PRINTBARE VERSIE

INTERVIEW MET DAVID RAY GRIFFIN

Bron: http://wholelifetimes.com/2006/09/griffin0609.html

Vertaling: Paul Harmans

David Ray Griffin (1939) is een gepensioneerde professor filosofie, religie en theologie en een verdediger van de 9/11 samenzweringstheorie die zegt dat leden van de Amerikaanse regering bij de aanslagen betrokken waren. Hij woont in Santa Barbara, Californië en was van 1973 tot april 2004 een fulltime universiteitsleraar. Hij is nu een vooraanstaande exponent die de theorieën van de Bush-regering aangaande de aanvallen op 11 september 2001 in twijfel trekt en heeft een aantal boeken geschreven waarin hij duidelijk maakt wie de werkelijke daders van de aanslagen waren.

INTERVIEW

Als u nu de meest onweerstaanbare elementen moest distelleren uit de zaken die voorvielen tijdens de instorting van de twee torens van het World Trade Center, welke punten zijn dan het meest verontrustend?

David Ray Griffin: Er zijn twee hele belangrijke: Eén is heel simpel, een wolkenkrabber met stalen frame is nooit eerder ingestort vanwege brand of brand tezamen met schade die van buitenaf werd toegebracht. Ten tweede, alle vergelijkbare instortingen zijn veroorzaakt door explosieven en deze instortingen hebben op zijn minst tien karakteristieken van bijzondere aard die horen bij gecontroleerde demolitie, welke bekend staat als gecontroleerde implosie, waarbij het gebouw voornamelijk recht naar beneden valt. Als je deze tien karakteristieken bekijkt, is er niet één die past bij de officiële theorie, het vuur en de inslagtheorie. Als je dan zegt, nou ja oké, laten we zeggen dat het nooit eerder gebeurde en het is ook een zeer onwaarschijnlijke mogelijkheid, maar laten we nu eens aannemen dat het een kans is van één op honderd, laten we heel genereus zijn en toegeven dat het één keer zou kunnen gebeuren dat één karakteristiek van de tien optreedt. Maar dat alle tien de karakteristieken in één en hetzelfde gebouw optreden en vervolgens in twee gebouwen, dan praat je over kansen van één op een biljoen of zo iets, dus de kans is in principe nul dat het kon gebeuren bij de officiële theorie.

Hoe konden deze torens in een hoop puin van enkele verdiepingen hoog veranderen, als er in elke toren een kern aanwezig was die bestond uit 47 massief stalen kolommen? Je had deze 47 stalen kolommen die vanaf de kelder tot aan de top liepen. Hoe konden die allemaal instorten tot een hoop puin? De 9/11 commissie loste dat eenvoudig op. Ze zeiden dat de kern van elk gebouw bestond uit een holle stalen schacht waarin enkel de liften en trappenhuizen zaten. Je kunt je geen grotere leugen voorstellen. Het unieke aan de torens was, toen ze gebouwd werden, de unieke structuur van de kern van stalen kolommen, waarbij je de kern had en dan de kolommen aan de buitenkant van het gebouw en vervolgens de dwarsbalken die de kern met de buitenkant verbonden, dus je had op deze manier een geweldige hoeveelheid ruimte zonder pilaren en dergelijke. Elk boek dat je over het WTC leest vertelt over deze zaken en zij (de commissie) ontkennen het bestaan ervan. Ik bedoel, het is toch aanmatigend dat de pers geen aandacht aan dergelijke leugens besteedt.


Stalen kolommen!

Maar heeft de regering zich dan niet gerealiseerd dat mensen dit zouden gaan onderzoeken? We zijn toch geen natie van domkoppen?

David Ray Griffin: We zijn een natie welke zeer gebrekkig wordt geïnformeerd door haar mainstream media, een natie die het met de paplepel is ingegeven dat Amerika de beste is, we maken wel fouten, maar we zijn nooit opzettelijk slecht. Het is ons met de paplepel ingegeven dat mensen die in samenzweringstheorieën geloven idioten zijn, dus willen we daar geen deel van uitmaken. Maar het allerbelangrijkste is dat wij een natie zijn met een gecontroleerde pers. Wij hebben geen vrije pers. En in feite, als je wilt zeggen dat de definitie van een vrije pers is dat ze niet in de greep van een religie zit, dan kan men zeggen dat onze pers dat wel is, omdat wij wel degelijk een religie van kapitalisme hebben, we noemen dat vrije ondernemingszin, maar dat is wat onze pers in bedwang houdt, dus we hebben geen vrije pers, niet meer dan dat de Sovjet Unie een vrije pers heeft.

Ze schrijven wel: “Hij houdt vast aan de belachelijke theorie dat explosieven die door onze eigen regering waren aangebracht de gebouwen naar beneden brachten,” maar je hoort ze nooit vragen: “Welnu, wat is het bewijs?” En ze zullen beslist niet mij of Jim Hoffman of Jim Fetzer vragen om op NBC of ABC of CBS te komen vertellen wat daarvoor het bewijs is.

Gebouw WTC-7 was 47 verdiepingen hoog en werd niet geraakt door een vliegtuig. Weten we waarom het instortte?

David Ray Griffin: Het is nog steeds niet besproken, zelfs niet in het rapport van de 9/11 commissie. Aan gebouw 7 is van de ingestorte gebouwen de minste aandacht besteed, ondanks dat het ook het minst begrepen werd, maar wel het meest opvallende voorbeeld was van de medeplichtigheid van de regering.

Het is het meest duidelijke, omdat men bij de twee torens nog kan denken dat het op de een of andere wijze de vliegtuigen waren die hen verzwakten en lieten instorten, maar gebouw 7 is het eerste gebouw in de geschiedenis, dat is ingestort enkel en alleen door brand. En zodoende is het duidelijk de grootste complicatie voor de regering en vandaar dat de 9/11 commissie simpelweg niet aanhaalde dat gebouw 7 was ingestort. Dit had een wereldschokkende gebeurtenis moeten zijn, dat tot gevolg had moeten hebben dat alle verzekeringsmaatschappijen rond de wereld hadden gezegd: ‘Nu weten we het zeker, wolkenkrabbers met een stalen frame kunnen ook enkel door brand instorten, dus moeten we onze premies drastisch verhogen.’ Maar ze noemden dit historische gebeuren gewoonweg niet.


WTC-7

Nu komen we bij de NIST commissie. Het National Institute for Standards and Technology heeft een rapport uitgebracht dat beweert dat ze een verklaring hebben gegeven over waarom de torens van het World Trade Center zijn ingestort. Het is complete onzin, maar daar ga ik verder niet op in, ik zeg alleen dat zij nog steeds niet hun rapport betreffende gebouw 7 hebben vrijgegeven, simpelweg omdat ze geen aannemelijk verhaal te vertellen hebben.

FEMA kon het ook al niet verklaren?

David Ray Griffin: FEMA deed de eerste onderzoeken en zij kwamen met een scenario waarbij mogelijk spanten van één van de torens gebouw 7 raakten en de dieselbrandstof in brand zetten en zodoende gebouw 7 in een vuurzee veranderde. Natuurlijk tonen de foto’s dat er branden waren op slechts twee of drie verdiepingen van het 47 verdiepingen hoge gebouw. Maar desondanks vertelden zij dat het wellicht zo gebeurde, maar aan het eind van dat alles vertellen ze opeens dat de best mogelijke verklaring die ze ervoor geven, tevens een zeer lage waarschijnlijkheidsgraad bezit. Dus, in feite geven ze toe dat ze het niet kunnen verklaren.

Was de instorting niet te zien op video en leek het in feite niet op een gecontroleerde demolitie?

David Ray Griffin: Het was zelfs nog duidelijker een geval van gecontroleerde implosie dan bij de torens het geval was, omdat bij de torens de instorting nabij de top begon, daar waar de vliegtuigen ze hadden geraakt en dat werd dus het verhaal. Maar gebouw 7 was gewoon een traditionele gecontroleerde implosie, waarbij het startte aan de basis, waarbij de muren naar binnen bogen en het vervolgens instortte tot een zeer kleine berg puin. En om aan te tonen hoeveel vertrouwen NIST in haar eigen rapport had het volgende: een kerel genaamd Ed Haas, die ook een schandaalverslag heeft dat je kunt vinden op Google, belde de woordvoerder, Michael Newman, van NIST en zei tegen hem: “Weet je, we hebben al die natuurkundigen die het officiële verhaal verwerpen en die geloven dat het een inside job was. Waarom lossen we dat niet op met een debat op de nationale televisie, tussen deze wetenschappers en jullie NIST wetenschappers?” En Michael Newman reageerde met: “Geen enkele NIST wetenschapper gaat debatteren.” En dat blijft hij herhalen. Dus hij zegt dat niemand van NIST ooit over hun rapport het debat zal aangaan. Met andere woorden, ze willen het niet voor het publiek verdedigen, ondanks dat het een door de belastingbetaler gefinancierd project is en het zou ze opgedragen moeten worden het te verdedigen. Dat laat je dus zien hoe fragiel het officiële verhaal is. Ze willen ook niet in debat over hun rapport betreffende de torens. Het is duidelijk dat ze niet in debat willen gaan over hun rapportages en wat betreft gebouw 7 willen ze het niet eens uitgeven, ze hopen gewoon dat het volk het zal vergeten. En de pers helpt het volk niet herinneren aan het feit dat gebouw 7 is ingestort en dat dat een compleet mysterie is.


Slechts kleine brandjes in WTC-7

Wat was de eerste grote aanwijzing voor u dat er mogelijk iets niet klopte in de rapportages van de gebeurtenissen op die dag?

David Ray Griffin: Ik focuste mij voornamelijk op de vraag: “Waarom waren er geen onderscheppingen?” Waarom niemand, ondanks de meest geperfectioneerde luchtverdedigingssystemen van de wereld, werd opgeroepen deze vliegtuigen te stoppen met te vliegen naar hun verschillende doelen. We hebben standaardprocedures die klaarblijkelijk 100 maal per jaar vlekkeloos werken, waarbij bij het eerste teken dat er iets mis is militaire vliegtuigen opstijgen en onderscheppingen plaatsvinden binnen 10 tot 15 minuten. De drie standaardtekens zijn: het radiocontact is verbroken, de transponder werkt niet meer, of het vliegtuig wijkt van zijn koers af. Als ze dat niet binnen ongeveer een minuut kunnen corrigeren, dan nemen ze contact op met het leger en het leger belt NORAD en laat hen een aantal gevechtsvliegtuigen opstijgen vanaf de dichtstbijzijnde basis die dergelijke gevechtsvliegtuigen stand-by heeft staan – en die liggen over het hele land verspreidt en deze vliegtuigen kunnen behoorlijk snel vliegen, dus zoiets neemt gewoonlijk ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag. Maar in dit geval, 20 minuten, veertig minuten bij het Pentagon, gebeurt er niets. Dus dat was het eerste bewijs waarop ik mij concentreerde en dat suggereerde dat het niet slechts een geval van voorkennis was, maar een werkelijke betrokkenheid bij de aanslagen, waarbij orders tot terugtrekken werden gegeven (geen actie te ondernemen). Het bewijs waar ik voorheen naar had gekeken was het bewijs van voorkennis en het werkelijk tegenwerken van onderzoeken.

U wijst erop dat de FBI herhaaldelijk waarschuwingen kreeg van meerdere bronnen dat er een aanval op het World Trade Center zou plaatsvinden, welke zij systematisch negeerden.

David Ray Griffin: Dat was een deel van mijn onderzoek. Enkele waren inderdaad zo gedetailleerd. Andere waren simpel dat men een onderzoek deed naar Osama Bin Laden of leden van Al Qaeda, mensen die vlieglessen namen en zo, verschillende soorten van onderzoek zoals naar FBI-agenten die trachtten hun job te doen en werden gestopt door het FBI-hoofdkwartier. En dan natuurlijk na 9/11 de verhalen over het feit dat ze niet echt achter Bin Laden aanzaten.

Was het niet de Britse pers die opperden dat wij Bin Laden weloverwogen lieten ontsnappen?

David Ray Griffin: Eén van hun grote kranten concludeerde dat de zogenaamde strijd om Tora Bora slechts een schijnvertoning was.

Waarom stortte het Pentagon niet in toen het ook werd geraakt door een vliegtuig?

David Ray Griffin: Een vraag die je beter kunt stellen over het Pentagon is, er wordt beweerd dat het werd geraakt door een vliegtuig van dezelfde grootte als die van de toestellen die de torens raakten, waarom registreerde de seismische apparatuur dat dan niet? Je kreeg wel een definitieve impactregistratie toen elk van de torens werd geraakt. Maar toen het Pentagon werd geraakt, niets. Wát het ook was dat het Pentagon raakte, het liet in ieder geval niet de aarde schudden. De seismische rapporten zijn voor iedereen die ze wil inzien beschikbaar, als je op Google ‘9/11 seismic reports’ invult dan vind je ze.


Seismisch diagram Twin Towers 9/11

Foto’s die we hebben gezien tonen een gat in het Pentagon slechts een paar meter boven de grond en dat door diverse gedeelten van het Pentagon heen gaat. Het lijkt niet groot genoeg om door een Boeing 757 gemaakt te zijn.

David Ray Griffin: Het zit tussen de eerste en tweede verdieping, dus dat betekent dat het vliegtuig extreem laag bij de grond moet hebben gevlogen. Als dat gat, zoals sommige mensen zeggen, simpel het gat is dat door de neus van een Boeing 757 is ontstaan, dan moeten de motoren door het gras voor het Pentagon hebben geploegd, maar er is geen enkele schade aan het gras.

Overigens, met de kracht van een Boeing 757, het enorme gewicht daarvan dat met een snelheid van verschillende honderden kilometers per uur vliegt, zelfs een versterkte muur van het Pentagon had veel meer vernield moeten zijn dan al de foto’s laten zien en de ooggetuigen vertellen.

En als het een 757 was, de staart, die tot op 14 meter boven de grond zit, zou toch zeker de een of andere bres, een zichtbare markering, boven het gat dat we in de muur zagen voordat het gebouw instortte, moeten achterlaten?

Er zijn geen indrukken aan de zijkanten van het gat waar de vleugels het gebouw raakten en dat zou toch met zeer veel kracht gebeurd moeten zijn. Dus het ziet er in combinatie met de schade aan het Pentagon en de weinige wrakstukken – geen grote vliegtuigdelen buiten, geen vleugels, geen motoren, geen staart, geen romp - heel vreemd uit. Dan hadden al die wrakstukken binnen moeten liggen, maar toch, toen de mensen die binnen waren werden geïnterviewd, de brandweercommandant en daarna het hoofd-renovatie, beiden vertelden dat ze geen enkel groot stuk van een vliegtuig hadden gezien.


Boeing Pentagon

Hoe zit het met bagage of lichaamsdelen?

David Ray Griffin: Ik heb beschrijvingen gezien van mensen die ter plaatse waren en delen van lichamen hadden gezien, maar ik weet niet of iemand die daar rond zou lopen in staat zou zijn passagiers van werklieden die in het Pentagon aan het werk waren te onderscheiden. Ik heb nooit een getuigenis over bagage gehoord.

Het Pentagon is één van de best beveiligde gebouwen in Amerika. Zouden er geen beveiligingscamera’s zijn geweest die het vliegtuig of wat het ook was, hebben geregistreerd?

David Ray Griffin: Ik ben er zeker van dat vele camera’s het vliegtuig dat het Pentagon raakte hebben geregistreerd. Maar stel dat het nu eens geen 757 was, dan zal het Pentagon deze video’s nooit vrijgeven en dat is één van de vragen waar we mee zitten. We weten dat er een videocamera op het Citgo benzine tankstation aan de andere kant van de snelweg stond en we weten dat de FBI die binnen vijf minuten weghaalde. Je zou toch gaan denken dat ze het van te voren wisten! Je zou verwachten dat de FBI zou reageren als: “O mijn God, voor de eerste keer in de geschiedenis is het Pentagon geraakt, wat gebeurt hier!” Maar ze hadden de tegenwoordigheid van geest om naar de overkant te gaan en de video in beslag te nemen.

Er zijn pogingen gedaan om via de wet op vrijheid van informatie die video vrij te krijgen. En dan is er nog een ander verhaal, dat van een hotel waarvan de werknemers in feite de video aan het bekijken waren toen de FBI binnenkwam en de film in beslag nam. Dus we weten dat er op zijn minst twee en waarschijnlijk veel meer video’s bestaan. Dat is één van de vele, vele stukken bewijs die er op wijzen dat het Pentagon niet door een Boeing 757 werd geraakt.

Als het niet door een 757 werd geraakt, waardoor dan wel? En als vlucht 77 het niet raakte, waar ging die dan heen en wat gebeurde er met de passagiers?

David Ray Griffin: Dat is iets waarvoor we een onderzoeker nodig hebben. We hebben iemand nodig met de mogelijkheid tot dagvaarding en met de macht om mensen zover te krijgen dat ze degenen die boven hen staan en verantwoordelijk waren, durven aanwijzen en willen praten over wat er werkelijk gebeurde. Ze moeten banger zijn voor de gevangenis dan voor het kwijt raken van hun baan of neergeschoten worden of een ‘ongeluk’ krijgen.

Om terug te komen op wat er nu werkelijk naar binnen vloog, er is tegenstrijdig bewijs. Sommig bewijs duidt op een raket, ander op een nogal klein vliegtuig dat wellicht een geleid toestel was, zoals een Global Hawk, iets dat redelijk licht was en dat, toen het het Pentagon raakte, in behoorlijk kleine stukken uiteenspatte, we hebben daar getuigen van.

Was er, voorafgaand aan wat het Pentagon raakte, een interne explosie?

David Ray Griffin: Daar begint het wel op te lijken, dat er een explosie was en erop volgend iets dat het vanaf de buitenkant trof. Het lijkt erop dat drie dingen waarheid worden: dat er een explosie was, er een klein vliegtuig was en dat dat kleine vliegtuig een raket in het Pentagon schoot. Dat zou dan een verklaring kunnen zijn voor het feit dat het gat doorloopt naar de C ring.

Als ze nu gewoon de banden vrijgeven, dan zouden ze een eind maken aan deze speculatie. Het is verbazingwekkend dat de mainstream media hier geen aandacht aan besteed.

David Ray Griffin: Meer Amerikanen krijgen het nieuws van NBC dan van enige ander. Je hebt NBC, CNBC, MSNBC. En wie is de eigenaar van NBC? General Electric. En wie verdient miljarden dollars aan de War on Terror?


General Electric

Wat is er aan de hand met vlucht 93, die zoals wordt gemeld crashte in Shanksville, Pennsylvania?

David Ray Griffin: Het punt is dat ik daar niet zoveel over weet. Er zijn mensen die speculeren. Als je de opgehemelde film bekijkt, je weet wel, ‘Let’s Roll’ waarin al die passagiers naar voren dringen om de controle van het vliegtuig over te nemen en het op de een of andere wijze via en worsteling trachten over te nemen van wie het dan ook is die het vliegtuig vliegt en dat het daarna crasht op het platteland van Pennsylvania. Er bestaat een andere denkwijze die ervan uitgaat dat het Amerikaanse leger het vliegtuig weloverwogen neerschoot om redenen die we niet volledig begrijpen. Dus ik ben daar niet zeker over.

Er zijn in principe drie denkwijzen, een andere zegt dat toen er mensen opdoken bij de plaats van de crash, er geen spoor van een vliegtuig was. Er bestaat dus een groot mysterie over wat er gebeurde. In mijn boeken heb ik een enorme hoeveelheid materiaal opgenomen dat ervan uitgaat dat het vliegtuig inderdaad is neergeschoten door het Amerikaanse leger. En er is zelfs een afgezant van Washington die tot de Canadezen sprak en trachtte hen over te halen om volledig mee te doen aan wat we het Missile Defense Program noemen, in andere woorden, de bewapening van de ruimte. En hij vertelde ze dat ze trots moesten zijn op de deelname van Canada in NORAD, omdat toen vlucht 93 werd neergeschoten door het leger, het een Canadees was die op dat moment de leiding had bij NORAD. Dus we hebben een getuigenis dat een insider van Washington heeft gezegd dat het is neergeschoten.

Wat denkt u van de film ‘United 93’?

David Ray Griffin: De film volgt de officiële versie. Maar er zijn verschillende versies van de officiële versie. Eén dat het door de passagiers neerstortte, één dat toen de terroristen zagen dat de passagiers de controle wilden overnemen, ze het bewust lieten neerstorten, dus je hebt deze twee officiële versies. Maar één ding waar mensen die de film hebben gezien nog eens goed op moeten letten, in de film hebben mensen nogal behoorlijk lange telefoongesprekken met mensen thuis en doen dat via hun mobieltjes, niet waar? Maar spraken ze werkelijk met andere mensen. Als je de transcripties leest die ons zijn verschaft, dan lijkt het niet alsof ze een interactief gesprek voeren, het zijn allemaal éénrichting dingen die iedereen kan hebben gezegd, het is meer zoals: “Hallo mam, we zitten achterin het vliegtuig, we maken ons klaar om iets te gaan doen, ik moet nu ophangen, dag.” Ze hadden geen gesprekken waaruit blijkt dat ze echt met hun zoon, man of vrouw spraken. En we hebben een heel goed bewijs dat dat zeker niet het geval is met het bekende geval van Mark Bingham, die zegt: “Hallo mam, dit is Mark Bingham.” Wie heeft ooit met zijn moeder gesproken en daarbij zijn achternaam genoemd? Dat is zo absurd!

Een paar jaar geleden kwam het verhaal naar buiten dat ze nu beschikken over het perfect kunnen verdraaien van stemmen. Ze kunnen een opname maken van een persoon en laten hem enkele zinnen spreken. Ik ben vergeten, ik denk dat het degene was waarbij ze Colin Powell zogenaamd iets lieten zeggen, een verklaring zoiets als, een absurd ding: “We hebben zojuist een Russische satelliet neergehaald.” Of zoiets dergelijks. En het klonk exact als Colin Powell, niemand had kunnen ontdekken dat het ‘gemaakt’ was. Dus al die dingen waren waarschijnlijk het resultaat van stemverdraaiing.

Maar als het leger het neerschoot, waarom dan?

David Ray Griffin: Een mogelijkheid is dat er iets van waarheid schuilt in het verhaal dat de passagiers trachtten de controle over het toestel te krijgen en dat ze dus levende kapers zouden krijgen die mogelijk gingen praten. Dat is één mogelijk verhaal. Intussen zijn we wel meer sceptisch geworden, waren er wel werkelijk Arabische, Moslim kapers aan boord van deze vliegtuigen? Hun namen staan niet op de passagierslijsten die zijn vrijgegeven. Er staan helemaal geen Arabische namen op de passagierslijsten die zijn vrijgegeven. We hebben geen enkel bewijs dat ook maar één van deze gasten in het vliegtuig zat. Dus als dat het geval was met vlucht 93, waarom zou het leger het dan neerschieten? En op dit punt moet ik gewoon mijn handen in de lucht steken en zeggen: dat is nu waarom we een echt onderzoek nodig hebben, om uit te vinden wat er werkelijk gebeurde. Er zijn dus heel wat mysteries aangaande vlucht 93 en 77 en de aanval op het Pentagon. Door enkel de beschikbare informatie te bekijken zullen we nooit de volledige waarheid kennen, we zullen er zelfs niet heel dichtbij komen. Onze voornaamste stelling is niet dat we de waarheid weten. De voornaamste stelling is dat er zoveel vragen zijn en dat vereist een echt, officieel onderzoek.

Ik heb mijn aandacht gericht op dat waar we zeker van zijn, dat het officiële verhaal vals is. We zijn niet zeker van wat er gebeurde met vlucht 93 en 77 en met het Pentagon en tot op zekere hoogte ook niet wat er gebeurde met de torens.

Wat zou het motief van onze leiders kunnen zijn om dergelijke gebeurtenissen te organiseren?

David Ray Griffin: Meteen nadat de Sovjet Unie instortte, begonnen dit soort jongens te denken: we kunnen een eenpolige wereld krijgen in plaats van een tweepolige en we kunnen dat permanent krijgen. We kunnen het eerste grenzenvrije wereldrijk in de geschiedenis hebben. We zullen groter zijn dan Alexander de Grote of Genghis Khan of dan het Romeinse Rijk of het Britse Rijk. Een behoorlijk heftige trip. En gedurende de jaren negentig schreven ze daar over en ze vormden een organisatie die ze het Project for the New American Century (PNAC) noemden, wat een eenpolige, neoconservatieve organisatie is en ze ontwierpen vijf voorwaarden om het te kunnen doen: Je moet een reusachtige toename hebben in militaire uitgaven, ten tweede de transformatie van de militaire technologie, wat werkelijk de bewapening van de ruimte betekent. Ten derde, we moeten de controle over de olievoorraden van de wereld krijgen, dus kwamen Centraal Azië en het Midden Oosten binnen hun blikveld en natuurlijk Irak dat ze al op het oog hadden sinds Bush Sr. weigerde naar Bagdad te gaan en ze schreven brieven aan Clinton waarin ze hem dringend verzochten Bagdad aan te vallen. En ze hadden duidelijk al in de zomer van 2001 plannen ontwikkeld, dus voor 9/11, om Afghanistan aan te vallen.

Ten vierde wilden ze de doctrine van preventieve aanvallen weer doen herleven. Volgens internationale wetten kon je tot dan toe niet op een legale manier een preventieve aanval op een land uitvoeren, tenzij je over goed bewijs beschikte dat het op het punt stond een preventieve aanval op jou te beginnen en die aanval moest dan zo dreigend zijn dat er geen tijd meer was om het voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te brengen. Dus zeiden ze dat het ouderwets was om aandacht aan internationale wetten te besteden, we zouden in principe in staat moeten zijn om elk land aan te vallen als we dat zouden willen.


Aanval op Pearl Harbor en aanslag op de Twin Towers

De vijfde benodigdheid zou een nieuw soort Pearl Harbor moeten zijn, dat zou het Amerikaanse volk overhalen om achter deze nieuwe politiek te staan: de uitgaven en het accepteren van preventieve aanvallen op andere landen enz. 9/11 verschafte ze dat allemaal. Het gaf hen alles wat ze wilden. We spreken over miljarden en zelfs biljoenen dollars als je het hebt over decennia lange uitgaven. Op die dag werden de militaire uitgaven verhoogd naar 40 miljard dollar en nu zitten we al op 200 miljard. Ze tellen niet eens wat ze in Irak uitgeven, het komt uit fondsen die ze naar eigen goeddunken kunnen aanspreken.

Je kunt je dus geen grotere motivatie voorstellen. De twee grootste motivaties voor oorlog zijn altijd geweest: de politieke motivatie van imperiale lust, gewoon het verlangen een oorlog te winnen en de baas te zijn over andere mensen, dus de dominante motivatie van op zijn minst de mensen die in de politiek en het leger zijn gegaan. En de tweede grote motivatie is economie, welke in onze tijd gedeeltelijk het vullen van hun eigen portemonnee inhoudt en gedeeltelijk het militaire spenderen, wat inhoudt dat je al die corporaties geld geeft die dingen voor het leger bouwen, zoals General Electric, Halliburton natuurlijk en dan al degene die militaire uitrusting produceren, tanks en al dat spul, maar tevens ook het onder controle krijgen van de wereldolievoorraden, omdat dat steeds minder wordt. Dat is waar de olie in het bijzonder, olie en gas, erbij komt.

En Irak heeft zo’n gigantische voorraad.

David Ray Griffin: En dat heeft ook de Kaspische Zee. Dus we hebben twee van de grootste reserves die vlak bij elkaar liggen. Dus voor mensen die zeggen dat er geen motivatie was, hebben we juist de grootst mogelijke motivatie, één die mensen in het verleden altijd heeft gemotiveerd om een oorlog te beginnen.

Er wordt gezegd dat de FDR voorkennis had van de bombardementen op Pearl Harbor.

David Ray Griffin: Er is een boek genaamd NATO’s Secret Armies en dat laat zien dat er gedurende de Koude Oorlog, door de CUIIA en NATO (wat natuurlijk het Pentagon betekent) verschillende aanvallen op Italië, Frankrijk en België werden betaald en gesteund om de bevolking bang te maken en meteen erna werd door de linkervleugel de schuld in de schoenen van de communisten en anarchisten geschoven, omdat vlak na de oorlog de communisten zeer populair waren omdat zij de verzetsbeweging waren en trachtten de rechtervleugel weer aan de macht te brengen. Dus arrangeerden wij die aanvallen. Hier was in de jaren ’90 een grote aandacht voor, maar je hoorde er in de VS niets over, terwijl het in Europa wel bekend is dat wij dat deden.

Dus hiermee wilt u zeggen dat het niet de eerste keer is dat wij bij dergelijke acties betrokken zijn?

David Ray Griffin: We hebben het telkens en telkens weer gedaan. We zouden niet op dit bezit zitten als we er geen valse vlag operatie voor hadden ondernomen, we zijn begonnen met een oorlog tegen Mexico en we stalen de helft van Mexico van hen door te beweren dat ze Amerikaans bloed op Amerikaanse grond hadden vergoten.

Is het ‘valse vlag’ operatie fenomeen een algemeen voorkomende praktijk?

David Ray Griffin: Ik vang mijn laatste boek The Christian Faith and the Truth Behind 9/11, aan met een heel hoofdstuk over ‘valse vlag’ operaties en ik laat daarmee zien dat imperialisten dat regelmatig gebruiken. De Chinezen deden het toen ze er klaar voor waren om Mantsjoerije over te nemen. De Duitsers deden het toen ze Polen wilden binnenvallen… de brandstichting in de Rijksdag was eerder, toen ze afwilden van de burgerrechten. Maar verschillende jaren later, toen ze klaar waren om Polen aan te vallen, kleedden ze enkele van haar eigen troepen in Poolse uniformen en lieten hen de grens oversteken en weer terugkomen terwijl ze een aanval deden. Vervolgens namen ze enkele Duitse gedetineerden, vermoordden die en kleedden hen als Polen en lieten hun lichamen achter als bewijs dat Polen een aanval had uitgevoerd. Welnu, de volgende dag kon Hitler 21 grensincidenten aanvoeren.

En dan hebben we de gedocumenteerde Operatie Northwoods. Dit was wat het Pentagon Kennedy voorstelde, opdat we een voorwendsel hadden om Cuba aan te vallen. En ze gebruikte exact die woorden, ze zeiden: “Opdat we een voorwendsel hebben om Cuba aan te vallen.” En als we een andere president dan Kennedy hadden gehad, dan zouden we het waarschijnlijk nog gedaan hebben ook.


Cuba

Een heleboel mensen zeggen dat de 9/11 commissie, welke het officiële verslag bevestigt, een onpartijdige commissie was en dus op hun woord geloofd kan worden. Het was onafhankelijk, er waren Republikeinen en Democraten en zij deden een grondig onderzoek. Wie zijn wij, om zonder hun hulpmiddelen aan hun conclusies te twijfelen?

David Ray Griffin: Wie had er in werkelijkheid de leiding over de commissie? De mensen denken dat het de vriendelijke, oude voorzitter Thomas Kean, gouverneur van New Yersey, was. De commissieleden die we op de televisie zagen deden het werk niet. Het werk werd gedaan door een staf van 75 mensen onder leiding van leidinggevend directeur Philip Zelikow. Hij was in wezen een lid van de Bush/Cheney regering. Hij had deel uitgemaakt van de National Security Council gedurende de regering van de eerste president Bush. Hij en Condoleezza Rice waren dat tezamen. Toen de Republikeinen gedurende de regering Clinton niet meer aan de macht waren, schreven zij samen een boek. En je moet nogal heel close met iemand zijn, zowel persoonlijk als ideologisch, wil je samen een boek kunnen schrijven. Toen Rice door de tweede president Bush tot adviseur voor de nationale veiligheid werd benoemd, bracht ze Zelikow binnen om haar te helpen met de overgang naar de nieuwe National Security Council. Toen werd hij door president Bush toegewezen aan de buitenlandse inlichtingen adviesraad. En daarna werd hij voorzitter van de 9/11 commissie. Dus het had geen verschil uitgemaakt of nu hij of Condoleezza Rice of Dick Cheney de commissie had geleid. Maar de pers vertelde ons niets over Zelikow. Ze maakten er een paar opmerkingen in de New York Times over, omdat de families van de slachtoffers niet zo blij met hem waren. Maar ik heb nooit een verhaal gelezen waarin klip en klaar werd verteld hoe intiem hij was met de Bush regering.


Philip Zelikow

Nu iets wat ik heb uit het boek Rise of the Vulcans door James Mann. Ik noem dit de nieuwe doctrine van inbezitneming, iets wat in werkelijkheid een doctrine van preventieve oorlogsvoering is. Maar mensen begrijpen dat niet, preventief klinkt als iets goeds, het klinkt beter dan inbezitneming. Dus ik noem het de ‘doctrine van de preventieve, inbezitnemende oorlogsvoering’ wat betekent dat we zullen zien dat sommige landen ons ergens in de toekomst moeilijkheden zullen bezorgen, misschien vijf of tien jaar vanaf nu. Maar wij beslissen dat het beter is die landen nú van hun wapens af te helpen dan later, dus gaan we er op uit en vallen ze nu aan. Dat was de nieuwe doctrine die voor goedkeuring werd getekend in een document genaamd: ‘National Security Strategy of United States of America 2002’. En in een begeleidend schrijven zegt de president zelf: “We kunnen niet langer wachten tot onze vijanden klaar zijn om ons aan te vallen, we moeten nu defensief handelen.” En wie schreef dat document? Philip Zelikow! Condoleezza Rice had de leiding over het schrijven van dat document, dat is haar werk als adviseur voor de nationale veiligheid. Ze had in eerste instantie Philip Hoss, een ondergeschikte van Colin Powel, op het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om het te schrijven. Hij schreef een eerste concept, maar zij vond dat het niet doortastend genoeg was, dus gaf ze orders om het compleet te herschrijven en nam Zelikow in de arm om dat te doen. Zij, Zelikow en Stephen Hadley waren voornamelijk de drie die het schreven. Dus hier heb je een knaap die een document schrijft dat op basis van 9/11 zegt dat we deze nieuwe doctrine van preventieve inbezitnemende oorlogsvoering, die de neocons zo graag wilden hebben, kunnen invoeren, de knaap die persoonlijk 9/11 veranderde in het excuus dat men nodig had, opdat dit een officieel US beleid kon worden.

En hij is degene die een jaar later naar voren wordt geschoven om de leidinggevend directeur van de 9/11 commissie te worden, een commissie waarvan wordt verwacht dat ze zullen kijken of het Witte Huis op enige wijze medeplichtigheid kan worden verweten – wellicht alleen vanwege incompetentie of door het weloverwogen te laten gebeuren of door orders te geven om elke reactie erop achterweg te laten of wat dan ook.

Het is schandelijk en de pers heeft er nooit over gesproken. Dat is waar we het over hebben, een niet-vrije pers die zelfs niet de meest fundamentele feiten kan onthullen. Ze hoeven zelfs geen enkele medeplichtigheid te bespreken, ze zouden kunnen zeggen: “Is dat niet een interessant feit, de man die de leiding over de 9/11 commissie kreeg was degene die dat document schreef welke de nieuwe doctrine bevat, die zo centraal in de Bush regering staat dat het ook wel de ‘Bush Doctrine’ wordt genoemd. Deze nieuwe doctrine van preventieve oorlogsvoering.” Er was altijd een ‘Nixon Doctrine’, een ‘Carter Doctrine’ en dit is de Bush Doctrine.

Zelikow besliste welke onderwerpen zouden worden onderzocht en welke niet. Dus onderzochten ze geen enkel bewijs betreffende medeplichtigheid van de Bush-regering of lieten ze zien waarom ze er motieven voor hadden. Onze motieven zijn veel krachtiger dan die van Al Qaeda, wat waren de motieven van Al Qaeda eigenlijk? Ze haatten de Amerikanen, ze haatten onze vrijheid, onze manier van leven. Dus daarom wilden ze dit doen. Het is eigenlijk spul voor een stripboek. Wat het Amerikaanse volk niet weet, is dat Zelikow in principe de commissie controleerde, hij controleerde de rapporten. En als er enkele dingen waren waarvan hij niet wilde dat die bekend zouden worden, dan verwijderde hij die uit het uiteindelijke rapport, ook daar had hij de bevoegdheid toe.

Hier is een voorbeeld van iets dat uitlekte. Het heeft te maken met de bewering van het Pentagon en die van de 9/11 commissie in haar rapport dat niemand in het Pentagon wist dat er een vliegtuig op hen afkwam. Maar natuurlijk is er het officiële verhaal dat vlucht 77 op hen afvloog en dat dat gedurende 40 minuten aan de gang was en jeetje, geen van hun radars pikte dat toestel op. En zodoende is dat een ongeloofwaardig verhaal, maar we hebben feitelijk bewijs dat ze wel wisten dat er iets op het Pentagon afkwam.

Norman Mineta, minister van transport, vertelde dat hij door Richard Clark werd verteld naar het Witte Huis te komen. Hij ging daarheen, ging naar binnen en meldde zich bij Clark. Clark vertelt hem vervolgens dat hij naar de ondergrondse bunker moet gaan, het presidentiele noodoperatiecentrum, en vice-president Dick Cheney was daar al. Mineta zegt dat hij rond 09:20 daar beneden was. Hij was daar nog maar net toen er een jonge man binnenkwam en tegen de vice-president zei dat het vliegtuig nu op een afstand van 50 mijl zat. Kort daarna kwam hij weer binnen en zei dat het nu op 30 mijl afstand zat. Daarna kwam hij binnen en vertelde dat het op 10 mijl afstand was en vroeg of de orders nog steeds van kracht waren? De vice-president draait zijn hoofd om en zegt tegen hem dat de orders natuurlijk nog steeds van kracht zijn, hij heeft toch niets anders gehoord?


Minister Norman Mineta

Commissielid Tim Romer vraagt Mineta op welk tijdstip dat was, hoe lang het was nadat hij daar beneden kwam. Hij zegt dat het ongeveer vijf of zes minuten daarna was. Dus vraagt Romer of dat ongeveer om 09:25 of 09:26 was. Ja. Het officiële verhaal is natuurlijk dat het Pentagon rond 09:37 of 09:38 werd geraakt, dus daar zit een groot gat tussen en dat is een probleem, maar je hebt niettemin die getuigenis dat er iets op Washington afkwam en dat de vice-president zegt: “Ja, de orders zijn nog steeds van kracht.”

Welnu, Mineta zegt dat hij aannam dat de order was het vliegtuig neer te schieten. Maar wat het ook was, het werd niet neergeschoten en waarom zou de jonge man gevraagd hebben of de orders nog steeds van kracht waren als de order was om het neer te schieten. Natuurlijk willen we iets neerschieten dat op ons afkomt. Dus de order moet wel geweest zijn om het niet neer te schieten. Dus het lijkt erop dat de 9/11 commissie een getuigenis kreeg over het niet ondernemen van actie op orders van de vice-president. Schiet het vliegtuig niet neer. En wat gebeurde er met die getuigenis? Die verdween. Hij kwam niet in het 9/11 commissie rapport.

Verder zegt de 9/11 commissie dat Cheney niet eerder dan rond 10:00, mogelijk om 09:58, naar de ondergrondse bunker ging, dus ze moesten dat hele verhaal tussen Mineta en Romer wel schrappen, omdat Mineta daar om 09:20 beneden aankwam en Cheney er al was en er duidelijk al gedurende enkele minuten was omdat er al enige conversatie had plaatsgevonden. En dat klopt met wat iedereen vertelt, dat Cheney om ongeveer rond 09:15 naar beneden ging. Dat is wat Clark zegt, dat is wat de woordvoerder van het Witte Huis zegt en wat een heleboel andere mensen zeggen. Zelfs Cheney zei: “Kort nadat de Zuid Toren was geraakt – 09:03 – kwam de Secret Service, pikte mij op en bracht mij met geweld naar beneden.” ‘Kort nadat’ kan natuurlijk geen drie kwartier zijn geweest. Dus zelfs Cheney vertelde in de Tim Russert show dat dat gebeurd was. De 9/11 commissie vertelt deze duidelijke leugen dat hij daar niet eerder dan 10:00 beneden was. Maar we hebben de getuigenis dat hij daar al om 09:15 was, dus hebben we een duidelijke en opvallende leugen die toch iemand van de staf van de New York Times of de Washington Post moet zijn opgevallen als zijnde een leugen en geen van beide schrijft er een verhaal over, of als er een journalist over heeft geschreven dan heeft de redacteur het eruit gehouden.


Dick Cheney

Ik heb behoorlijk wat over de pers gelezen en mensen zeggen dat als je in de pers succesvol wilt zijn, je al vroeg leert met welke verhalen je dat zult zijn, wat men graag wil hebben. Als je één of twee keer met een verhaal van een bepaald type bij je redacteur komt die dat vervolgens afwijst, dan weet je al snel dat je niet meer met een dergelijk verhaal hoeft aan te komen. De redacteur hoeft niet te zeggen: “Als je hier nog eens mee aankomt dan ben je ontslagen.” Je snapt de boodschap, je zult niet bevorderd worden, je zal niet de pluche baantjes krijgen als je niet snapt hoe de zaken gedaan worden.

Ik heb van mensen van het Pentagon gehoord… ik ken iemand die iemand kent die nog steeds in het Pentagon werkt en die zegt dat het geen Boeing 757 was. Dus ik vraag hem of hij die knaap kan vragen of hij dat publiekelijk wil vertellen en hij zegt: “Nee, absoluut niet.” Hij is bang vermoord te worden als hij dat vertelt. Dus er zijn mensen die vrezen voor hun leven, maar ik twijfel of dat ook journalisten zijn, die zijn meer bang voor hun baan of hun reputatie of wat dan ook.

We horen vaak over mensen in andere landen die zijn ‘verdwenen’. Gelooft u dat het hier ook gebeurt? Lopen journalisten gevaar?

David Ray Griffin: We hebben meer dan 100 mensen gehad die op mysterieuze wijze dood gingen en soms net voordat ze zouden getuigen (betreffende de moord op president Kennedy). Zowel bij de jury in New Orleans of bij de parlementaire commissie. Maar het waren altijd mensen die over bijzondere informatie van binnenuit beschikten. Niemand die er een boek over schreef werd vermoord. Ze speculeren slechts en ze kunnen worden afgedaan als samenzweringstheoretici en ze hebben zelf geen echte eerstehands kennis. De enige soort nieuwsmensen die bedreigd zouden kunnen worden, zijn zij die werkelijk op pad zijn gegaan en iemand hebben geïnterviewd en zodoende informatie van binnenuit hebben gekregen en van plan zijn dat te publiceren. Eén of twee mensen zijn overleden waarvan wordt gedacht dat het gerelateerd is aan 9/11.

Maar hoe zit dat met de mensen in de pers die anthrax van militaire kwaliteit kregen, net na 9/11?

David Ray Griffin: Ja, dat leek op een waarschuwingsschot. De president en de vice-president vroegen Tom Daschle om het onderzoek enkel en alleen door de gezamenlijke inlichtingen commissie te laten uitvoeren, maar Daschle ging er toch mee door. Daschle was één van degenen die anthrax kreeg. Brokaw was een ander. Dus het was een boodschap aan de nieuwsreporters: doe niets.

U hebt werkelijk een heleboel informatie bijeengevoegd.

David Ray Griffin: Ik werk hier sinds drie jaar fulltime aan. Dus ja, ik heb een enorme hoeveelheid informatie. En ik zou iedereen die het van tafel veegt willen vragen eerst mijn drie boeken te willen lezen, schrijf vervolgens zoveel aan mij terug waaruit ik kan opmaken dat je ze gelezen en begrepen hebt en vertel mij dan nog maar eens dat je geen twijfels hebt aan de officiële theorie. Ik ben tot dusverre nog niemand tegengekomen die dat heeft gedaan. Ik ben wel mensen tegengekomen die het allemaal van tafel veegden zonder mijn boeken te hebben gelezen, maar ik ben ook heel veel mensen tegengekomen die zeiden: “Ik begon met het lezen van je boek in de overtuiging dat ik het allemaal kon verwerpen.” Maar als iemand de moeite kan opbrengen om naar een één uur lange lezing te luisteren, dan is dat al voldoende.

Maakt u zich zorgen over uw veiligheid?

David Ray Griffin: Daar maak ik mij geen zorgen over, omdat er twee keuzes zijn: ze kunnen mij met rust laten of ze kunnen mij flink aanpakken. Als ze mij met rust laten dan kan ik van mijn oude dag genieten en mijn methodische theologie schrijven. Als ze mij aanpakken dan zullen mijn boeken op nummer 1 op de New York Times bestseller lijst verschijnen, dus het is een win/win situatie.

David Ray Griffin is afgedaan als een samenzweringstheorist, maar hij legt uit dat een samenzwering iets is als twee of drie mensen samenwerken in een geheim om iets illegaals of immoreels te doen en onze kranten staan vol samenzweringen, lokale bankberovingen, Enron die zijn klanten beduvelt, dus we zijn allemaal samenzweringstheoretici. De vraag in dit geval is, welke samenzwering beschikt over het beste bewijs om die te ondersteunen?

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ray_Griffin

Download op deze link het Nederlandstalige boek ‘11 september, een onderzoek naar de feiten’ van David Ray Griffin in pdf-formaat:
http://www.lemniscaat.nl/static/pages/911/static/pages/911/beeld/11september_boek.pdf

Download op deze link de bijbehorende foto’s:
http://www.lemniscaat.nl/static/pages/911/static/pages/911/beeld/11september_fotokatern.pdf

Download op deze link de 911 scheurkalender met feiten:
http://www.lemniscaat.nl/static/pages/911/static/pages/911/beeld/kalenderbwdef.pdf

 

Google-video’s over 9/11

Loose Change 2 Nederlandse ondertiteling. De oermoeder der 9/11 documentaires. Bekijk deze documentaire en meteen zul je beseffen waarom de TU Delft zich heeft verslikt in de omvang van de leugens. (Ieders gezonde verstand zegt hem of haar meteen dat je een automotor niet met blote handen, dus zonder gereedschap, kan demonteren. Maar in het geval van de gecontroleerde demolition van bijvoorbeeld WTC-7 weigeren velen naar dat gezonde verstand te luisteren!)
http://video.google.nl/videoplay?docid=-1590675314105139271&q=loose+change+2


Denk je echt dat dit een gewone instorting is? Of lijkt het toch meer op explosies waarbij zware stukken als luciferhoutjes worden weggeblazen en waarbij zowel WTC-1, -2 en -7 op vrijevalsnelheid (seconden) neer kwamen?

911 Mysteries deel 1 Demolitions Nederlandse ondertiteling. Aanvullend bewijs dat explosieven zijn gebruikt. Dergelijke gebouwen zijn ook niet zonder explosieven klein te krijgen. Met name WTC-7 is belangrijk in dit geval. Vooral de hoeveelheid gesmolten staal welke wekenlang na de instortingen onder het puin van de Twin Towers en WTC-7!! vloeide is van belang. Staal smelt niet bij een gewone brand en instorting, dat doet ook een kolen- of gaskachel niet als die in de winter wekenlang brandt. Ook kerosine haalt onder de meest gunstige omstandigheden bij lange na niet de temperatuur om staal te smelten, laat staan het geharde staal van dergelijke wolkenkrabbers! Wellicht was dat vloeibare staal afkomstig van het mogelijk gebruikte explosief thermite, een goedje dat wordt gebruikt bij gecontroleerde demolitions om stalen kolommen als boter te laten smelten. Volgens de studenten van de TU Delft was het een reactie van het aluminium van het vliegtuig met het staal van de torens dat als thermite ging werken. Thermite bestaat inderdaad voor een deel uit aluminium en staal, maar de samenstelling luistert heel nauw en kan niet zomaar ontstaan. Als je een boomstam in een versnipperaar stopt komen er aan de andere kant ook geen geslepen potloden uit, compleet met gummetje en opdruk! Waar de jongens uit Delft geen onderzoek naar hebben gedaan (het geld was schijnbaar op) was het feit dat in WTC-7 nooit een vliegtuig naar binnen is gevlogen en toch lag ook daar wekenlang gesmolten staal onder het puin!
http://video.google.nl/videoplay?docid=-6923428677107484936&q=911+Mysteries++Demolitions


Wekenlang gesmolten en roodgloeiend staal onder WTC-1, -2 en -7!

911 Press For Truth Nederlandse ondertiteling. Een goede documentaire die exact aangeeft waar de geldstromen vandaan kwamen en die duidelijk de onwil tot onderzoek en de leugenachtigheid van de betrokken politici zoals Bush, Condoleezza Rice, Rumsfeld, enz. laat zien. Hierin komen de nabestaanden en families aan bod die, zoals William Rodriguez vertelt, naar de regering gingen en een onderzoekscommissie eisten en dat uiteindelijk voor elkaar kregen, zij het dat daar een aantal verkeerde mensen inzat (insiders van de elite) en dat de commissie constante en zeer verdachte tegenwerkingen van de regering Bush ondervond.
http://video.google.nl/videoplay?docid=7655121911742912177&q=9%2F11%3A+Press+for+Truth


47 hardstalen kolommen per Twin Tower als kern, vele centimeters dik (tot wel 10 cm), sluiten de officiële bewering van de pancake-theorie uit. Een rechtopstaande breinaald krijg je slechts op zijn kleine basis neer door hem heel snel in kleine stukjes te hakken. Als de vloeren van beide Twin Towers al op elkaar naar beneden waren gevallen, dan hadden de kolommen moeten blijven staan!!

Een kort filmpje (18 sec.) waarin één van de Twin Towers instort en waarin je de explosies hoort die horen bij een gecontroleerde demolition.
http://video.google.nl/videoplay?docid=-5860825099435530591&q=911+duration%3Ashort


WTC-7

Zembla 9/11 WTC 7 (korte video 3:52 minuten) De Nederlandse explosieven expert Danny Jowenko geeft zijn oordeel over WTC-7: “Een overduidelijke demolition!” Eventuele demolition van de Twin Towers lijkt hem onwaarschijnlijk omdat het volgens hem een jaar zou duren om alle explosieven en bekabeling aan te brengen. Misschien toeval of niet, maar de broer van president Bush, Marvin P. Bush, en zijn neef, Wirt D. Walker III, zaten in de directie van het WTC beveiligingsbedrijf en alweer toevallig, dat bedrijf had in het afgelopen jaar alle bedrading in de Twin Towers vernieuwd en had natuurlijk toegang tot alle ruimtes in het gebouw.
http://video.google.nl/videoplay?docid=-8443392152386421421&q=911

 

Getuigen vertellen over explosies

http://www.terrorize.dk/911/witnesses/911.wtc.basement.wmv

http://www.terrorize.dk/911/witnesses/911.wtc.another.explosion.wmv

http://www.terrorize.dk/911/witnesses/heavy.duty.explosion.wmv

NBC reporter:
http://www.terrorize.dk/911/witnesses/911.wtc.ann.thompson.intermediate.explosions.wmv

Nog veel meer filmpjes met mensen die vertellen over explosies:
http://www.terrorize.dk/911/witnesses

 

Websites over 9/11

http://www.waarheid911.nl

http://www.ditkannietwaarzijn.nl/11september.html (De website is oké, het forum is geouwehoer en ruzie)

http://www.letsroll911.org/phpwebsite

Een groot aantal zeer relevante vragen op een rijtje:
http://www.eqgen.nl/html/aanslagen911_bewijzen.html

Eén Vandaag is de enige van de oude media die nog iets laat zien van de twijfels:
http://www.eenvandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=206

http://www.reopen911.nl

http://nl.wikipedia.org/wiki/Complottheorie%C3%ABn_over_de_terroristische_aanslagen_op_11_september_2001

http://oerantia.googlepages.com/9-11

Amerikaanse wetenschappers die voor de waarheid gaan!
http://www.st911.org

Een website waar vele video’s zijn te downloaden:
http://www.911busters.com

http://www.physics911.net

http://911proof.com/10.html


De bovenstaande video’s en websites zijn slechts een kleine greep uit het grote aanbod. Er zijn vele documentaires te zien op Internet en er zijn vele zeer goede websites met de feiten.

Informeer jezelf en geef het door!!!Natuurlijk! Ook de betweterige breinen van stichting Skepsis besteedden in hun volksverlakkerblaadje ‘Skepter’ op cynische wijze aandacht aan de ‘complotdenkers’. Skepsis twijfelt namelijk nooit aan wat volksvertegenwoordigers beweren.


9/11 PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen