeld alles over de zon en de planeten in ons zonnestelsel? Hoe wisten zij dat de zon deel was van het Melkwegstelsel en hoe dat Melkwegstelsel werkte; en hoe het Melkwegstelsel er van een afstand gezien uitzag en weer onderdeel was van een nog veel groter universum?

Ook de Egyptenaren kenden het heelal op hun duimpje en lijnden al hun bouwwerken uit op de bakens in het heelal. Maar dat is niet de enige aanwijzing dat men beschikte over hogere kennis. Overal in Egypte en Zuid-Amerika (en de rest van de wereld) vindt men overblijfselen van gigantische bouwwerken, gebouwd tot op de millimeter nauwkeurig (of zelfs minder) van blokken graniet, basalt of anders, met een gewicht van tonnen per bouwsteen. Hoe verplaatste men die? Blokken van twee ton zou je nog op de favoriete boomstammetjes van de orthodoxe archeologie, met veel mankracht en afgeknelde ledematen kunnen verplaatsen, maar hoe doe je dat als een blok graniet 80 ton of (veel) meer weegt? De experts doen er al het mogelijke aan om het gewicht te bagatelliseren en de wijze van verplaatsen nog enigszins recht te praten, maar de wijze van het bewerken van de gebruikte blokken steen is dat absoluut niet!

Zagen, boren, draaien, frezen, smelten, gieten en pleisteren
Dr. Bert Thurlings heeft daarover onlangs (18 februari 2009) op de TU Delft een interessante lezing gegeven. Onder de titel ‘High Tech in de Oudheid’, laat hij de bijzondere technieken die de ouden massaal toepasten zien. Zoals het zagen, boren, draaien, frezen, smelten, gieten en pleisteren in en met de hardste steensoorten zoals graniet, basalt, dioriet, enz.


Dr. Bert Thurlings
http://www.ancientmysteries.eu/index_bestanden/auteur.html

Tijdens zijn lezing haalt hij oude vondsten aan gevonden in landen zoals Malta, Griekenland, Egypte, Peru en Bolivia. En geloof me, je staat verstelt van wat men daar aan technische bewerkingsstaaltjes in en aan steen deed en je mag je tevens afvragen of men in al die plaatsen op aarde dezelfde kennis bezat, want de gebruikte technieken lijken vaak exact op elkaar.

Ik geef wat voorbeelden uit de lezing van Bert, maar hij geeft er zelf nog veel meer:


Tarxien, Malta
Kuip gemaakt uit 1 stuk hardgesteente, uitgehakt? De dikte van de wand is ongeveer 1 cm.


Mycene, Griekenland
Een blok steen doormidden gesneden, gezaagd? Tevens volkomen glad gepolijst.

http://www.ancientmysteries.eu/data_bestanden/greece%20mycene/MYSTERY.html


Gizeh, Egypte
Zaagsneden in een blok basaltsteen recht voor de piramides.


Tiahuanacu, Bolivia
Freeswerk in stenen met meterslange afmetingen of zijn het gietstukken?

http://www.ancientmysteries.eu/data_bestanden/bolivia%20puma%20punke/MYSTERY.html


Puma Punke, Bolivia
Alweer freeswerk? En geboorde gaten in de randen van de steen.

Twee (vier) explosieve boeken
Bert heeft een aantal jaren terug twee boeken geschreven met de titel: ‘Wie Schiep Egypte?’ en ‘Wie Hielp De Mens?’ Ik heb ze niet gelezen, maar uit de titel maak ik op dat ook Bert zich ooit heeft afgevraagd of wellicht buitenaardsen hebben geholpen met het bouwen van een aantal bouwwerken op aarde. Het zou in een aantal gevallen ook zo kunnen zijn dat het bouwwerken voor de aliens zelf waren en de mens ze later, na het vertrek van deze ET’s, in bezit nam en daarom in al hun doen en laten uitbundig refereert aan ‘de Goden’.

Bert’s boeken zijn opnieuw uitgegeven en de uitgever vond dat ze een andere titel moesten krijgen, namelijk: ‘De Verborgen Geheimen Van De Mensheid, deel 1 en 2’. Ik denk wel te weten waarom, de nieuwe titels verwijzen nu niet meer bedekt naar een buitenstaander die hielp, maar naar vergeten menselijke technieken. De inhoud is er echter niet minder explosief om, je kunt ze via Bert’s website bestellen, de link daarnaar staat onder dit artikel. Ik heb ze zelf ook besteld en ben ze aan het lezen. De boeken worden per set verkocht, dus 2 boeken voor de prijs van 29,95 euro exclusief verzendkosten. O.a. de Frontier Shop in Amsterdam verkoopt ze, ga naar de volgende link en voer bij search: Bert Thurlings in: http://www.fsf.nl/nfsf/shop Je koopt twee volwaardige boeken voor de prijs van één, deel 1 heeft 318 blz. Deel 2 heeft er 344. Dus een koopje!


klik op onderstaande links voor tekst achterzijde boek en info alle hoofdstukken
http://www.ancientmysteries.eu/boek_bestanden/boek%20VGvdM%20Deel%201.html
http://www.ancientmysteries.eu/boek_bestanden/boek%20VGvdM%20Deel%202.html

Een vraag die smeekt om een antwoord
De lezing op de TU van Delft is het beslist waard om volledig bekeken te worden. Bert legt ook uit dat het materiaal van het gereedschap dat men in de oudheid gebruikte, bestond uit koper en hard gesteente, maar dat je daarmee weinig uitricht in graniet, basalt en dioriet en al helemaal niet in de mate van precisie die overal aanwezig is. Brons en ijzer kende men nog niet, maar wellicht had men het ook helemaal niet nodig… net zo min als het wiel!

Tijdens het stellen van vragen aan het eind van de lezing komt een mevrouw uit het publiek naar voren die zegt dat ze de wijze van redeneren van Bert niet snapt, ze vindt het nogal ‘dunnetjes’. Ze ziet een brok steen met gaten en ze weet nog zo net niet of dat brok steen nou 10 jaar of 1000 of 17.000 jaar geleden bewerkt is. Ze beweert vervolgens dat Bert impliceert dat het 17.000 jaar geleden bewerkt is. Bert heeft echter tijdens zijn hele lezing verschillende malen aangegeven dat de juiste ouderdom niet is te bepalen. Ze heeft dus wel gelijk dat ze de wijze van redeneren niet snapt, maar dat ligt duidelijk niet aan Bert.

Bert staat er helaas wat besluiteloos bij, lacht, geeft haar gelijk en zegt dat ook hij de juiste ouderdom niet kent. Hij geeft voor de zoveelste maal terecht toe dat ook hij alleen maar met vragen zit en geen echte antwoorden heeft. De mevrouw blijft op de achtergrond, maar nu onverstaanbaar, haar kritiek op de lezing van Bert uiten. Volgens mij had Bert kort maar krachtig het juiste weerwoord kunnen geven door te zeggen:

“Mevrouw, zelfs als de aangetroffen blokken steen en duizenden hardstenen vazen met daarin de sporen van boren, zagen, frezen, enz. van gisteren waren, dan zouden we alsnog met de vraag blijven zitten HOE het is gedaan. We hebben zelfs vandaag de dag geen techniek om te doen wat we bij vele duizenden blokken steen, potten en andere overblijfselen op diverse plaatsen op de wereld vinden. Dus of die ruïnes en potten nu van afgelopen donderdag, van 20 jaar geleden, van 2000 of van 7000 jaar geleden zijn, dat doet er niet toe. De grote vraag die ik de hele avond al stel is: hoe deed men het? Op die vraag heb ik inderdaad geen antwoord, ik geef wat mogelijkheden, maar niets daarvan is vaststaand. Ik stel echter uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid terecht de vragen en de betreffende deskundigen zullen de juiste onderzoeken moeten uitvoeren om daar een eventueel antwoord op te vinden, dat zijn ze aan de mensheid verplicht en dat hadden ze eigenlijk al vele jaren geleden behoren te doen.”


En er ligt in bijvoorbeeld Puma Punke in Bolivia niet slechts 1 blok steen met perfect ronde gaten en bewerkingen die aan gietstukken of freeswerk doen denken, maar er ligt een gigantische hoeveelheid technisch bewerkte brokstukken, helaas alsof het ooit met opzet door een bombardement uiteen is geslagen. Het gaat dus niet om een hobby van een plaatselijk steenhouwertje, net zomin als dat in Egypte het geval is.
http://www.kronosworld.nl/Andesmysterie.htm

Opmerking van Bert Thurlings: Zo ziet het er nu niet meer uit. Men heeft deze stenen inmiddels anders en netjes neergelegd (wat men misschien beter niet had kunnen doen).

We weten inderdaad de exacte ouderdom van vele oude bouwwerken niet, het kan van 500 na Christus, maar ook 2000 tot 10.000, tot wel 100.000 jaar daarvoor zijn. Van één ding kun je echter wel zeker zijn, al die antieke bouwwerken in Egypte en ook die in Bolivia en elders, zijn van ver voor de industriële revolutie. Dus als ieder mens gewoon zijn gezonde verstand aanspreekt, dan zal hij of zij moeten toegeven dat de vraag hoe zij het deden ons woordeloos wordt toegeschreeuwd en dat al die bewerkte stenen in oorverdovende stilte smeken om een gedegen onderzoek. Maar ja, als je alleen met je linker hersenhelft weet te werken, dan houd je intelligente blik op daar waar de blik der wijsheid van een ander (zoals die van Bert) begint.

Opzettelijke verkrachting der geschiedenis
Bert vertelt ook dat de archeologen en Egyptologen geen interesse hebben in zijn verhaal dat hij nota bene kan staven met bewijs, de bewerkingssporen zijn er nu eenmaal in grote overvloed en archeologen en Egyptologen weten precies waar ze te vinden zijn, maar negeren het. Bert geeft aan dat zij dergelijke vragen niet stellen omdat zij de antwoorden vrezen.

Dat is krek de juiste conclusie. Zij vrezen de antwoorden omdat het de menselijke geschiedenis, die zij voor een deel zelf geschreven of in zijn geheel onderschreven hebben, op zijn kop zal zetten. Het is, als je het nuchter bekijkt, een grof schandaal dat dergelijke wetenschappers hun koppen in het Egyptische en Zuid-Amerikaanse zand steken en net doen alsof de om aandacht schreeuwende aanwijzingen, net boven hun omhoogstekende kont, niet bestaan.

Toen de Duitser Rudolf Gantenbrink in 1993 zijn robot door de zogenaamde ventilatieschachten (zo benoemd door de Egyptologie) in de Grote Piramide stuurde, en aan het eind van de koker stuitte op een plaat kalksteen die de zaak afsloot, zou dat meteen het einde moeten zijn van de vaste opvatting dat het ventilatieschachten waren. Maar tot op de dag van vandaag leren jonge Egyptologen op school nog steeds dat het ventilatieschachten zijn. En wat de jonge student ook maar meteen wordt ingepeperd, is dat de oude Egyptische priesters (de bedenkers van al dat moois) absoluut geen kennis hadden van het heelal en dat ze bijvoorbeeld ook het getal Pi niet kenden.

Je mag dat ook gewoon stinkende leugens noemen en ik denk dat elke huidige jonge student ook wel snapt dat wat hen geleerd wordt volkomen naast de werkelijkheid zit. Maar in dergelijke orthodox wetenschappelijke ivoren torentjes speel je het spelletje volgens de spelregels opgesteld door de oude en vastgeroeste kliek. Doe je dat niet, dan word je voorgoed uit het vakgebied verstoten en kun je een baan in de archeologie of Egyptologie wel op je buik schrijven. Zelfs een baantje als opzichter in een museum zullen ze je nog ontzeggen. Je bent namelijk een gevaar voor hun aanzien en geveinsde deskundigheid en dus wordt onder het mom van betrouwbare wetenschap, vrij van pseudo-geleuter, door mannetjes met een ego dat de Grote Piramide te boven gaat, de geschiedenis verkracht!

(Een aantal uitspraken en opmerkingen van mij zullen wellicht niet helemaal door Bert Thurlings onderschreven worden, maar ik steek niet onder stoelen of banken wat ik te zeggen heb over mensen en praktijken die de wetenschap en de mensheid te schande maken. Dergelijke uitspraken neem ik dus geheel voor eigen rekening en zijn Bert niet kwalijk te nemen.)

Reactie van Bert Thurlings
Ik heb Bert Thurlings om toestemming gevraagd zijn afbeeldingen te mogen gebruiken en om een kort commentaar op deze bespreking van zijn lezing op de TU Delft. Dit is zijn reactie:

De kern van mijn boodschap is deze: indien zich een fenomeen voordoet dat we niet kunnen verklaren, zoals de vele geavanceerde steenconstructies uit de oudheid, laat dan de zaak open, en ga er niet een of andere ‘verklaring’ bij verzinnen waarvan je weet dat die na verloop van tijd tot ‘waarheid’ wordt verheven. Want uiteindelijk groeit zo’n ‘waarheid’ uit tot een paradigma waar alleen met revolutionair geweld doorheen te breken valt. Zo was het paradigma “de aarde is plat” door Galileo nog niet eens te doorbreken als hij de brandstapel op ging. Dat was hem iets teveel, terecht, al was het de oude Grieken allang bekend dat de aarde een bol was. Atlas droeg hem nota bene op zijn rug.

De oude Egyptenaren haalden cocaïne uit Zuid-Amerika, dat staat vast. De Grote Piramide is tenminste 300 jaar eerder gebouwd dan wanneer farao Cheops leefde. Ook dat staat vast. Maar ook dat zullen de jonge Egyptologen niet leren. Het is inderdaad zoals Paul Harmans schrijft, je bent dan een te groot gevaar voor de gevestigde orde. Het is niet in hun belang om de eigen paradigma’s aan te vechten. Daarom ook is het noodzakelijk dat gedegen onderzoek door anderen wordt aangepakt. Onderzoekers, zoals technische wetenschappers, die geen binding hebben met geschiedkundigen en archeologen. De genoemde cocaïne werd ontdekt door toxicologen, en de ouderdom van de Grote Piramide door koolstofdateringslaboratoria; zij hadden geen belang bij de uitkomst van het onderzoek en konden deze dus objectief vaststellen. Daarom is de verwachting dat als technische wetenschappers met die mysterieuze steenconstructies aan de gang gaan, er nog wel eens wonderbaarlijke zaken aan het daglicht zouden kunnen komen.

Bert Thurlings, 29 maart 2009

De website van Bert Thurlings:
http://www.ancientmysteries.eu

Rudolf Gantenbrink en andere wetenswaardigheden over de piramides:
http://www.kronosworld.nl/Piramides.htm

Meer lezingen in het archief van TU Delft Studium Generale:
http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=ac0c324d-26fe-4807-9155-98dcb77808c0&lang=nl

Bij toeval, maar wat is toeval?, kreeg ik nadat ik het artikel al had geschreven de links naar een interview in 2 delen op YouTube met Bert Thurlings. De video's zijn gemaakt door Edwin van Mossel:

 

 


UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen