PROJECT BLUE BOOK

De Amerikaanse luchtmacht en het UFO-mysterie. Het Project Bluebook is van wereldomvattende betekenis omdat het afrekent met de geheimzinnigheid rondom de UFO's. De auteur weet helderheid te scheppen in een beroemd, maar onoverzichtelijk archief.

Auteur: Brad Steiger

Manteau 1979

ISBN 90 223 0704 2

294 blz.

Beschrijving:

Van 1945 tot 1969 heeft de Amerikaanse luchtmacht zich bezig gehouden met het verzamelen van UFO-meldingen, niet alleen meldingen van de eigen luchtmachtpiloten en radarpersoneel van het Amerikaanse grondgebied, maar ook meldingen van geschrokken burgers en politiemensen. Door de sfeer van geheimzinnigheid waarmee dit verzamelen - Project Bluebook was de codenaam - omringd werd, ontstond in Amerika , en ook elders in de werld, een controverse die tot hoogoplaaiende discussies in de Nationale pers leidden. Dit bracht binnen Bluebook een wéér geheimgehouden correspondentie op gang tussen de hoogste militaire, burgerlijke en wetenschappelijke instanties. Pas nà 1969 werden de documenten, in de loop van 25 jaar zo angstvallig verborgen, aarzelend vrijgegeven. Dit boek publiceert een belangrijke keuze uit dit onoverzichtelijke archief.

Het Blue Book project rekent eens en vóor alles af met de geheimzinnigheid rondom de UFO's. Het is daarom van wereldomvattende betekenis en één van de belangrijkste boeken die over UFO's en de bevindingen omtrent dit bijzonder fenomeen, zijn verschenen.

BOEKEN