PRINTBARE VERSIE

GEORGE ADAMSKI
GEZANT VAN DE RUIMTEBROEDERS

Auteur: Gerard Aartsen

Boekbespreking: Paul Harmans


‘De weg kan worden gewezen, maar ieder moet hem zelf afleggen’

George Adamski


Tsja, ik kreeg een nieuw boek (160 pag. A5 formaat) over George Adamski, met de vraag op te schrijven wat ik daarvan vind. Ik ben niet zo’n gelover in Ruimtebroeders die al dik 60 jaar (of veel langer) de mensheid trachten te beïnvloeden en ons willen laten inzien dat we op de verkeerde weg zitten. Natuurlijk, als ze er werkelijk zijn hebben ze gelijk als ze ons voorhouden dat we onze planeet verzieken, dat we alleen aan oorlog kunnen denken, dat bevolkingen niet alleen in Oosterse landen van een politiek beleid te lijden hebben, dat kerken kinderen misbruiken, dat aan de ene kant van de wereld het eten met vrachtladingen tegelijk wordt weggegooid en aan de andere kant mensen van de honger doodgaan, dat… ach de lijst is eindeloos en je vraagt je af of er hier op deze planeet werkelijk een beschaving leeft die je intelligent mag noemen?

Toch, telkens weer vraag ik mij af of die Ruimtebroeders wel echt zicht op de (onze) toekomst hebben, of ze niet hadden kunnen voorzien dat deze mensheid een bij voorbaat verloren geval is, of over een stel botte hersens beschikt waardoor een waarschuwing niet aankomt? Is het ook niet hun eigen schuld dat ze zo weinig invloed hebben dat bijna niemand op deze planeet aandacht aan ze besteedt? Waarom kiezen ze simpele en kleurloze figuren als contactpersoon? Is het echt zo gek dat er gelachen wordt om de beweringen van die contactees, ze hebben niets om te bewijzen dat ze werkelijk contact hebben? Hoe kun je van mensen verwachten dat ze hun leefwijze veranderen op basis van waarschuwingen die voor bijna ieders opvatting uit belachelijke bron komen? Daar moet toch een betere manier voor te vinden zijn, ondanks dat je je (zoals ik heel goed snap) als buitenaardse niet openlijk mag mengen in aardse aangelegenheden?

Gerard Aartsen geeft echter in zijn boek over Adamski goede verklaringen als het gaat om dat soort vragen. Adamski was natuurlijk wel een contactee met wat meer bagage dan menig ander van zijn soort. Hij kwam bij veel hooggeplaatste personen over de vloer, zelfs ooit bij koningin Juliana. Hij voerde onverstoorbaar zijn opdracht uit, ondanks dat de lachers in groter aantal waren dan de bewonderaars. Iets waar Adamski onder andere over sprak waren de bewoners van Venus. Sinds we weten dat Venus veel te heet is voor leven zoals wij het kennen, hebben we er een stok bij gekregen om Adamski te slaan. Maar Aartsen legt uit dat intelligentie niet alleen opgesloten zit in een stoffelijk lichaam zoals wij het op aarde hebben, maar dat er heel goed fijnstoffelijke, etherisch wezens kunnen bestaan, onzichtbaar voor ons en die voortreffelijk kunnen leven op een planeet met een atmosfeer waarin dat voor ons onmogelijk is. Goed, het vraagt wat wijsheid om dat te veronderstellen of aan te nemen, maar onmogelijk is het geenszins.


George Adamski (1891-1965)

De les die Adamski via de Ruimtebroeders aan de wereld mocht doorgeven wordt kort en simpel duidelijk uit het volgende stukje tekst uit het boek:

‘Op een eerdere vraag antwoordde hij [Adamski]: “Elk gedocumenteerd bezoek uit de ‘hemel’ vond plaats toen Aardbewoners in grote moeilijkheden verkeerden. Toen, net als nu, werd niet de massa benaderd, maar hier en daar bepaalde individuen. De bezoekers gaven in de dagen van weleer advies dat, indien opgevolgd, een bedreigde beschaving weer deed opbloeien, maar indien genegeerd, raakte die beschaving na verloop van tijd in vergetelheid. Ook vandaag de dag staan we weer op een beslissende tweesprong. De ruimtereizigers doen hun uiterste best om ons te waarschuwen en te helpen. Maar de uiteindelijke beslissing ligt bij ons.”’

Aartsen haalt een aantal belangrijke punten uit de ‘missie’ van Adamski naar voren en telkens weer valt het me op dat men 60 jaar geleden in de UFO-gemeenschap al over dezelfde thema’s sprak die wij vandaag de dag als belangrijk zien. Aartsen laat bijvoorbeeld zien dat Adamski in feite ook met het vraagstuk Vrije Energie te maken had, Adamski schreef in 1955(!) al:

‘Het is niet het publiek dat bang is voor de vliegende schotels, maar alles wijst erop dat het de rijken in de wereld zijn. Want denk maar eens aan de gevolgen wanneer de voortstuwing van deze schepen bekend wordt: energie die net zo gratis is als de lucht die we inademen! Wat zou er gebeuren met degenen die het financiële stelsel in de wereld besturen?’

Adamski werd ooit 35.000 dollar geboden als hij de status van zijn boek Inside the Space Ships van non-fictie zou veranderen in science-fiction. Openlijk werd hij door de elite belachelijk gemaakt met zijn boodschap, achter de schermen was men doodsbenauwd voor wat hij te vertellen had. En 50 jaar geleden was 35.000 dollar een hoop geld, maar Adamski weigerde.


George Adamski met zijn 6 inch telescoop (1954)

Adamski mag dan door velen worden gezien als een charlatan, zijn boodschappen gingen de wereld rond en ontegenzeggelijk werden er door anderen initiatieven ondernomen die met grote waarschijnlijkheid waren geïnspireerd op Adamski’s berichten. En dat is exact zoals een buitenaardse intelligentie veranderingen kan aanbrengen zonder direct aanwezig te zijn, iets dat kosmische wetten nu eenmaal verbieden. Misschien is het volgende wel een waarheid als een koe:

‘Eenieder die ons [de ruimtebroeders] wenst te helpen, moet leren een begin te maken om zijn zielebewustzijn te laten samensmelten met de Alziel van de kosmos. Dan kunnen zij ons herkennen wanneer we elkaar ontmoeten. Velen op Aarde zijn ons onbewust al tegengekomen.’

Voor iedereen die iets heeft met de Ruimtebroeders en natuurlijk voor iedereen die in het UFO-fenomeen is geïnteresseerd, is dit boek een must have. Dit boek over George Adamski behoort in elke UFO-boekenkast te staan, net zoals de Bijbel in elke andere boekenkast, ook al ben je niet helemaal van de inhoud overtuigd, in beide boeken staan heel wat wijze woorden en lessen.

Titel: George Adamski Gezant van de Ruimtebroeders
Auteur: Gerard Aartsen
160 pag. A5 formaat
Uitgever: BGA Publications
Datum: Januari 2011
ISBN-13: 978-90-8570-683-0
Winkelprijs: 15,00 euro

Dit unieke boek over George Adamski, de beroemdste van alle UFO contactees:

* Onthult de ware strekking van Adamski’s missie in voorbereiding op een totale herstructurering van onze wereld, en plaatst de discussie over de relevantie van zijn werk in een geheel nieuw licht;

* biedt voor het eerst een integraal overzicht van Adamski’s lering, grotendeels op basis van publicaties die nooit verkrijgbaar waren voor het grote publiek en die nooit herdrukt zijn;

* laat zien dat de bemanningen van de UFO’s allesbehalve angstaanjagende ‘aliens’ zijn;

* toont het onmiskenbare verband tussen de leringen van de Ruimtebroeders en die van de Oudere Broeders van de mensheid – de Meesters van Wijsheid bij wie Adamski als tiener studeerde;

* bevat een herdruk van twee zeldzame teksten, waarvan één nooit eerder gepubliceerd;

* geeft het tot nu toe compleetste overzicht van Adamski’s werk.


Website Gerard Aartsen: http://www.bgapublications.nl

Bestellen: http://www.bol.com/nl


UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen